Statistisk sentralbyrå

5.4 Totalt sykefravær utover arbeidsgiverperioden i alt i 2007. Sykepengetilfeller over 8 uker. Løpende tilfeller per 31/12. 2005 og 2006. Avsluttede tilfeller i 2006 og 2007. Arbeidsstyrken per 31/12. 2005-2007 1, 2
Kommune Totalt sykefravær utover arbeidsgiverperioden i 2007 Løpende sykepengetilfeller Avsluttede sykepengetilfeller Arbeidsstyrken
2005 2006 2006 2007 2005 2006 2007
0101 Halden 2 595  453  469 1 283 1 413 13 690 13 816 14 069
0104 Moss 3 065  474  474 1 547 1 468 14 110 14 406 14 806
0105 Sarpsborg 5 760  998 1 062 2 767 2 835 24 905 25 564 26 131
0106 Fredrikstad 7 771 1 337 1 341 3 794 3 748 35 106 35 897 36 361
0111 Hvaler  479 74 89  232  239 1 967 2 026 2 053
0118 Aremark  137 14 24 61 93  710  709  727
0119 Marker  302 48 50  153  147 1 644 1 726 1 764
0121 Rømskog 58 11 10 21 25  320  317  322
0122 Trøgstad  524 87 80  278  241 2 652 2 670 2 728
0123 Spydeberg  563  117  111  295  261 2 549 2 579 2 663
0124 Askim 1 665  292  298  855  799 7 267 7 377 7 530
0125 Eidsberg 1 124  222  220  561  558 5 156 5 293 5 437
0127 Skiptvet  397 72 73  213  207 1 746 1 795 1 812
0128 Rakkestad  713  131  111  386  303 3 696 3 754 3 820
0135 Råde  689  139  107  381  340 3 333 3 398 3 507
0136 Rygge 1 453  255  292  775  773 6 993 7 083 7 165
0137 Våler  572 96 92  304  272 2 159 2 211 2 262
0138 Hobøl  542 88 81  263  219 2 427 2 438 2 507
0211 Vestby 1 431  222  272  716  772 7 200 7 354 7 509
0213 Ski 2 664  430  396 1 334 1 315 14 687 14 917 15 125
0214 Ås 1 423  238  241  690  783 7 674 7 833 7 992
0215 Frogn 1 354  242  243  668  687 7 159 7 326 7 461
0216 Nesodden 1 772  319  341  876  858 8 641 8 915 9 067
0217 Oppegård 2 293  377  386 1 064 1 167 12 676 12 914 13 074
0219 Bærum 8 867 1 430 1 344 4 394 4 144 54 961 56 319 57 472
0220 Asker 4 392  683  629 2 192 2 120 27 075 27 564 28 223
0221 Aurskog-Høland 1 497  258  266  737  747 6 973 7 114 7 300
0226 Sørum 1 482  235  240  746  734 7 061 7 336 7 682
0227 Fet 1 029  160  146  485  483 5 321 5 467 5 515
0228 Rælingen 1 618  233  245  749  776 8 604 8 706 8 858
0229 Enebakk 1 114  185  202  561  600 5 306 5 424 5 617
0230 Lørenskog 3 340  491  481 1 567 1 535 17 506 17 509 17 887
0231 Skedsmo 4 681  722  732 2 214 2 436 23 054 23 786 24 719
0233 Nittedal 2 120  347  340 1 029 1 089 10 870 10 919 11 173
0234 Gjerdrum  581 97 93  277  284 2 804 2 872 2 923
0235 Ullensaker 2 967  486  562 1 437 1 713 13 596 14 039 14 514
0236 Nes 2 080  368  358 1 020  991 9 583 9 609 9 866
0237 Eidsvoll 2 509  450  375 1 225 1 173 9 997 10 223 10 566
0238 Nannestad 1 361  214  205  649  667 5 537 5 650 5 868
0239 Hurdal  297 46 54  142  162 1 317 1 311 1 356
0301 Oslo 51 130 7 689 7 802 25 117 24 820  297 690  305 908  315 990
0402 Kongsvinger 1 870  311  383  902  972 8 545 8 462 8 532
0403 Hamar 2 844  480  529 1 311 1 377 13 936 14 145 14 451
0412 Ringsaker 3 724  690  660 1 963 1 870 16 076 16 218 16 360
0415 Løten  785  157  126  414  366 3 670 3 711 3 729
0417 Stange 2 089  380  367 1 007 1 020 9 096 9 320 9 457
0418 Nord-Odal  603  121  121  311  326 2 519 2 460 2 520
0419 Sør-Odal  838  154  135  389  386 3 884 3 889 3 999
0420 Eidskog  602  102  129  285  379 2 968 2 928 3 006
0423 Grue  480 72 73  227  228 2 439 2 441 2 514
0425 Åsnes  760  137  109  429  345 3 569 3 579 3 568
0426 Våler  402 71 58  227  183 1 857 1 856 1 862
0427 Elverum 2 282  405  391 1 147 1 044 9 490 9 604 9 904
0428 Trysil  680  147  108  353  267 3 210 3 186 3 279
0429 Åmot  393 61 62  172  183 2 077 2 080 2 073
0430 Stor-Elvdal  263 56 52  144  126 1 257 1 265 1 291
0432 Rendalen  181 29 32 84  103  938  945  959
0434 Engerdal  129 24 13 58 48  726  697  713
0436 Tolga  164 21 38 67 90  814  825  824
0437 Tynset  555 93 61  292  253 2 745 2 797 2 840
0438 Alvdal  246 39 31  143  104 1 228 1 246 1 262
0439 Folldal  157 34 29 80 71  869  879  882
0441 Os  210 32 33  108  104 1 036 1 047 1 076
0501 Lillehammer 2 736  478  469 1 349 1 241 13 029 13 229 13 399
0502 Gjøvik 3 153  601  590 1 577 1 597 14 107 14 324 14 608
0511 Dovre  262 59 51  130  116 1 404 1 412 1 429
0512 Lesja  176 42 32 99 87 1 060 1 070 1 097
0513 Skjåk  226 38 43  113  127 1 198 1 195 1 168
0514 Lom  208 33 38  113  106 1 246 1 274 1 265
0515 Vågå  380 65 57  180  175 1 820 1 820 1 812
0516 Nord-Fron  629  119  116  338  302 2 878 2 952 2 980
0517 Sel  641  108  125  306  301 2 971 3 010 3 074
0519 Sør-Fron  344 62 55  170  182 1 580 1 584 1 603
0520 Ringebu  515  100 75  247  244 2 205 2 224 2 289
0521 Øyer  535 96 96  260  292 2 474 2 488 2 559
0522 Gausdal  602 93 98  286  325 3 148 3 182 3 151
0528 Østre Toten 1 666  285  292  899  802 7 370 7 445 7 483
0529 Vestre Toten 1 457  254  235  677  692 6 470 6 474 6 573
0532 Jevnaker  753  133  132  389  349 3 209 3 236 3 228
0533 Lunner  996  147  202  492  540 4 568 4 649 4 693
0534 Gran 1 466  225  272  693  732 6 715 6 798 6 949
0536 Søndre Land  643  121  107  319  336 2 810 2 832 2 831
0538 Nordre Land  759  148  159  374  374 3 278 3 271 3 354
0540 Sør-Aurdal  344 58 60  173  180 1 554 1 568 1 612
0541 Etnedal  139 33 15 90 53  675  664  669
0542 Nord-Aurdal  755  131  144  397  415 3 418 3 467 3 462
0543 Vestre Slidre  262 56 51  133  135 1 168 1 168 1 189
0544 Øystre Slidre  383 74 61  208  188 1 680 1 698 1 740
0545 Vang  146 20 20 62 55  795  848  838
0602 Drammen 6 454  997 1 135 3 122 3 256 29 861 30 418 31 615
0604 Kongsberg 2 350  405  414 1 119 1 138 12 712 12 842 13 170
0605 Ringerike 3 121  528  509 1 668 1 558 14 597 14 896 15 190
0612 Hole  572 82 89  269  279 2 803 2 887 2 976
0615 Flå  100 12 23 44 46  499  510  512
0616 Nes  310 41 42  182  152 1 819 1 877 1 877
0617 Gol  320 69 68  159  204 2 390 2 431 2 468
0618 Hemsedal  128 14 27 69 74 1 049 1 079 1 145
0619 Ål  400 61 72  217  190 2 463 2 473 2 534
0620 Hol  395 53 67  203  190 2 426 2 451 2 456
0621 Sigdal  327 52 55  181  159 1 867 1 878 1 907
0622 Krødsherad  227 38 47  107  144 1 125 1 135 1 151
0623 Modum 1 501  250  252  727  802 6 614 6 699 6 747
0624 Øvre Eiker 1 787  289  338  874  979 8 064 8 301 8 473
0625 Nedre Eiker 2 510  339  404 1 200 1 312 11 551 11 706 12 068
0626 Lier 2 386  375  395 1 182 1 223 11 836 11 955 12 382
0627 Røyken 2 046  315  344 1 018  992 9 619 9 771 10 013
0628 Hurum  918  157  152  483  429 4 610 4 672 4 753
0631 Flesberg  231 37 44  106  133 1 304 1 305 1 358
0632 Rollag  102 17 8 48 52  722  713  731
0633 Nore og Uvdal  209 36 30  102 83 1 317 1 305 1 334
0701 Horten 2 552  449  513 1 214 1 243 12 422 12 588 12 813
0702 Holmestrand 1 116  195  213  570  561 4 897 4 931 5 033
0704 Tønsberg 3 583  621  582 1 855 1 850 19 106 19 554 20 083
0706 Sandefjord 3 785  582  679 1 814 1 820 20 898 21 314 21 640
0709 Larvik 3 653  625  623 1 864 1 901 20 600 20 902 21 382
0711 Svelvik  807  156  174  428  417 3 355 3 365 3 414
0713 Sande  913  144  154  462  493 3 965 4 049 4 141
0714 Hof  332 55 59  168  169 1 543 1 569 1 624
0716 Re  857  141  158  436  431 4 403 4 502 4 596
0719 Andebu  525  106 85  286  267 2 634 2 711 2 741
0720 Stokke 1 124  206  191  560  547 5 426 5 450 5 687
0722 Nøtterøy 1 774  307  294  885  890 10 128 10 322 10 514
0723 Tjøme  416 77 94  194  232 2 250 2 280 2 301
0728 Lardal  216 43 41  106  109 1 217 1 237 1 275
0805 Porsgrunn 3 495  662  587 1 780 1 797 16 374 16 862 17 419
0806 Skien 5 049  792  846 2 388 2 587 25 189 25 567 26 032
0807 Notodden 1 483  311  294  792  812 6 021 6 049 6 150
0811 Siljan  258 47 44  136  122 1 229 1 258 1 255
0814 Bamble 1 413  210  217  698  705 7 155 7 279 7 405
0815 Kragerø 1 035  177  175  507  499 5 011 5 063 5 191
0817 Drangedal  378 71 59  192  174 1 926 1 947 2 014
0819 Nome  760  133  159  374  383 3 194 3 226 3 310
0821 Bø  542  103 98  281  271 2 661 2 756 2 790
0822 Sauherad  457 89 93  244  243 2 117 2 112 2 177
0826 Tinn  670  141  136  341  287 3 128 3 115 3 104
0827 Hjartdal  181 40 33 92  108  761  775  803
0828 Seljord  280 60 44  162  142 1 451 1 444 1 505
0829 Kviteseid  201 37 28  113 92 1 248 1 294 1 325
0830 Nissedal  115 20 24 55 63  679  708  717
0831 Fyresdal  109 27 17 52 56  657  664  699
0833 Tokke  179 32 26 91 95 1 176 1 188 1 228
0834 Vinje  266 39 46  114  111 1 902 1 902 1 961
0901 Risør  657 94  107  305  296 3 205 3 275 3 319
0904 Grimstad 1 741  292  327  896  881 9 279 9 672 10 045
0906 Arendal 3 824  685  655 1 935 1 890 19 962 20 329 20 720
0911 Gjerstad  261 48 49  129  151 1 186 1 209 1 249
0912 Vegårshei  167 25 24 81 76  879  899  925
0914 Tvedestrand  540 97  102  284  263 2 789 2 843 2 888
0919 Froland  505  103 89  282  255 2 319 2 411 2 465
0926 Lillesand  842  170  133  432  412 4 670 4 665 4 835
0928 Birkenes  437 66 70  196  214 2 106 2 182 2 272
0929 Åmli  148 38 30 80 76  809  813  842
0935 Iveland 95 19 20 52 65  566  574  599
0937 Evje og Hornnes  226 41 37  110  103 1 577 1 647 1 683
0938 Bygland 97 16 14 43 39  615  638  624
0940 Valle  115 18 16 53 72  689  677  694
0941 Bykle 72 14 12 43 35  484  509  533
1001 Kristiansand 7 178 1 304 1 341 3 706 3 700 39 488 39 929 41 040
1002 Mandal 1 338  214  242  687  698 6 820 6 976 7 190
1003 Farsund  892  166  147  439  416 4 652 4 714 4 720
1004 Flekkefjord  873  162  163  422  435 4 334 4 388 4 508
1014 Vennesla 1 178  206  205  583  545 6 077 6 183 6 353
1017 Songdalen  640  120  120  324  342 2 784 2 880 2 936
1018 Søgne  896  148  139  463  436 4 869 4 999 5 146
1021 Marnardal  217 40 46  111  126 1 020 1 026 1 048
1026 Åseral 54 8 14 30 39  414  414  425
1027 Audnedal  151 25 29 68 77  754  774  836
1029 Lindesnes  430 77 72  218  234 2 166 2 200 2 244
1032 Lyngdal  765  154  133  395  341 3 624 3 663 3 726
1034 Hægebostad  166 26 41 71 98  778  802  816
1037 Kvinesdal  536 84 80  272  244 2 649 2 688 2 778
1046 Sirdal  135 26 19 78 59  889  897  937
1101 Eigersund 1 240  195  195  556  518 6 963 7 007 7 321
1102 Sandnes 5 011  759  724 2 295 2 285 31 209 32 456 33 895
1103 Stavanger 9 329 1 296 1 382 4 001 4 172 61 580 63 142 65 800
1106 Haugesund 2 874  402  437 1 250 1 343 15 950 16 431 17 093
1111 Sokndal  229 33 37  101  108 1 534 1 554 1 581
1112 Lund  287 35 29  138  116 1 592 1 585 1 670
1114 Bjerkreim  197 28 32 88 82 1 363 1 375 1 398
1119 Hå 1 390  195  207  631  589 8 263 8 344 8 574
1120 Klepp 1 306  190  207  561  636 8 002 8 249 8 621
1121 Time 1 225  186  177  546  551 8 140 8 402 8 671
1122 Gjesdal  822  110  109  380  356 5 149 5 308 5 609
1124 Sola 1 622  219  216  696  752 10 598 10 902 11 467
1127 Randaberg  745  123  126  356  351 4 819 4 977 5 147
1129 Forsand 92 17 22 40 48  542  546  578
1130 Strand  837  138  112  397  355 5 283 5 439 5 596
1133 Hjelmeland  202 27 24 92 76 1 379 1 392 1 416
1134 Suldal  252 48 34  123 98 1 945 1 949 1 996
1135 Sauda  402 56 49  154  163 2 297 2 336 2 342
1141 Finnøy  181 33 31  108 90 1 398 1 373 1 404
1142 Rennesøy  286 37 40  130  151 1 770 1 830 1 927
1144 Kvitsøy 41 4 10 14 20  254  261  268
1145 Bokn 66 7 14 41 27  367  375  388
1146 Tysvær  818  124  107  383  361 4 905 4 885 5 020
1149 Karmøy 3 258  521  464 1 513 1 464 18 764 19 199 19 943
1151 Utsira 11 4 3 7 5  114  116  121
1160 Vindafjord  626 92  100  261  291 4 245 4 284 4 375
1201 Bergen 24 470 3 653 3 663 11 814 11 923  127 673  130 919  134 570
1211 Etne  288 40 40  124  101 1 938 1 964 2 021
1216 Sveio  393 66 46  186  188 2 372 2 442 2 477
1219 Bømlo  981  133  164  440  481 5 342 5 386 5 543
1221 Stord 1 470  231  220  652  726 8 523 8 740 8 866
1222 Fitjar  239 33 37  109 99 1 471 1 460 1 478
1223 Tysnes  208 34 29  110 95 1 306 1 336 1 336
1224 Kvinnherad 1 218  197  147  569  583 6 460 6 485 6 748
1227 Jondal 86 18 18 46 45  500  486  489
1228 Odda  556 70 83  224  264 3 565 3 559 3 625
1231 Ullensvang  273 37 42  123  126 1 744 1 773 1 791
1232 Eidfjord 78 10 9 41 44  469  459  494
1233 Ulvik  105 14 18 59 42  548  548  564
1234 Granvin 66 16 11 34 31  502  496  501
1235 Voss 1 209  146  189  537  524 6 901 7 003 7 118
1238 Kvam  772  137  149  378  416 4 176 4 188 4 219
1241 Fusa  316 58 53  153  161 1 855 1 899 1 926
1242 Samnanger  241 31 26  102  111 1 220 1 244 1 268
1243 Os 1 565  234  249  758  767 8 195 8 436 8 666
1244 Austevoll  406 60 61  199  186 2 248 2 262 2 260
1245 Sund  669  100  112  344  325 2 965 3 011 3 088
1246 Fjell 2 346  335  365 1 122 1 195 10 686 10 914 11 275
1247 Askøy 2 608  395  393 1 200 1 269 11 472 11 875 12 272
1251 Vaksdal  410 75 76  229  227 1 899 1 863 1 950
1252 Modalen 37 4 5 17 21  174  172  178
1253 Osterøy  744  121  114  385  347 3 572 3 675 3 780
1256 Meland  672 79  114  318  323 3 063 3 131 3 240
1259 Øygarden  434 69 72  196  210 1 962 2 044 2 127
1260 Radøy  529 87 95  251  300 2 331 2 354 2 424
1263 Lindås 1 367  211  234  622  666 6 797 7 048 7 323
1264 Austrheim  197 29 29 80 84 1 292 1 316 1 334
1265 Fedje 43 7 9 20 17  299  286  276
1266 Masfjorden  130 14 18 60 74  801  827  804
1401 Flora 1 108  192  199  533  527 5 669 5 780 5 839
1411 Gulen  224 44 46  115  110 1 186 1 186 1 192
1412 Solund 98 13 12 50 38  432  422  431
1413 Hyllestad  138 28 17 66 58  727  716  739
1416 Høyanger  458 74 73  242  170 2 231 2 211 2 261
1417 Vik  246 21 34 95  130 1 373 1 410 1 423
1418 Balestrand  111 21 9 51 44  707  730  749
1419 Leikanger  213 28 38  108  102 1 184 1 175 1 204
1420 Sogndal  635  112  114  311  314 3 625 3 729 3 760
1421 Aurland  172 26 26 92 70  901  871  882
1422 Lærdal  216 29 42 92  107 1 062 1 090 1 130
1424 Årdal  515 67 76  215  189 2 829 2 809 2 802
1426 Luster  415 48 61  189  225 2 398 2 472 2 493
1428 Askvoll  257 34 35  115  110 1 492 1 528 1 543
1429 Fjaler  245 37 50  113  108 1 323 1 317 1 318
1430 Gaular  285 51 45  129  145 1 366 1 398 1 396
1431 Jølster  245 46 32  134 99 1 494 1 490 1 545
1432 Førde 1 166  174  172  542  552 6 187 6 363 6 586
1433 Naustdal  290 40 45  130  153 1 395 1 409 1 406
1438 Bremanger  397 53 69  176  191 1 840 1 860 1 829
1439 Vågsøy  588  111 91  278  273 3 109 3 072 3 039
1441 Selje  275 37 41  134  169 1 432 1 401 1 425
1443 Eid  588  102  101  313  264 2 959 3 001 3 061
1444 Hornindal  103 18 16 53 48  603  617  613
1445 Gloppen  473 71 73  227  224 2 906 2 946 2 945
1449 Stryn  590 86 91  255  264 3 647 3 652 3 664
1502 Molde 2 679  453  405 1 318 1 293 12 761 13 035 13 238
1504 Ålesund 4 028  645  639 1 994 2 065 21 429 21 937 22 792
1505 Kristiansund :  359  434 1 170 1 224 10 969 11 415 11 649
1511 Vanylven  346 54 49  180  175 1 738 1 747 1 770
1514 Sande  300 39 55  151  128 1 264 1 271 1 286
1515 Herøy  911  151  133  496  468 4 141 4 232 4 324
1516 Ulstein  637  102 80  346  310 3 426 3 515 3 619
1517 Hareid  461 58 67  220  200 2 247 2 324 2 423
1519 Volda  782  156  139  410  373 4 035 4 111 4 198
1520 Ørsta 1 176  266  220  623  559 5 057 5 135 5 146
1523 Ørskog  207 38 29 94  114 1 151 1 134 1 145
1524 Norddal  171 23 23 71 74  927  939  953
1525 Stranda  478 77 79  222  211 2 410 2 415 2 401
1526 Stordal  110 14 12 48 52  513  517  512
1528 Sykkylven  826  121  114  395  392 4 049 4 099 4 187
1529 Skodje  398 43 75  176  202 1 863 1 933 1 980
1531 Sula  722  127  115  371  383 3 886 3 949 4 010
1532 Giske  695  104  111  350  364 3 306 3 386 3 476
1534 Haram  811  117  129  398  363 4 423 4 439 4 542
1535 Vestnes  696  135  118  382  318 3 167 3 302 3 354
1539 Rauma  691  105  106  328  328 3 666 3 731 3 758
1543 Nesset  298 57 40  146  136 1 437 1 484 1 502
1545 Midsund  217 31 38 91  111  941  946  950
1546 Sandøy  113 14 11 56 44  649  652  684
1547 Aukra  331 51 48  163  169 1 520 1 606 1 665
1548 Fræna  980  134  165  456  494 4 652 4 807 4 887
1551 Eide  360 58 56  196  168 1 630 1 682 1 720
1554 Averøy  618  104 93  326  316 2 742 2 701 2 745
1557 Gjemnes  247 30 34 96  109 1 403 1 402 1 379
1560 Tingvoll  319 60 41  168  138 1 455 1 469 1 492
1563 Sunndal  618 75  106  261  271 3 693 3 699 3 754
1566 Surnadal  551 81 85  256  259 2 887 2 934 2 873
1567 Rindal  218 51 34  114  112  948  975  974
1571 Halsa  172 29 21 90 76  801  812  824
1573 Smøla  199 32 34 90 95 1 032 1 052 1 070
1576 Aure  343 56 60  165  158 1 701 1 715 1 688
1601 Trondheim 17 112 2 659 2 847 8 212 8 283 84 155 86 493 89 695
1612 Hemne  426 87 75  224  177 2 053 2 075 2 062
1613 Snillfjord 70 18 11 43 43  467  488  493
1617 Hitra  485  101 79  221  248 1 889 1 926 1 997
1620 Frøya  444 74 78  231  233 1 896 1 925 2 001
1621 Ørland  475 84 82  250  268 2 512 2 563 2 577
1622 Agdenes  165 29 22 87 60  870  879  900
1624 Rissa  652  135  116  349  320 2 994 3 061 3 111
1627 Bjugn  524  108 91  292  258 2 122 2 153 2 129
1630 Åfjord  288 52 44  137  136 1 539 1 543 1 548
1632 Roan  116 22 24 68 63  492  479  480
1633 Osen  112 22 22 59 58  502  520  502
1634 Oppdal  651  106  125  325  336 3 284 3 279 3 358
1635 Rennebu  274 48 52  132  137 1 366 1 390 1 390
1636 Meldal  396 70 75  174  195 1 824 1 832 1 888
1638 Orkdal 1 169  194  189  623  549 5 421 5 579 5 742
1640 Røros  538 90 97  286  257 2 905 2 994 3 038
1644 Holtålen  216 33 31 99  102 1 050 1 031 1 053
1648 Midtre Gauldal  519  102 78  271  233 2 851 2 997 3 054
1653 Melhus 1 583  269  244  815  806 7 306 7 524 7 602
1657 Skaun  706  124  117  348  316 3 144 3 219 3 335
1662 Klæbu  692  123  114  362  353 2 849 2 917 2 993
1663 Malvik 1 410  223  240  664  715 6 419 6 541 6 678
1664 Selbu  383 52 68  168  170 2 020 2 062 2 079
1665 Tydal 82 8 13 28 33  416  434  440
1702 Steinkjer 1 977  350  340  920  984 10 082 10 198 10 448
1703 Namsos 1 596  278  282  798  828 6 367 6 343 6 527
1711 Meråker  246 38 44  103  119 1 172 1 186 1 193
1714 Stjørdal 2 260  377  384 1 133 1 100 10 181 10 342 10 604
1717 Frosta  250 41 48  111  142 1 161 1 167 1 177
1718 Leksvik  402 76 69  185  200 1 723 1 718 1 760
1719 Levanger 1 852  308  307  947  843 8 927 9 006 9 183
1721 Verdal 1 409  244  226  713  712 6 912 6 991 7 050
1723 Mosvik 77 13 11 41 47  421  437  436
1724 Verran  251 55 45  136  120 1 093 1 101 1 142
1725 Namdalseid  172 30 26 81 93  802  796  832
1729 Inderøy  576  104 97  296  270 2 916 2 901 2 973
1736 Snåsa  196 34 26 81 86  970  979 1 005
1738 Lierne  132 25 28 63 69  702  730  752
1739 Røyrvik 57 11 6 27 25  261  264  269
1740 Namsskogan  101 21 22 57 54  441  451  452
1742 Grong  276 60 37  157  103 1 183 1 169 1 153
1743 Høylandet  124 26 11 74 61  607  630  645
1744 Overhalla  392 54 62  213  211 1 772 1 816 1 865
1748 Fosnes 70 18 14 33 38  353  330  327
1749 Flatanger  110 26 13 61 45  524  537  548
1750 Vikna  494 71 97  215  243 2 032 2 043 2 113
1751 Nærøy  573 98  130  265  275 2 372 2 366 2 388
1755 Leka 67 8 7 28 33  268  276  271
1804 Bodø 4 935  774  807 2 339 2 450 23 926 24 502 25 215
1805 Narvik 2 344  411  425 1 196 1 165 9 022 9 032 9 311
1811 Bindal  170 36 31 79 87  763  732  760
1812 Sømna  194 39 27 92 79  962  970 1 001
1813 Brønnøy  835  132  130  410  413 3 659 3 665 3 775
1815 Vega  146 26 32 59 64  615  603  589
1816 Vevelstad 52 6 16 25 31  240  250  241
1818 Herøy  197 31 42 86 91  819  814  784
1820 Alstahaug  721  113  125  326  365 3 746 3 705 3 714
1822 Leirfjord  182 41 27  100 89  956  943  994
1824 Vefsn 1 555  237  246  727  707 6 811 6 835 6 931
1825 Grane  160 18 22 83 77  711  706  736
1826 Hattfjelldal  143 22 22 59 70  712  695  724
1827 Dønna  152 23 24 81 55  706  683  693
1828 Nesna  166 34 32 77 92  814  824  829
1832 Hemnes  498 81 83  262  264 2 040 2 030 2 087
1833 Rana 2 858  471  484 1 374 1 364 12 556 12 680 12 671
1834 Lurøy  179 30 25 90 96  946  933  962
1835 Træna 54 5 6 15 22  224  227  228
1836 Rødøy  120 13 19 52 52  653  652  632
1837 Meløy  685  120  103  344  328 3 201 3 240 3 255
1838 Gildeskål  205 36 38 95  115  938  950  933
1839 Beiarn  109 22 21 58 59  542  540  560
1840 Saltdal  414 71 85  178  198 2 443 2 462 2 418
1841 Fauske  991  164  146  485  502 4 715 4 692 4 735
1845 Sørfold  232 36 38  131  114  966  999  990
1848 Steigen  253 52 39  108  122 1 269 1 276 1 255
1849 Hamarøy  139 23 16 65 62  825  829  822
1850 Tysfjord  217 26 30 86 95 1 010 1 007  964
1851 Lødingen  249 35 48  137  109 1 095 1 096 1 070
1852 Tjeldsund  137 27 21 70 59  641  608  615
1853 Evenes  149 30 32 73 72  618  611  614
1854 Ballangen  323 61 67  178  149 1 218 1 216 1 219
1856 Røst 85 9 7 31 23  311  321  326
1857 Værøy 96 13 15 48 51  380  387  386
1859 Flakstad  180 19 24 98 91  665  667  688
1860 Vestvågøy 1 290  211  224  718  691 5 062 5 093 5 185
1865 Vågan 1 059  188  183  553  544 4 493 4 477 4 513
1866 Hadsel  906  159  135  488  421 3 940 3 915 3 960
1867 Bø  302 53 35  158  138 1 279 1 257 1 280
1868 Øksnes  636  103  119  295  326 2 169 2 161 2 185
1870 Sortland 1 118  212  172  587  524 4 754 4 923 5 057
1871 Andøy  579  104 88  300  268 2 463 2 478 2 459
1874 Moskenes  147 16 24 60 77  587  573  566
1901 Harstad 2 593  421  447 1 292 1 258 11 789 11 982 12 242
1902 Tromsø 8 251 1 273 1 240 4 120 4 236 35 266 35 955 37 142
1911 Kvæfjord  343 61 63  159  170 1 427 1 496 1 492
1913 Skånland  362 63 63  185  176 1 469 1 443 1 475
1915 Bjarkøy 40 3 7 11 17  214  222  216
1917 Ibestad  164 22 24 79 87  672  681  654
1919 Gratangen  141 20 21 69 57  518  516  519
1920 Lavangen  114 20 29 54 76  456  459  428
1922 Bardu  388 75 69  204  164 2 075 2 020 2 082
1923 Salangen  230 28 39  111 96 1 086 1 104 1 168
1924 Målselv  700  100  117  302  302 3 475 3 424 3 496
1925 Sørreisa  362 58 71  171  202 1 639 1 622 1 647
1926 Dyrøy  144 19 29 66 67  564  583  566
1927 Tranøy  185 32 34 88  101  719  732  712
1928 Torsken  120 21 27 58 70  473  461  466
1929 Berg  153 24 19 78 49  475  494  488
1931 Lenvik 1 390  256  235  783  693 5 312 5 432 5 482
1933 Balsfjord  599 80 79  310  300 2 609 2 658 2 725
1936 Karlsøy  315 35 51  165  178 1 175 1 176 1 175
1938 Lyngen  369 49 54  186  210 1 520 1 511 1 534
1939 Storfjord  243 53 42  134  122  989  994  979
1940 Gáivuotna Kåfjord  244 34 35  111  120 1 038 1 048 1 058
1941 Skjervøy  415 77 55  236  208 1 447 1 410 1 463
1942 Nordreisa  641  122  113  363  330 2 402 2 401 2 392
1943 Kvænangen  155 17 27 75 85  630  634  627
2002 Vardø  296 60 30  160  122 1 122 1 136 1 106
2003 Vadsø  643 96 72  311  259 3 216 3 135 3 174
2004 Hammerfest 1 254  142  183  558  572 5 145 5 262 5 245
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  287 46 51  170  143 1 510 1 540 1 549
2012 Alta 2 354  395  426 1 247 1 156 9 008 9 272 9 517
2014 Loppa  120 28 19 65 73  580  551  518
2015 Hasvik  120 22 10 63 46  514  499  496
2017 Kvalsund  127 22 17 59 80  480  515  528
2018 Måsøy  145 19 17 60 68  700  689  647
2019 Nordkapp  372 57 61  173  197 1 705 1 660 1 615
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  536 90  108  275  255 2 150 2 082 2 090
2021 Kárásjohka Karasjok  380 55 40  187  156 1 460 1 491 1 529
2022 Lebesby  134 15 25 73 84  650  648  660
2023 Gamvik  118 19 13 63 52  539  525  491
2024 Berlevåg  119 13 16 57 53  509  511  507
2025 Deatnu Tana  404 55 61  202  175 1 484 1 484 1 476
2027 Unjárga-Nesseby  119 18 14 80 48  436  437  428
2028 Båtsfjord  303 41 28  152  140 1 151 1 146 1 099
2030 Sør-Varanger 1 325  239  174  654  575 4 804 4 851 4 971
                 
Bydeler                
Sydvestre Jeløy(Moss)  276 43 49  121  127 1 354 1 354 1 415
Nordre Jeløy(Moss)  506 86 61  254  207 2 447 2 447 2 480
Sydøstre Jeløy(Moss)  275 31 42  126  119 1 340 1 340 1 353
Melløs/Øre(Moss)  463 63 58  235  216 2 130 2 130 2 193
Sentrum(Moss)  405 74 67  218  184 1 923 1 923 2 066
Mosseskogen vest(Moss)  169 29 35 85 85  700  700  770
Kambo(Moss)  231 28 28  121 97  883  883 1 046
Mosseskogen øst(Moss)  409 64 69  185  198 1 599 1 599 1 639
Mosseelva/Dillingøya(Moss)  403 55 63  199  183 1 693 1 693 1 755
Sentrum (Sarpsborg) 1 562  286  262  695  687 6 165 6 165 6 475
Varteig (Sarpsborg)  354 51 54  148  162 1 424 1 424 1 485
Skjeberg (Sarpsborg) 1 912  282  332  839  881 7 588 7 588 7 927
Tune (Sarpsborg) 2 064  338  360  953  969 8 515 8 515 8 906
Hafslundsøy (Sarpsborg)  298 41 54  130  135 1 141 1 141 1 223
Sentrum (Fredrikstad) 3 366  544  563 1 509 1 534 14 187 14 187 14 870
Borge (Fredrikstad) 1 545  241  227  707  662 6 479 6 479 6 303
Rolvsøy (Fredrikstad)  794  121  134  345  368 3 168 3 168 3 228
Kråkerøy (Fredrikstad)  913  149  154  441  412 4 050 4 050 4 319
Onsøy (Fredrikstad) 1 561  267  250  751  733 6 913 6 913 7 192
Bekkestua (Bærum) 3 075  484  439 1 550 1 399 20 916 20 916 21 059
Sandvika (Bærum) 3 225  487  456 1 528 1 441 18 479 18 479 19 640
Rykkin (Bærum) 2 722  457  424 1 313 1 225 15 373 15 373 15 218
Drengsrud (Asker)  243 47 41  127  113 1 526 1 526 1 522
Arnestad (Asker)  417 66 59  219  187 2 161 2 161 2 362
Heggedal (Asker)  397 62 51  176  180 1 888 1 888 1 940
Hofstad (Asker)  404 58 50  197  179 2 689 2 689 2 815
Billingstad (Asker)  326 31 38  129  158 1 946 1 946 2 218
Jansløkka (Asker)  407 51 53  170  179 2 480 2 480 2 482
Nesøya (Asker)  261 34 31  110  127 1 752 1 752 1 918
Solberg (Asker)  171 26 26 87 69  731  731  793
Vettre (Asker)  217 33 35 96  117 1 535 1 535 1 516
Bondi (Asker)  355 53 48  169  154 2 084 2 084 2 070
Rønningen (Asker)  244 45 37  129  110 1 518 1 518 1 513
Mellom-Nes (Asker)  296 50 37  142  132 2 046 2 046 2 081
Hagaløkka (Asker)  254 28 35  111  121 1 031 1 031 1 061
Vardåsen (Asker)  302 45 44  160  126 1 889 1 889 1 914
Østenstad (Asker)  340 53 44  169  164 1 685 1 685 1 820
Lillestrøm (Skedsmo) 1 413  199  227  611  691 6 149 6 149 7 018
Skedsmokorset (Skedsmo) 1 876  254  244  813  862 8 245 8 245 8 773
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) 1 879  266  260  786  881 8 594 8 594 8 803
Gamle Oslo (Oslo) 4 072  523  575 1 662 1 857 21 047 21 047 23 091
Grünerløkka (Oslo) 3 926  607  552 1 877 1 680 24 161 24 161 26 745
Sagene (Oslo) 3 122  427  388 1 346 1 351 18 683 18 683 20 419
St. Hanshaugen (Oslo) 2 751  356  401 1 185 1 183 18 606 18 606 20 140
Frogner (Oslo) 3 858  624  622 1 966 1 762 28 891 28 891 30 115
Ullern (Oslo) 2 293  314  312 1 048 1 020 14 466 14 466 15 300
Vestre Aker (Oslo) 3 389  413  487 1 470 1 638 21 167 21 167 21 866
Nordre Aker (Oslo) 3 600  448  516 1 746 1 672 22 080 22 080 23 610
Bjerke (Oslo) 2 887  374  383 1 313 1 285 12 757 12 757 13 710
Grorud (Oslo) 2 990  451  438 1 373 1 346 12 597 12 597 13 161
Stovner (Oslo) 3 198  480  473 1 526 1 421 14 486 14 486 14 804
Alna (Oslo) 5 561  743  743 2 444 2 540 23 519 23 519 24 037
Østensjø (Oslo) 4 857  696  703 2 206 2 144 21 744 21 744 23 132
Nordstrand (Oslo) 4 059  627  583 1 919 1 904 22 522 22 522 23 585
Søndre Nordstrand (Oslo) 4 066  558  583 1 893 1 900 17 571 17 571 18 252
Sentrum (Oslo) 73 7 6 31 32  373  373  448
Marka (Oslo)  146 25 16 76 54  885  885  899
Hamar vest (Hamar)  525 75 97  248  234 2 273 2 273 2 257
Storhamar (Hamar)  301 53 52  136  142 1 481 1 481 1 516
Hamar nord (Hamar)  263 48 40  117  128 1 469 1 469 1 486
Midtbyen (Hamar)  402 54 78  161  179 1 866 1 866 2 052
Hamar øst (Hamar)  351 64 57  170  157 1 763 1 763 1 848
Vang vest (Hamar)  410 63 67  139  196 1 653 1 653 1 732
Vang midtre (Hamar)  253 41 39  111  108 1 180 1 180 1 227
Vang øst (Hamar)  241 35 43  106  100  967  967  999
Vang nord (Hamar)  268 47 55  123  133 1 257 1 257 1 287
Furnes (Ringsaker) 1 084  183  186  517  488 4 494 4 494 4 586
Brumunddal (Ringsaker) 1 078  200  166  534  526 3 980 3 980 4 118
Nes (Ringsaker)  480 94 83  249  222 2 044 2 044 2 017
Moelv (Ringsaker)  901  148  149  450  434 3 688 3 688 3 749
Brøttum (Ringsaker)  451 65 76  211  200 1 776 1 776 1 856
Vingrom (Lillehammer) 93 16 19 54 44  480  480  472
Saksumdalen (Lillehammer) 43 11 9 23 19  223  223  207
Vingar (Lillehammer)  218 34 30  109 85  979  979 1 004
Jørstadmoen (Lillehammer)  152 20 31 75 69  678  678  681
Rudsbygda (Lillehammer) 61 11 11 29 28  303  303  305
Fåberg (Lillehammer) 90 18 19 39 40  391  391  388
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) 81 17 9 52 40  504  504  473
Røyslimoen (Lillehammer)  327 55 56  157  139 1 663 1 663 1 671
Søre Ål (Lillehammer)  453 74 60  218  189 2 177 2 177 2 216
Nordre Ål (Lillehammer)  555 93  105  271  282 2 552 2 552 2 709
Nybu (Lillehammer) 72 21 17 45 36  374  374  367
Øvre bydel (Lillehammer)  218 42 40 99  103 1 182 1 182 1 233
Sentrumkjernen (Lillehammer)  114 24 19 61 47  504  504  562
Nedre bydel (Lillehammer)  246 42 44  117  119 1 003 1 003 1 075
Sørbyen (Gjøvik)  883  179  147  447  420 3 732 3 732 3 812
Sentrum (Gjøvik)  458 83 82  221  225 2 091 2 091 2 238
Nordbyen (Gjøvik)  464 92 98  253  231 2 209 2 209 2 269
Hunndalen (Gjøvik)  736  119  125  312  363 3 125 3 125 3 265
Snertingdal (Gjøvik)  264 55 54  136  130  994  994 1 018
Biri (Gjøvik)  472 72 84  206  228 1 930 1 930 1 973
Åssiden (Drammen) 1 309  192  201  607  626 5 492 5 492 5 894
Øvre Bragernes (Drammen)  379 61 61  179  161 1 701 1 701 1 699
Bragernes sentrum (Drammen)  371 71 59  180  173 1 788 1 788 1 839
Brakerøya - Strøtvet (Drammen)  374 55 50  163  190 1 589 1 589 1 798
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen)  515 59 89  226  240 2 037 2 037 2 245
Strømsø (Drammen)  648 87  112  311  295 2 650 2 650 3 166
Tangen - Åskollen (Drammen)  849  116  142  353  420 3 326 3 326 3 414
Danvik - Fjell (Drammen) 1 097  179  197  516  510 4 587 4 587 4 700
Skoger (Drammen)  326 49 49  138  153 1 347 1 347 1 423
Konnerud (Drammen) 1 042  128  173  444  477 5 186 5 186 5 254
Vegård (Ringerike) 58 11 11 45 29  249  249  288
Kirkekretsen (Ringerike)  126 20 15 57 56  547  547  634
Eikli (Ringerike)  302 44 54  139  142 1 465 1 465 1 537
Ullerål (Ringerike)  453 76 73  222  227 2 013 2 013 2 049
Hønefoss (Ringerike)  265 40 48  151  129 1 289 1 289 1 347
Vang (Ringerike)  335 48 52  171  169 1 707 1 707 1 796
Åsbygda (Ringerike) 65 14 16 42 29  298  298  295
Veien (Ringerike)  559 94 86  302  260 2 627 2 627 2 792
Stranden (Ringerike) 55 11 10 22 26  395  395  385
Tyristrand (Ringerike)  257 46 50  141  140 1 110 1 110 1 131
Heggen (Ringerike) 66 16 10 44 26  239  239  243
Borglund (Ringerike) 43 6 4 27 22  175  175  180
Sokna (Ringerike)  158 24 17 64 74  700  700  716
Hallingby (Ringerike)  324 53 47  164  154 1 175 1 175 1 177
Ringmoen (Ringerike) 71 10 5 32 32  270  270  289
Nes (Ringerike) 80 14 11 42 42  258  258  271
Sentrum (Tønsberg) 1 231  209  184  600  593 5 700 5 700 6 079
Nord (Tønsberg) 1 041  164  156  503  486 5 158 5 158 5 319
Slagen (Tønsberg) 1 693  248  242  747  769 8 179 8 179 8 524
Gamle Larvik (Larvik)  823  145  144  393  422 4 274 4 274 4 438
Tjølling (Larvik)  861  152  144  449  420 4 702 4 702 4 937
Hedrum (Larvik)  981  163  149  490  469 5 469 5 469 5 538
Brunlanes/Stavern (Larvik) 1 123  163  184  526  587 6 103 6 103 6 401
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn)  151 25 36 73 81  629  629  652
Eidanger-Øyene (Porsgrunn)  409 81 67  182  198 1 709 1 709 1 794
Heistad (Porsgrunn)  596 97 99  288  295 2 741 2 741 2 958
Brevik (Porsgrunn)  240 30 31 90  123 1 046 1 046 1 125
Herøya (Porsgrunn)  344 70 52  167  186 1 298 1 298 1 375
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn)  485 86 74  238  218 2 086 2 086 2 062
Grønli (Porsgrunn)  185 25 29 79 85  815  815  873
Porsgrunn Øst (Porsgrunn)  380 66 51  176  162 1 585 1 585 1 692
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn)  120 28 17 75 58  611  611  683
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn)  425 82 62  208  206 2 120 2 120 2 346
Porsgrunn Vest (Porsgrunn)  398 71 68  203  183 1 696 1 696 1 795
Øvre Gjerpen (Skien)  844  146  118  404  378 4 060 4 060 4 269
Ytre Gjerpen (Skien)  951  117  131  393  445 4 119 4 119 4 279
Solum (Skien)  859 93  138  352  407 4 002 4 002 4 223
Gulset (Skien) 1 122  169  184  486  542 5 252 5 252 5 270
Klyve (Skien) 1 040  168  171  472  506 4 617 4 617 4 725
Sentrum (Skien)  643 99  101  278  306 3 123 3 123 3 249
Gml.Arendal komm.(Arendal) 1 273  218  207  630  605 6 436 6 436 6 646
Eydehavn/Saltrød (Arendal)  430 76 80  200  210 1 943 1 943 1 976
Flosta/A. Moland (Arendal)  477 76 73  235  207 2 128 2 128 2 226
Øyestad nord (Arendal)  694  112  107  312  318 3 280 3 280 3 452
Hisøy/Nedenes (Arendal)  661  122  101  333  296 3 603 3 603 3 747
Tromøy (Arendal)  492 80 85  224  250 2 510 2 510 2 585
Vågsbygd (Kristiansand) 2 223  364  358 1 018 1 055 10 722 10 722 11 089
Sentrum (Kristiansand) 2 144  377  389 1 103 1 005 10 823 10 823 11 180
Lund (Kristiansand) 1 594  273  281  759  784 8 603 8 603 9 087
Randesund/Tveit (Kristiansand) 1 731  289  312  820  847 9 215 9 215 9 493
Distrikt 1 (Sandnes) 1 840  259  235  773  699 10 451 10 451 11 594
Distrikt 2 (Sandnes) 2 228  268  288  867  946 12 124 12 124 13 182
Distrikt 3 (Sandnes) 1 531  230  201  650  634 8 551 8 551 8 920
Hundvåg (Stavanger) 1 269  151  168  469  512 6 758 6 758 6 990
Tasta (Stavanger) 1 169  182  157  522  449 7 027 7 027 7 260
Eiganes/Våland (Stavanger) 1 544  223  248  625  665 11 039 11 039 11 647
Madla (Stavanger) 1 603  207  209  597  651 10 058 10 058 10 725
Storhaug (Stavanger) 1 201  136  154  453  485 7 074 7 074 8 078
Hillevåg (Stavanger) 1 679  221  226  715  710 9 216 9 216 9 763
Hinna (Stavanger) 1 714  173  216  609  683 10 079 10 079 10 708
Søndre bydel (Haugesund)  853  103  122  317  342 4 178 4 178 4 345
Sentrum (Haugesund)  403 57 59  152  172 2 137 2 137 2 429
Østre bydel (Haugesund)  671 99 90  268  303 3 364 3 364 3 591
Skåredalen (Haugesund)  308 22 33  111  131 1 371 1 371 1 619
Gard (Haugesund)  409 46 56  163  160 2 120 2 120 2 178
Bleikemyr (Haugesund)  518 65 69  205  206 2 443 2 443 2 520
Hagland/Vikse (Haugesund) 52 8 6 28 25  247  247  258
Røvær (Haugesund) 7 2 : 4 : 47 47 47
Skudenes (Karmøy)  455 88 74  225  233 2 522 2 522 2 624
Åkra/Vea (Karmøy)  828  121  117  365  356 4 676 4 676 5 050
Kopervik (Karmøy)  739  112  102  339  309 3 884 3 884 4 050
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy)  702  112 93  287  297 3 897 3 897 4 091
Fastlandet (Karmøy)  621 88 78  297  267 3 756 3 756 4 078
Arna (Bergen) 1 403  214  197  680  662 6 200 6 200 6 325
Bergenhus (Bergen) 3 210  442  445 1 431 1 422 19 088 19 088 20 936
Fana (Bergen) 3 509  444  506 1 669 1 552 17 793 17 793 18 901
Fyllingsdalen (Bergen) 3 164  520  465 1 527 1 410 14 695 14 695 15 063
Laksevåg (Bergen) 4 660  602  667 1 934 2 073 19 416 19 416 20 085
Ytrebygda (Bergen) 2 451  350  278  980 1 007 11 662 11 662 12 631
Årstad (Bergen) 3 208  402  452 1 423 1 453 17 634 17 634 18 916
Åsane (Bergen) 4 779  673  651 2 155 2 331 20 651 20 651 21 014
Molde vest (Molde)  194 35 26  107 88 1 027 1 027 1 022
Bjørset (Molde)  203 22 18 85 96 1 044 1 044 1 123
Molde sentrum (Molde)  302 56 48  145  148 1 540 1 540 1 646
Øvre bydel (Molde)  445 70 69  210  215 1 994 1 994 2 135
Molde øst (Molde)  494 92 75  247  226 2 306 2 306 2 317
Nordbyen (Molde)  394 61 59  183  174 2 009 2 009 2 040
Strande (Molde)  125 18 21 61 67  513  513  557
Hjelset (Molde)  213 32 30  100  100  777  777  805
Groven (Molde)  116 19 16 44 53  451  451  447
Skåla (Molde)  195 37 35  101 93  817  817  841
Bolsøya (Molde) 49 7 6 25 28  182  182  207
Sekken (Molde) 15 4 : 8 5 90 90 88
Ytre (Ålesund) 1 066  149  146  440  520 4 829 4 829 5 130
Midtre (Ålesund) 1 260  174  165  608  563 6 437 6 437 6 929
Indre (Ålesund) 2 159  321  325  942  977 10 071 10 071 10 611
Midtbyen (Trondheim) 6 272  683 1 007 2 124 2 803 30 712 30 712 32 927
Østbyen (Trondheim) 2 982  656  435 1 977 1 301 13 606 13 606 14 967
Lerkendal (Trondheim) 5 169  747  782 2 341 2 334 23 357 23 357 24 694
Heimdal (Trondheim) 4 037  572  617 1 762 1 835 16 216 16 216 16 726
H/S-distrikt Vest (Bodø) 2 955  408  434 1 281 1 338 12 486 12 486 13 376
H/S-distrikt Øst (Bodø) 2 338  354  355 1 028 1 066 10 963 10 963 11 311
Skjerstad (Bodø) 79 10 18 27 45  422  422  447
Dalselv (Rana)  107 10 20 38 42  400  400  411
Hauknes (Rana)  249 30 31 92 94  932  932  934
Mo (Rana)  713  104  106  306  310 2 916 2 916 2 931
Gruben (Rana)  658 99  110  298  298 2 590 2 590 2 685
Storforshei (Rana)  112 27 19 60 51  400  400  387
Grønnfjelldal (Rana) 16 4 7 7 8 64 64 62
Storv./Dunderl. (Rana) 9 : 1 5 3 66 66 67
Skonseng (Rana)  167 29 25 60 75  589  589  597
Selfors (Rana)  273 44 34  132  126 1 029 1 029 1 035
Ytteren (Rana)  328 39 47  145  138 1 310 1 310 1 298
Båsmoen (Rana)  344 51 61  141  152 1 552 1 552 1 522
Alteren (Rana) 76 12 9 34 22  293  293  310
Utskarpen (Rana)  108 20 14 56 45  404  404  412
Distrikt Nord(Harstad)  604 96  106  277  294 . . :
Distrikt Sentrum(Harstad)  889  141  153  445  443 . . :
Distrikt Sør(Harstad) 1 123  184  188  568  520 . . :
Tromsøya sør (Tromsø) 1 847  284  273  894  911 8 766 8 766 9 459
Tromsøya nord (Tromsø) 2 272  303  321 1 065 1 099 9 405 9 405 9 834
Kroken-Lunheim (Tromsø) 1 147  171  162  555  575 4 316 4 316 4 553
Tromsdalen (Tromsø) 1 048  171  153  511  516 4 268 4 268 4 400
Kvaløybyen (Tromsø) 1 115  162  160  520  558 4 515 4 515 4 676
Ullsfjord (Tromsø) 92 11 11 41 40  386  386  394
Ramfjord (Tromsø)  296 50 49  142  163  935  935 1 036
Fastlandet nord (Tromsø) 78 10 12 41 33  269  269  288
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø)  361 65 52  193  184 1 270 1 270 1 265
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø)  286 43 42  147  146  957  957  995
1  Sykepengetilfeller (folketrygdlovens kap. 8). Totalt sykefravær utover arbeidsgiverperioden viser alle registrerte sykepengetilfeller både avsluttede og løpende i 2006. Løpende tilfeller er oppgitt per 31/12-2004 og per 31/12-2005 av hensyn til datakvaliteten. Avsluttede tilfeller i løpet av året er 2005 og 2006-tall. Kolonne 2-5 bygger på antall tilfeller som er sykmeldt mer enn 8 uker. I tabellen er antall sykepengetilfeller både for 2004, 2005 og 2006 prosentuert i forhold til antall personer i arbeidsstyrken 16-74 år; data hentet fra Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) brutt ned på kommune- og grunnkretsnivå. Mottakerne av sykepenger er fordelt etter bostedskommune. Endelige 2004-, 2005- og 2006-tall.
2  : = Tall som bygger på 0, 1 eller 2 tilfeller.

Standardtegn i tabeller


2008 © Statistisk sentralbyrå