Statistisk sentralbyrå

21 Brukerbetaling for hjemmetjenester. 2007 1
Kommune Andel som betaler Brukerbetaling per bruker Brukerbetaling under 2 G Brukerbetaling 2-3 G Brukerbetaling 3-4 G Brukerbetaling 4-5 G Brukerbetaling over 5 G
Abonnementspris Timepris Abonnementspris Timepris Abonnementspris Timepris Abonnementspris Timepris Abonnementspris Timepris
0101 Halden : 3 500  150 : :  160 :  160 :  160 :  160        
0104 Moss 84 4 031 . 34 .  195 .  195 .  195 .  195        
0105 Sarpsborg 97 2 406  150 50 1 130  120 2 470  185 3 585  250 4 035  275        
0106 Fredrikstad : 2 017 .  115 .  115 .  135 .  190 .  190        
0111 Hvaler 67 9 845  150 : :  115 :  160 : : : :        
0118 Aremark : 4 159 . . . 90 .  122 .  151 .  158        
0119 Marker  100 3 670  150  150  600  200 1 200  200 1 600  200 2 000  200        
0121 Rømskog 95 1 921  150 23  454 47  907 80 1 370  114 1 644  134        
0122 Trøgstad 81 2 476  150 :  415  135  825  135 1 135  155 1 445  165        
0123 Spydeberg : 4 200  150 0  475  198  865  198 1 245  198 1 245  198        
0124 Askim  100 3 427  150 0  485  171  911  171 1 272  171 1 637  171        
0125 Eidsberg 81 3 152  150  213  639  213 1 278  213 1 704  213 2 130  213        
0127 Skiptvet : 18 231  150 30  580  116  935  188 : : : :        
0128 Rakkestad 93 4 197  150 :  375  175  625  175  875  175 1 125  175        
0135 Råde 83 4 147 . : .  210 .  210 .  210 .  210        
0136 Rygge 82 3 994  150 38  400  100 :  125 :  125 :  125        
0137 Våler 93 3 836  150 0  433 77  744  113 1 117  113 1 490  136        
0138 Hobøl 87 4 111 .  150 .  191 .  191 .  191 .  191        
0211 Vestby 92 7 019 50 50  415  115  700  135 1 100  165 1 500  170        
0213 Ski 97 3 533  150 50  400  200  860  215 1 380  230 1 960  245        
0214 Ås 73 4 161 : 45 :  150 :  175 :  200 :  245        
0215 Frogn 92 3 815 0 0  350 55  575 85  950  130 1 150  155        
0216 Nesodden 81 6 573  150 47  588 47  938  117 1 400  151 1 865  187        
0217 Oppegård : 3 389 . 50 .  100 .  150 .  280 .  280        
0219 Bærum 87 4 927 . : . : . : . : . :        
0220 Asker .. 5 175 : : : : : : : : : :        
0221 Aurskog-Høland : 3 146  150 45  300 45  300 65  300 85  300  105        
0226 Sørum 81 4 123  150 : :  100 :  130 :  150 :  220        
0227 Fet .. 3 906  150 .  478 .  957 . 1 324 . 1 781 .        
0228 Rælingen 98 4 114  430 50 :  140 :  173 :  200 :  200        
0229 Enebakk 51 2 847 . 0 .  120 .  150 .  180 .  200        
0230 Lørenskog 67 3 065 . 50 .  120 .  160 .  195 . :        
0231 Skedsmo 97 8 925  150 50  404  162  861  172 1 157  232 1 614  323        
0233 Nittedal 91 7 587  150 .  623 .  966 . 1 304 . 1 660 .        
0234 Gjerdrum 58 3 033 . : . : . : . . : .        
0235 Ullensaker : 3 770 .  176 .  176 .  176 .  176 .  176        
0236 Nes : 1 114 0 0  340  126  861  133 1 323  146 1 985  201        
0237 Eidsvoll 85 4 180  150 .  390 .  750 . 1 160 . 1 520 .        
0238 Nannestad 81 4 574 . 93 . 93 . 93 . 93 . 93        
0239 Hurdal : 4 062  150 .  551 .  772 . 1 132 . 1 431 .        
0301 Oslo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
0402 Kongsvinger 75 7 881  150 :  611  213 1 000  213 2 077  213 2 077  213        
0403 Hamar 96 9 597  150 : : 73 : 73 :  188 :  188        
0412 Ringsaker 97 3 247  150 :  494  200  988  200 1 482  200 1 970  200        
0415 Løten 82 2 150  150 .  469 .  952 . 1 381 . 1 830 .        
0417 Stange 85 3 298  150 :  500 :  800 : 1 100 : 1 400 :        
0418 Nord-Odal : 4 258 : : : : : : : : : :        
0419 Sør-Odal 98 6 097  150 :  468 :  789 : 1 147 : 1 511 :        
0420 Eidskog 94 3 936  150 : : 79 : 90 :  126 :  158        
0423 Grue 0 4 465  150 : : 90 :  105 :  130 :  160        
0425 Åsnes 55 2 839  150  109  620  109 1 120  175 1 464  175 1 578  175        
0426 Våler 79 2 778  150 .  500 .  850 . 1 300 . 1 500 .        
0427 Elverum : 3 183  150 :  475  209  953  209 1 428  209 1 900  209        
0428 Trysil : :  150 : :  200 :  200 :  200 :  200        
0429 Åmot 93 4 493  150  175  375  175  710  175 1 050  175 1 350  175        
0430 Stor-Elvdal 84 4 135  150 .  350 .  635 .  920 . 1 210 .        
0432 Rendalen 90 4 481  150 :  454  179  877  179 1 321  179 1 746  179        
0434 Engerdal : 5 000 . 36 . 72 . 86 .  100 .  129        
0436 Tolga : 4 933  150  100  500  100  800  100 1 300  100 1 500  100        
0437 Tynset 75 12 237  150 : : : : : : : : :        
0438 Alvdal : 3 939  150 .  441 .  756 . 1 100 . 1 445 .        
0439 Folldal : 4 031 : . : . : . : . : .        
0441 Os : 3 188  150 .  300 .  700 . 1 000 . 1 300 .        
0501 Lillehammer 78 4 479  150 .  457 .  854 . 1 249 . 1 499 .        
0502 Gjøvik : 4 368  150 :  400 :  805 : 1 205 : 1 615 :        
0511 Dovre :  785  150 30  500 50  750 75 1 000  100 1 500  150        
0512 Lesja 95 4 318 . 75 . 75 . 75 . 75 . 75        
0513 Skjåk : 3 189  150 40  400 40  700 70 1 100  110 1 400  140        
0514 Lom 85 3 372  150  150  490  160  705  160 1 030  160 1 465  160        
0515 Vågå : 3 745  150 :  383  145  773  145 1 156  145 1 546  145        
0516 Nord-Fron : 4 391  150  108  455  108  701  108  970  108 1 219  108        
0517 Sel : 4 454 . 50 . 65 . 85 .  130 .  150        
0519 Sør-Fron : 5 576 . 45 . 92 .  100 .  130 . .        
0520 Ringebu 85 3 418  150  160  484  160  825  160 1 252  160 1 594  160        
0521 Øyer 81 7 595  150 .  193 .  380 .  633 .  880 .        
0522 Gausdal : 2 639  150  107  478  107  814  107 1 263  107 1 572  107        
0528 Østre Toten : 4 183  150 .  455 .  832 . 1 220 . 1 607 .        
0529 Vestre Toten 93 2 972  150  235  400  235  800  235 1 200  235 1 600  235        
0532 Jevnaker : 5 940  150  150  559  208  976  208 1 367  208 1 786  208        
0533 Lunner : 4 185  150  235  615  235  995  235 1 355  235 1 765  235        
0534 Gran : 4 261 0  150 0  177 0  177 0  177 0  177        
0536 Søndre Land : 3 169  150 40  400 40  780 78 1 150  115 1 520  152        
0538 Nordre Land : 5 046  150 75  365 82  730 83 1 095  110 1 420  146        
0540 Sør-Aurdal 92 2 947  150  110  570  110  930  110 1 380  110 1 790  110        
0541 Etnedal : 2 459  150 31  360 47  772 62 1 133 78 1 133 78        
0542 Nord-Aurdal 93 2 255  150 30  550  110  840  110 1 185 : :  204        
0543 Vestre Slidre : 3 645  150 : : 54 : 54 : 54 : 54        
0544 Øystre Slidre  100 2 522 . 36 . 65 .  119 .  173 .  192        
0545 Vang 88 3 267 : : : 80 : 94 : 94 : 94        
0602 Drammen 95 3 414 . 28 .  112 .  302 .  302 .  302        
0604 Kongsberg 44 1 445 0 0  660 99  887  137 1 110  170 1 332  205        
0605 Ringerike : 3 572  150 :  575 : 1 000 : 1 450 : 1 750 :        
0612 Hole 96 8 770  150 .  455 .  840 .  840 .  840 .        
0615 Flå 97 14 094  150 50  660 90 1 120  120 1 910  160 2 270  180        
0616 Nes 76 3 772  150  150  475  160  775  170 1 065  180 1 345  190        
0617 Gol 84 31 805  150  150  600  160 1 000  170 1 600  180 2 000  210        
0618 Hemsedal : 3 424  150 50  410 70 : : 1 100 95 1 670  150        
0619 Ål 89 7 880  150  150  510  150  865  150 1 270  150 1 650  150        
0620 Hol : 1 697 . 0 . 82 .  121 .  132 .  143        
0621 Sigdal 94 3 106  150 .  225 .  250 .  275 .  350 .        
0622 Krødsherad 94 2 727 : 51 : 60 : 74 : 96 :  128        
0623 Modum 0 1 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0624 Øvre Eiker 78 5 209  150 .  510 .  615 .  720 .  825 .        
0625 Nedre Eiker : 2 984 .  150 .  204 .  212 .  218 .  237        
0626 Lier : 3 887 84 84  730  221 1 094  221 1 823  221 2 188  221        
0627 Røyken 84  692 . 61 .  150 .  223 .  223 .  223        
0628 Hurum 93 3 254  150  100  485  146  755  170 1 355  222 1 355  222        
0631 Flesberg 92 10 602  150 : : 79 :  100 :  126 :  145        
0632 Rollag : 1 808 0 17 0 38 0 52 0 69 0 88        
0633 Nore og Uvdal 90 3 757 . 18 . 43 . 63 . 75 . 92        
0701 Borre 88 13 195  150  280  450  280  850  280 1 300  280 1 650  280        
0702 Holmestrand 75 3 413  150  150  600  600  900  900 1 300 1 300 1 600 1 600        
0704 Tønsberg : 2 925  150 : : 65 :  100 :  135 :  160        
0706 Sandefjord : 2 867  150 57  444 74  720  120 1 062  177 1 404  234        
0709 Larvik 88 2 132 50 :  380 : :  190 :  190 :  190        
0711 Svelvik 72 13 511  150 .  690 .  885 . 1 118 . 1 740 .        
0713 Sande : 9 423  150 .  150 .  600 .  600 .  600 .        
0714 Hof 99 5 264  150 25  450 75  750  120 1 000  150 1 300  170        
0716 Re (Våle før 2002) 92 7 235  150 .  474 .  820 . 1 490 . . .        
0719 Andebu : 4 398  110  110  400  110  725  150 1 050  150 1 400  150        
0720 Stokke 83 2 083 . 0 .  100 .  135 .  175 .  210        
0722 Nøtterøy 53 6 307  165 0  528 66  880  110 1 320  165 1 584  198        
0723 Tjøme : 3 990  150 25  697 94 1 302  125 1 784  157 2 341  177        
0728 Lardal  100 9 048  150 .  410 .  715 . 1 025 . 1 025 .        
0805 Porsgrunn 93 7 866  150 :  740  278 1 140  278 1 600  278 2 165  278        
0806 Skien 0 3 907  150 .  516 .  919 . 1 286 . 1 895 .        
0807 Notodden 91 3 590  150 :  350  106 :  127 :  212 :  326        
0811 Siljan : 6 857  150 :  471  220  837  220 1 151  220 1 570  220        
0814 Bamble : 9 781  150  254  469  254  882  254 1 645  254 2 113  254        
0815 Kragerø 87 4 276  150 0  650  226 1 157  226 1 683  226 2 195  226        
0817 Drangedal 90 2 549  150 .  368 .  630 .  895 . 1 052 .        
0819 Nome 59 8 710  150 :  600  220  800  220  850  220 : :        
0821 Bø 84 3 926 .  150 .  150 .  150 .  175 .  175        
0822 Sauherad : 2 858  150 :  150  108  150  108  150  162  150  162        
0826 Tinn 94 8 360  150 .  400 .  750 . 1 100 . 1 500 .        
0827 Hjartdal : 5 854  150 50 : 75 : 90 :  140 :  200        
0828 Seljord 48 2 598  100 .  336 .  571 .  924 . 1 160 .        
0829 Kviteseid 89 4 653  150  150 1 000  190 1 900  190 1 900  190 1 900  190        
0830 Nissedal : 3 081  150 :  370  190  825  190 1 185  190 1 495  190        
0831 Fyresdal 83 3 875  150  150  480  150  780  150 1 085  150 1 385  150        
0833 Tokke 80 10 444  150 40  327 75  655  100 1 076  150 1 076  150        
0834 Vinje 96 5 927  150 75  450  120  840  140 1 160  160 1 500  170        
0901 Risør 70 1 922  160 :  450  171  895  171 1 355  171 1 800  171        
0904 Grimstad : 7 301  150  250  855  250 1 247  250 2 045  250 2 564  250        
0906 Arendal 94 2 763  150 75 :  120 :  245 :  245 :  285        
0911 Gjerstad : 3 138 :  225 :  225 :  225 :  225 :  225        
0912 Vegårshei : 4 432  150 : :  100 :  120 :  140 :  140        
0914 Tvedestrand 96 7 145  150 .  350 .  700 . 1 100 . 1 400 .        
0919 Froland : 2 450 0 56 0  112 0  168 0 0 0 0        
0926 Lillesand 97 6 804  150 :  629  170 1 163  170 1 740  170 2 215  170        
0928 Birkenes : 3 930 . . . . . . . . . .        
0929 Åmli : 4 532  150 : : 60 : 80 :  110 :  130        
0935 Iveland : 3 692 . . . . . . . . . .        
0937 Evje og Hornnes 90 3 075  150 :  300  130  600  130 1 200  130 2 220  130        
0938 Bygland : : : :  150 : : 64 : 83 :  111        
0940 Valle 86 2 180  150 : : 42 : 63 : 84 :  105        
0941 Bykle : -125 . 33 . 46 . 46 . 46 . 66        
1001 Kristiansand : 4 094  150  150  330  200 1 250  200 1 630  200 2 380  200        
1002 Mandal 80 7 167  150  125  450  125  850  125 1 250  125 1 700  125        
1003 Farsund 94 4 720  100  100  594  128 1 054  128 1 450  128 2 175  128        
1004 Flekkefjord 65 19 996  150  200  620  200 1 070  200 1 460  200 1 800  200        
1014 Vennesla : 3 559 .  150 . . .  231 .  231 .  231        
1017 Songdalen : 2 600  150  220  700  220 1 100  220 1 450  220 1 700  220        
1018 Søgne 68 12 992  150  161  823  161 1 182  161 1 681  161 1 928  161        
1021 Marnardal 96 3 408  150  150  500  130  970  135 0  195 0  195        
1026 Åseral 83 2 976  150 70  530  125  970  125 1 400  125 1 960  125        
1027 Audnedal 94 3 088  150 :  480  100  870  100 1 280  100 1 740  100        
1029 Lindesnes : 4 462  150  135  460  135  860  135 1 190  135 1 850  135        
1032 Lyngdal 85 5 412  150 78 : 85 :  103 :  122 :  150        
1034 Hægebostad 63 3 333  150 :  795  114 1 125  119 1 475  124 1 920  129        
1037 Kvinesdal 97 8 630  150 66  667 69 1 006 91 1 459  135 2 000  172        
1046 Sirdal : 10 098 58 : : 39 : 63 : 73 : 97        
1101 Eigersund : 5 362 .  137 .  137 .  137 .  137 .  137        
1102 Sandnes : 5 055  150  298  500  298  500  298  950  298 1 550  298        
1103 Stavanger 86 3 134  150  185  275  185  910  185 1 825  185 1 825  185        
1106 Haugesund 99 3 251 .  150 .  157 .  157 .  157 .  177        
1111 Sokndal : 4 681  150  150  660  165  660  165  660  165 1 500  200        
1112 Lund : 2 878  150 :  480  175  820  175 1 160  175 1 560  175        
1114 Bjerkreim  100 2 771  150 60  750 70 1 000 95 1 250  115 1 500  135        
1119 Hå 99 4 076  150 : : 44 : 73 :  102 :  129        
1120 Klepp 0 3 742 . 50 . 70 .  102 .  146 .  236        
1121 Time : 7 974  150  150  800  160 1 125  160 1 605  160 2 090  160        
1122 Gjesdal : 7 898  159  138  159  138  159  138  159  138  159  138        
1124 Sola : 3 076 . 53 . 80 .  106 .  133 .  173        
1127 Randaberg : 12 112  150  209  595  209  852  209 1 259  209 1 672  209        
1129 Forsand : 1 788  150 51  612 51 1 836  102  246  153 3 060  168        
1130 Strand 96 3 329 . 54 . 54 .  107 .  160 .  160        
1133 Hjelmeland 96 :  150 26  506 42  849 69 1 278  105 1 716  141        
1134 Suldal 99 7 460 . 14 . 31 . 62 . 92 .  127        
1135 Sauda 94 5 155  150 15  460 50  836 92 1 221  134 1 675  182        
1141 Finnøy 78 6 748 . 37 . 64 .  118 .  170 .  220        
1142 Rennesøy : 8 318 . 50 . 89 .  111 .  133 .  167        
1144 Kvitsøy 0 3 500 . 41 . 54 .  110 . . . .        
1145 Bokn 65 6 900 . 38 . 44 . 62 . 62 . 62        
1146 Tysvær : 4 335 . 75 .  100 .  150 .  150 .  150        
1149 Karmøy 82 3 487 .  150 .  170 .  170 .  170 .  170        
1151 Utsira : : . 28 . 50 . 76 .  100 .  126        
1160 Vindafjord 92 3 467  150  150  551  184  864  184 1 155  184 1 575 :        
1201 Bergen 61 2 422 0 0  505  126 1 033  206 1 241  206 1 241  206        
1211 Etne 83 2 796  150 :  598  205 1 024  205 1 433  205 1 638  205        
1216 Sveio : 3 143  150  210  765  210 1 160  210 1 555  210 2 330  210        
1219 Bømlo : 4 270  150  163  698 : 1 292 : : : : :        
1221 Stord 80 4 185  150 0  627  104 1 008  168 1 503  251 1 503  250        
1222 Fitjar 98 6 082  150 : :  108 :  160 :  214 :  267        
1223 Tysnes : 5 745  150  170  685  170 1 010  170 1 411  170 1 814  170        
1224 Kvinnherad  100 5 723  150  215  470 .  800 . 1 300 . 1 300 .        
1227 Jondal : 9 886 . 50 . 90 .  110 .  140 .  140        
1228 Odda : 4 720  150  205  595  205  735  205  980  205 1 240  205        
1231 Ullensvang : 3 898  150 75  660  120  980  143 1 180  143 1 180  143        
1232 Eidfjord : 3 538 . 26 . 52 . 73 . 84 .  175        
1233 Ulvik 90 3 966  150 : : 52 :  103 :  144 : :        
1234 Granvin : 5 962  150 :  480 :  930 : 1 410 : 1 850 :        
1235 Voss 93 4 108  150  190  470  190  790  190 1 110  190 1 430  190        
1238 Kvam : 4 271  150 :  512  254  994  254 1 498  254 1 929  254        
1241 Fusa : 4 512  150 75  516  138  879  223 1 263  319 1 263  319        
1242 Samnanger : 4 089  150 75  516  124  886  210 1 272  249 : :        
1243 Os 35 11 491 0 :  490  110  990  170 1 470  170 1 940  170        
1244 Austevoll 92 9 475  150  150  500  250  800  250 1 200  250 1 500  250        
1245 Sund 86 6 151  150  150  547  221  979  221 1 411  221 1 783  221        
1246 Fjell 37 4 754 0 :  402 :  812 : 1 216 : 1 622  146        
1247 Askøy : 3 951  150 50  506 99  908  160 1 304  185 1 636  185        
1251 Vaksdal : 4 399  150 50  504 84  870  145 1 230  205 1 518  253        
1252 Modalen : :  140 50  370 60  650 70  980 80 1 330 90        
1253 Osterøy : 4 614  160 16  630 63  890 89 1 410  141 2 050  205        
1256 Meland 99 3 091 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50        
1259 Øygarden :  605 0 .  100 .  200 .  300 .  400 .        
1260 Radøy : 2 992  150  100  700  100  900  100  900  100  900  100        
1263 Lindås : 2 814  150 : :  175 :  175 :  175 :  175        
1264 Austrheim : 5 426  150  100  450  100  565  100  785  200 1 000  200        
1265 Fedje : 7 316 . . . 76 . 83 . 95 . 95        
1266 Masfjorden : 2 778  150 .  533 .  672 . 1 000 . 1 333 .        
1401 Flora 79 4 188  150 : 1 400  110 1 900  170 2 140  180 2 400  190        
1411 Gulen 90 4 464  150 : :  200 :  200 :  200 :  200        
1412 Solund : 6 118 : : : : : : : : : :        
1413 Hyllestad 93 3 103  150 : : 72 : 85 :  114 :  137        
1416 Høyanger : 3 750  100 :  600  110  900  125 1 200  135 1 500  145        
1417 Vik 98 4 443  150 : : 52 : : : : : :        
1418 Balestrand 62 3 642  150 30  618 72 1 033  124 1 493  170 1 883  190        
1419 Leikanger : 4 625  150 30  630 70 1 080  120 1 440  160 1 620  180        
1420 Sogndal 84 24 491  150 : 1 170  117 1 350  135 1 650  165 :  188        
1421 Aurland 92 3 059  100 15  300 40  560 80  850  125 1 180  170        
1422 Lærdal : 3 831  150 34  344 45  688 69 1 032  103 1 375  138        
1424 Årdal : 5 814  150 23  542 61  881  100 1 210  134 1 540  172        
1426 Luster 96 2 712  150 0 : 53 : 70 : 86 :  103        
1428 Askvoll 80 3 252  150 50  856  153 1 280  170 1 709  187 2 134  204        
1429 Fjaler 81 2 008 .  150 .  250 .  250 .  250 .  250        
1430 Gaular 90 7 136  150 50 1 500  150 1 600  160 1 700  170 1 900  190        
1431 Jølster : 17 811 :  150 1 430  130 1 840  160 2 190  170 2 300  180        
1432 Førde 60 2 141  150  110 1 400  110 1 900  170 2 140  180 2 400  190        
1433 Naustdal : 10 000  150 0  667 70 1 000 85 1 335 92 1 666  120        
1438 Bremanger 47 8 633  150 70  650 70  950 70 1 400 70 1 500 70        
1439 Vågsøy : 3 709  150 50 1 240 90 1 790  130 2 260  160 2 730  200        
1441 Selje : 20 211  150  150  680  150 1 024  150 1 463  150 1 680  150        
1443 Eid  100 4 240  150  150  740  185  820  205 1 020  255 1 120  280        
1444 Hornindal 94 3 765  150 90  650 90  975 90 1 400 90 1 650 90        
1445 Gloppen : 4 137  150 52 1 680  188 1 680  188 1 680  188 1 680  188        
1449 Stryn : 4 769  150 50  860 97 1 290  140 1 720  182 2 145  219        
1502 Molde 98 3 347  150 :  620  175  700  175  850  175 1 100  175        
1504 Ålesund : 6 953 .  267 .  267 .  267 .  267 .  267        
1505 Kristiansund : 3 458  150  194  870 : : : 1 487 : : :        
1511 Vanylven : 14 755  150  125  500  125  500  125  750  125 1 000  125        
1514 Sande : 4 968  150 .  750 . 1 120 . 1 340 . 1 600 .        
1515 Herøy : 4 668  150  150  800  200 1 100  200 1 400  200 1 700  200        
1516 Ulstein 82 8 515  150  150  800  150 1 000  150 1 200  150 1 400  150        
1517 Hareid : 4 536  150 0  545 55  884 89 1 224  123 1 495  150        
1519 Volda : 5 936  150  200  630  200  945  200 1 260  200 1 600  200        
1520 Ørsta 93 10 313  150 :  556  206  773  206 1 119  206 1 499  206        
1523 Ørskog :  616  150 94 : 94 : 94 : 94 : 94        
1524 Norddal 96 4 122  150 :  620  175 1 030  175 1 550  175 2 060  175        
1525 Stranda 91 25 468  150 :  665  185 1 110  185 1 665  185 2 225  185        
1526 Stordal : 2 250 . 22 . 30 . 45 . 67 .  100        
1528 Sykkylven 69 4 827  150  195  855  195 1 470  195 2 100  195 2 695  195        
1529 Skodje 67 4 488  150  150  618 :  928 : 1 407 : 1 856 :        
1531 Sula : 5 098  150  150  668  220 1 070  220 1 500  220 1 925  220        
1532 Giske 92 4 917  150  205  604  205 1 149  205 1 564  205 1 997  205        
1534 Haram 91 3 354  150 :  650  180  950  180 1 200  180 1 500  180        
1535 Vestnes 93 3 413  150 : :  140 : : : : : :        
1539 Rauma : 4 092  150 .  500 .  800 . 1 100 . 1 400 .        
1543 Nesset : 3 543 :  150 :  150 :  150 :  150 :  150        
1545 Midsund : 3 037  150 :  592  173  967  173 1 295  173 1 565  173        
1546 Sandøy : 4 974  150  150  450  182  600  182  850  182 1 350  182        
1547 Aukra : 6 329  150 :  570  200  930  200 1 340  200 1 650  200        
1548 Fræna : 15 041  150  110  520  110  960  110 1 445  110 1 800  110        
1551 Eide : 3 438  150  150  860  144 1 164  144 1 607  144 1 941  144        
1554 Averøy 96 3 537  150 :  550  160 1 150  160 :  160 : :        
1557 Gjemnes 95 4 296 . 42 .  167 .  167 .  167 .  167        
1560 Tingvoll 89 3 943  150  150  800  200 1 100  200 1 500  250 1 800  250        
1563 Sunndal : 6 091  150 : : 50 : 75 : 95 :  120        
1566 Surnadal : 7 008  150  150  616  150  957  150 1 371  150 1 697  150        
1567 Rindal : 4 518  150  100  400  100  700  100 1 000  100 1 250  100        
1571 Halsa : 34 300  150 68  562 : : :  965 : 1 377 :        
1573 Smøla : 3 157  150 82 1 120  113 1 400  140 1 680  173 1 680  173        
1576 Aure : 2 031  150  150  832  208 1 045  208 1 248  208 1 664  208        
1601 Trondheim 51 4 888 : 75 :  193 :  307 :  307 :  307        
1612 Hemne  100 4 250  150 :  760 73 1 085  104 1 320  132 1 320  132        
1613 Snillfjord 91 4 783 . 75 .  125 .  175 .  225 . .        
1617 Hitra 96 5 134  150  205  715  205  940  205 1 265  205 1 600  205        
1620 Frøya 35 2 992 0 :  650 :  850 : 1 150 : 1 450 :        
1621 Ørland 90 5 841  150 : : 80 : 95 :  150 :  200        
1622 Agdenes 92 3 098  150 .  300 .  600 . . . . .        
1624 Rissa 96 2 823  150  182  250  182  500  182  750  182 1 000  182        
1627 Bjugn 87 4 119  150 :  467  180  700  180 1 001  180 1 291  180        
1630 Åfjord : 3 206  150  170  440 :  660 :  880 : 1 110 :        
1632 Roan : 11 900  150  104  874  207 1 098  207 1 429  207 1 865  207        
1633 Osen  100 11 825  150 67  550 73 1 114 81 1 493  104 1 876  128        
1634 Oppdal  100 1 400 0 0  429 70  865 70 1 296 70 1 734 70        
1635 Rennebu 90 2 814  150 .  550 .  880 . 1 150 . 1 430 .        
1636 Meldal : 3 453  150 :  650  140  850  140 1 200  140 1 400  140        
1638 Orkdal  100 2 730  130 :  395 :  750 : 1 335  242 : :        
1640 Røros : 2 473  120 0  390 0  590 0  860 0 1 180 0        
1644 Holtålen : 11 571  150 :  270  116  570  116  860  116 1 140  116        
1648 Midtre Gauldal 93 5 259  150  160  500  160  700  160  950  160 1 200  160        
1653 Melhus : 3 153 60 60  850 85 1 390  139 1 810  181 1 810  181        
1657 Skaun 97 5 875  150  180  550  180  850  180 1 150  180 1 150  180        
1662 Klæbu 86 2 253  150 :  465  306  770  306 1 195  306 1 590  306        
1663 Malvik 83 1 891 50 :  434  193 1 036  193 1 850  193 2 449  193        
1664 Selbu : 3 107 .  104 .  104 .  187 .  187 .  187        
1665 Tydal : 4 750  150 .  227 .  352 .  470 .  588 .        
1702 Steinkjer : 6 625  150 : 1 365 91 2 025  135 2 550  170 3 240  216        
1703 Namsos : 3 582  150 0  546 79  928  106 1 397  138 2 204  175        
1711 Meråker : 3 628  150  165  315  165  680  165 1 310  165 1 940  165        
1714 Stjørdal : 2 762  100  150  565  255 1 349  255 2 200  255 2 614  255        
1717 Frosta 91 1 488 . 55 . 55 . 66 . 77 . 88        
1718 Leksvik 91 4 802  150  150  900  150 1 050  150 1 200  150 1 350  150        
1719 Levanger 71 4 042  150 0  900  170 1 280  170 1 670  170 2 180  170        
1721 Verdal : 3 308  150 :  900  170 1 280  170 1 670  170 2 180  170        
1723 Mosvik  100 3 966  150  100  627  112 1 055  112 1 332  133 1 554  155        
1724 Verran 96 6 901  150  150  550  200 1 025  200 1 530  200 2 060  200        
1725 Namdalseid : 1 388  150  135  600  135  900  135 1 350  135 1 650  135        
1729 Inderøy 86 4 430  150 .  750 .  960 . 1 000 . 1 000 .        
1736 Snåsa  100 5 234  150 40 1 104 92 1 392  116 1 668  139 1 944  162        
1738 Lierne 0 2 831  150 :  677 70 1 082 95 1 492  115 1 900  127        
1739 Røyrvik 95 3 579 . 50 . 70 . 90 .  115 .  145        
1740 Namsskogan 0 4 118 . . . . . . . . . .        
1742 Grong 98 6 038  150 64 : 88 : 99 :  109 :  141        
1743 Høylandet 93 4 356 . 57 . 68 . 68 . 94 .  115        
1744 Overhalla : 4 522  150 50 80 1 760  131 2 882  174 3 828  202 4 444        
1748 Fosnes : 3 158  150  100  584  100  901  100 1 236  100 1 549  100        
1749 Flatanger : 3 943 : 32  743 53  995 73 1 415 99 1 590  116        
1750 Vikna 45 3 367  150 50 1 000  100 1 500  150 1 900  190 2 000  200        
1751 Nærøy : 3 462  150 0  600  120  900  180 1 100  200 1 300  200        
1755 Leka : 3 074  150 50  490 70  900 90 1 690  130 2 880  180        
1804 Bodø : 1 075 . 0 . 0 .  217 .  217 .  217        
1805 Narvik 73 2 147  125 : :  120 :  155 :  180 : :        
1811 Bindal : 3 059  150 :  630  250 1 050  250 1 600  250 1 600  250        
1812 Sømna : 5 577  150 : : : : : : : : :        
1813 Brønnøy 99 3 995  150 :  600  180 1 200  180 1 200  180 1 200  180        
1815 Vega 96 4 464  150 :  450 :  640 :  950 : 1 200 :        
1816 Vevelstad : 2 947  150 :  300 :  600 :  900 : : :        
1818 Herøy  100 4 639  150 :  458 60  653 85  844  116 1 043  134        
1820 Alstahaug 94 2 790 . 25 . 80 . 90 .  100 .  100        
1822 Leirfjord  100 2 519 . 22 .  125 . 40 . 65 . 85        
1824 Vefsn : 8 097  150 :  800  203 1 280  203 1 870  203 2 500  203        
1825 Grane : 3 458  150 .  613 .  926 . 1 440 . 1 731 .        
1826 Hattfjelldal : 2 964  150 .  808 . 1 103 . 1 347 . 1 569 .        
1827 Dønna 95 2 000  150 .  454 .  628 .  761 .  939 .        
1828 Nesna : 4 492  150  150  650  190  950  190 1 250  190 1 450  190        
1832 Hemnes : 3 539  150 58  926 58 1 636  102 2 197  136 2 514  156        
1833 Rana  100 3 138  150 50  527 77 1 027  149 1 465  195 1 498  204        
1834 Lurøy : 3 933  150  145  861  145 1 291  145 1 723  145 : :        
1835 Træna : 1 188 . : . : . : . : . :        
1836 Rødøy 82 20 333  150 .  735 . 1 076 . 1 339 . 1 601 .        
1837 Meløy : 3 794 .  150 .  150 .  150 .  150 .  150        
1838 Gildeskål 84 5 578  150  125  470 :  730 :  990 : 1 200 :        
1839 Beiarn 93 4 489  150 33  633 61 1 095 90 1 473  132 1 940  155        
1840 Saltdal : 8 168  160 :  705 81 1 290  124 1 690  168 : :        
1841 Fauske 77  343  150 :  832  104 1 336  167 : : : :        
1845 Sørfold : 7 733  127 : : 60 : 73 : 97 :  116        
1848 Steigen 85 4 234  150 :  393 :  787 : 1 282 : 1 696 :        
1849 Hamarøy 87 2 817  150 0  650  100 1 100  130 1 300  170 1 500  200        
1850 Tysfjord : 9 052  150  150  580 : 1 006 : 1 376 : 1 670 :        
1851 Lødingen : 6 077  150 .  198 .  325 .  475 . 1 469 .        
1852 Tjeldsund 91 3 143  139 .  182 .  363 .  581 .  581 .        
1853 Evenes : 4 390  142 55  489  131  703  152  814  168 1 207  173        
1854 Ballangen : 8 657  150 :  377 :  763 :  988 : 1 301 :        
1856 Røst : 3 077 0 40 0 55 0 75 0  100 0  100        
1857 Værøy : : . 50 . 60 . 75 . 90 .  105        
1859 Flakstad : : . . . . . . . . . .        
1860 Vestvågøy : 3 343  150  150  608  203 1 014  203 1 520  203 2 026  203        
1865 Vågan : 1 915  150 50  585  125 1 025  220 1 500  220 2 070  240        
1866 Hadsel 93 3 165  155 :  589  239  977  239 1 366  239 1 766  239        
1867 Bø 94 2 597  150  247  582  247  945  247 1 304  247 1 623  247        
1868 Øksnes 77 3 165  150  190  500  190  850  190 1 300  190 1 600  190        
1870 Sortland : 3 110  150  220  485  220  930  220 1 380  220 1 700  220        
1871 Andøy : 3 471  150 :  485  224  930  224 1 380  224 1 700  224        
1874 Moskenes : 3 103 .  150 .  150 .  150 .  150 .  150        
1901 Harstad 98 3 671  162 .  727 . 1 018 . 1 747 . 1 747 .        
1902 Tromsø 73 2 297 0 0  610 61 1 310  131 2 080  208 2 600  260        
1911 Kvæfjord 96 4 307  150 .  242 .  283 .  379 .  465 .        
1913 Skånland 48 3 593 . 58 . 63 .  126 .  126 .  180        
1915 Bjarkøy 83 1 833 . 32 . 56 . 87 .  112 .  112        
1917 Ibestad : 2 426 . 40 . 83 .  117 .  140 .  150        
1919 Gratangen : 1 550 : 22 : 78 :  120 :  166 : :        
1920 Lavangen : 3 250  150 : : 89 :  106 :  128 :  149        
1922 Bardu 85 3 263 50 :  100 :  120 :  140 :  166 :        
1923 Salangen 88 3 016  150  150  420  160  600  160  900  160 1 200  160        
1924 Målselv 99 4 937  150  150  500  150  825  150 1 025  150 1 425  150        
1925 Sørreisa 90 4 706  150  300  650  300 1 100  300 1 500  300 1 900  300        
1926 Dyrøy 83 2 192  150 .  300 .  300 .  450 .  450 .        
1927 Tranøy 93 3 964  150 .  370 .  680 . 1 080 .  855 .        
1928 Torsken 97 :  150 .  450 .  700 . 1 000 . 1 200 .        
1929 Berg  100 7 943  150 :  420 70  660 80  900 95 1 200 95        
1931 Lenvik 93 2 778  150  140  500  140  650  140  800  140 1 300  140        
1933 Balsfjord 41 3 375 :  150 :  170 :  170 :  170 :  170        
1936 Karlsøy 94 2 386  150 .  300 .  500 .  700 . 1 000 .        
1938 Lyngen : 4 421  150  150  470  150  785  150 1 176  150 1 568  150        
1939 Storfjord 83 3 143 : . : . : . : . . .        
1940 Gáivuotna Kåfjord : 4 182  150  140  489  140  869  140 1 119  140 1 630  140        
1941 Skjervøy 99 6 437  150 :  600  100  800  100 1 200  150 1 600  200        
1942 Nordreisa 93 3 015  150 0  514  172  856  172 1 198  172 1 712  172        
1943 Kvænangen 95 1 924  150 : : 30 : 59 : 89 :  118        
2002 Vardø 85 8 768 . 75 .  150 .  230 .  250 .  250        
2003 Vadsø 66 1 639 . 0 . 42 . 61 . 94 .  144        
2004 Hammerfest 75 1 925 .  181 .  181 .  181 .  181 .  181        
2011 Guovdageaidnu Kautokeino : 1 177  150 : : 61 : 90 :  123 :  144        
2012 Alta 94 3 578  150  150  443  207  887  207 1 317  207 1 778  207        
2014 Loppa 87 7 304  150 .  250 .  350 .  450 .  550 .        
2015 Hasvik 88 2 500  110 :  280  175  340  175  440  175  550  175        
2017 Kvalsund : 2 718 : . : . : . : . : .        
2018 Måsøy : 3 375 . 20 . 39 . 61 . 78 . 95        
2019 Nordkapp 89 1 704 . 0 . 30 . 40 . 56 . 68        
2020 Porsanger Porsángu Porsanki : 5 182  150 50  700 87  940  120 1 290  145 1 580  205        
2021 Kárásjohka Karasjok : 2 233  150 : : 55 : 60 : 70 : 85        
2022 Lebesby : 8 585 : 50 : 75 :  100 :  125 :  150        
2023 Gamvik : 2 208 . 16 . 22 . 44 . 56 . 56        
2024 Berlevåg : 2 000 50 : : 80 :  100 :  120 :  200        
2025 Deatnu Tana 79 4 020  150 : : 60 : 66 : 75 : 79        
2027 Unjárga Nesseby  100 1 917 . 56 . 67 . 74 . 81 . 9 612        
2028 Båtsfjord  100 2 016 60 : : 40 : 40 : 65 :  120        
2030 Sør-Varanger 92 3 515  150 75  750  100 1 000  125 1 250  150 1 500  175        
                                 
Bydeler                                
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Gamle Oslo (Oslo) : 1 592 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Grünerløkka (Oslo) 94 2 660 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Sagene (Oslo) : 1 768 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
St. Hanshaugen (Oslo) : 2 732 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Frogner (Oslo) : 2 449 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Ullern (Oslo) 72 13 793 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Vestre Aker (Oslo) : 4 594  150 20 .  427 57 .  847  113 . 1 545  206 . 1 545  206
Nordre Aker (Oslo) 0 3 195 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Bjerke (Oslo) : 3 689 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Grorud (Oslo) : 2 133 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Stovner (Oslo) : 1 897 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Alna (Oslo) 48 2 531 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Østensjø (Oslo) : 4 203 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Nordstrand (Oslo) : 2 858 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Søndre Nordstrand (Oslo) : 4 432 . 20 . . 57 . .  113 . .  206 . .  206
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        
1  Definisjoner: I de tilfeller der kommunene har oppgitt ulike satser etter mengden hjelp mottakeren har, er prisen for fullt abonnement oppgitt. Satsene beregnes på bakgrunn av brukernes skattbare inntekt, hvor "G" i tabellhodet refererer til Folketrygdens grunnbeløp; i gjennomsnitt 65 505 kroner i 2007. . = ubesvart. .. = Oppgave mangler eller er så mangelfull at tall ikke kan gis. Foreløpige 2007-tall. KOMMENTAR Tabellen viser hvordan brukerbetaling for praktisk bistand i hjemmet varierer for ulike inntektsgrupper, samt hvor stor andel av brukerne som betaler for disse tjenestene. Kommunene har i praksis utformet brukerbetalingen på tre ulike måter: 1) Abonnementsordninger (uavhengig av omfanget av den hjelp som til enhver tid gis). 2) Timeverkssatser, dvs. brukeren betaler per time eller per besøk. Kommuner som praktiserer slike ordninger, kan ha et utgiftstak som beskytter brukere som mottar stort omfang av praktisk bistand. 3) En blanding av timesats- og abonnementsordning.

Standardtegn i tabeller