Statistisk sentralbyrå

22 Boliger som kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål for eldre og funksjonshemmede. Per 31. desember 2007
Kommune Omsorgsboliger Totalt antall boliger tilrettelagt for rullestolbrukere Antall boliger tilrettelagt for rullestolbrukere, kun til boligen Antall beboere
0-49 år 50-66 år 67-79 år 80 år og over
0101 Halden  147 0 0  100 76 88  265
0104 Moss  182  251 0 88 76 45 93
0105 Sarpsborg  289  221 0  138 97 88  237
0106 Fredrikstad  342 0 0  186  123  113  380
0111 Hvaler 16 26 4 6 : : 8
0118 Aremark 12 22 0 : : 5 17
0119 Marker 28 40 30 : : 8 20
0121 Rømskog 6 17 0 : : : 20
0122 Trøgstad 44 73 9 15 12 5 26
0123 Spydeberg 28 39 1 16 13 13 46
0124 Askim 98  117 0 22 17 34 91
0125 Eidsberg 97  186 5 36 15 24 65
0127 Skiptvet 34 71 11 : : 14 26
0128 Rakkestad 75  146 8 43 26 24 92
0135 Råde 34 30 10 : : : 6
0136 Rygge 81  124 24 26 18 27 55
0137 Våler 33 56 0 7 : 17 32
0138 Hobøl 47 28 0 9 : : 18
0211 Vestby  140 34 0 25 22 30 77
0213 Ski 85  111 0  115 45 36 70
0214 Ås 93 82 0 34 22 29 50
0215 Frogn 40  120 8 26 11 5 16
0216 Nesodden 35 34 34 43 14 11 20
0217 Oppegård 91  141 4 43 31 25 53
0219 Bærum  401  770 0  176  145 80  300
0220 Asker  313 16 0  127 37 33  143
0221 Aurskog-Høland 89 95 16 15 11 17 31
0226 Sørum 80 82 16 21 : 15 20
0227 Fet 37 56 5 : : 6 28
0228 Rælingen 41 19 19 20 10 16 36
0229 Enebakk 53 32 20 13 14 14 20
0230 Lørenskog 68 73 73 78 46 43 58
0231 Skedsmo  230  196 0 95 28 29 65
0233 Nittedal 80  114 0 28 13 9 38
0234 Gjerdrum 59 36 0 13 : : 13
0235 Ullensaker  171  136  111 53 39 32 90
0236 Nes 85 89 7 26 18 25 37
0237 Eidsvoll  140  199 0 37 60 39 93
0238 Nannestad 42 76 0 9 5 17 45
0239 Hurdal 18 34 34 : : : 25
0301 Oslo 1 346 1 391  722  824  444  378  757
0402 Kongsvinger  120  123 0 31 20 34 57
0403 Hamar 51  213 53 72 47 31 95
0412 Ringsaker  267  300 0 87 98 91  210
0415 Løten 91  134 0 22 21 37  104
0417 Stange  139  190 0 76 40 43  123
0418 Nord-Odal 54 95 0 15 17 18 37
0419 Sør-Odal 73 85 9 16 17 28 29
0420 Eidskog 78 17  108 24 21 47 79
0423 Grue 64 97 0 9 19 16 79
0425 Åsnes 36 64 0 11 19 11 40
0426 Våler 44 21 0 12 6 19 43
0427 Elverum  197  248 0 35 17 24 78
0428 Trysil 58 20 10 15 24 18 37
0429 Åmot 16 72 14 5 9 17 56
0430 Stor-Elvdal 10 34 30 9 6 13 47
0432 Rendalen 24 22 12 : : 11 23
0434 Engerdal 12 6 0 : : 5 6
0436 Tolga 10 23 0 : : : 14
0437 Tynset 13  116 0 23 15 20 49
0438 Alvdal 6 37 13 : : 8 14
0439 Folldal 13 48 0 : : 7 12
0441 Os 4 34 2 6 : : 6
0501 Lillehammer  208  175 0 74 39 56  180
0502 Gjøvik  167  105 25 37 54 81  212
0511 Dovre 26 47 0 6 8 19 23
0512 Lesja 9 41 0 : 10 : 27
0513 Skjåk 15 29 0 6 : : 11
0514 Lom 5 20 0 8 : 5 13
0515 Vågå 8 52 0 8 11 : 36
0516 Nord-Fron 8 30 1 10 6 12 28
0517 Sel 41 88 7 15 15 14 73
0519 Sør-Fron 28 36 12 : : 17 34
0520 Ringebu 43  112  112 12 9 19 58
0521 Øyer 24 52 5 10 : 6 24
0522 Gausdal 21 85 0 11 6 17 47
0528 Østre Toten  113  218 0 43 28 44  119
0529 Vestre Toten 92  184 0 36 25 60 95
0532 Jevnaker 43 55 13 19 9 23 38
0533 Lunner 38 75 0 12 11 10 17
0534 Gran 70  104 0 37 39 21 24
0536 Søndre Land 47  120 1 13 74 44 51
0538 Nordre Land 82 77 0 8 11 15 54
0540 Sør-Aurdal 92 29 0 10 14 8 43
0541 Etnedal 18 19 2 6 : : 12
0542 Nord-Aurdal 71 20 0 32 12 20 48
0543 Vestre Slidre 22 17 17 : : 7 18
0544 Øystre Slidre 29 33 10 7 : : 7
0545 Vang 14 18 0 5 : : 12
0602 Drammen  430  529 0 99 67 70  190
0604 Kongsberg  147  232 0 89 26 60  145
0605 Ringerike  218  469  124  103 89  129  241
0612 Hole 35 10 10 14 10 18 30
0615 Flå 25 17 0 : : : 12
0616 Nes 56 24 2 10 5 13 53
0617 Gol 40 42 0 14 6 : 42
0618 Hemsedal 7 11 5 : : : 9
0619 Ål 52 83 0 26 12 16 46
0620 Hol 28 20 20 8 14 14 28
0621 Sigdal 37 50 0 : 5 12 47
0622 Krødsherad 31 46 0 7 : 5 19
0623 Modum  196  280 0 56 27 48  152
0624 Øvre Eiker 98  140  100 28 11 27 84
0625 Nedre Eiker  212  100  208 71 31 67  124
0626 Lier  142  262 15 67 32 63  158
0627 Røyken  147  131 4 42 18 12 38
0628 Hurum 73  123 0 29 17 28 86
0631 Flesberg 45 17 7 5 : : 13
0632 Rollag 17 24 0 : : 5 12
0633 Nore og Uvdal 24 32 0 : 8 9 29
0701 Borre  213  242 32 93 45 41  153
0702 Holmestrand  154 68 0 19 16 9 50
0704 Tønsberg  286  265 0 97 59 47  186
0706 Sandefjord  389  671 0 70 49 71  225
0709 Larvik  344  422 0 96 63 93  288
0711 Svelvik 37 45 0 8 7 11 28
0713 Sande 82 76 2 16 12 12 49
0714 Hof 25 24 0 : : : 17
0716 Re (Våle før 2002) 70  125 27 27 27 29  101
0719 Andebu 29  110 0 18 8 10 39
0720 Stokke 62  123 7 25 26 10 45
0722 Nøtterøy  130  239 12 43 15 24 95
0723 Tjøme 55 45 0 6 5 16 34
0728 Lardal 20 17 0 : 9 11 32
0805 Porsgrunn  251  467 0 67 72 62  196
0806 Skien  456  510 35 85 45 54  153
0807 Notodden  111  224 0 26 23 30  111
0811 Siljan 8 14 10 : : : 5
0814 Bamble  101  161 0 69 29 35 96
0815 Kragerø  104  103 60 28 24 38  102
0817 Drangedal  100  116 0 14 8 27 80
0819 Nome 42  110 26 24 19 22 57
0821 Bø 7 15 70 15 13 11 27
0822 Sauherad 31 63 17 7 : 8 45
0826 Tinn 62 16 0 12 13 13 55
0827 Hjartdal 10 8 23 : 6 5 6
0828 Seljord 5 25 6 : : 9 21
0829 Kviteseid 24 42 0 8 : 9 25
0830 Nissedal 18 8 8 : : : :
0831 Fyresdal 12 3 0 : 5 8 10
0833 Tokke 17 53 0 11 5 10 34
0834 Vinje 9 59 0 21 11 12 31
0901 Risør 74 89 5 22 24 18 69
0904 Grimstad 90  208 23 32 28 31  127
0906 Arendal  250  242 82  121 71 65  194
0911 Gjerstad 39 52 0 9 8 : 20
0912 Vegårshei 22 31 1 : : 8 25
0914 Tvedestrand 60 88 0 10 22 24 78
0919 Froland 18 64 0 8 7 12 42
0926 Lillesand 23 70 0 17 14 17 45
0928 Birkenes 5 36 0 : 9 7 31
0929 Åmli 17 24 22 : : 7 27
0935 Iveland 7 6 18 : : : :
0937 Evje og Hornnes 38 47 0 6 : 6 31
0938 Bygland 12 17 0 : : : :
0940 Valle 8 27 0 : 6 : 10
0941 Bykle : 10 10 : : : :
1001 Kristiansand  158 1 057 0  280  189  267  547
1002 Mandal 79  108 26 34 24 24 67
1003 Farsund 18 64 0 17 13 7 31
1004 Flekkefjord 74  130 0 34 23 22 66
1014 Vennesla 75  102 0 41 38 38  104
1017 Songdalen 69 58 0 5 5 10 10
1018 Søgne 33 75 0 27 13 17 52
1021 Marnardal 3 16 0 6 8 : 6
1026 Åseral 8 18 0 : : : 9
1027 Audnedal 13 25 0 : : : 19
1029 Lindesnes 45 73 0 24 6 16 49
1032 Lyngdal 26  106 0 25 10 5 24
1034 Hægebostad 5 8 0 : : : :
1037 Kvinesdal 17  116 0 12 12 18 60
1046 Sirdal 16 31 0 : : 6 15
1101 Eigersund  148  207 0 78 60 56  131
1102 Sandnes  351 71 67  102 61 58  206
1103 Stavanger  477 1 115  300  412  248  152  271
1106 Haugesund 91  151 36 56 34 25 63
1111 Sokndal 35 39 0 11 5 7 28
1112 Lund 49 5 0 7 : 10 32
1114 Bjerkreim 18 31 2 : : : 8
1119 Hå 45  140 14 46 32 21 70
1120 Klepp 43 74 0 51 16 16 51
1121 Time 31 83 0 47 18 11 42
1122 Gjesdal 45 49 9 19 10 5 32
1124 Sola 51 0 0 58 25 15 37
1127 Randaberg 30 74 0 38 21 13 43
1129 Forsand 23 22 0 : : : 20
1130 Strand 99  116 0 33 13 16 65
1133 Hjelmeland 37 42 2 8 : 6 35
1134 Suldal 10 70 6 11 6 18 53
1135 Sauda 60 94 1 18 12 26 83
1141 Finnøy 16 22 0 : : : 13
1142 Rennesøy : 35 0 5 7 : 21
1144 Kvitsøy 2 0 0 : : : :
1145 Bokn 10 19 0 : : : 7
1146 Tysvær 44  105 0 45 13 19 44
1149 Karmøy  189  356 0  143 73 67 95
1151 Utsira : 0 0 : : : :
1160 Vindafjord 32 89 1 24 13 14 62
1201 Bergen  752 1 488 0  606  399  410  870
1211 Etne 36 64 0 7 : 10 36
1216 Sveio 62 70 3 10 8 7 45
1219 Bømlo 70  136 0 20 8 7 29
1221 Stord 88 87 0 56 25 24 88
1222 Fitjar 33 43 0 9 5 6 14
1223 Tysnes 23 55 0 7 10 13 29
1224 Kvinnherad  111 0 0 31 22 31 78
1227 Jondal 16 20 0 : 5 : 6
1228 Odda 69 98 0 : : 16 90
1231 Ullensvang 31 33 0 13 : 12 20
1232 Eidfjord 4 16 16 : : 7 5
1233 Ulvik 18 19 0 : : 5 12
1234 Granvin : 22 0 : : : 21
1235 Voss 78 42 20 44 34 45 92
1238 Kvam  113  206 0 33 20 19  120
1241 Fusa 22 38 5 9 9 8 21
1242 Samnanger 15 11 6 6 : : 12
1243 Os  120 93 0 20 21 28 90
1244 Austevoll 28 0 0 11 12 7 37
1245 Sund 7 27 0 14 : : 6
1246 Fjell  154 0 0 56 29 31  121
1247 Askøy 65  200 0 53 57 23 82
1251 Vaksdal 8 77 23 13 11 13 57
1252 Modalen 2 0 10 : : : :
1253 Osterøy 64 76 0 14 5 9 61
1256 Meland 51 78 10 17 9 14 40
1259 Øygarden 58 30 7 6 : 5 14
1260 Radøy 21 60 0 15 5 : 40
1263 Lindås 88  129 0 40 21 26 55
1264 Austrheim 14 20 6 : : : :
1265 Fedje 2 7 7 : : : :
1266 Masfjorden 14 21 0 : : : 11
1401 Flora 71 77 0 40 29 28 69
1411 Gulen 29 0 0 : : 6 36
1412 Solund 11 8 0 : : : 13
1413 Hyllestad 6 13 0 : : : 11
1416 Høyanger 39 56 0 5 9 : 60
1417 Vik 12 31 0 : : : 22
1418 Balestrand 27 7 7 13 8 8 9
1419 Leikanger 4 8 0 : : : 9
1420 Sogndal 83 94 6 7 5 19 79
1421 Aurland 15 0 0 : : 7 16
1422 Lærdal 7 0 0 : 6 6 :
1424 Årdal 54 51 0 : : : :
1426 Luster 25 86 8 11 6 16 54
1428 Askvoll 41 50 0 5 6 13 46
1429 Fjaler 26 49 0 15 13 : 16
1430 Gaular 26 37 0 : 5 : 15
1431 Jølster 37 69 0 7 : 11 54
1432 Førde 11 63 22 29 14 11 29
1433 Naustdal 16 30 11 : : 6 :
1438 Bremanger 18 9 0 31 9 34 61
1439 Vågsøy 86 0 0 22 21 21 81
1441 Selje 10 61 0 8 : 7 47
1443 Eid 34 72 0 10 12 13 35
1444 Hornindal 6 9 0 : : : 5
1445 Gloppen 15 63 0 16 20 10 68
1449 Stryn 47 76 0 16 13 12 27
1502 Molde  226  150 8 39 27 32 93
1504 Ålesund  250  167 0 17 16 34 63
1505 Kristiansund  183  298 2 64 45 34  165
1511 Vanylven 29 18 2 14 6 5 31
1514 Sande 17 41 0 : : : 17
1515 Herøy 32 63 0 17 15 13 45
1516 Ulstein 29 87 0 24 15 13 54
1517 Hareid 62 51 10 5 6 : 33
1519 Volda 67  125 22 16 10 20  112
1520 Ørsta 79 95 1 25 23 11 63
1523 Ørskog 4 19 0 8 11 15 20
1524 Norddal 10 35 22 7 : 8 49
1525 Stranda 6 78 0 : 8 14 61
1526 Stordal 10 10 0 5 : : 8
1528 Sykkylven 82  143 37 17 7 20 91
1529 Skodje 50 31 0 19 10 13 42
1531 Sula 88  123 0 25 17 25 56
1532 Giske 41  101 0 17 9 19 65
1534 Haram  100  115 0 31 17 21  113
1535 Vestnes 37  140 8 26 63 9 23
1539 Rauma 33 70 0 17 11 6 31
1543 Nesset 8 57 0 : 7 : 19
1545 Midsund 24 22 2 : : 10 28
1546 Sandøy 8 14 15 : 6 : 6
1547 Aukra 16 28 0 9 : 5 12
1548 Fræna 48  101 7 : : : :
1551 Eide 25 51 0 12 7 : 20
1554 Averøy 31 26 0 : : : 31
1557 Gjemnes 27 29 8 7 : 12 37
1560 Tingvoll 23 59 0 9 7 5 40
1563 Sunndal 64  108 0 16 15 11 38
1566 Surnadal 34 61 15 : : 6 30
1567 Rindal 29 30 0 : : 11 30
1571 Halsa 26 42 0 : : : 5
1573 Smøla 6 4 0 : : : 18
1576 Aure 33 18 0 10 6 : 49
1601 Trondheim 1 092 1 665 0  300  181  127  313
1612 Hemne 8 11 0 8 5 5 52
1613 Snillfjord : 27 0 : : : 15
1617 Hitra 36 61 0 8 11 13 38
1620 Frøya 29 3 0 11 : : 16
1621 Ørland 29 32 12 16 11 9 23
1622 Agdenes 4 32 0 9 : 5 17
1624 Rissa 30 7 0 7 : 11 33
1627 Bjugn 45 58 0 10 5 21 37
1630 Åfjord 76 69 0 7 6 14 46
1632 Roan 23 31 9 : : 6 21
1633 Osen 7 25 0 : : : 25
1634 Oppdal 30 42 10 11 14 17 51
1635 Rennebu 25 46 14 10 : 13 37
1636 Meldal 46 95 0 15 22 22 56
1638 Orkdal 81 29 0 21 10 24 63
1640 Røros 52 16 47 6 6 : 14
1644 Holtålen 18 34 0 : : 5 30
1648 Midtre Gauldal 29 64 0 13 11 17 70
1653 Melhus  115  196 0 32 34 67 97
1657 Skaun 21 72 0 6 : 8 38
1662 Klæbu 34  106 13 12 14 15 30
1663 Malvik 99  109 3 22 11 9 16
1664 Selbu 23 68 0 11 8 10 50
1665 Tydal : 10 6 : : : :
1702 Steinkjer  198  465 0 77 44 74  252
1703 Namsos  172  242 0 58 26 39  154
1711 Meråker 20 37 3 : : 8 21
1714 Stjørdal  160 0 0 45 32 37  166
1717 Frosta 10 43 0 : 5 6 23
1718 Leksvik 40 55 25 14 18 24 52
1719 Levanger  128  140 0 44 31 35  115
1721 Verdal 88  142 0 21 23 29 81
1723 Mosvik 17 17 0 : : : 21
1724 Verran 33 87 0 5 : 13 53
1725 Namdalseid 45 42 8 : : : 45
1729 Inderøy 58  106 0 12 15 19 50
1736 Snåsa 14 18 18 : 5 9 20
1738 Lierne 20 27 0 5 : 10 16
1739 Røyrvik 4 7 0 : : : :
1740 Namsskogan 7 23 0 : : : :
1742 Grong 14 54 27 : 6 9 29
1743 Høylandet 28 23 0 7 5 7 15
1744 Overhalla 19 61 9 14 5 12 37
1748 Fosnes 7 17 0 : : : :
1749 Flatanger 6 27 0 : : : 7
1750 Vikna 43 26 0 21 9 19 44
1751 Nærøy 40 45 94 17 15 18 59
1755 Leka 2 0 0 : : : :
1804 Bodø  196  364  526 90 45 54  161
1805 Narvik  105  148 38 44 44 44 95
1811 Bindal 26 36 0 5 7 6 20
1812 Sømna 61 24 16 : : : 25
1813 Brønnøy 56 68 2 24 6 16 51
1815 Vega 6 28 0 : : 5 7
1816 Vevelstad : 8 3 : : : 6
1818 Herøy 16 47 0 8 5 6 23
1820 Alstahaug 23 60 0 22 13 16 37
1822 Leirfjord 6 1 28 10 8 8 24
1824 Vefsn 71  230 0 49 24 38 74
1825 Grane 4 16 0 : : : 14
1826 Hattfjelldal 20 51 0 7 : 10 24
1827 Dønna 15 6 0 : : : 14
1828 Nesna 10 3 4 : : 6 18
1832 Hemnes 59  132 1 13 12 16 74
1833 Rana  122  252 2 35 30 60  162
1834 Lurøy 16 41 38 : : 7 27
1835 Træna : 4 0 : : : :
1836 Rødøy 14 14 14 : : : 6
1837 Meløy 58 74 0 11 12 12 58
1838 Gildeskål 16 35 0 : 5 8 31
1839 Beiarn 19 17 0 : : : 10
1840 Saltdal 30 92 20 24 33 7 34
1841 Fauske 68  109 1 18 6 25 81
1845 Sørfold 18 26 0 : : 8 21
1848 Steigen 61 3 3 : : 11 44
1849 Hamarøy 13 36 0 8 5 11 19
1850 Tysfjord 24 46 0 : : : :
1851 Lødingen 16 73 0 : : : :
1852 Tjeldsund 14 31 8 : : : 11
1853 Evenes 27 27 0 5 : 6 16
1854 Ballangen 24 84 84 : : 5 27
1856 Røst 6 6 0 : : : 7
1857 Værøy 3 10 0 : : : :
1859 Flakstad 4 22 0 : : : :
1860 Vestvågøy 42 80 0 11 10 : 19
1865 Vågan  113 65 0 23 21 18 56
1866 Hadsel 72  133  133 27 19 35 61
1867 Bø 28 54 0 8 : 16 35
1868 Øksnes 18 46 0 11 : 14 34
1870 Sortland  120  168 0 37 15 27  107
1871 Andøy 31 75 0 15 8 13 42
1874 Moskenes : 21 0 : : : 5
1901 Harstad  225 75 0 64 51 60  121
1902 Tromsø  130  280 0  108 67 78  154
1911 Kvæfjord 34 70 0 22 49 15 22
1913 Skånland 19 49 0 11 : 9 24
1915 Bjarkøy 2 11 0 : : 9 27
1917 Ibestad 12 32 6 7 6 8 19
1919 Gratangen 6 22 0 : : 5 :
1920 Lavangen 12 22 22 : : : 13
1922 Bardu 15 24 32 6 10 13 22
1923 Salangen : 41 0 7 6 9 33
1924 Målselv 6 55 0 14 5 : :
1925 Sørreisa 34 20 0 17 : 8 31
1926 Dyrøy 15 28 2 : : : 12
1927 Tranøy 15 9 0 : : : 28
1928 Torsken 1 0 0 : : : :
1929 Berg 2 11 0 : : : 6
1931 Lenvik 71  101  106 29 8 19 58
1933 Balsfjord 17 40 40 19 10 12 19
1936 Karlsøy 21 39 0 : : : 26
1938 Lyngen 37 0 0 15 9 12 36
1939 Storfjord 1 5 0 : : : :
1940 Kåfjord 4 0 10 : : : :
1941 Skjervøy 19 91 0 9 9 9 22
1942 Nordreisa 19 39 0 11 7 5 20
1943 Kvænangen 6 33 0 : : 7 18
2002 Vardø 9 8 0 : : 5 :
2003 Vadsø 51 49 79 7 9 9 40
2004 Hammerfest 48 58 12 30 30 39 33
2011 Kautokeino 11 19 0 9 : : 7
2012 Alta 15 52 0 47 27 27 56
2014 Loppa 15 15 0 : : 10 21
2015 Hasvik : 4 4 : : : :
2017 Kvalsund 6 5 0 : : 7 10
2018 Måsøy 17 17 0 : : 12 15
2019 Nordkapp 24 40 12 5 6 16 25
2020 Porsanger 9  160 0 : : 10 27
2021 Karasjok 16 24 24 : : 8 9
2022 Lebesby 25 15 0 : : 5 :
2023 Gamvik 3 11 0 : : : :
2024 Berlevåg 5 6 0 : : : :
2025 Tana 18 18 0 13 9 9 19
2027 Nesseby 2 3 5 : : : :
2028 Båtsfjord : 15 20 6 5 8 13
2030 Sør-Varanger 25 67 7 10 21 21 27
               
Bydeler              
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. 73 0 13 9 9 16
Grünerløkka (Oslo) ..  139 0 86 51 54 89
Sagene (Oslo) ..  124  231 70 46 16 13
St. Hanshaugen (Oslo) .. 86 0 8 9 14 51
Frogner (Oslo) ..  200 36 76 29 53  115
Ullern (Oslo) .. 75 13 41 15 15 23
Vestre Aker (Oslo) .. 10  364 50 47 20 60
Nordre Aker (Oslo) .. 6 75 89 49 23 62
Bjerke (Oslo) .. 29 3 50 29 38 72
Grorud (Oslo) .. 54 0 59 36 28 57
Stovner (Oslo) ..  150 0 74 30 8 10
Alna (Oslo) .. 43 0 54 23 35 68
Østensjø (Oslo) ..  324 0 17 14 30 71
Nordstrand (Oslo) .. 11 0 78 27 30 39
Søndre Nordstrand (Oslo) .. 67 0 59 30 5 11
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..

Standardtegn i tabeller