Statistisk sentralbyrå

24 Indikatorer for kvalitet i kommunens helse- og sosialtjeneste. 2007
Kommune Antall plasser i bruker- tilpasset enerom m/ eget bad og WC Antall plasser i enerom Andel m/ fagutd. fra videreg.skole Andel m/ fagutd. fra høyskole/universitet Antall beboere på tidsbegrenset opphold i institusjon Legetimer per uke per sykehjemsbeboer i institusjon Fysioterapitimer per uke per sykehjemsbeboer i institusjon Har kommunen system for brukerunder-søkelser i institusjon? Har kommunen system for brukerunder-søkelser i hjemme- tjenesten? Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste Gjennomsnittlig stønadslengde Har kommunen i løpet av det siste året gjennomført en egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten Andel av de statlig veiledende utgiftene som inngår i den kommunal stønadsnormen for enslige mottakere uten barn
0101 Halden  116  160 51 27 82 0,4 0,5 Ja Ja 8,7 6,0 Nei 17
0104 Moss 45  197 38 26 46 0,5 0,4 Ja Ja 9,9 4,7 Ja  100
0105 Sarpsborg  164  217 45 32 60 0,4 0,3 Nei Nei 8,3 5,6 Ja  100
0106 Fredrikstad  328  486 39 33  134 0,4 0,4 Ja Ja 9,7 5,4 Ja  100
0111 Hvaler 24 24 40 39 11 0,5 1,3 Ja Ja 11,2 4,8 Nei  100
0118 Aremark 18 18 46 25 : 0,2 0,1 Ja Ja 11,0 3,9 Ja  100
0119 Marker 32 40 47 19 9 0,2 0,3 Ja Ja 5,6 4,7 Nei 50
0121 Rømskog 16 16 57 34 : 0,5 0,2 Nei Nei 10,5 4,3 Nei 67
0122 Trøgstad 36 39 49 26 7 0,2 0,2 Ja Ja 7,6 4,2 Nei  100
0123 Spydeberg 27 30 52 26 10 0,2 0,5 Ja Ja 7,6 4,5 Ja  100
0124 Askim  103  103 58 20 79 0,4 0,0 Ja Ja 10,3 4,3 Ja  100
0125 Eidsberg 0 58 49 24 12 0,3 0,3 Nei Nei 7,6 4,0 Nei  100
0127 Skiptvet 28 28 50 28 7 0,4 1,0 Ja Ja 8,0 4,1 Ja  100
0128 Rakkestad 47 47 49 27 14 0,2 0,6 Nei Nei 7,4 5,1 Nei  100
0135 Råde 54 54 46 30 13 2,5 7,0 Ja Ja 9,8 4,4 Ja  100
0136 Rygge 0 64 45 22 22 0,3 0,6 Nei Nei 11,2 5,5 Nei  100
0137 Våler   25 39 26 10 0,3 0,5 Ja Ja 10,3 3,1 Ja  100
0138 Hobøl 20 20 48 28 8 0,3 0,2 Ja Nei 8,9 5,1 Nei 67
0211 Vestby 73 73 37 27 16 0,3 0,9 Nei Ja 7,3 5,2 Ja  100
0213 Ski 95  142 39 29 43 0,3 0,1 Ja Ja 9,1 6,5 Ja  100
0214 Ås 41  110 33 35 27 0,2 0,4 Ja Ja 8,5 4,9 Ja  100
0215 Frogn 35  103 44 24 9 0,3 0,3 Nei Nei 7,3 5,9 Nei  100
0216 Nesodden 82 90 34 29 24 0,3 0,1 Ja Ja 8,5 3,8 Nei 83
0217 Oppegård  129  129 36 33 45 0,2 0,6 Ja Ja 7,6 4,9 Ja  100
0219 Bærum  474  835 28 33  168 0,4 0,8 Ja : 8,4 5,5 Nei  100
0220 Asker  231  237 34 30 76 0,2 0,1 Ja Ja 6,5 6,5 Nei 67
0221 Aurskog-Høland  109  150 49 27 34 0,3 0,5 Nei Ja 9,0 4,5 Ja 67
0226 Sørum 27  101 41 22 7 0,2 0,4 Ja Ja 9,1 4,5 Nei  100
0227 Fet 48 48 41 22 7 0,2 0,1 Ja Ja 8,9 4,1 Ja  100
0228 Rælingen 74 74 41 35 15 0,3 0,7 Nei Nei 9,1 5,4 Ja 33
0229 Enebakk 24 44 41 21 6 0,4 0,4 Ja Ja 12,1 5,4 Nei  100
0230 Lørenskog  190  192 41 30 24 0,3 0,3 Ja Ja 7,8 5,6 Nei  100
0231 Skedsmo  286  288 43 27 70 0,3 0,2 Nei Nei 7,3 4,8 Nei  100
0233 Nittedal 90 90 47 23 43 0,6 1,1 Nei Nei 9,5 5,4 Ja  100
0234 Gjerdrum 27 27 39 23 7 0,4 0,6 Ja Nei 10,2 4,1 Nei 83
0235 Ullensaker  175  175 57 34 6 : : Ja Ja 8,0 4,3 Nei  100
0236 Nes  166  187 56 17 23 0,2 0,3 Nei Nei 7,1 4,1 Nei  100
0237 Eidsvoll  101  177 54 13 33 0,2 0,3 Nei Nei 10,0 4,2 Nei  100
0238 Nannestad 38 68 47 20 11 0,2 0,6 Ja Ja 8,0 3,9 Nei  100
0239 Hurdal 21 22 50 14 : 0,3 0,2 Nei Nei 10,3 4,0 Nei  100
0301 Oslo 2 447 4 565 34 31  638 0,3 0,5 Ja Ja 6,7 5,3 :  100
0402 Kongsvinger  148  156 50 25 13 0,2 0,1 Ja Ja 9,1 4,7 Nei 83
0403 Hamar  170  218 44 29 51 0,3 0,4 Ja Ja 9,0 6,6 Nei  100
0412 Ringsaker  252  305 43 28 61 0,3 0,5 Ja Ja 10,1 4,6 Ja  100
0415 Løten 5 59 49 31 13 0,3 0,3 Ja Ja 8,9 5,5 Nei  100
0417 Stange  114  147 42 27 35 0,3 0,2 Ja Ja 10,0 5,5 Ja  100
0418 Nord-Odal 56 57 44 17 : 0,2 0,1 Ja Ja 5,6 4,2 Nei 83
0419 Sør-Odal 0 78 53 22 8 0,2 0,3 Ja Ja 9,0 3,8 Nei 67
0420 Eidskog 81 81 54 19 : 0,2 0,4 Nei Nei 9,1 5,1 Nei  100
0423 Grue 42 42 43 27 6 0,3 0,2 Nei Nei 10,7 5,1 Nei  100
0425 Åsnes   96 52 29 : 0,2 0,2 Ja Ja 9,5 5,0 Nei 83
0426 Våler 52 52 48 27 7 0,3 0,3 Nei Ja 6,0 4,7 Nei  100
0427 Elverum 0  156 42 33 22 0,2 0,2 Nei Nei 11,4 6,0 Nei  100
0428 Trysil 81 95 49 21 16 0,2 0,5 Ja Ja 7,9 4,7 Nei  100
0429 Åmot 52 52 47 26 11 0,3 0,3 Ja Ja 9,5 4,1 Nei 83
0430 Stor-Elvdal 39 39 57 26 6 0,2 0,2 Ja Ja 8,6 5,0 Nei  100
0432 Rendalen 32 32 49 21 5 0,2 0,7 Ja Ja 7,9 4,0 Nei  100
0434 Engerdal 22 31 42 19 : 0,2 0,4 Nei Nei 9,0 3,7 Nei  100
0436 Tolga 25 25 42 30 5 0,2 0,1 Ja Ja 12,0 4,7 Nei  100
0437 Tynset 54 54 47 28 8 0,1 0,2 Ja Ja 7,1 4,8 Nei  100
0438 Alvdal 0 28 43 23 : 0,1 0,3 Ja Ja 6,5 4,5 Nei  100
0439 Folldal 11 19 55 24 11 0,1 0,4 Nei Nei 11,9 3,6 Nei  100
0441 Os 28 28 52 28 8 0,4 0,5 Nei Nei 10,3 4,3 Nei  100
0501 Lillehammer  196  211 39 31 45 0,4 0,1 Ja Ja 10,0 4,7 Nei  100
0502 Gjøvik 0  187 50 30 39 0,3 0,5 Nei Nei 10,1 5,1 Nei  100
0511 Dovre 45 45 50 23 : 0,2 0,2 Ja Ja 6,0 4,0 Nei  100
0512 Lesja 8 31 39 28 : 0,2 0,2 Nei Nei 5,3 5,1 Nei  100
0513 Skjåk 7 43 51 30 13 0,3 0,2 Nei Nei 9,1 3,7 Nei 83
0514 Lom 41 41 48 27 : 0,2 0,2 Ja Ja 7,0 3,6 Ja  100
0515 Vågå 12 36 59 19 7 0,2 0,2 Nei Nei 8,3 3,6 Nei  100
0516 Nord-Fron 61 71 55 27 16 0,3 0,4 Ja Ja 6,2 4,1 Nei  100
0517 Sel 25 51 54 20 10 1,9 1,7 Nei Nei 10,8 4,0 Nei 83
0519 Sør-Fron 15 46 60 28 9 0,3 0,2 Nei Nei 6,5 2,4 Nei  100
0520 Ringebu 0 46 59 22 8 0,2 0,6 Nei Nei 7,0 5,5 Nei 83
0521 Øyer 26 51 44 35 7 0,2 0,3 Ja Ja 9,2 5,1 Nei  100
0522 Gausdal 73 76 58 15 9 0,1 0,2 Ja Ja 8,6 5,5 Ja  100
0528 Østre Toten  155  161 49 28 27 0,4 0,4 Nei Nei 0,0 3,4 Nei 83
0529 Vestre Toten 55  113 52 29 24 0,4 0,4 Ja Ja 9,0 3,7 Nei 83
0532 Jevnaker 63 97 58 18 7 0,2 0,4 Ja Ja 9,7 4,5 Nei 83
0533 Lunner 46 55 54 23 25 0,2 0,3 Ja Ja 8,4 3,2 Nei  100
0534 Gran 21  190 46 18 28 0,1 0,1 Ja Ja 9,7 3,5 Nei 83
0536 Søndre Land 0 56 52 23 24 0,2 0,3 Nei Nei 10,8 5,1 Nei  100
0538 Nordre Land 60 76 56 23 14 0,3 0,1 Nei Nei 9,1 4,3 Nei  100
0540 Sør-Aurdal 51 51 43 22 8 0,2 0,3 Ja Nei 9,8 3,7 Nei 83
0541 Etnedal 20 22 39 43 : 0,3 0,3 Ja Nei 6,2 2,9 Nei 83
0542 Nord-Aurdal 0 50 46 22 13 0,2 0,3 Nei Nei 8,7 4,4 Nei 83
0543 Vestre Slidre   28 44 29 16 0,2 0,0 Ja Ja 1,8 3,0 Nei  100
0544 Øystre Slidre 0 38 47 30 : 0,2 0,5 Ja Ja 5,5 4,4 Nei 83
0545 Vang 34 34 52 19 : 0,2 0,4 Nei Nei 5,1 2,8 Nei  100
0602 Drammen  453  465 43 27 85 0,4 0,4 Ja Ja 9,8 6,1 Ja  100
0604 Kongsberg  179  197 47 22 32 0,1 0,1 Ja Ja 9,8 4,9 Nei  100
0605 Ringerike  146  241 49 21 73 0,6 0,7 Nei Ja 9,5 6,1 Nei  100
0612 Hole 30 47 47 19 8 0,2 0,3 Ja Ja 7,0 5,5 Nei 83
0615 Flå 10 10 63 22 : 0,4 0,5 Ja Ja 6,7 2,3 Ja  100
0616 Nes 10 29 43 20 8 0,5 0,4 Ja Ja 8,7 4,2 Nei 83
0617 Gol 23 23 40 16 15 0,2 0,3 Nei Nei 4,9 4,0 Nei  100
0618 Hemsedal 21 21 49 24 : 0,2 0,2 Nei Nei 5,6 4,2 Nei  100
0619 Ål 48 48 41 28 11 0,4 0,4 Ja Ja 8,3 4,8 Nei  100
0620 Hol 61 62 36 19 12 0,3 0,3 Ja Ja 7,2 3,4 Nei  100
0621 Sigdal 41 41 56 20 8 0,2 0,5 Nei Nei 6,3 5,2 Nei  100
0622 Krødsherad 0 25 49 14 5 0,2 0,1 Nei Nei 9,0 4,0 Nei  100
0623 Modum 0 83 52 21 49 0,2 0,6 Ja Ja 7,7 4,4 Nei  100
0624 Øvre Eiker 93  128 51 22 29 0,4 0,1 Ja Ja 8,4 4,1 Nei  100
0625 Nedre Eiker 0 97 43 22 47 0,3 0,4 Ja Ja 10,0 4,8 Nei  100
0626 Lier 24  135 47 23 50 0,3 0,6 Ja Ja 10,3 5,1 Nei  100
0627 Røyken  223  223 39 23 33 0,0 0,1 Ja Ja 10,5 4,9 Nei  100
0628 Hurum 23 27 41 23 14 0,5 0,2 Ja Ja 7,5 5,0 Nei 67
0631 Flesberg 24 24 46 24 5 0,2 0,7 Nei Nei 7,5 3,6 Nei  100
0632 Rollag 0 22 47 17 : 0,2 0,4 Nei Nei 8,7 3,3 Nei  100
0633 Nore og Uvdal 40 40 46 14 6 0,4 0,4 Nei Nei 5,5 4,2 Nei  100
0701 Horten  142  142 39 29 33 0,4 1,1 Ja Ja 8,7 5,6 Nei  100
0702 Holmestrand 55 55 51 19 27 0,4 0,4 Nei Nei 10,7 4,3 Nei  100
0704 Tønsberg  212  294 34 28 39 0,3 0,5 Ja Ja 7,2 4,8 Ja  100
0706 Sandefjord 58  210 42 28 36 0,3 0,3 Ja Ja 6,4 5,2 Ja  100
0709 Larvik  232  263 40 27 73 0,3 0,2 Nei Ja 7,0 5,9 Ja  100
0711 Svelvik 10 50 37 32 8 0,2 0,4 Ja Ja 9,6 5,6 Nei  100
0713 Sande 54 54 40 29 14 0,3 0,3 Ja Ja 8,7 5,5 Nei 83
0714 Hof 19 27 50 16 : 0,1 0,6 Ja Ja 11,9 5,4 Nei  100
0716 Re (Våle før 2002) 8 20 44 29 28 1,0 0,7 Ja Ja 8,6 4,6 Nei  100
0719 Andebu 36 38 26 31 8 0,3 0,5 Ja Ja 3,1 3,7 Nei 83
0720 Stokke 43 43 34 37 10 0,6 0,5 Nei Nei 8,6 5,4 Nei 83
0722 Nøtterøy  136  157 36 34 51 0,2 0,4 Ja Ja 8,7 5,0 Nei  100
0723 Tjøme 9 25 39 32 : 0,3 0,5 Ja Ja 9,0 4,5 Nei 83
0728 Lardal 28 28 52 27 6 0,1 0,1 Ja Ja 7,9 5,2 Nei 83
0805 Porsgrunn  168  284 50 26  104 0,4 0,3 Ja Ja 9,0 6,7 Ja  100
0806 Skien  220  349 42 26 25 0,4 0,2 Nei Nei 8,9 5,9 Nei  100
0807 Notodden  153  153 50 20 13 0,2 0,3 Ja Ja 11,8 6,5 Nei  100
0811 Siljan 20 20 43 33 5 0,4 0,4 Ja Ja 7,3 3,5 Ja  100
0814 Bamble 40 40 50 27 35 0,2 0,1 Ja Ja 8,0 5,2 Nei  100
0815 Kragerø 45 45 51 24 5 0,3 0,7 Ja Ja 8,9 5,6 Nei 83
0817 Drangedal 32 32 62 19 : 0,4 0,3 Ja Ja 7,8 5,3 Nei  100
0819 Nome 71 71 56 20 9 0,2 0,1 Ja Ja 7,9 2,8 Nei  100
0821 Bø 53 53 51 26 18 0,2 0,3 Ja Ja 10,0 4,4 Nei 67
0822 Sauherad 16 16 55 22 8 0,5 0,6 Ja Ja 9,4 2,6 Nei  100
0826 Tinn 72 72 56 16 17 0,2 0,8 Nei Nei 11,3 4,5 Nei 83
0827 Hjartdal 26 26 53 24 : 0,3 0,4 Nei Ja 11,9 1,6 Nei 83
0828 Seljord 26 26 43 30 5 0,3 0,2 Ja Ja 7,5 3,5 Nei  100
0829 Kviteseid 36 36 53 28 : 0,1 0,1 Nei Nei 7,6 3,5 Nei  100
0830 Nissedal 23 23 45 39 6 0,4 0,4 Nei Nei 6,3 4,2 Nei  100
0831 Fyresdal 20 20 64 19 : 0,2 1,4 Ja Ja 6,1 2,2 Nei  100
0833 Tokke 16 32 59 16 10 0,2 0,5 Nei Nei 12,2 3,2 Nei  100
0834 Vinje 41 41 59 22 8 0,4 0,5 Ja Ja 7,2 4,8 Nei 67
0901 Risør 0 70 43 28 11 0,5 0,3 Ja Ja 8,4 5,0 Nei 83
0904 Grimstad  112  126 48 37 33 0,6 0,0 Ja Ja 8,1 5,1 Ja  100
0906 Arendal 52  332 47 31 71 0,4 0,3 Ja Ja 7,9 5,8 Nei  100
0911 Gjerstad 32 32 51 28 : 0,3 0,1 Nei Nei 6,9 4,7 Nei 83
0912 Vegårshei 18 28 50 32 8 0,3 0,2 Ja Ja 7,4 2,3 Nei  100
0914 Tvedestrand 46 46 42 30 : 0,3 0,6 Ja Ja 8,3 5,4 Nei  100
0919 Froland 36 38 32 40 : 0,4 0,6 Ja Ja 7,3 4,0 Nei  100
0926 Lillesand 77 77 51 32 12 0,3 0,4 Ja Ja 7,0 4,0 Ja  100
0928 Birkenes 7 54 44 29 : 0,2 0,5 Ja Ja 10,2 3,4 Nei 83
0929 Åmli 15 22 48 28 11 0,2 0,3 Ja Ja 5,9 3,9 Nei  100
0935 Iveland 19 19 31 28 : 0,6 0,4 Ja Ja 7,3 3,0 Nei  100
0937 Evje og Hornnes 28 28 54 30 6 0,3 0,1 Nei Ja 2,2 6,0 Nei  100
0938 Bygland 28 28 43 27 : 0,3 0,3 Nei Nei 5,4 4,4 Nei  100
0940 Valle 33 33 47 31 : : : Nei Nei 6,9 2,5 Nei  100
0941 Bykle 22 22 35 22 : 0,1 0,2 Nei Nei 4,9 3,0 Nei  100
1001 Kristiansand 0  606 43 33 81 0,3 0,2 Ja Ja 8,8 4,9 Nei  100
1002 Mandal  111  128 49 35 33 0,3 0,4 Ja Ja 8,0 4,1 Nei  100
1003 Farsund 73 93 47 28 14 0,2 0,5 Ja Ja 7,1 4,4 Nei  100
1004 Flekkefjord  100  100 45 25 9 0,3 0,4 Nei Nei 7,4 3,7 Nei 67
1014 Vennesla 20 83 46 34 8 0,2 0,0 Nei Nei 9,7 4,4 Nei  100
1017 Songdalen 33 35 40 34 : 0,6 1,8 Ja Ja 9,9 4,1 Nei  100
1018 Søgne 56 56 33 43 24 0,3 0,2 Nei Ja 5,4 5,5 Nei  100
1021 Marnardal 30 44 49 24 : 0,3 0,5 Ja Ja 7,8 3,8 :  100
1026 Åseral 12 12 46 38 : 0,3 0,1 Ja Ja 7,3 4,6 Nei  100
1027 Audnedal 22 22 55 26 6 0,3 0,2 Nei Nei 6,1 4,6 Nei  100
1029 Lindesnes 7 21 55 29 16 0,3 0,9 Ja Ja 7,3 3,8 Nei  100
1032 Lyngdal 65 65 46 33 13 5,0 1,7 Nei Nei 8,2 4,2 Ja  100
1034 Hægebostad 24 24 40 40 : 0,1 0,0 Nei Nei 10,3 3,5 Nei  100
1037 Kvinesdal 33 33 50 21 8 0,4 1,5 Ja Ja 7,5 3,5 Nei  100
1046 Sirdal 41 41 47 25 8 0,3 0,4 Ja Ja 7,2 5,4 Nei 83
1101 Eigersund 14 45 51 20 13 0,4 0,0 Ja Ja 8,3 4,7 Nei  100
1102 Sandnes  179  207 41 32 39 0,3 0,0 Ja Ja 6,0 4,5 Ja  100
1103 Stavanger  761  932 34 37  246 0,4 0,4 Ja Ja 6,2 6,0 Ja  100
1106 Haugesund  176  273 44 30 47 0,3 0,1 Ja Ja 8,6 4,8 Ja  100
1111 Sokndal 0 36 52 20 7 0,2 0,4 Nei Nei 5,2 3,9 Nei  100
1112 Lund 33 33 58 27 7 0,3 0,3 Ja Ja 7,4 4,9 Nei  100
1114 Bjerkreim 25 25 45 32 : 0,5 0,3 Ja Ja 6,8 5,7 Nei  100
1119 Hå 58  128 52 31 10 0,6 0,9 Nei Nei 4,6 5,6 Nei  100
1120 Klepp 65 65 35 43 : 0,3 0,3 Nei : 5,7 4,5 Nei  100
1121 Time 89 89 39 36 10 0,2 0,2 Ja Ja 8,0 5,1 Nei  100
1122 Gjesdal 30 30 35 39 10 0,5 0,4 Ja Ja 5,5 4,1 Ja  100
1124 Sola 76  122 34 42 14 0,4 0,3 Nei Nei 7,6 5,8 Nei  100
1127 Randaberg 17 21 31 38 33 0,1 0,1 Nei Nei 7,5 6,0 Nei  100
1129 Forsand 0 14 37 31 : 0,3 0,2 Ja Ja 4,9 2,8 Nei  100
1130 Strand 0 40 48 27 8 0,5 0,7 Nei Nei 5,6 5,2 Nei  100
1133 Hjelmeland 40 40 40 29 6 0,3 0,3 Nei Nei 5,6 3,9 Nei  100
1134 Suldal 51 51 44 32 11 0,3 0,7 Ja Ja 5,5 5,9 Nei  100
1135 Sauda 9 12 52 19 18 1,2 0,9 Ja Ja 5,6 5,0 Nei  100
1141 Finnøy 24 24 47 22 : 0,6 0,1 Ja Ja 7,9 5,4 Nei  100
1142 Rennesøy 20 20 30 33 6 0,4 0,6 Nei Nei 8,0 5,5 Nei  100
1144 Kvitsøy 9 9 44 33 : : : Ja Nei 4,2 8,0 Ja 83
1145 Bokn 0 9 50 25 : 0,1 0,3 Nei Nei 7,6 2,5 Nei  100
1146 Tysvær 73 74 42 33 30 0,3 0,2 Ja Ja 6,5 4,5 Nei 83
1149 Karmøy  255  261 45 32 44 0,2 0,3 Ja Ja 7,9 4,6 Nei 83
1151 Utsira 0 8 24 35 : 0,1 0,0 Nei Nei 15,9 2,0 Nei  100
1160 Vindafjord 81 89 34 38 7 0,3 0,1 Nei Nei 7,2 3,1 Nei  100
1201 Bergen 1 740 2 086 33 32  495 0,4 0,2 Ja Ja 7,6 6,0 Nei  100
1211 Etne 44 44 50 31 : 0,3 0,3 Ja Ja 6,1 4,0 :  100
1216 Sveio 19 19 51 26 : 0,3 0,3 Nei Nei 8,6 4,4 Nei  100
1219 Bømlo 98 98 39 34 20 0,2 0,3 Ja Ja 6,3 4,0 Nei  100
1221 Stord 0 62 30 41 18 0,3 0,8 Ja Ja 7,8 4,7 Ja  100
1222 Fitjar 0 16 44 36 : 0,3 0,7 Nei Nei 8,3 5,6 Nei  100
1223 Tysnes 37 37 36 30 5 0,2 0,3 Ja Ja 6,9 3,0 Nei  100
1224 Kvinnherad 55  113 43 28 32 0,3 0,4 Ja Ja 8,4 4,6 Nei  100
1227 Jondal 30 30 50 29 : 0,3 0,5 Ja Ja 8,8 4,7 Nei  100
1228 Odda 44 54 43 22 16 0,6 0,9 Ja Nei 8,1 5,1 Nei  100
1231 Ullensvang 52 52 43 24 : 0,2 0,5 Ja Ja 7,7 3,5 Nei  100
1232 Eidfjord 28 28 38 26 : 0,2 0,2 Nei Nei 10,2 2,3 Nei  100
1233 Ulvik 8 21 51 28 : 0,3 0,3 Ja Ja 8,0 4,2 Nei  100
1234 Granvin 17 20 54 13 : 0,2 0,0 Nei Nei 10,0 5,8 Nei  100
1235 Voss  138  138 53 23 31 0,3 0,2 Ja Ja 8,3 6,2 Ja  100
1238 Kvam 54 76 41 22 22 0,4 1,1 Ja Ja 7,4 5,6 Nei  100
1241 Fusa 40 42 43 27 9 0,4 0,5 Ja Ja 8,8 3,8 Nei  100
1242 Samnanger 14 25 44 21 : 0,2 0,2 Ja Ja 8,8 5,1 Ja  100
1243 Os 15 37 39 27 15 2,6 0,5 Ja Ja 6,4 6,1 Nei 83
1244 Austevoll 40 40 47 30 8 0,2 0,2 Nei Nei 6,9 3,2 Nei  100
1245 Sund 0 40 48 28 : 0,4 0,4 Ja Ja 4,9 4,3 Ja  100
1246 Fjell 38 39 41 36 65 0,6 0,7 Ja Ja 10,3 5,8 Nei  100
1247 Askøy 73  121 37 34 12 0,2 0,3 Ja Nei 8,6 4,7 Nei  100
1251 Vaksdal 74 74 43 28 7 0,2 0,2 Ja Ja 9,4 3,9 Nei  100
1252 Modalen 16 16 55 28 : 0,4 0,6 Nei Nei 5,3 2,4 Nei  100
1253 Osterøy 66 66 41 26 12 0,2 0,5 Ja Ja 8,6 4,1 Nei  100
1256 Meland 0 24 48 29 : 0,5 1,1 Ja Ja 6,0 4,5 Ja  100
1259 Øygarden 48 48 43 27 20 0,3 0,2 Nei Nei 8,7 3,6 Nei 83
1260 Radøy 19 38 57 16 12 0,4 0,6 Ja Ja 11,1 3,5 Nei 67
1263 Lindås  118  118 48 35 12 3,3 4,3 Ja Ja 10,7 4,3 Nei  100
1264 Austrheim 34 34 36 24 : 0,1 0,1 Nei Nei 6,9 2,1 Nei  100
1265 Fedje 4 8 36 24 : 0,2 0,3 Ja Ja 6,6 4,7 Nei  100
1266 Masfjorden 31 31 40 24 5 0,3 0,4 Ja Ja 7,1 4,4 Nei  100
1401 Flora 81 81 38 31 5 0,2 0,1 Ja Ja 9,9 4,7 Ja 83
1411 Gulen 20 29 48 18 : 0,3 0,3 Nei Nei 7,8 4,1 Nei  100
1412 Solund 20 20 42 18 : 0,1 0,2 Nei Nei 10,4 3,1 Nei 17
1413 Hyllestad 32 32 46 17 : 0,4 0,2 Ja Ja 6,7 3,5 Nei  100
1416 Høyanger 64 64 51 23 6 0,3 0,2 Ja Ja 10,5 4,3 Nei  100
1417 Vik 0 49 43 20 : 0,2 0,2 Nei Nei 7,0 3,4 Ja  100
1418 Balestrand 30 30 39 30 : 0,3 0,3 Ja Ja 7,2 3,3 Nei 83
1419 Leikanger 29 29 30 31 : 0,2 0,2 Nei Nei 6,9 5,1 Nei  100
1420 Sogndal 29 29 29 37 : 0,3 0,9 Ja Ja 8,3 5,2 Ja 83
1421 Aurland 24 24 44 20 5 0,5 0,5 Ja Ja 5,1 4,2 Ja  100
1422 Lærdal 46 46 47 29 6 0,3 0,7 Nei Nei 6,3 6,0 Nei  100
1424 Årdal 55 55 51 23 7 0,6 0,2 Ja Ja 6,9 4,2 Ja  100
1426 Luster 72 72 45 31 12 0,2 0,5 Ja Ja 7,5 3,9 Nei  100
1428 Askvoll 27 27 55 25 : 0,4 0,3 Nei Nei 6,9 4,3 Nei :
1429 Fjaler 36 36 43 25 : 0,3 0,2 Ja Ja 12,2 4,3 Nei  100
1430 Gaular 41 41 42 33 : 0,3 0,2 Ja Ja 8,6 3,0 Nei  100
1431 Jølster 0 9 40 32 5 0,5 0,5 Nei Nei 6,8 3,1 Nei 67
1432 Førde 72 72 35 39 20 0,2 0,4 Ja Ja 9,0 5,3 Nei 83
1433 Naustdal 0 24 41 36 : 1,0 0,3 Nei Nei 9,5 1,8 Nei  100
1438 Bremanger 52 57 45 25 : 0,4 0,2 Nei Nei 10,2 4,4 Nei  100
1439 Vågsøy 0 43 45 24 12 0,2 0,4 Nei Nei 7,8 4,4 Nei  100
1441 Selje 32 32 53 25 : 0,3 0,2 Ja Ja 10,6 2,6 Nei  100
1443 Eid 37 59 40 34 : 0,1 0,2 Ja Ja 8,6 3,8 Nei  100
1444 Hornindal 23 23 35 39 : 0,2 0,3 Ja Ja 9,7 2,7 Nei 83
1445 Gloppen 2 49 42 35 6 0,3 0,3 Nei Nei 8,7 4,5 Nei  100
1449 Stryn 25 80 50 22 11 0,2 0,2 Ja Ja 6,3 4,0 Nei  100
1502 Molde  207  231 36 44 73 0,2 0,3 Ja Ja 8,9 6,3 Nei  100
1504 Ålesund  188  325 42 30 64 0,3 0,0 Nei Nei 8,6 4,8 Nei  100
1505 Kristiansund  180  180 49 32 39 0,6 0,3 Nei Nei 9,7 4,4 Nei  100
1511 Vanylven 56 57 54 24 6 0,3 0,6 Ja Ja 9,9 2,2 Nei  100
1514 Sande 0 36 45 25 16 0,2 0,3 Nei Nei 7,1 2,9 Nei  100
1515 Herøy 0 92 40 30 12 0,2 0,2 Ja Ja 10,0 4,3 Nei  100
1516 Ulstein 42 42 35 28 10 0,2 0,8 Nei Nei 8,7 4,2 Nei  100
1517 Hareid 50 52 44 34 7 0,2 0,3 Nei Nei 9,7 4,0 Nei  100
1519 Volda 74 74 42 35 17 0,2 0,1 Nei Nei 9,7 4,7 Nei  100
1520 Ørsta  125  133 46 31 6 0,3 0,1 Nei Nei 9,6 4,5 Nei  100
1523 Ørskog 36 36 49 24 : 0,2 0,1 Ja Ja 7,3 3,5 Ja  100
1524 Norddal 28 34 45 17 : 0,2 0,2 Ja Ja 6,7 3,3 Nei  100
1525 Stranda 42 42 32 23 9 0,2 0,2 Ja Ja 8,6 3,1 Nei  100
1526 Stordal 19 19 47 25 : 0,2 0,1 Nei Nei 7,1 2,7 Nei  100
1528 Sykkylven 26 28 37 37 16 0,3 0,1 Nei Nei 6,0 4,3 Nei  100
1529 Skodje 32 32 40 24 : 0,3 0,3 Nei Nei 8,7 4,2 Nei  100
1531 Sula 48 48 38 36 8 0,2 0,2 Ja Ja 9,4 4,4 Nei  100
1532 Giske 0 26 41 31 7 0,2 0,3 Nei Nei 7,4 3,5 Nei  100
1534 Haram 77 92 40 30 13 0,2 0,2 Nei Nei 6,8 3,4 Nei 83
1535 Vestnes 40 99 51 16 20 0,2 0,2 Nei Nei 8,7 4,4 Nei  100
1539 Rauma 82  130 50 32 9 0,2 0,2 Nei Nei 9,9 5,3 Nei  100
1543 Nesset 43 49 43 32 10 0,2 0,1 Ja Ja 8,4 4,1 Nei  100
1545 Midsund 30 30 32 30 : 0,2 0,1 Ja Ja 6,4 5,9 Nei 33
1546 Sandøy 6 22 43 27 : 0,3 0,2 Ja Ja 5,9 6,4 Nei 83
1547 Aukra 39 42 45 26 8 0,2 0,2 Ja Ja 6,7 3,7 Nei  100
1548 Fræna 81 91 42 27 10 0,3 0,3 Ja Ja 9,8 4,5 Nei  100
1551 Eide 31 31 43 36 11 0,2 0,4 Ja Ja 8,3 2,7 Nei 67
1554 Averøy 70 72 47 29 15 0,3 0,2 Ja Ja 9,3 2,0 Nei  100
1557 Gjemnes 12 35 42 31 : : : Ja Ja 5,4 3,1 Nei  100
1560 Tingvoll 42 42 47 30 12 0,2 0,2 Ja Ja 6,9 4,0 Nei  100
1563 Sunndal 59  106 48 32 22 0,2 0,2 Ja Ja 6,8 5,1 Nei  100
1566 Surnadal 79 86 45 25 14 0,2 0,2 Ja Nei 8,5 3,4 Nei  100
1567 Rindal 23 39 49 30 : 0,2 0,2 Ja Ja 7,2 2,4 Nei  100
1571 Halsa 25 26 52 27 7 0,1 0,1 Nei Nei 7,8 5,3 Nei  100
1573 Smøla 30 30 54 24 5 0,1 0,2 Nei Nei 6,3 4,0 Nei  100
1576 Aure 32 32 58 20 11 0,4 0,4 Nei Nei 10,8 4,7 Nei  100
1601 Trondheim  654 1 017 44 34  348 0,3 0,1 Ja Ja 8,1 4,9 Nei  100
1612 Hemne 9 13 49 27 : 0,4 0,3 Ja Ja 8,0 4,7 Nei  100
1613 Snillfjord 16 20 45 22 : 0,3 0,2 Ja Ja 6,9 4,8 Nei  100
1617 Hitra 50 50 48 17 11 0,2 0,1 Nei Nei 12,1 3,0 Nei  100
1620 Frøya 53 53 51 18 7 0,2 0,1 Ja Ja 7,7 4,0 Nei 33
1621 Ørland 15 51 47 38 7 0,3 0,3 Ja Ja 9,3 3,9 Nei  100
1622 Agdenes 12 26 63 26 7 0,2 0,5 Nei Ja 8,7 3,2 Nei 83
1624 Rissa 13 55 53 29 10 0,3 0,2 Nei Nei 7,7 3,8 Nei  100
1627 Bjugn 34 62 45 30 7 0,1 0,3 Ja Ja 10,1 3,3 Nei  100
1630 Åfjord 41 41 56 31 10 0,2 0,3 Ja Ja 5,8 1,9 Nei 83
1632 Roan 0 21 50 30 : 0,2 0,0 Ja Ja 3,4 3,5 Nei  100
1633 Osen 14 15 46 28 : 0,4 0,1 Ja Ja 7,1 2,8 Nei  100
1634 Oppdal 58 58 42 30 5 0,1 0,2 Ja Ja 7,4 4,2 Nei  100
1635 Rennebu 21 36 43 25 : 0,2 0,0 Nei Nei 7,1 3,5 Nei  100
1636 Meldal 0 46 59 17 5 0,2 0,5 Ja Ja 12,3 2,8 Nei  100
1638 Orkdal 61  113 57 19 14 0,1 0,3 Ja Ja 6,7 6,4 Nei  100
1640 Røros 0 74 65 15 9 0,1 0,2 Ja Ja 10,0 4,9 Nei  100
1644 Holtålen 23 43 61 19 7 0,2 0,1 : : 8,3 4,4 Ja 83
1648 Midtre Gauldal 0  100 48 27 6 0,2 0,3 Nei Nei 5,8 4,0 Ja  100
1653 Melhus 40 90 47 29 15 0,1 0,2 Nei Nei 8,7 4,5 Nei  100
1657 Skaun 55 67 47 33 8 0,3 0,3 Ja Ja 7,1 4,7 Nei 83
1662 Klæbu 19 34 45 20 7 0,3 0,3 Ja Ja 7,4 4,3 Nei  100
1663 Malvik 11 58 40 32 : 0,2 0,4 Ja Ja 9,1 3,1 Nei  100
1664 Selbu 1 41 48 28 7 0,3 0,4 Nei Nei 6,2 3,5 Nei  100
1665 Tydal 16 20 56 29 9 0,2 0,1 Ja Ja 8,3 3,9 Nei  100
1702 Steinkjer  110  155 48 35 63 0,3 0,3 Ja Ja 9,6 4,9 Nei  100
1703 Namsos 88 88 39 42 15 0,3 0,5 Ja Ja 9,7 5,5 Nei 83
1711 Meråker 0 50 51 27 13 0,4 0,5 : : 4,7 4,0 Nei  100
1714 Stjørdal 37 83 43 33 11 0,6 0,2 Ja Ja 9,3 3,3 Nei 83
1717 Frosta 23 23 47 33 : 0,5 0,3 Ja Ja 4,3 3,7 Nei  100
1718 Leksvik 24 31 49 30 : 0,3 0,3 Nei Nei 6,9 3,1 Nei  100
1719 Levanger 55 91 49 30 42 0,3 0,1 Ja Ja 6,6 4,3 Nei  100
1721 Verdal 59  100 46 34 19 0,2 0,2 Ja Ja 9,1 5,5 Nei  100
1723 Mosvik 5 11 39 37 : 0,3 0,1 Ja Ja 6,9 1,8 Nei  100
1724 Verran 14 32 50 34 6 0,3 0,3 Nei Nei 10,5 2,2 Nei  100
1725 Namdalseid 19 21 48 33 : 0,3 0,2 Nei Nei 9,3 2,4 Nei  100
1729 Inderøy 40 40 54 22 6 0,2 0,5 Ja Ja 9,5 3,7 Nei 83
1736 Snåsa 18 34 39 35 : 0,2 0,1 Nei Ja 7,1 1,5 Nei  100
1738 Lierne 26 26 34 36 : 0,1 0,5 Ja Ja 7,4 3,2 Nei  100
1739 Røyrvik 16 16 41 34 : 0,1 0,1 Nei Nei 14,5 3,6 Nei 83
1740 Namsskogan 18 25 55 27 9 0,1 0,1 Nei Ja 9,2 2,4 Nei  100
1742 Grong 25 42 36 36 11 0,1 0,4 Nei Nei 8,0 2,7 Nei 67
1743 Høylandet 25 25 38 37 5 0,1 0,2 Ja Ja 7,5 2,0 Nei  100
1744 Overhalla 35 35 39 42 7 0,2 0,8 Ja Ja 8,7 3,1 Ja  100
1748 Fosnes 7 17 39 41 : 0,1 0,1 Nei Nei 7,4 2,1 Nei 83
1749 Flatanger 0 19 48 33 9 0,2 0,2 Nei Nei 15,3 4,2 Nei  100
1750 Vikna 0 42 48 35 9 0,2 0,2 Nei Nei 10,8 3,6 Nei  100
1751 Nærøy 56 56 50 25 15 0,3 0,4 Ja Ja 9,2 3,1 Nei  100
1755 Leka 0 10 48 39 : 0,1 0,2 Nei Nei 6,8 3,0 Nei  100
1804 Bodø  273  293 43 31 85 0,3 0,4 Ja Ja 7,2 4,8 Nei 83
1805 Narvik  160  201 38 27 9 0,3 0,1 Ja Ja 10,2 4,5 Nei  100
1811 Bindal 35 35 45 25 : 0,2 0,1 Ja Ja 8,0 3,1 Nei  100
1812 Sømna 34 34 45 32 : 0,2 0,1 Ja Ja 8,2 3,0 Nei 83
1813 Brønnøy 70 74 44 25 13 0,5 0,3 Ja Ja 8,1 4,8 Nei  100
1815 Vega 0 26 52 24 : 0,2 0,3 Ja Ja 12,1 3,0 Nei  100
1816 Vevelstad 16 16 50 33 : 0,6 0,0 Nei Nei 4,4 3,1 Nei  100
1818 Herøy   18 57 25 5 0,4 0,2 Nei Nei 7,7 2,9 Nei  100
1820 Alstahaug 0 50 53 21 : 0,6 0,4 Nei Nei 8,2 4,0 Nei  100
1822 Leirfjord 0 26 61 20 : 0,2 0,3 Nei Nei 8,1 4,2 Nei  100
1824 Vefsn  121  121 48 30 22 0,5 0,4 Ja Ja 8,8 3,4 Nei  100
1825 Grane 2 20 36 23 10 0,3 0,2 Nei Nei 5,8 2,3 Nei 83
1826 Hattfjelldal 0 22 42 27 : 0,2 0,2 Ja Ja 5,9 3,6 Nei  100
1827 Dønna 8 22 49 30 : 0,5 0,0 Nei Nei 6,9 4,9 Nei  100
1828 Nesna 11 22 52 26 : 0,2 0,0 Nei Nei 11,2 3,8 Nei  100
1832 Hemnes 50 50 48 28 : 0,2 0,3 Ja Ja 9,1 4,6 Nei  100
1833 Rana  153  234 45 33 27 0,3 0,3 Ja Ja 10,8 5,4 Nei  100
1834 Lurøy 17 17 44 24 : 0,4 0,6 Nei Nei 8,6 4,0 Nei  100
1835 Træna 10 10 37 19 : 0,4 0,2 Nei Nei 6,4 2,0 Nei  100
1836 Rødøy 0 19 38 16 : 0,3 0,1 Nei Nei 5,7 3,2 Nei 83
1837 Meløy 54 76 49 24 15 0,5 0,2 Ja Ja 12,4 5,9 Nei  100
1838 Gildeskål 37 37 37 25 : 0,3 0,4 Nei Nei 11,7 3,3 Nei  100
1839 Beiarn 21 25 47 17 : 0,2 0,0 Nei Nei 3,8 1,0 Nei  100
1840 Saltdal 41 41 59 22 : 0,3 0,1 Ja Ja 7,2 5,0 Nei  100
1841 Fauske 83  111 53 22 13 0,1 0,1 Nei Nei 8,1 4,6 Nei 83
1845 Sørfold 6 41 46 28 5 0,2 0,1 Ja Ja 11,4 3,7 Nei  100
1848 Steigen 38 38 41 26 6 0,4 0,2 Ja Ja 7,1 4,0 Nei  100
1849 Hamarøy 0 30 43 31 5 0,3 0,1 Ja Ja 6,3 2,7 Nei  100
1850 Tysfjord 20 20 49 19 : : : Nei Nei 11,1 : Nei  100
1851 Lødingen 0 8 45 18 6 0,6 1,1 Ja Ja 8,9 3,3 Nei 67
1852 Tjeldsund 16 16 45 27 : 0,4 0,2 Ja Ja 9,2 1,7 Nei  100
1853 Evenes 20 20 44 30 : 0,3 0,2 : : 11,6 3,7 Nei  100
1854 Ballangen 37 37 44 21 6 0,2 0,5 Nei Nei 10,7 5,1 Nei  100
1856 Røst 0 7 49 16 : : : Ja Ja 5,5 4,6 Nei  100
1857 Værøy 0 16 40 20 : 0,1 0,3 Ja Ja 6,9 4,4 Nei  100
1859 Flakstad 0 23 55 16 : 0,1 0,1 Ja Ja 5,7 3,2 Nei  100
1860 Vestvågøy 69  115 50 20 9 0,2 0,0 Ja Ja 10,1 3,7 Ja  100
1865 Vågan 76 81 52 29 25 0,3 0,0 Ja Ja 8,7 3,9 Ja  100
1866 Hadsel 31 67 41 24 6 0,2 0,0 Nei Nei 9,6 2,9 Nei 83
1867 Bø 58 58 40 22 : : : Nei Nei 7,2 3,2 Nei  100
1868 Øksnes 53 53 48 25 6 0,2 0,1 Nei Nei 11,4 : Nei  100
1870 Sortland 60 60 41 27 5 0,3 0,3 Ja Ja 10,9 3,7 Nei  100
1871 Andøy 47 85 41 29 7 0,2 0,2 Ja Ja 9,5 3,8 Nei 83
1874 Moskenes 22 22 40 24 : 0,2 0,2 Ja Ja 7,5 3,6 Nei  100
1901 Harstad  199  242 34 43 13 0,3 0,1 Ja Ja 10,1 4,0 Nei  100
1902 Tromsø  314  335 36 31 59 0,3 0,3 Ja Ja 9,6 4,5 Nei 83
1911 Kvæfjord 0 45 43 31 6 0,2 0,3 Nei Nei 9,7 4,7 Nei  100
1913 Skånland 42 42 43 27 9 0,4 0,6 Ja Nei 11,2 3,8 Nei 83
1915 Bjarkøy 17 17 32 26 : 0,3 0,1 Nei Nei 2,6 6,0 Nei  100
1917 Ibestad 36 36 46 16 : : : Nei Nei 8,4 3,1 Nei 83
1919 Gratangen 22 22 40 27 : 0,4 0,4 Nei Nei 12,6 3,2 Nei  100
1920 Lavangen 20 20 34 25 : 0,4 0,2 Ja Ja 9,9 4,1 Nei  100
1922 Bardu 28 29 43 26 5 : : Nei Nei 11,9 5,8 Nei  100
1923 Salangen 28 28 52 25 5 0,3 0,2 Nei Nei 6,6 5,3 Nei  100
1924 Målselv 78 78 41 28 : 0,2 0,1 Nei Nei 8,8 3,4 Nei  100
1925 Sørreisa 27 27 38 28 : 0,1 0,3 Nei Nei 12,4 4,7 Nei  100
1926 Dyrøy 0 27 51 28 : 0,3 0,2 Nei Nei 11,3 2,6 Nei  100
1927 Tranøy 32 32 41 30 : 0,2 0,1 Nei Nei 9,2 3,7 Nei 83
1928 Torsken 10 22 42 14 : 0,1 0,1 Nei Nei 13,3 2,5 Nei  100
1929 Berg 20 20 33 13 : 0,9 0,2 Nei Nei 7,4 4,5 Nei  100
1931 Lenvik 5 55 39 33 6 0,4 0,1 Ja Ja 9,5 4,2 Nei  100
1933 Balsfjord 52 78 51 23 10 0,3 0,1 Ja Ja 9,2 3,8 Nei  100
1936 Karlsøy 26 26 44 21 : 0,4 1,0 Nei Nei 12,0 2,4 Nei  100
1938 Lyngen 24 24 35 26 6 0,5 0,3 Nei Nei 11,1 3,1 Nei 83
1939 Storfjord 0 26 39 31 : : : Nei Nei 10,1 3,6 Nei  100
1940 Gáivuotna Kåfjord 33 33 41 27 8 0,3 0,1 Nei Nei 7,2 3,4 Nei 83
1941 Skjervøy 33 33 45 31 : 0,4 0,1 Nei Nei 10,3 3,1 Nei  100
1942 Nordreisa 56 60 49 29 : 0,2 0,1 Ja Ja 11,4 3,5 Nei  100
1943 Kvænangen 6 18 33 20 7 0,3 0,1 Nei Nei 6,7 2,4 Nei  100
2002 Vardø 20 33 50 23 5 0,3 0,2 Nei Nei 14,8 5,2 Nei  100
2003 Vadsø 14 14 30 25 : : : Ja Ja 8,6 6,0 Nei  100
2004 Hammerfest 44 87 41 32 18 0,7 0,8 Ja Ja 11,3 3,9 Nei  100
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 0 17 33 15 : 1,1 0,2 Ja Ja 10,1 3,9 Nei  100
2012 Alta 0  121 38 34 : 0,4 0,3 Nei Nei 7,5 4,0 Nei  100
2014 Loppa 18 18 46 27 10 0,1 0,7 Nei Nei 11,3 2,7 Nei  100
2015 Hasvik 24 24 44 16 10 0,2 0,4 Nei Nei 11,5 5,0 Nei  100
2017 Kvalsund 10 14 34 26 : 0,2 0,2 Ja Ja 5,6 1,9 Nei  100
2018 Måsøy 13 13 46 35 : 0,4 0,3 : Nei 8,4 2,1 Nei 83
2019 Nordkapp 24 24 35 26 : : : Nei Nei 9,9 3,8 Nei  100
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 25 34 46 25 41 0,2 0,2 Nei Nei 11,0 4,9 Nei  100
2021 Kárásjohka Karasjok 20 20 27 29 : 0,5 0,2 Nei Nei 8,0 4,2 Nei  100
2022 Lebesby 17 17 29 28 : 0,2 0,2 Nei Nei 10,2 3,5 Nei  100
2023 Gamvik 14 22 39 31 : : : Nei Nei 10,1 3,7 Nei 83
2024 Berlevåg 8 11 50 24 : 0,1 0,3 Nei Nei 6,0 4,3 Nei  100
2025 Deatnu Tana 33 33 49 19 8 0,3 0,5 Nei Nei 8,2 3,4 Nei  100
2027 Unjárga Nesseby 15 15 37 30 : 0,2 0,1 Nei Ja 6,6 3,4 Nei  100
2028 Båtsfjord 14 19 55 17 : 0,6 0,3 Nei Nei 10,7 4,6 Nei  100
2030 Sør-Varanger 56  101 44 25 14 0,3 0,2 Nei Nei 11,4 3,2 Nei  100
                           
Bydeler                          
Sydvestre Jeløy(Moss)                          
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. ..   .. ..   .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) : : .. .. 29 .. .. Ja Ja .. 6,0 .. ..
Grünerløkka (Oslo) : : .. .. 27 .. .. Ja Ja .. 5,5 .. ..
Sagene (Oslo) 27 27 .. .. 42 .. .. Ja Ja .. 5,8 .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) : : .. .. 22 .. .. Ja Ja .. 4,8 .. ..
Frogner (Oslo) : : .. .. 44 .. .. Ja Ja .. 5,1 .. ..
Ullern (Oslo) 0 5 .. .. 33 .. .. Ja Ja .. 5,1 .. ..
Vestre Aker (Oslo) : : .. .. 47 .. .. Ja Ja .. 4,8 .. ..
Nordre Aker (Oslo) 0 10 .. .. 72 .. .. Ja Ja .. 4,6 .. ..
Bjerke (Oslo) 8 28 .. .. 40 .. .. Ja Ja .. 5,3 .. ..
Grorud (Oslo) : : .. .. 27 .. .. Ja Ja .. 5,4 .. ..
Stovner (Oslo) : : .. .. 28 .. .. Ja Ja .. 5,2 .. ..
Alna (Oslo) 0 30 .. .. 72 .. .. Ja Ja .. 4,7 .. ..
Østensjø (Oslo) : : .. .. 48 .. .. Ja Ja .. 5,1 .. ..
Nordstrand (Oslo) 0 4 .. .. 62 .. .. Ja Ja .. 5,2 .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) 0 8 .. .. 45 .. .. Ja Ja .. 5,3 .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..
KOMMENTAR 1. Brukertilpassede enerom med eget bad/WC Formålet med denne indikatoren er å måle oppfyllelsen av bestemmelser om tilpasning av rom ut fra beboers behov, se forskrift for kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene §3, annet ledd. Med "brukertilpasset " menes det at rommet er utformet/innredet slik at den aktuelle beboers behov blir møtt, samtidig som nødvendig pleie kan skje på en hensiktsmessig måte. Med "eget bad og WC" menes direkte adkomst fra beboerens rom. 2. Andel plasser i enerom Andel plasser i rom dimensjonert for én person i institusjoner for eldre og funksjonshemmede, dvs sykehjem, boform med heldøgns omsorg og pleie samt aldershjem. Indikatoren uttrykker grad av oppnåelse av kvalitetsstrategiens mål om tilgjengelige og rettferdig fordelte tjenester. Indikatoren må sees i sammenheng med kommunens valg av modell for pleie- og omsorgstjenestene, hjemmebaserte tjenester/institusjoner og/eller boformer. 3 +4. Andel fagutdannet personell i pleie- og omsorg Andel avtalte årsverk av personell med fullført relevant fagutdanning av totalt antall avtalte årsverk i brukerrettede funksjoner i pleie- og omsorgstjenesten. Ansatte som har inngått skriftlig arbeidsavtale om ansettelse utover 1 uke uavhengig av stillingsstørrelse registreres i Arbeids- og velferdsetatens Arbeidstaker-arbeidsgiverregister (Aa-reg). Både personer med fravær og deres eventuelle vikarer inngår i avtalte årsverk med sin avtalte arbeidstid. Helse- og sosialfaglige utdanninger defineres gjennom Sosial- og helsedirektoratets og Statistisk sentralbyrås arbeid med register for helse- og sosialpersonell. I tillegg er enkelte andre fagutdanninger inkludert fordi de er relevante ut fra tjenestemottakerens behov (f. eks. pedagog). Med brukerrettede funksjoner menes arbeid utført av de som jobber direkte med mottakere av helse- og sosialtjenestene i kommunene, samt de som saksbehandler og fatter vedtak om helse- og sosialtjenester. Her omfattes ansatte innen pleie- og omsorgstjenester i kommunene innen KOSTRA-funksjon 234 (aktivisering av eldre og funksjonshemmede), 253 (institusjoner for eldre og funksjonshemmede) og funksjon 254 (pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende). Årsverk av personer uten spesifisert utdanning eller yrke inkluderes i nevneren fordi det antas at disse utøver brukerrettede funksjoner. Kompetansebehovet i pleie- og omsorgstjenestene vil variere avhengig av tjenestemottakerens individuelle behov. Det antas å være en sammenheng mellom kvaliteten på tjenestene som ytes og tjenesteyternes kompetanse. Dette kommer til uttrykk i "Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006 - Rekruttering for betre kvalitet" Målsettingen er at andelen ufaglærte reduseres vesentlig innen utløpet av planperioden i 2006. Ved tolkning av resultatene må det tas hensyn til flere forhold: Geografiske variasjoner i arbeidsmarkedet, for eksempel kan nærhet til sykehus gi større grad av konkurranse om faglært personell. Vedtatte bemanningsplaner kan variere mellom kommuner og dette kan dermed bidra til å forklare variasjon. En stor andel av vikarbruk kan medføre lavere andel med helse- og sosialfaglig utdanning. Tap av informasjon om tjenesteyting fra helse- og sosialfagutdannet personell som er innleid fra vikarbyråer og andre arbeidsgivere. Ulik forståelse og rutiner når kommuner fører arbeidstakeres ansettelsessted i Arbeidstaker-arbeidsgiverregisteret, og virksomhetskode i Enhetsregisteret. Manglende utmelding av ansatte kan gi feil bilde av personellets kompetanse. Det er viktig at ansatte meldes ut av registret så snart arbeidsforhold opphører, enten permanent eller midlertidig som følge av permisjon eller lengre sykefravær. 5. Beboere på tidsbegrenset opphold i institusjon For å skape et fleksibelt tilbud må kommunen ha et tilstrekkelig omfang av ulik type korttidsplasser. Ved tolkning av resultatene må det tas hensyn til flere forhold, bl.a.: Kommunens tjenesteprofil; omfang av langtidsplasser, tilrettelagte boliger og hjemmetjenestetilbud. Valgt tidspunkt for telling kan gi for lavt antall korttidsbeboere i forhold til representativt tall for året samlet. 6. Legetimer pr. uke pr. sykehjemsbeboer Gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. I Rapport IS-1293 "Normering av legetjenester i sykehjem" fra Sosial- og helsedirektoratet vises det til at sykehjemmene i 2005 i gjennomsnitt har 0,27 legetimer til rådighet pr beboer pr uke. Tallet varierer mellom 0,19 og 0,39 avhengig av kommunestørrelse. Gjennomsnitt 8% av sykehjemsbeboerne har hatt kontakt med fastlege eller legevaktlege i løpet av en uke. Dataene kan tyde på at det i mange kommuner er en legedekning som ikke kan innfri de krav direktoratet stiller til god kvalitet. Det er viktig å følge legetimer pr sykehjemsbeboer i lys av den nasjonale kvalitetsstrategiens målsetting om tjenester som er tilgjengelighet og rettferdig fordeling, er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, involverer brukere og gir dem innflytelse. Det skal i 2006 utarbeides en nasjonal faglig retningslinje til bruk for kommunene til å fastsette en lokal norm for legedekning i sykehjem. Indikatoren må sees i sammenheng med de lokalt fastsatte normene. 7. Fysioterapitimer pr. uke pr. sykehjemsbeboer Gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. I Rapport IS-1293 "Normering av legetjenester i sykehjem" fra Sosial- og helsedirektoratet vises det til at sykehjemmene i 2005 i gjennomsnitt har 0,27 legetimer til rådighet pr beboer pr uke. Tallet varierer mellom 0,19 og 0,39 avhengig av kommunestørrelse. Gjennomsnitt 8% av sykehjemsbeboerne har hatt kontakt med fastlege eller legevaktlege i løpet av en uke. Dataene kan tyde på at det i mange kommuner er en legedekning som ikke kan innfri de krav direktoratet stiller til god kvalitet. Det er viktig å følge legetimer pr sykehjemsbeboer i lys av den nasjonale kvalitetsstrategiens målsetting om tjenester som er tilgjengelighet og rettferdig fordeling, er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, involverer brukere og gir dem innflytelse. Det skal i 2006 utarbeides en nasjonal faglig retningslinje til bruk for kommunene til å fastsette en lokal norm for legedekning i sykehjem. Indikatoren må sees i sammenheng med de lokalt fastsatte normene. 8+9. System for brukerundersøkelser Kriterier for å svare ja a) Kravene til system jf. KOSTRA-veiledning må være tilfredsstilt, se veiledning KOSTRA-skjema 4. b) De organisatoriske enhetene som har gjennomført brukerundersøkelser, må representere mer enn halvparten av alle mottar tjenester innen henholdsvis institusjon og hjemmetjenester. (En organisatorisk enhet utgjøres av det laveste nivå med et selvstendig lederansvar.) c) Brukerundersøkelsene skal ha vært gjennomført i løpet av de siste tre år på rapporteringstidspunktet. Begrunnelsen for indikatoren er å få informasjon om kommunen fokuserer på brukernes og pårørendes vurdering av tjenesten. Ved tolkning av resultatene må det tas hensyn til at det kan være ulike forståelser av hva et system er og hvilke krav som skal stilles til undersøkelsen. 10. Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste 11. Gjennomsnittlig stønadslengde 12. Andel kommuner som gjennomfører en egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten. Verdien "1" betyr at kommunen gjennomfører egen brukerundersøkelse for sosialtjenesten. 13. Andel av de statlig veiledende utgiftene som inngår i den kommunal stønadsnormen for enslige mottakere uten barn For ytterligere informasjon/framstillinger av kvalitetsindikatorer i pleie og omsorg, se http://www.bedrekommune.no/. .. .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. ..

Standardtegn i tabeller