Statistisk sentralbyrå

26 Forbruk av somatiske sykehustjenester. Heldøgnsopphold og heldøgnsopphold for hjerte- og karsykdommer 50 år og over. Liggedager og heldøgnsopphold for øyeblikkelig hjelp. Bostedskommune. 2007 1
  Heldøgnsopphold Liggedager Heldøgnsopphold som er for øyeblikkelig hjelp Heldøgnsopphold for hjerte- og karsykdommer 50 år og over
  I alt 67-79 år 80 år og over I alt 67-79 år 80 år og over Menn Kvinner
0101 Halden 4 224  816  635 19 251 4 398 4 137 2 818  336  224
0104 Moss 5 261 1 100  886 25 448 6 839 5 652 3 699  388  307
0105 Sarpsborg 9 262 1 972 1 361 43 387 11 545 8 823 6 363  787  526
0106 Fredrikstad 12 725 2 696 1 960 57 766 15 450 11 800 8 888 1 135  725
0111 Hvaler  703  161 91 3 705 1 254  686  487 58 32
0118 Aremark  217 38 23 1 060  257  187  130 24 7
0119 Marker  580  166  105 2 865  963  611  387 50 45
0121 Rømskog  106 20 26  709 87  199 59 9 5
0122 Trøgstad  927  207  161 4 402 1 375 1 028  615 84 43
0123 Spydeberg  943  209  139 4 481 1 282  614  576 90 40
0124 Askim 2 832  539  409 13 403 3 419 2 591 1 869  177  149
0125 Eidsberg 1 952  350  243 8 881 2 337 1 635 1 246  149 89
0127 Skiptvet  663  109 89 2 869  659  663  434 63 35
0128 Rakkestad 1 323  258  225 5 800 1 332 1 354  884  151 80
0135 Råde 1 087  231  188 5 130 1 526 1 420  739  102 65
0136 Rygge 2 362  461  356 10 770 2 606 2 438 1 615  196  143
0137 Våler  737  129 64 2 693  684  326  485 60 37
0138 Hobøl  814  132 69 3 293  825  496  516 53 40
0211 Vestby 2 068  339  208 9 507 2 018 1 386 1 326  149 83
0213 Ski 4 316  939  496 21 962 6 535 3 961 2 432  309  216
0214 Ås 2 178  424  277 10 865 2 523 2 037 1 388  193  110
0215 Frogn 2 111  431  261 10 285 2 779 1 960 1 291  188  123
0216 Nesodden 2 463  492  352 12 783 3 411 2 604 1 566  191  176
0217 Oppegård 3 508  691  523 16 973 4 096 3 676 2 087  281  214
0219 Bærum 15 961 3 261 3 195 80 091 19 382 23 292 10 139 1 173  892
0220 Asker 7 542 1 497 1 159 35 430 8 619 7 293 4 674  598  362
0221 Aurskog-Høland 2 363  489  302 10 832 2 975 1 835 1 465  215 80
0226 Sørum 2 167  347  280 9 417 2 027 1 785 1 278  132 80
0227 Fet 1 472  305  192 6 174 1 847 1 141  847  136 71
0228 Rælingen 2 326  375  200 11 304 2 658 1 360 1 361  130 92
0229 Enebakk 1 690  222  152 7 069 1 311  975 1 040  144 70
0230 Lørenskog 5 088  856  574 23 510 5 641 3 708 3 086  314  216
0231 Skedsmo 7 822 1 465 1 005 37 187 9 004 6 308 4 703  485  390
0233 Nittedal 2 945  548  296 14 060 3 219 1 911 1 803  234  126
0234 Gjerdrum  771  157 81 3 467  991  444  476 49 33
0235 Ullensaker 4 548  832  500 21 648 5 396 3 348 2 754  301  219
0236 Nes 2 979  552  371 13 985 3 417 2 008 1 756  231  119
0237 Eidsvoll 3 888  686  581 18 140 4 248 3 965 2 450  338  294
0238 Nannestad 1 719  258  192 7 732 1 837 1 152 1 043  123 74
0239 Hurdal  415 75 78 2 116  522  671  263 47 26
0301 Oslo 82 831 12 714 14 726  465 993 93 551  121 599 53 119 5 141 4 399
0402 Kongsvinger 3 157  702  537 15 119 3 907 3 304 2 054  263  201
0403 Hamar 5 261 1 049  979 24 511 5 660 5 642 3 485  488  366
0412 Ringsaker 6 206 1 244  847 28 857 6 781 5 019 3 939  634  364
0415 Løten 1 407  301  263 6 048 1 430 1 289  903  120 84
0417 Stange 3 452  650  606 16 126 3 586 3 479 2 247  274  232
0418 Nord-Odal 1 042  249  168 5 690 1 710 1 038  679 92 77
0419 Sør-Odal 1 355  244  230 6 735 1 547 1 457  840  118 74
0420 Eidskog 1 220  245  264 6 254 1 362 1 682  776  111 82
0423 Grue  986  194  228 5 021 1 087 1 415  597 57 67
0425 Åsnes 1 524  385  271 6 553 1 830 1 318  999  198 71
0426 Våler  724  195  144 3 160 1 058  799  467 81 22
0427 Elverum 3 990  767  753 16 934 3 854 3 382 2 782  314  227
0428 Trysil 1 364  343  257 6 259 1 773 1 365  895  140 92
0429 Åmot  965  197  206 4 101 1 033 1 018  658  108 60
0430 Stor-Elvdal  571  149  113 2 957  928  644  377 38 42
0432 Rendalen  490  104  132 2 387  546  851  311 46 30
0434 Engerdal  331 88 64 1 757  596  318  218 31 16
0436 Tolga  313 57 53 1 186  274  249  195 16 16
0437 Tynset 1 103  201  201 4 838 1 147 1 066  704 97 48
0438 Alvdal  459  111 93 2 045  568  606  275 38 29
0439 Folldal  382 77  104 1 902  408  720  230 30 32
0441 Os  358 82 50 1 495  454  300  237 24 16
0501 Lillehammer 4 847 1 000  835 24 231 5 732 5 134 3 104  418  328
0502 Gjøvik 4 944 1 035  823 25 229 6 132 5 127 3 182  491  304
0511 Dovre  625  166  128 2 884  852  708  412 59 56
0512 Lesja  354 69 45 2 068  537  220  229 53 21
0513 Skjåk  414  103 71 2 267  628  499  254 38 23
0514 Lom  445  128 77 1 956  753  369  277 34 31
0515 Vågå  637  130 88 3 443 1 023  694  391 60 41
0516 Nord-Fron  994  166  152 4 578  864 1 121  613 96 65
0517 Sel 1 135  244  206 5 864 1 721 1 297  747  121 49
0519 Sør-Fron  661  157  119 3 368 1 087  695  408 48 31
0520 Ringebu  792  179  168 3 812 1 204  958  474 69 50
0521 Øyer  894  201  117 4 194 1 210  747  555 76 27
0522 Gausdal 1 107  244  187 6 178 1 601 1 247  721  122 58
0528 Østre Toten 2 393  482  380 10 923 2 644 2 065 1 516  260  129
0529 Vestre Toten 2 049  420  283 9 674 2 458 1 769 1 239  203 86
0532 Jevnaker 1 177  252  187 5 032 1 338  966  682  106 63
0533 Lunner 1 329  220  189 6 254 1 337 1 037  737 98 61
0534 Gran 2 221  479  366 11 216 3 038 2 356 1 340  200  130
0536 Søndre Land 1 134  242  207 5 646 1 210 1 142  727 98 67
0538 Nordre Land 1 328  322  258 6 691 1 800 1 837  869  163 84
0540 Sør-Aurdal  572  122  104 2 775  584  702  361 41 47
0541 Etnedal  275 68 54 1 506  411  374  182 39 20
0542 Nord-Aurdal 1 186  236  160 5 942 1 457  902  751 86 69
0543 Vestre Slidre  498  125 75 2 298  696  385  332 50 26
0544 Øystre Slidre  503  117 68 2 726  602  390  314 28 31
0545 Vang  334 49 87 1 861  231  491  225 22 24
0602 Drammen 11 208 2 079 1 805 55 491 12 577 11 601 6 734  847  647
0604 Kongsberg 4 582  874  803 21 203 5 105 5 667 2 734  390  287
0605 Ringerike 5 843 1 187  995 26 677 6 468 5 763 3 497  442  398
0612 Hole  848  182  117 3 583  907  674  516 68 49
0615 Flå  250 70 48  980  370  224  159 27 30
0616 Nes  761  198  142 3 164 1 048  592  456 70 53
0617 Gol  802  174  127 3 179  863  540  420 56 39
0618 Hemsedal  260 24 30  954 62  132  142 13 5
0619 Ål  803  161  105 3 253  752  440  410 59 32
0620 Hol  692  130  115 3 439  749  561  378 51 32
0621 Sigdal  651  151  120 3 182  964  807  352 58 32
0622 Krødsherad  451  119 50 1 919  498  303  259 43 34
0623 Modum 2 432  427  431 10 739 2 275 2 710 1 415  209  131
0624 Øvre Eiker 3 287  564  520 15 530 3 151 3 310 1 930  277  162
0625 Nedre Eiker 3 882  679  544 18 232 4 169 3 302 2 196  294  230
0626 Lier 3 728  740  570 18 207 4 701 3 571 2 195  281  194
0627 Røyken 2 740  563  342 12 535 3 265 2 218 1 605  219  120
0628 Hurum 1 585  268  300 7 225 1 583 1 629  886  135 84
0631 Flesberg  438 84 79 2 303  373  549  261 64 31
0632 Rollag  253 46 50 1 181  364  319  140 19 15
0633 Nore og Uvdal  497  111  116 2 446  659  604  296 43 41
0701 Borre 4 706  982  713 23 054 5 397 4 676 3 039  272  226
0702 Holmestrand 1 777  318  292 9 037 2 075 1 914 1 068  135 71
0704 Tønsberg 6 786 1 462 1 078 34 261 8 618 7 750 4 454  461  371
0706 Sandefjord 7 432 1 596 1 121 34 983 8 838 6 733 4 779  594  437
0709 Larvik 7 632 1 750 1 371 37 092 9 876 8 216 4 952  577  401
0711 Svelvik 1 115  195  125 5 150 1 273  776  618  118 53
0713 Sande 1 336  227  233 6 167 1 361 1 376  776  123 61
0714 Hof  497 99 67 2 361  704  420  314 39 24
0716 Re (Våle før 2002) 1 389  257  181 6 808 1 536 1 371  873 65 55
0719 Andebu  858  134  128 3 806  775  911  548 55 40
0720 Stokke 1 809  335  227 8 396 1 882 1 606 1 166  143 65
0722 Nøtterøy 3 508  872  640 16 771 4 956 4 060 2 302  287  178
0723 Tjøme  785  193 92 3 450 1 115  427  496 73 42
0728 Lardal  410 74 69 1 951  510  357  242 33 12
0805 Porsgrunn 7 411 1 535 1 409 39 045 9 719 10 363 4 529  615  440
0806 Skien 11 612 2 197 2 340 61 676 14 784 18 286 7 097  851  651
0807 Notodden 3 364  755  690 14 910 4 196 4 173 1 930  325  220
0811 Siljan  458 74 52 1 778  415  248  270 18 21
0814 Bamble 2 701  554  350 13 054 3 375 2 291 1 552  232  153
0815 Kragerø 2 778  617  610 14 693 3 827 4 138 1 414  151  147
0817 Drangedal 1 024  219  224 5 929 1 461 1 435  546 61 39
0819 Nome 1 455  267  311 7 461 1 933 1 943  850 88 75
0821 Bø 1 144  240  185 5 201 1 276 1 070  689 90 73
0822 Sauherad  881  176  160 3 705 1 009  740  527 81 52
0826 Tinn 1 797  339  365 8 067 1 803 2 158 1 092  130  120
0827 Hjartdal  375  106 53 1 510  604  184  211 45 30
0828 Seljord  826  227  135 3 826 1 326  664  479 81 68
0829 Kviteseid  612  119  113 2 783  585  684  342 35 27
0830 Nissedal  282 64 46 1 447  385  218  170 34 14
0831 Fyresdal  289 75 44 1 501  484  264  170 28 12
0833 Tokke  631  146  176 3 036  887 1 012  386 54 44
0834 Vinje  760  163  151 3 520  960 1 021  401 60 49
0901 Risør 1 266  267  271 6 433 1 725 1 685  843 93 67
0904 Grimstad 3 243  594  406 14 316 3 290 2 287 2 230  218  173
0906 Arendal 7 987 1 644 1 220 35 758 9 407 6 503 5 481  564  460
0911 Gjerstad  529  112 79 2 481  685  430  368 54 31
0912 Vegårshei  341 53 60 1 467  277  307  235 22 33
0914 Tvedestrand 1 026  234  154 4 341 1 237  735  692 83 72
0919 Froland 1 000  154  109 4 097  784  587  667 77 45
0926 Lillesand 1 554  276  233 6 544 1 413 1 236 1 050  110 76
0928 Birkenes  703  117 98 2 880  458  451  485 53 34
0929 Åmli  314 71 49 1 357  357  273  208 30 16
0935 Iveland  169 20 15  619  130 70  106 13 4
0937 Evje og Hornnes  505  111 67 2 364  610  396  354 41 27
0938 Bygland  223 47 53 1 023  248  253  142 20 20
0940 Valle  220 28 36  828  110  184  117 18 9
0941 Bykle  131 22 16  520 82 65 71 4 5
1001 Kristiansand 12 498 2 316 1 643 53 369 11 973 9 533 8 267  740  567
1002 Mandal 2 525  482  331 10 115 2 209 1 713 1 580  168  109
1003 Farsund 1 704  338  277 7 678 2 014 1 693 1 101  113 80
1004 Flekkefjord 1 712  279  376 8 547 1 669 2 734 1 137  109 99
1014 Vennesla 2 062  426  261 8 503 2 147 1 306 1 346  159  104
1017 Songdalen  876  113 80 3 485  461  526  585 51 49
1018 Søgne 1 572  244  167 6 126 1 195  774 1 038 99 55
1021 Marnardal  351 56 62 1 299  208  289  237 18 18
1026 Åseral  172 11 30  636 43  100  106 15 9
1027 Audnedal  264 56 34 1 272  279  156  165 21 11
1029 Lindesnes  855  129  155 3 458  787  860  586 65 37
1032 Lyngdal 1 329  207  200 5 367  923 1 132  909  109 57
1034 Hægebostad  341 59 48 1 415  318  223  233 17 16
1037 Kvinesdal 1 075  186  191 4 421 1 146  918  736 85 48
1046 Sirdal  424 75  132 1 801  394  660  310 22 43
1101 Eigersund 2 342  378  402 11 606 2 463 2 818 1 465  136 83
1102 Sandnes 8 850 1 345 1 094 44 135 9 173 8 777 5 926  544  354
1103 Stavanger 18 845 2 924 2 900 96 956 19 994 23 282 12 829 1 089  835
1106 Haugesund 6 154 1 079 1 105 30 580 7 415 7 076 4 083  518  433
1111 Sokndal  546  116  133 2 862  830 1 031  357 33 29
1112 Lund  541  103  123 2 529  522  787  341 24 28
1114 Bjerkreim  387 64 84 1 907  579  551  251 24 20
1119 Hå 2 328  339  280 10 397 1 863 1 925 1 562  143 89
1120 Klepp 2 237  336  195 10 840 2 229 1 435 1 515  128 60
1121 Time 2 475  408  252 11 373 2 383 2 055 1 664  140 91
1122 Gjesdal 1 284  142  142 5 975  965 1 140  837 66 44
1124 Sola 2 923  499  295 14 665 3 780 2 064 1 912  162  105
1127 Randaberg 1 304  181  118 5 976 1 191  868  830 81 58
1129 Forsand  178 37 23  936  249  142  127 24 5
1130 Strand 1 919  340  273 8 265 1 963 1 651 1 299  135 69
1133 Hjelmeland  456 85 93 2 141  384  684  302 37 26
1134 Suldal  660  147  109 2 951  940  599  417 50 42
1135 Sauda  842  210  164 4 335 1 211  948  554 73 52
1141 Finnøy  407 74 69 2 281  564  432  263 38 27
1142 Rennesøy  480 57 67 1 927  302  369  286 42 13
1144 Kvitsøy  100 25 21  455  138  116 73 12 5
1145 Bokn  136 27 18  478  116 84 93 10 7
1146 Tysvær 1 646  274  183 6 661 1 454 1 054 1 085  131 99
1149 Karmøy 6 590 1 295  921 30 526 7 638 5 104 4 253  480  343
1151 Utsira 22 5 3  108 19 36 11 2  
1160 Vindafjord 1 345  288  297 6 536 1 648 1 861  906  148 92
1201 Bergen 36 579 6 949 6 868  209 218 49 871 53 516 26 785 2 130 1 741
1211 Etne  621  136  121 3 104  833  782  369 49 38
1216 Sveio  890  182  145 4 343 1 279  817  604 76 67
1219 Bømlo 2 332  411  393 9 740 2 080 2 201 1 720  212  170
1221 Stord 3 397  633  444 14 935 3 445 2 577 2 466  245  197
1222 Fitjar  554 89  112 2 588  537  700  383 32 39
1223 Tysnes  605  136  129 2 790  729  598  436 52 33
1224 Kvinnherad 2 659  521  500 12 500 3 080 3 039 1 827  184  177
1227 Jondal  228 51 70 1 027  148  451  143 28 10
1228 Odda 1 725  374  434 8 280 2 005 2 259 1 102  109  111
1231 Ullensvang  727  156  181 3 583 1 018  985  473 73 33
1232 Eidfjord  195 58 33  993  349  191  120 18 13
1233 Ulvik  205 40 42 1 012  214  244  142 13 12
1234 Granvin  154 18 39  708 86  235  110 18 11
1235 Voss 2 290  471  510 13 017 3 099 3 444 1 603  211  133
1238 Kvam 1 243  239  278 7 567 1 847 2 234  828  102 77
1241 Fusa  541  109  122 2 816  780  918  372 38 32
1242 Samnanger  404 59 90 2 269  419  548  279 22 18
1243 Os 2 002  307  235 9 925 2 385 1 536 1 362  114 69
1244 Austevoll  538 71 79 2 959  682  560  372 32 31
1245 Sund  769  118  134 3 778  828 1 000  536 62 25
1246 Fjell 2 836  448  271 14 651 3 535 1 980 1 998  158  112
1247 Askøy 3 425  538  448 18 776 4 206 3 531 2 494  194  132
1251 Vaksdal  885  200  249 4 896 1 233 1 570  638 63 55
1252 Modalen 42 8 10  311  160 57 30 3 2
1253 Osterøy 1 151  197  241 6 045 1 262 1 744  815 85 53
1256 Meland  964  120  145 5 046  793 1 301  702 64 52
1259 Øygarden  620 89 97 3 421  716  788  449 30 19
1260 Radøy  850  163  199 4 388 1 002 1 449  618 65 57
1263 Lindås 2 235  360  382 11 461 2 419 2 576 1 628  161  118
1264 Austrheim  356 70 54 2 238  557  459  242 34 28
1265 Fedje 80 19 22  397  115  127 61 12 3
1266 Masfjorden  306 84 52 1 594  368  292  241 22 19
1401 Flora 2 369  407  416 13 389 3 324 4 018 1 604  184  117
1411 Gulen  388 86 55 1 972  596  410  237 30 18
1412 Solund  198 57 46 1 066  345  312  131 25 7
1413 Hyllestad  362 81 69 1 736  519  345  241 23 19
1416 Høyanger 1 045  209  206 4 499 1 073 1 134  678 64 79
1417 Vik  616  166  132 3 099 1 075  763  392 53 25
1418 Balestrand  291 60 73 1 885  489  553  177 29 11
1419 Leikanger  392 84 68 1 827  521  401  249 46 19
1420 Sogndal 1 355  239  202 5 676 1 321 1 172  872 83 57
1421 Aurland  328 54 53 1 589  389  308  203 33 20
1422 Lærdal  496 86  120 2 812  628  815  349 34 48
1424 Årdal 1 268  267  284 6 068 1 501 1 882  768  105 92
1426 Luster  972  205  198 5 162 1 276 1 455  630 95 41
1428 Askvoll  670  176  130 3 275 1 127  827  423 87 28
1429 Fjaler  549  115 89 2 280  581  524  350 55 26
1430 Gaular  486  100 77 2 411  742  527  310 55 20
1431 Jølster  641  133  143 3 224  800  743  451 43 35
1432 Førde 1 997  270  239 9 422 1 838 1 702 1 350  100 79
1433 Naustdal  466 99 80 1 825  578  473  278 26 17
1438 Bremanger 1 155  299  273 5 990 1 982 1 862  758  111 57
1439 Vågsøy 1 478  314  383 6 668 1 980 2 190  902  132 79
1441 Selje  575  161 84 2 862  819  526  308 45 36
1443 Eid 1 059  185  198 4 886 1 000 1 063  672 72 41
1444 Hornindal  273 59 63 1 211  353  285  140 20 14
1445 Gloppen 1 080  201  219 4 579 1 010 1 242  700 90 33
1449 Stryn 1 295  275  243 6 204 1 622 1 339  749 86 77
1502 Molde 4 035  891  643 21 346 5 945 4 730 2 801  298  206
1504 Ålesund 7 181 1 219 1 118 36 358 8 526 8 591 4 776  467  357
1505 Kristiansund 4 718  927  778 23 078 5 635 4 723 3 458  335  254
1511 Vanylven  832  210  154 3 747 1 157  935  585 65 66
1514 Sande  475 90  100 2 249  656  571  345 44 26
1515 Herøy 1 656  335  266 7 530 1 852 1 891 1 130  177 93
1516 Ulstein 1 202  167  148 5 608  953  910  769 93 55
1517 Hareid  841  157  113 3 913 1 193  643  552 76 54
1519 Volda 1 339  246  274 6 400 1 314 1 948  955  135 84
1520 Ørsta 2 000  399  397 9 487 2 331 2 653 1 354  152  144
1523 Ørskog  420 65 71 2 125  439  534  292 24 12
1524 Norddal  357 69 99 1 918  462  599  264 24 17
1525 Stranda  800  150  127 3 781  813  919  501 63 42
1526 Stordal  201 28 47  930  172  262  139 5 8
1528 Sykkylven 1 269  227  191 7 091 1 416 1 681  840 76 67
1529 Skodje  671  111 81 3 163  792  610  442 59 25
1531 Sula 1 247  225  208 6 351 1 487 1 683  820 90 53
1532 Giske 1 217  232  206 6 037 1 165 1 471  881 80 72
1534 Haram 1 395  261  290 7 747 1 977 1 964  945  120 97
1535 Vestnes  996  184  148 5 103 1 198 1 376  658 64 53
1539 Rauma 1 339  325  269 7 429 2 522 1 882  918  116 94
1543 Nesset  576  131  111 2 936  777  731  393 37 29
1545 Midsund  337 58 78 1 695  415  510  238 28 20
1546 Sandøy  189 36 38  995  189  314  126 7 19
1547 Aukra  540 68 92 2 562  353  540  386 42 38
1548 Fræna 1 723  262  273 8 729 1 680 2 249 1 182 78 81
1551 Eide  690  146 97 3 415 1 000  646  445 53 28
1554 Averøy 1 103  211  203 5 105 1 250 1 122  793 88 48
1557 Gjemnes  442 87 55 2 248  625  393  290 19 23
1560 Tingvoll  629  142 90 3 064  702  562  445 53 30
1563 Sunndal 1 153  262  216 6 286 1 743 1 747  736 92 64
1566 Surnadal 1 042  209  220 5 720 1 586 1 653  726 88 58
1567 Rindal  278 45 71 1 483  276  426  208 24 23
1571 Halsa  373 99 89 1 917  572  667  267 38 19
1573 Smøla  475 95 86 2 377  758  448  314 56 23
1576 Aure  599  106  124 3 068  591  928  404 51 18
1601 Trondheim 23 817 3 902 4 062  133 761 28 416 35 941 17 531 1 512 1 179
1612 Hemne  780  190  128 3 785 1 172  826  577 44 45
1613 Snillfjord  192 42 39  829  219  221  131 11 12
1617 Hitra  750  167  154 3 725  841 1 114  540 58 52
1620 Frøya  758  190  132 3 943 1 199 1 043  532 65 42
1621 Ørland  793  160  107 3 643  823  546  543 61 22
1622 Agdenes  300 85 63 1 567  393  659  219 29 19
1624 Rissa 1 126  235  212 5 613 1 465 1 393  828 83 67
1627 Bjugn  867  195  173 4 051 1 048 1 067  616 97 55
1630 Åfjord  567  170  117 2 935 1 003  811  384 40 30
1632 Roan  203 62 70 1 189  530  414  142 9 16
1633 Osen  214 33 49 1 247  222  405  149 12 13
1634 Oppdal  918  210  175 4 652 1 332 1 243  650 89 69
1635 Rennebu  465  110  104 2 167  492  728  330 40 41
1636 Meldal  739  145  195 3 486  801 1 225  583 70 52
1638 Orkdal 1 950  359  330 8 884 2 079 2 138 1 456  142  114
1640 Røros  930  198  180 5 022 1 328 1 402  572 60 45
1644 Holtålen  372 74 89 1 898  534  517  230 23 13
1648 Midtre Gauldal  913  228  164 4 426 1 366 1 082  664 73 42
1653 Melhus 1 989  372  279 9 872 2 302 1 754 1 466  160  105
1657 Skaun  915  160  141 4 156  776  853  657 45 42
1662 Klæbu  701 85 58 3 248  638  543  510 60 21
1663 Malvik 1 702  256  248 8 893 2 128 1 993 1 208 95 77
1664 Selbu  771  124  185 4 534  911 1 729  563 40 42
1665 Tydal  177 25 30  820  155  212  115 6 11
1702 Steinkjer 3 500  753  652 16 280 4 572 3 647 2 587  229  207
1703 Namsos 2 586  531  507 12 128 3 346 3 028 1 882  197  145
1711 Meråker  488 92  128 2 175  442  825  363 35 22
1714 Stjørdal 3 111  543  456 13 077 2 991 2 438 2 312  208  147
1717 Frosta  462 96 94 2 540  648  613  336 39 26
1718 Leksvik  586  130 81 2 362  656  451  415 62 25
1719 Levanger 3 095  566  532 16 201 3 564 3 216 2 348  164  140
1721 Verdal 2 492  436  424 11 330 2 634 2 057 1 883  153  108
1723 Mosvik  138 34 32  542  159  170  110 16 7
1724 Verran  589  128  170 3 113 1 062 1 086  405 33 34
1725 Namdalseid  338 78 63 1 695  389  518  248 22 18
1729 Inderøy  908  172  156 4 051  936  873  665 75 35
1736 Snåsa  294 57 78 1 298  282  478  209 24 13
1738 Lierne  285 68 44 1 423  323  228  207 24 9
1739 Røyrvik  115 32 20  618  266  124 86 8 3
1740 Namsskogan  212 46 36 1 133  285  238  151 19 18
1742 Grong  472  114  129 2 213  744  749  359 58 23
1743 Høylandet  230 54 40  940  257  256  148 27 8
1744 Overhalla  581  129 91 2 469  744  579  412 44 34
1748 Fosnes  140 38 23  668  219  129  106 22 4
1749 Flatanger  196 36 54 1 203  259  480  131 10 24
1750 Vikna  774  190  110 3 833 1 165  816  545 81 38
1751 Nærøy  914  192  180 4 956 1 204 1 344  656 69 52
1755 Leka  109 27 10  625  205 49 73 6 6
1804 Bodø 7 417 1 349 1 033 36 026 8 508 8 452 4 985  536  326
1805 Narvik 3 980  860  755 20 420 5 737 5 661 2 690  335  223
1811 Bindal  310 56 71 1 537  364  461  218 49 20
1812 Sømna  420 87 71 2 046  506  518  247 40 19
1813 Brønnøy 1 668  299  271 7 870 1 999 1 938  952  123  122
1815 Vega  374  110 51 1 611  660  271  189 37 28
1816 Vevelstad  106 21 17  707  168  109 59 6 7
1818 Herøy  382 77 55 1 927  502  422  242 31 22
1820 Alstahaug 1 541  318  158 7 189 1 941 1 142 1 023  110 65
1822 Leirfjord  485 74 92 1 990  365  539  330 29 31
1824 Vefsn 2 914  554  572 13 065 3 041 3 603 2 160  256  179
1825 Grane  290 48 81 1 420  291  596  213 39 22
1826 Hattfjelldal  322 87 55 1 526  507  273  222 32 26
1827 Dønna  326 76 46 1 496  600  216  210 35 18
1828 Nesna  340 75 95 1 700  344  660  222 23 23
1832 Hemnes  806  166  133 3 890 1 125 1 029  503 46 44
1833 Rana 5 059 1 069  880 25 181 6 779 6 633 3 242  411  284
1834 Lurøy  503  148 55 2 616 1 005  389  307 45 17
1835 Træna  125 34 16  526  187  111 79 7 6
1836 Rødøy  261 79 40 1 504  491  406  161 32 13
1837 Meløy 1 533  362  259 8 245 2 468 2 514  945  113 81
1838 Gildeskål  568  135  106 3 151 1 195  957  330 45 29
1839 Beiarn  193 51 33  878  213  267  118 21 6
1840 Saltdal 1 000  196  151 4 339 1 001 1 104  610 62 48
1841 Fauske 1 707  335  279 8 761 2 134 2 530 1 046  121 78
1845 Sørfold  457 84 68 2 187  460  505  244 43 23
1848 Steigen  645  124  124 3 129  673  928  383 56 43
1849 Hamarøy  345 63 75 1 733  337  605  227 33 17
1850 Tysfjord  534  144 62 2 300  829  422  335 61 19
1851 Lødingen  580  146  140 2 868 1 092  747  402 53 58
1852 Tjeldsund  306 71 75 1 427  505  433  214 36 27
1853 Evenes  344 87 91 1 593  579  413  245 33 16
1854 Ballangen  555 99  121 3 008  547  831  373 39 42
1856 Røst  123 34 18  607  217  101 68 15 4
1857 Værøy  117 44 12  409  132 68 57 6 4
1859 Flakstad  296 84 69 1 452  439  412  173 34 26
1860 Vestvågøy 2 494  566  438 12 945 3 579 3 626 1 725  224  169
1865 Vågan 1 964  431  372 9 589 3 063 2 488 1 251  149 93
1866 Hadsel 1 857  398  296 9 971 2 318 2 415 1 234  123 73
1867 Bø  800  231  195 3 921 1 402 1 174  541 86 63
1868 Øksnes  957  198  120 4 272 1 111  868  627 85 44
1870 Sortland 1 842  321  315 9 981 2 444 2 875 1 166  118 89
1871 Andøy 1 140  239  217 5 417 1 415 1 405  751 72 54
1874 Moskenes  251 64 48 1 120  317  342  152 24 12
1901 Harstad 4 154  813  756 19 735 4 712 4 766 2 905  341  274
1902 Tromsø 8 582 1 369 1 012 45 858 9 140 8 895 6 114  457  360
1911 Kvæfjord  644 93  116 2 863  502  566  461 54 32
1913 Skånland  712  148  161 3 146  885  895  505 69 46
1915 Bjarkøy  134 31 38  641  122  220 79 12 18
1917 Ibestad  320 79 77 1 749  535  429  227 45 23
1919 Gratangen  284 73 73 1 408  529  442  192 26 15
1920 Lavangen  276 73 61 1 345  466  308  194 25 16
1922 Bardu  568 86 70 2 750  646  426  377 34 18
1923 Salangen  469  112 95 2 417  612  748  296 26 28
1924 Målselv  969  196  152 5 344 1 292 1 329  626 53 45
1925 Sørreisa  573  108 83 3 478  979  835  343 30 31
1926 Dyrøy  247 64 36 1 450  479  217  132 14 16
1927 Tranøy  374  111 78 2 017  906  406  236 37 24
1928 Torsken  213 47 28 1 437  456  138  129 15 8
1929 Berg  177 40 46  838  195  338  106 12 4
1931 Lenvik 1 851  394  258 11 583 3 469 2 847 1 183  106 76
1933 Balsfjord  900  217  154 5 143 1 270 1 065  580 62 50
1936 Karlsøy  388 81 68 2 230  535  640  269 47 26
1938 Lyngen  510  118 96 2 423  621  544  334 52 31
1939 Storfjord  299 85 32 1 588  740  302  194 21 24
1940 Gáivuotna Kåfjord  324 64 43 1 657  437  211  216 42 15
1941 Skjervøy  486 88 52 2 492  574  300  293 44 17
1942 Nordreisa  587  149 66 2 939  944  340  371 46 26
1943 Kvænangen  187 46 39  940  266  289  111 9 22
2002 Vardø  525  122 51 2 505  694  354  311 42 27
2003 Vadsø 1 067  180 93 5 093 1 154  482  670 92 49
2004 Hammerfest 2 304  421  321 10 532 2 263 2 436 1 643  235  158
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  557 90 31 2 323  614  149  339 43 17
2012 Alta 3 068  529  265 13 280 2 993 1 664 1 902  212  132
2014 Loppa  279 69 47 1 330  435  261  169 31 24
2015 Hasvik  270 85 34 1 353  448  226  161 25 25
2017 Kvalsund  312 90 45 1 652  455  233  206 46 31
2018 Måsøy  402  115 59 2 073  685  293  256 51 24
2019 Nordkapp  655  130 97 3 589  784  767  409 48 34
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  807  147 75 3 463  804  467  534 65 46
2021 Kárásjohka Karasjok  549 99 53 2 231  608  229  343 29 20
2022 Lebesby  356 72 61 1 755  410  427  221 25 19
2023 Gamvik  258 86 20 1 255  584  191  167 24 24
2024 Berlevåg  251 80 34 1 116  510  137  143 20 11
2025 Deatnu Tana  555  125 75 2 914  857  444  354 54 28
2027 Unjárga Nesseby  162 45 27  671  224  123  100 19 3
2028 Båtsfjord  427 63 50 2 168  423  302  248 32 13
2030 Sør-Varanger 2 178  534  349 9 559 2 844 1 840 1 416  184  123
                   
Bydeler                  
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner Innholdet i begrepet sykehusopphold ble endret fom. 1998 fra kun å omfatte heldøgnsopphold til også å inkludere dagopphold. For å sikre sammenlignbarhet med tidligere årganger av tabellen ble kun heldøgnsoppholdene tatt med. Begrepsbetegnelsen ble endret til døgnopphold fra statistikkåret 2006. Døgnopphold er opphold hvor tjenestemottakeren normalt overnatter, og kan omfatte flere avdelingsopphold (psykiatriske avdelinger ekskluderes). Om pasienten flyttes til et annet sykehus, telles derimot to opphold med hver sin liggetid. Friske nyfødte er ekskludert. Døgnopphold kategoriseres i innmåtene elektiv behandling og øyeblikkelig hjelp. Elektiv behandling utgjør sykehusets planlagte aktivitet (behandling av ventelistepasienter mm.), mens øyeblikkelig hjelpgjelder pasienter som blir innlagt med akutte problemer. Døgnopphold for hjerte- og karsykdommer er de oppholdene som har sykdommer i sirkulasjonsorganene som hoveddiagnose. ICD-10-kodene I00-I99 (fom. 1999). De aldersfordelte tallene er regnet per 100 innbyggere i de aktuelle aldersgruppene. Tallene er siden 1998 beregnet med utgangspunkt i pasientens fødslsår, slik at alder er utskrivningsår - fødselsår. Landstallet omfatter kun pasienter med oppgitt bostedskommune i Norge. Endelige 2007-tall. KOMMENTAR Forskjeller i bruk av sykehus kan gjenspeile ulik henvisningsterskel i primærhelsetjenesten, ulik tilgjengelighet og praksis fra sykehusenes side bl.a. mht. reinnleggelser og poliklinisk aktivitet samt ulik sykelighet. Disse forholdene kan også slå ut i ulik andel sykehusopphold innskrevet som øyeblikkelig hjelp. De eldres sykehusbruk kan i tillegg bli påvirket av kapasiteten i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Mangelfull kapasitet i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten kan både øke antall innleggelser i sykehus og liggetiden for eldre pasienter på sykehus.

Standardtegn i tabeller