Statistisk sentralbyrå

9 Netto driftsresultat 2005-2007, omregnet til 2005-priser. Brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i kommunene i 2007. 1000 kroner.
Kommune Netto driftsresultat Brutto driftsinntekter Brutto driftsutgifter
2005 2006 2007 2007 2007
0101 Halden 47 791 45 904 6 244 1 359 824 1 351 956
0104 Moss 57 333 47 337 46 591 1 518 122 1 495 078
0105 Sarpsborg 99 623  180 281 64 900 2 487 594 2 480 356
0106 Fredrikstad  165 997  202 521 66 797 3 713 123 3 591 484
0111 Hvaler 10 782 17 881 -4 533  220 700  235 627
0118 Aremark -5 652 11 744 2 301 94 021 98 232
0119 Marker 10 961 12 180 7 997  186 294  181 130
0121 Rømskog 5 699 7 604 3 708 48 215 51 346
0122 Trøgstad 14 814 13 946 4 847  258 366  256 027
0123 Spydeberg 15 722 14 287 6 876  275 902  275 591
0124 Askim 37 562 59 545 23 633  709 546  694 331
0125 Eidsberg 10 867 33 068 14 776  501 931  492 856
0127 Skiptvet 10 419 21 612 18 343  185 694  175 754
0128 Rakkestad 14 651 10 844 2 267  400 506  391 508
0135 Råde 2 906 9 470 -12 493  302 322  307 743
0136 Rygge -11 705 -12 659 8 275  681 033  657 763
0137 Våler 6 100 9 420 4 494  203 162  200 243
0138 Hobøl -4 207 -1 836 10 748  234 158  223 598
0211 Vestby 48 987 69 583 60 277  648 920  593 640
0213 Ski 30 876 31 894 16 393 1 339 095 1 316 145
0214 Ås 10 937 30 347 15 913  772 090  742 241
0215 Frogn -840 10 515 2 954  641 577  633 930
0216 Nesodden 11 312 30 719 -12 978  732 500  735 463
0217 Oppegård 8 743 42 330 -19 642 1 198 725 1 207 356
0219 Bærum  405 300  557 659  440 714 6 051 546 5 581 213
0220 Asker 93 932  144 948 27 293 2 734 610 2 712 680
0221 Aurskog-Høland 19 678 30 762 7 749  643 250  627 043
0226 Sørum 2 613 26 149 14 036  637 995  630 936
0227 Fet 8 321 16 867 12 004  431 120  406 854
0228 Rælingen 8 925 17 251 24 751  652 167  620 250
0229 Enebakk 14 707 13 137 2 382  418 122  415 462
0230 Lørenskog 20 907 59 474 67 714 1 533 713 1 430 834
0231 Skedsmo 70 162  131 309  154 565 2 207 053 2 023 252
0233 Nittedal 53 496 80 712 57 951  917 806  852 325
0234 Gjerdrum 14 828 19 412 14 592  261 082  250 854
0235 Ullensaker 27 391  103 191 11 471 1 269 317 1 218 054
0236 Nes 10 964 27 998 -40 218  861 444  864 035
0237 Eidsvoll 9 505 35 970 -928  880 673  887 249
0238 Nannestad 1 473 26 258 -238  488 739  461 595
0239 Hurdal 2 563 1 408 -526  139 047  138 689
0301 Oslo 1 012 952 2 573 547 1 582 639 34 541 525 33 873 575
0402 Kongsvinger  974 20 405 21 086  823 365  791 371
0403 Hamar 52 982  137 579 67 486 1 476 997 1 432 084
0412 Ringsaker 35 556 97 840 81 848 1 606 909 1 557 025
0415 Løten 10 428 14 466 8 820  350 530  335 995
0417 Stange 30 121 39 227 27 752  928 055  891 543
0418 Nord-Odal -831 1 957 -5 714  280 332  278 339
0419 Sør-Odal 1 883 17 957 11 214  396 718  381 384
0420 Eidskog -15 236 3 767 -7 438  345 444  349 923
0423 Grue -10 117 7 138 12 860  312 370  295 711
0425 Åsnes 5 210 -3 293  381  433 525  426 820
0426 Våler 9 738 10 343 3 634  232 817  225 234
0427 Elverum 25 609 22 631 64 757  962 585  909 749
0428 Trysil 12 793 22 911 -394  425 063  418 942
0429 Åmot 19 937 52 284 6 642  295 608  291 492
0430 Stor-Elvdal -3 222 2 944 -1 957  182 801  186 653
0432 Rendalen -4 866 8 533 5 612  152 691  142 111
0434 Engerdal 2 905 5 658  847  121 555  122 964
0436 Tolga 2 759 87  768  114 493  111 723
0437 Tynset 9 779 13 494 5 902  346 687  331 775
0438 Alvdal 1 443 9 168 9 200  153 283  141 805
0439 Folldal 4 415 7 770 12 367  121 738  108 619
0441 Os -3 706 3 660 -849  137 175  134 222
0501 Lillehammer 20 110 12 718 -31 302 1 399 854 1 438 767
0502 Gjøvik 72 684 39 225 38 671 1 410 406 1 394 279
0511 Dovre 4 612 9 733 -107  164 979  175 068
0512 Lesja 5 891 16 037 18 443  164 186  160 011
0513 Skjåk 9 598 15 581 7 153  147 147  152 935
0514 Lom 5 753 11 418 13 390  167 809  164 468
0515 Vågå 8 701 9 170 6 433  234 963  237 689
0516 Nord-Fron 12 409 21 950 16 223  352 678  350 552
0517 Sel 1 555 23 592 7 684  365 732  368 479
0519 Sør-Fron 6 775 2 970 9 452  201 905  198 615
0520 Ringebu 4 417 6 304 7 941  278 183  273 951
0521 Øyer  157 16 880 12 606  281 539  274 962
0522 Gausdal -8 481 25 392 9 839  346 239  345 537
0528 Østre Toten 9 127 33 672 22 875  742 369  712 780
0529 Vestre Toten -3 774 26 703 3 205  621 660  612 667
0532 Jevnaker 6 058 6 850 -1 517  298 901  305 869
0533 Lunner 1 222 18 815 3 604  402 003  393 347
0534 Gran 6 349 22 994 -68  678 008  677 187
0536 Søndre Land 9 714 17 590 4 350  405 023  404 663
0538 Nordre Land 6 790 27 926 4 607  363 427  365 378
0540 Sør-Aurdal 4 016 1 812 -8 955  208 137  214 608
0541 Etnedal 4 053 6 450 6 697 95 426 97 240
0542 Nord-Aurdal 7 042 18 279 -457  398 172  396 909
0543 Vestre Slidre -3 633 12 817 6 935  157 520  152 715
0544 Øystre Slidre 17 434 29 206 -460  198 636  204 498
0545 Vang 8 736 26 089 12 832  164 206  163 641
0602 Drammen 14 143 82 772 9 363 2 761 885 2 887 102
0604 Kongsberg 7 960 61 858 42 631 1 245 018 1 160 263
0605 Ringerike 25 597 27 169 -11 734 1 450 546 1 469 432
0612 Hole 8 104 5 528 -2 485  291 228  296 511
0615 Flå 4 061 9 759 7 682 87 215 81 794
0616 Nes -1 329 15 552 12 149  235 502  226 484
0617 Gol 14 760 23 946 19 362  307 131  291 348
0618 Hemsedal 4 527 3 543  369  132 306  134 480
0619 Ål 37 549 42 644 63 498  390 093  341 332
0620 Hol 24 354 55 468 54 388  399 170  370 074
0621 Sigdal 6 104 32 700 17 120  212 539  201 879
0622 Krødsherad 3 311 13 032 4 065  125 509  126 881
0623 Modum 20 124 19 701 33 413  666 962  646 658
0624 Øvre Eiker 2 464 26 782 1 301  747 178  747 740
0625 Nedre Eiker 25 703  150 -1 114  953 985  950 921
0626 Lier 21 417 45 934 27 498 1 039 457 1 009 217
0627 Røyken 1 633 18 355 10 835  807 874  813 722
0628 Hurum 9 160 10 289 8 013  434 263  420 501
0631 Flesberg -895 5 631 3 958  152 808  150 282
0632 Rollag 2 116 4 061 8 031  123 832  119 509
0633 Nore og Uvdal 12 064 31 884 29 529  242 748  224 523
0701 Borre 11 972 17 207 14 422 1 181 272 1 193 393
0702 Holmestrand 14 593  850 4 773  478 546  471 370
0704 Tønsberg 97 146  114 689 -18 572 1 976 831 2 007 415
0706 Sandefjord 95 382  162 266 95 510 2 069 450 2 072 398
0709 Larvik 71 519  128 692 26 628 2 010 012 2 026 740
0711 Svelvik 4 028 7 819 -5 666  305 291  311 315
0713 Sande 2 723 15 330 -4 483  372 671  379 829
0714 Hof 10 837 12 064 2 808  164 428  168 711
0716 Re (Våle før 2002) 3 588 11 503 -22 393  427 624  450 553
0719 Andebu 6 468 8 666 -3 196  257 751  260 655
0720 Stokke -6 258 -984 -8 071  513 333  529 239
0722 Nøtterøy 24 364 22 959 -10 475  992 435 1 009 410
0723 Tjøme 2 417 13 498 2 510  232 747  228 458
0728 Lardal 2 573 11 280 4 627  124 394  126 320
0805 Porsgrunn  115 901  187 401 91 086 1 766 388 1 799 182
0806 Skien 37 799  243 924 89 273 2 682 209 2 752 163
0807 Notodden 9 286 44 847 19 106  686 887  665 782
0811 Siljan 1 881 8 812 5 015  126 141  121 533
0814 Bamble 24 485 68 040 16 693  716 831  725 880
0815 Kragerø 30 689 9 105 -14 864  562 156  576 629
0817 Drangedal 9 041 11 788 10  225 156  223 051
0819 Nome 4 425 12 669 -10 916  423 643  434 100
0821 Bø -2 917 4 411 -2 872  284 744  290 739
0822 Sauherad -3 866 9 929 12 229  263 435  249 338
0826 Tinn 24 391 46 971 50 850  518 709  476 386
0827 Hjartdal 6 266 9 237 6 834  120 991  115 364
0828 Seljord 3 617 4 128 9 509  186 241  175 800
0829 Kviteseid 6 178 11 882 17 220  157 226  140 468
0830 Nissedal 3 795 14 607 7 753  114 955  110 321
0831 Fyresdal 10 012 14 388 13 049  118 101  110 120
0833 Tokke 3 864 9 938 17 998  215 713  209 111
0834 Vinje 17 721 37 105 35 737  347 894  328 920
0901 Risør -5 458 7 903 8 844  412 071  404 703
0904 Grimstad -8 984 26 790 -7 064  967 572  994 666
0906 Arendal 34 345 62 073 -12 714 1 995 136 1 991 122
0911 Gjerstad -396 7 571 8 935  161 072  153 573
0912 Vegårshei 5 060 6 394 6 239  130 063  129 372
0914 Tvedestrand -3 013 1 039 1 535  310 688  315 395
0919 Froland -1 578 9 020 8 043  250 116  249 831
0926 Lillesand 21 820 7 818 6 675  451 100  454 601
0928 Birkenes  762 2 927 -3  226 666  233 114
0929 Åmli 1 620 11 657 16 703  145 375  136 288
0935 Iveland 3 031 12 491 17 610 91 894 84 717
0937 Evje og Hornnes 3 426 2 342  105  169 827  177 187
0938 Bygland 10 137 -2 282 2 918  105 974  110 107
0940 Valle 7 065 1 840 10 854  152 041  148 626
0941 Bykle 67 974 57 719 65 986  209 418  168 034
1001 Kristiansand  115 294 61 340 26 863 4 168 195 4 159 644
1002 Mandal 7 065 13 800 5 802  690 236  692 086
1003 Farsund 18 676 2 912 -2 304  469 674  470 768
1004 Flekkefjord 9 056 -4 427 -1 076  497 936  512 545
1014 Vennesla  727 14 078 28 583  627 581  599 400
1017 Songdalen 17 090 4 383 -9 529  279 080  295 315
1018 Søgne -13 084 9 506 8 069  448 023  447 947
1021 Marnardal 16 166 21 610 30 307  155 856  143 028
1026 Åseral 16 745 20 894 20 199  114 562  120 929
1027 Audnedal 18 056 15 995 10 517  115 286  122 697
1029 Lindesnes 17 697 21 192 4 584  276 057  289 375
1032 Lyngdal -4 144  617 10 167  363 510  362 447
1034 Hægebostad  387 1 554 7 803  111 345  116 640
1037 Kvinesdal 5 728 7 359 -5 892  376 147  376 804
1046 Sirdal 10 954 25 876 35 122  254 867  246 509
1101 Eigersund 36 374 36 224 30 765  755 419  776 684
1102 Sandnes 93 338  160 631  151 639 2 845 134 2 793 393
1103 Stavanger  416 792  285 778  572 882 6 432 566 6 170 390
1106 Haugesund 1 069 97 710 -41 475 1 670 866 1 636 932
1111 Sokndal 16 088 10 111 -5 345  179 146  190 548
1112 Lund 4 246 9 421 5 692  185 439  188 204
1114 Bjerkreim 1 757 8 555 9 987  140 245  139 356
1119 Hå 27 143 54 959 48 906  792 734  786 187
1120 Klepp 35 366 47 424 24 562  719 392  722 024
1121 Time 32 452 24 185 8 400  733 920  754 714
1122 Gjesdal 20 725 42 004 6 379  468 131  457 328
1124 Sola 50 577  113 589  121 340 1 032 233  980 624
1127 Randaberg 28 818 42 389 34 584  526 909  505 004
1129 Forsand 29 473 2 846 10 525  138 815  136 233
1130 Strand 5 174 17 949 11 229  528 681  527 066
1133 Hjelmeland -834 1 419 1 920  237 022  241 473
1134 Suldal 31 457 30 951 31 411  372 472  376 284
1135 Sauda 55 462 19 423 23 840  352 496  339 162
1141 Finnøy 1 123 1 149 -5 583  166 356  179 786
1142 Rennesøy -2 280 15 169 6 189  206 212  202 983
1144 Kvitsøy  934 3 781 2 876 38 903 37 801
1145 Bokn  770 6 135 5 827 66 130 64 405
1146 Tysvær 17 264 22 142 9 289  609 181  613 406
1149 Karmøy 43 702 70 108 63 842 1 763 204 1 767 062
1151 Utsira 1 159 2 844 2 931 28 185 27 523
1160 Vindafjord : 21 840 7 821  450 544  447 972
1201 Bergen  585 409  650 712  343 267 12 502 546 12 443 790
1211 Etne 3 135 8 102 5 681  206 387  198 885
1216 Sveio 5 178 16 710 10 033  267 350  262 982
1219 Bømlo 5 929 13 896 3 068  525 775  508 920
1221 Stord 4 314 24 394 -6 980  785 797  798 293
1222 Fitjar 1 235 8 934 3 393  149 256  141 279
1223 Tysnes 1 005 4 906  787  169 589  165 598
1224 Kvinnherad 8 081 35 248 29 166  799 351  783 541
1227 Jondal -114 2 944 -964 92 923 94 791
1228 Odda 23 841 5 819 24 031  569 259  554 953
1231 Ullensvang 2 529 4 670 10 646  242 954  235 034
1232 Eidfjord 15 213 19 574 32 087  147 451  133 842
1233 Ulvik  355 5 742 5 180 97 983  103 534
1234 Granvin 2 971 3 156 2 067 73 215 71 164
1235 Voss 13 960 16 195 27 937  812 504  790 125
1238 Kvam 16 874 22 381 16 441  512 013  510 355
1241 Fusa -229 5 910 7 290  221 706  211 183
1242 Samnanger 1 946 8 092 1 283  136 414  135 123
1243 Os 46 372 39 478 1 011  715 004  727 604
1244 Austevoll -10 617 8 621 1 569  246 044  235 925
1245 Sund 4 858 15 322  262  280 459  289 987
1246 Fjell 37 084 38 654 21 680  911 192  906 571
1247 Askøy 8 775 25 686 35 844 1 140 789 1 128 515
1251 Vaksdal 8 923 7 235 5 897  290 446  294 389
1252 Modalen 5 218 15 183 16 522 72 893 60 854
1253 Osterøy 1 009 3 788 -1 562  371 271  373 947
1256 Meland -6 197 8 168 -5 505  303 717  313 890
1259 Øygarden 20 592 -9 436 30 114  352 501  319 798
1260 Radøy 2 401 8 111  832  245 906  251 478
1263 Lindås -7 456 28 066 13 508  727 606  730 169
1264 Austrheim 4 577 9 506 11 306  185 244  176 049
1265 Fedje 1 306 4 368 9 494 64 485 57 349
1266 Masfjorden 7 429 19 417 20 907  149 103  130 352
1401 Flora -12 346 9 026 -4 837  665 852  649 797
1411 Gulen 6 714 12 207 -392  185 269  187 713
1412 Solund -2 784 2 314 3 166 71 979 70 287
1413 Hyllestad -355 1 546 -695  103 973  105 816
1416 Høyanger -10 440 13 400 2 870  317 023  305 416
1417 Vik 16 358 -8 377 -69 194  209 320  204 963
1418 Balestrand 7 348 8 663 -420  137 687  140 807
1419 Leikanger 13 763 4 919 -3 106  127 551  136 376
1420 Sogndal 11 193 26 217 15 249  378 454  357 310
1421 Aurland 7 263 23 252 15 667  186 505  172 088
1422 Lærdal 13 631 21 782 4 798  186 453  181 451
1424 Årdal -8 979  434 1 148  377 988  389 419
1426 Luster 31 685 54 669 18 936  370 286  350 185
1428 Askvoll 4 697 8 771 2 381  190 443  184 963
1429 Fjaler 4 368 10 149 5 486  184 444  180 048
1430 Gaular 3 695 17 482 7 880  165 115  152 444
1431 Jølster 1 851 14 398 -1 117  183 402  182 796
1432 Førde 18 125 20 919 4 798  638 394  629 006
1433 Naustdal -521 6 060 6 600  150 556  141 919
1438 Bremanger 1 536 23 148 -207 642  284 163  258 575
1439 Vågsøy 4 233 13 081 1 069  318 918  315 278
1441 Selje -631 2 213 1 995  166 431  162 412
1443 Eid 17 081 12 029 4 650  290 930  287 597
1444 Hornindal 2 660 4 780 1 236 76 528 73 253
1445 Gloppen 1 820 7 459 -2 556  338 256  340 142
1449 Stryn 1 314 16 743  644  370 113  367 907
1502 Molde -402 11 018 17 553 1 164 208 1 150 627
1504 Ålesund 39 804 63 804 32 332 1 969 757 1 991 422
1505 Kristiansund 14 917 12 670 -88 024 1 213 730 1 290 125
1511 Vanylven  574 6 087  401  201 840  200 244
1514 Sande 4 460 3 985 -3 883  168 655  169 418
1515 Herøy 1 026 25 882 -7 515  436 040  443 700
1516 Ulstein 5 459 12 500 -3 345  363 576  369 561
1517 Hareid -1 089 6 107 5 056  248 403  240 450
1519 Volda 2 703 12 468 11 566  443 938  431 973
1520 Ørsta -4 146 9 769 -14 491  512 520  517 856
1523 Ørskog 9 913 5 458 9 591  154 110  141 929
1524 Norddal 1 518 1 728 4 537  162 608  157 357
1525 Stranda 1 989 4 324 -4 174  255 931  253 558
1526 Stordal 1 908 6 175 1 512 71 454 69 410
1528 Sykkylven 1 193 21 795  494  356 157  349 901
1529 Skodje -2 216 12 249 8 493  196 847  189 288
1531 Sula 14 119 15 482 7 090  370 619  367 680
1532 Giske 18 479 22 681 7 962  333 090  325 807
1534 Haram 66 439 29 450 -14 682  460 880  471 274
1535 Vestnes 6 416 14 309 -5 490  451 657  460 845
1539 Rauma 2 508 9 314 -2 322  391 342  399 115
1543 Nesset 17 605 6 923 -812  196 920  204 568
1545 Midsund 5 480 -2 348 -5 527  127 939  129 756
1546 Sandøy 14 685 15 093 3 017  100 315  101 365
1547 Aukra 8 058 8 031 67 504  299 472  229 423
1548 Fræna 19 577 9 109 -7 608  485 703  480 466
1551 Eide 12 862 16 419 -2 965  192 105  192 090
1554 Averøy -1 787 -6 692 -26 146  266 074  284 091
1557 Gjemnes 7 701 5 926  733  169 468  166 970
1560 Tingvoll 4 138 4 220 2 305  200 039  192 354
1563 Sunndal 15 298 26 783 32 975  525 609  499 518
1566 Surnadal 15 349 11 705 7 846  361 677  350 675
1567 Rindal 4 404 12 862 14 097  149 613  135 271
1571 Halsa -1 558 3 528 2 873  110 957  106 792
1573 Smøla 5 293 6 890 -3 525  153 341  158 870
1576 Aure : 15 336 -6 520  244 259  248 570
1601 Trondheim  328 332  558 279  140 622 8 753 764 8 724 725
1612 Hemne 9 529 19 152 9 931  240 158  234 072
1613 Snillfjord 1 332 1 037 3 312 80 970 79 461
1617 Hitra 36 406 35 934 1 548  273 310  266 610
1620 Frøya 14 411 18 866 4 541  246 499  243 815
1621 Ørland 9 767 -5 512 1 472  303 950  306 372
1622 Agdenes 6 833 8 098 8 466  117 214  112 244
1624 Rissa 12 078 18 589 5 139  338 809  345 356
1627 Bjugn -2 103 2 692 -1 573  284 301  296 767
1630 Åfjord 13 512 15 866 14 034  208 155  198 692
1632 Roan 3 080 2 387  753 81 199 81 124
1633 Osen 5 341 5 234 -2 264 77 982 80 810
1634 Oppdal 22 600 47 208 6 242  365 684  369 340
1635 Rennebu 1 355 7 027 11 276  175 862  163 548
1636 Meldal 4 657 10 316 4 090  252 353  249 616
1638 Orkdal 14 482 25 603 24 176  547 436  542 533
1640 Røros 1 087 1 534 -641  326 277  324 509
1644 Holtålen 5 032 1 015 -1 097  129 074  132 871
1648 Midtre Gauldal 11 366 10 883 -14 486  324 314  345 689
1653 Melhus 32 046 39 846 20 783  698 477  678 249
1657 Skaun 6 357 16 893 -19 824  299 888  315 482
1662 Klæbu 1 939 3 246 -3 931  303 110  303 067
1663 Malvik 16 775 27 499 22 331  558 627  547 192
1664 Selbu 10 374 22 801 5 956  246 794  252 937
1665 Tydal 3 882 3 228 5 941 97 939 93 116
1702 Steinkjer 4 944 10 983 -5 106 1 042 488 1 032 822
1703 Namsos -9 600 16 088 4 031  754 341  742 981
1711 Meråker 3 471 17 717 12 491  201 292  186 799
1714 Stjørdal -2 038 11 592 -24 942  985 990  958 924
1717 Frosta 4 335 7 670  995  135 355  129 378
1718 Leksvik 2 209 8 133 -208  213 880  213 487
1719 Levanger 19 746 57 644 -9 473  903 989  896 131
1721 Verdal 11 012 15 561 6 889  704 458  687 099
1723 Mosvik  964 4 565 -309 65 871 65 470
1724 Verran 3 125 4 707 -1 043  175 151  169 509
1725 Namdalseid  802 4 236 1 137  115 927  111 340
1729 Inderøy -1 407 9 779 -2 098  299 270  291 336
1736 Snåsa -3 811 5 884 -1 678  143 063  140 758
1738 Lierne 2 311 5 789 -497  122 942  121 781
1739 Røyrvik -4 521 4 589 2 832 64 986 61 537
1740 Namsskogan 5 034 9 218 5 404 93 499 88 434
1742 Grong 5 409 8 894 9 451  198 140  183 286
1743 Høylandet -314  740  567 90 959 88 919
1744 Overhalla 2 633 1 735 -4 292  195 827  196 069
1748 Fosnes  163 2 640 1 143 56 889 55 251
1749 Flatanger 2 366 15 200 8 302 91 224 80 241
1750 Vikna  901 7 950 6 414  238 627  225 486
1751 Nærøy -5 10 193 6 690  285 897  263 862
1755 Leka 2 896 4 484 -291 44 022 44 180
1804 Bodø  118 752  112 760 52 694 2 397 716 2 289 452
1805 Narvik 9 319 23 523 -123 937 1 060 818 1 031 445
1811 Bindal 11 774 21 917 10 955  139 202  129 341
1812 Sømna 3 116 8 723 -66  130 797  131 452
1813 Brønnøy 6 803 13 244 -9 488  452 260  460 001
1815 Vega 2 038  262 2 678 97 018 94 853
1816 Vevelstad 1 047 1 733 1 465 43 671 44 067
1818 Herøy -1 981 7 322 -287  121 529  121 139
1820 Alstahaug 1 033 12 887 -8 087  389 929  390 729
1822 Leirfjord -1 689 10 526 12 397  140 717  129 010
1824 Vefsn 7 292 47 905 19 838  767 228  764 387
1825 Grane 2 909 7 005 5 529  107 667  104 253
1826 Hattfjelldal 14 841 16 036 -133 615  123 460  123 361
1827 Dønna -843 2 154 4 083  110 549  113 841
1828 Nesna 4 833 7 172 14 006  139 730  129 589
1832 Hemnes 23 133 32 023 -71 545  358 717  330 074
1833 Rana 47 898  104 842 -232 461 1 331 817 1 304 828
1834 Lurøy 5 292 9 329 7 177  152 879  152 856
1835 Træna  818 4 423 2 713 44 676 44 051
1836 Rødøy -877 4 679 2 416  114 573  119 656
1837 Meløy 11 948 41 411 18 791  476 722  444 868
1838 Gildeskål -2 632 9 454 5 460  165 727  158 913
1839 Beiarn 3 213 9 213 4 391 98 737 92 448
1840 Saltdal 1 545 20 086 4 172  345 978  336 829
1841 Fauske 16 039 22 515 13 530  562 347  547 481
1845 Sørfold 10 594 7 598 6 024  183 555  176 001
1848 Steigen -3 927 5 088 -1 642  187 815  182 893
1849 Hamarøy 4 675 5 239 4 464  151 434  145 598
1850 Tysfjord  699 9 653 4 137  171 118  171 298
1851 Lødingen 2 431 5 910 -7 037  151 850  161 055
1852 Tjeldsund 5 591 4 636  664  100 267 98 880
1853 Evenes -2 736 3 174 3 112  103 138 98 909
1854 Ballangen  588 3 887  379  169 265  167 672
1856 Røst -3 150 3 193 1 475 51 845 46 337
1857 Værøy 5 089 9 344 3 705 62 617 57 754
1859 Flakstad -2 462 -490 -3 272 94 169 95 193
1860 Vestvågøy 13 095 -6 379 -30 479  579 970  591 100
1865 Vågan 9 113 12 563 -6 114  462 120  476 951
1866 Hadsel 5 226 21 937 -2 254  433 011  441 884
1867 Bø  318 -1 660 -7 668  196 272  202 049
1868 Øksnes -4 465 7 636 -8 502  255 891  262 584
1870 Sortland 9 122 29 277 -14 115  555 287  553 572
1871 Andøy -2 576 2 962 -12 706  282 516  298 592
1874 Moskenes -933 2 943 -1 777 78 428 77 974
1901 Harstad 27 424 -13 935 -16 667 1 242 021 1 237 283
1902 Tromsø 29 516  116 483 -71 214 3 301 481 3 325 310
1911 Kvæfjord 11 646 14 426 1 548  326 043  327 871
1913 Skånland -682 6 524 11 327  195 534  183 519
1915 Bjarkøy -1 139 3 017  340 53 244 55 908
1917 Ibestad 2 563 1 663 -1 386  114 166  115 601
1919 Gratangen 1 825 6 384 3 225 96 401 92 734
1920 Lavangen -7 3 490  276 80 907 77 172
1922 Bardu 9 578 25 092 23 431  317 016  281 103
1923 Salangen  923 3 520 3 389  187 660  180 189
1924 Målselv 1 578 11 811 6 343  434 171  412 196
1925 Sørreisa 1 627 11 526 -6 898  197 707  195 328
1926 Dyrøy 2 914 8 783 5 264 96 776 91 342
1927 Tranøy 1 796 2 217 2 950  121 569  116 769
1928 Torsken : : : : :
1929 Berg 8 334 4 919 -1 214 83 120 80 686
1931 Lenvik 6 421 23 892 24 773  693 062  661 527
1933 Balsfjord  639 -530  864  304 702  294 756
1936 Karlsøy -8 046 -625 2 859  162 983  155 136
1938 Lyngen 3 618 -5 598 -4 341  220 334  212 089
1939 Storfjord 4 070 1 785 4 465  139 538  137 784
1940 Kåfjord 4 499 7 481 6 018  174 774  168 480
1941 Skjervøy 3 054  632 -1 366  206 078  206 200
1942 Nordreisa 7 645 9 428 -5 096  288 150  291 653
1943 Kvænangen  222 6 112 6 027  122 466  117 284
2002 Vardø 14 691 6 990 7 934  164 636  163 133
2003 Vadsø 2 151 -6 399 2 317  423 478  425 943
2004 Hammerfest 52 673  110 752  105 994  809 069  679 728
2011 Kautokeino 1 566 2 880 -1 021  203 273  204 927
2012 Alta 7 273 32 725 5 894 1 129 470 1 105 335
2014 Loppa 10 080 2 837 6 048  109 791  104 171
2015 Hasvik 3 479 4 457 -5 224 88 157 89 441
2017 Kvalsund -272 -1 584 -2 531 93 762 96 073
2018 Måsøy 7 091 7 280 8 352  118 829  107 186
2019 Nordkapp -467 -6 180 -4 379  226 007  220 844
2020 Porsanger 5 615 3 341 -2 736  270 175  269 523
2021 Karasjok 7 880 16 952 8 743  217 567  205 156
2022 Lebesby 5 331  474 4 332  135 929  128 247
2023 Gamvik 5 568  940 8 267  108 530 97 197
2024 Berlevåg 2 850 6 613 7 781 94 976 90 242
2025 Tana -1 092 5 498 -1 808  225 889  229 455
2027 Nesseby 6 917 9 966 1 449 96 820  102 531
2028 Båtsfjord 4 833 6 450 12 417  158 579  148 230
2030 Sør-Varanger -1 786 12 458 7 689  602 976  607 974
           
Bydeler          
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. ..
           
  Definisjoner: Netto driftsresultat: Brutto driftsinntekter minus brutto driftsutgifter minus rente- og avdragsbelastning og netto utlån, korrigert for avskrivninger. Brutto driftsinntekter: Kontoklasse 1, alle funksjoner, artene 600..895 minus artene 690 og 790. Brutto driftsutgifter: Kontoklasse 1, alle funksjoner, artene 010..480 pluss art 590 minus artene 690 og 790.        
  Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkl. avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter og internkjøp mv. Brutto driftsinntekter viser de samlede driftsinntektene korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter og internsalg. Netto driftsresultat brukes ofte som et mål på den kommunale handlefriheten.Tallene for netto driftsresultat for 2006 og 2007 er regnet om til 2005-priser etter prisindeks for konsum i kommuneforvaltningen (økning med 3,5 % fra 2005 til 2006 og med 3,7 % fra 2006 til 2007). 2007-tallene er foreløpige. .. = Oppgave mangler.        

Standardtegn i tabeller