Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

1 Fullførte laveregradsstudier1 i løpet av studieåret 2006/2007, etter antall fullførte og antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. I alt og prosent
Studier, varighet Absolutte tall
Antall fullførte
Prosent
I alt -3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år
og mer
Begge kjønn, i alt 23 433  100 36 21 12 7 5 19
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig 1 805  100 11 5 6 7 7 63
Høgskolekandidat, toårig  539  100 37 14 7 7 5 31
                 
3-årige studier 18 786  100 43 22 11 6 4 14
Av dette                
Førskolelærerutdanning 1 415  100 46 26 10 4 3 12
Yrkesfaglærerutdanning  377  100 43 16 15 7 4 15
Ingeniørutdanning 1 657  100 53 18 11 4 3 10
Sykepleieutdanning 3 696  100 43 23 9 5 4 15
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 813  100 43 24 10 7 5 11
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 1 653  100 45 20 12 6 4 12
Bachelor, humanistiske og estetiske fag 1 834  100 32 21 14 8 6 19
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 1 687  100 32 25 16 9 6 13
Bachelor, økonomiske og administrative fag 3 128  100 47 20 10 6 4 13
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 1 028  100 40 20 14 8 5 13
Bachelor, primærnæringsfag  147  100 42 14 16 7 8 12
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  149  100 45 13 13 7 8 15
                 
4-årige studier 2 303  100 2 34 21 15 8 20
Av dette                
Siviløkonom  399  100 0 21 22 20 12 25
Allmennlærerutdanning 1 751  100 1 37 21 14 7 20
                 
Menn, i alt 8 062  100 38 19 12 7 5 20
Av dette                
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig  737  100 17 5 7 7 6 58
Høgskolekandidat, toårig  235  100 40 14 6 9 4 29
                 
3-årige studier 6 330  100 44 19 12 6 5 14
Av dette                
Førskolelærerutdanning  122  100 32 28 13 7 4 16
Yrkesfaglærerutdanning 72  100 43 19 11 6 3 18
Ingeniørutdanning 1 401  100 55 18 10 4 3 10
Sykepleiutdanning  382  100 40 14 8 5 6 27
Helsefagutdanning, ikke sykepleier  361  100 39 20 9 8 7 17
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag  369  100 49 16 12 5 4 14
Bachelor, humanistiske og estetiske fag  659  100 30 22 15 9 7 18
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag  639  100 34 21 16 8 6 14
Bachelor, økonomiske og administrative fag 1 474  100 47 21 10 5 4 12
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  585  100 43 18 14 6 5 13
Bachelor, primærnæringsfag 85  100 46 14 14 11 6 9
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  130  100 48 11 13 6 8 14
                 
4-årige studier  760  100 2 28 22 16 8 24
Av dette                
Siviløkonom  246  100 - 20 23 21 11 24
Allmennlærerutdanning  459  100 1 32 22 14 8 24
                 
Kvinner, i alt 15 371  100 35 23 12 7 5 18
Av dette                
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig 1 068  100 7 6 6 8 7 66
Høgskolekandidat, toårig  304  100 35 13 7 6 6 33
                 
3-årige studier 12 456  100 42 23 11 6 4 13
Av dette                
Førskolelærerutdanning 1 293  100 47 26 9 3 3 11
Yrkesfaglærerutdanning  305  100 43 15 16 7 4 14
Ingeniørutdanning  256  100 41 19 14 6 7 13
Sykepleiutdanning 3 314  100 44 24 10 5 4 14
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 452  100 44 25 10 7 4 10
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 1 284  100 44 21 12 6 4 12
Bachelor, humanistiske og estetiske fag 1 175  100 34 20 14 8 5 20
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 1 048  100 30 27 17 9 5 12
Bachelor, økonomiske og administrative fag 1 654  100 47 19 11 7 4 13
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  443  100 35 21 14 10 6 13
Bachelor, primærnæringsfag 62  100 37 13 19 3 11 16
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag 19  100 26 26 11 11 5 21
                 
4-årige studier 1 543  100 2 37 20 14 7 19
Av dette                
Siviløkonom  153  100 1 22 20 18 14 25
Allmennlærerutdanning 1 292  100 1 39 21 14 7 18
1  Tabellen inneholder utvalgte laveregradsstudier. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 4 år = 41-52 mnd., 5 år = 53-64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år og mer = 89 mnd. og mer.

Standardtegn i tabeller