Statistisk sentralbyrå

20 Mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand. Avlastning og støttekontakt. 2007 1
Kommune Er hjemmesykepleie tilgjengelig hele døgnet? Er praktisk bistand tilgjengelig hele døgnet? Mottakere 0-66 år Mottakere 67-79 år Mottakere 80 år og over Mottakere 67 år og over Personer som mottar hjemmetjenester tilsvarende 1. årsverk eller mer Mottakere 0-49 år som det gis avlastning for Mottakere 0-49 år som gis støttekontakt Antall personer med pårørende som mottar lønn for særlig tyngende omsorgsarbeid (inkl. omsorgslønn eller lønn som hjemmehjelp) Mottakere av brukerstyrt personlig assistent
Både hjemmesykepleie og praktisk Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand Både hjemmesykepleie og praktisk Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand Både hjemmesykepleie og praktisk Bare hjemmesykepleie Bare praktisk bistand
0101 Halden Ja Ja  104  118 84 95 73 42  342  221  109  882 27 28 74 11 :
0104 Moss Ja Ja  126  164 86 52 88 51  181  147  120  639 64 37 94 28 11
0105 Sarpsborg Ja Ja  130  270  120  106  151 81  319  312  175 1 144 86 98  157 48 6
0106 Fredrikstad Ja Ja  183  287  241  124  196  115  417  473  340 1 665  123  124  238  116 13
0111 Hvaler Ja Ja 5 80 13 : : : 19 30 10 80 6 6 24 6 :
0118 Aremark Ja Nei : : : : : : 18 8 11 49 : : : : :
0119 Marker Ja Nei 9 11 12 10 14 12 31 30 20  117 7 : : : :
0121 Rømskog Ja Nei : : : : : : : : : 42 : : : : :
0122 Trøgstad Ja Ja : : : 5 15 15 54 22 28  139 16 : 13 : :
0123 Spydeberg Ja Ja 17 29 11 6 10 7 29 25 25  102 8 8 13 8 :
0124 Askim Ja Nei 31 63 45 23 42 26  103 80 74  348 : 16 41 : :
0125 Eidsberg Ja Ja 38 77 37 23 32 8 76 64 28  231 12 21 30 13 :
0127 Skiptvet Ja Ja : : : : : : : : : 7 : : 7 : :
0128 Rakkestad Ja Ja 48  102 24 15 28 11 74 39 46  213 16 26 34 18 :
0135 Råde Ja Nei 8 29 9 18 22 5 42 33 27  147 : 17 : 14 :
0136 Rygge Ja Ja 45  101 63 36 29 37 87 53 84  326 27 18 28 15 8
0137 Våler Ja Nei : : : 10 11 6 20 19 15 81 : : 19 6 :
0138 Hobøl Ja Ja 8 58 9 : : : 16 17 6 56 12 7 23 : :
0211 Vestby Nei Nei 13  121 18 21 27 8 44 33 52  185 16 13 42 5 :
0213 Ski Ja Ja 26  138 53 41 26 43 94 39 90  333 8 50  174 37 :
0214 Ås Ja Nei 34 62 57 26 30 38 65 48 54  261 10 21 43 6 :
0215 Frogn Ja Ja 14 44 55 30 13 46 46 30 68  233 17 26 31 13 :
0216 Nesodden Ja Nei 26 69 53 22 24 35 53 49 59  242 15 31 58 13 7
0217 Oppegård Ja Nei 44  125 33 43 44 32  104 88 78  389 20 27 40 29 :
0219 Bærum Ja Nei  147  540  353  171  193  164  627  416  518 2 089 29  234  289 85 39
0220 Asker Ja Ja 96  251 99 58 68 62  191  136  216  731 21 68  234 82 13
0221 Aurskog-Høland Ja Ja 29  217 33 24 26 39 68 54 68  279 5 : 19 12 5
0226 Sørum Ja Ja 19 18 48 21 13 32 60 34 55  215 22 24 62 13 :
0227 Fet Ja Nei 11 71 16 11 20 22 48 32 30  163 : 21 13 15 :
0228 Rælingen Ja Ja 23 60 49 19 24 17 53 32 24  169 13 20 35 27 6
0229 Enebakk Ja Nei 14 84 31 9 27 11 24 12 22  105 10 14 16 17 :
0230 Lørenskog Ja Ja 60  128 79 40 41 67 84 46  149  427 10 51 59 42 :
0231 Skedsmo Ja Nei 52  153  128 46  113 70  173  147  181  730 47 76 83 32 18
0233 Nittedal Nei Nei 33  209 39 16 34 15 62 63 41  231 7 16 38 12 :
0234 Gjerdrum Ja Ja 6 9 17 : : : 25 18 22 90 8 10 25 10 :
0235 Ullensaker Ja Ja 31 92 93 37 47 69  103 58 88  402 18 35 41 20 :
0236 Nes Ja Nei 36  250 57 32 56 36 76 73 53  326 20 54 96 19 10
0237 Eidsvoll Ja Nei 20 70 93 38 51 52  117 81 91  430 26 27 : 35 5
0238 Nannestad Ja Nei 5 44 42 12 23 19 64 43 48  209 : 5 18 8 :
0239 Hurdal Nei Nei : : : 8 7 7 24 7 19 72 : : 5 7 :
0301 Oslo .. .. 1 026 1 968 1 490  822  632 1 261 2 919 1 462 3 542 10 638  375  833 1 031  377  116
0402 Kongsvinger Ja Nei 42  113 91 49 59 47  105 86 77  423 15 13  104 16 6
0403 Hamar Ja Nei 90  221  141 76 92 60  280  158  159  825 53 42  113 18 7
0412 Ringsaker Ja Nei  126  205 92 58  104 66  213  169  146  756 67 37  107 57 6
0415 Løten Ja Nei 22 86 35 12 17 11 76 40 37  193 8 21 30 : :
0417 Stange Ja Nei 46  108  115 27 68 29  136  144 77  481 53 12 81 14 12
0418 Nord-Odal Ja Ja 9 10 38 16 11 26 48 26 41  168 10 : 16 : :
0419 Sør-Odal Ja Ja 18 68 36 20 13 39 58 31 77  238 13 8 24 7 5
0420 Eidskog Ja Nei 22 95 47 45 27 20 81 41 49  263 5 15 40 7 :
0423 Grue Ja Nei 21 41 30 21 10 16  101 37 28  213 23 21 13 : :
0425 Åsnes Ja Ja 25 87 61 39 38 60  122 47  103  409 18 : 41 : :
0426 Våler Ja Nei 10 69 21 12 20 16 31 18 27  124 9 : 20 5 :
0427 Elverum Ja Nei 40  114 67 25 31 18 74  136 38  322 37 26 56 29 9
0428 Trysil Ja Ja : : : : : : : : :  222 : : 12 : :
0429 Åmot Ja Nei 19 5 16 20 21 13 50 37 26  167 6 : 10 13 :
0430 Stor-Elvdal Ja Nei 9 73 7 10 15 13 41 19 24  122 : : : : :
0432 Rendalen Ja Nei : : : 20 13 8 50 27 20  138 : : : : :
0434 Engerdal Nei Nei : : : 6 5 5 : : : 39 : : : : :
0436 Tolga Ja Nei : : : : : : 24 15 11 62 : : : : :
0437 Tynset Ja Ja 10 56 38 26 21 7 54 35 17  160 : 11 16 : :
0438 Alvdal Ja Nei : : : 9 12 9 26 10 14 80 : : : : :
0439 Folldal Ja Nei : : : 8 8 6 33 15 10 80 : : : : :
0441 Os Ja Ja : : : : : : 17 14 6 55 5 : 9 : :
0501 Lillehammer Ja Nei 55  130 85 30 84 26  131  218 51  540 43 38  117 15 9
0502 Gjøvik Ja Nei 87  237 89 75 92 55  237  205  118  782 25 22  122 : 6
0511 Dovre Ja Nei 5 16 6 10 13 11 18 8 15 75 : : : : :
0512 Lesja Ja Nei 8 25 7 : : : 22 18 20 78 : : : : :
0513 Skjåk Ja Nei 7 6 12 12 7 19 28 20 17  103 5 : : : :
0514 Lom Ja Nei 9 10 13 10 6 14 29 14 19 92 : : 10 : :
0515 Vågå Ja Nei 7 16 23 11 10 10 26 21 25  103 12 8 14 : :
0516 Nord-Fron Ja Nei 10 8 38 19 13 21 32 21 49  155 : 17 31 9 :
0517 Sel Ja Nei 29 17 23 18 21 21 74 42 29  205 5 : 24 20 8
0519 Sør-Fron Ja Nei 8 40 15 13 12 6 35 30 22  118 : 6 19 : :
0520 Ringebu Ja Nei 14 87 17 17 36 6 57 45 23  184 6 5 18 : :
0521 Øyer Ja Nei 7 37 15 11 17 9 30 37 7  111 5 : 16 : :
0522 Gausdal Ja Nei 8 36 13 19 19 15 61 38 28  180 : : 14 : :
0528 Østre Toten Ja Ja 40 85 79 38 40 34  111 91 76  390 36 16 76 12 6
0529 Vestre Toten Ja Ja 30 90 64 25 35 32 97 49 71  309 17 13 33 7 7
0532 Jevnaker Ja Nei 28 17 19 19 17 22 50 27 28  163 13 8 19 : :
0533 Lunner Ja Ja 25 28 8 13 13 17 28 32 28  131 11 5 32 : :
0534 Gran Ja Ja 21 39 70 28 48 22 55 83 38  274 18 39 58 12 9
0536 Søndre Land Ja Ja 86 41 22 32 28 21 88 39 23  231 19 6 35 : :
0538 Nordre Land Ja Nei 26  149 24 21 32 15 59 65 29  221 12 12 42 10 :
0540 Sør-Aurdal Ja Ja 16 35 27 14 19 12 60 11 21  137 6 : 24 : :
0541 Etnedal Ja Nei : : : 10 6 5 20 5 12 58 : : 11 : :
0542 Nord-Aurdal Nei Nei 31 93 26 21 35 11 55 43 21  186 33 8 31 7 :
0543 Vestre Slidre Ja Nei : : : : : : 25 10 8 67 : : : : :
0544 Øystre Slidre Ja Nei 10 32 15 7 14 8 37 11 15 92 : : 11 : :
0545 Vang Ja Nei 5 8 13 10 6 12 21 5 14 68 8 : 11 : :
0602 Drammen Ja Nei  106  301  265 81 87  132  304  199  417 1 220 54 96  127 56 15
0604 Kongsberg Ja Nei 81  101  110 65 46 58  202 94  127  592 53 43  126 49 7
0605 Ringerike Ja Ja  119  145 43 81 85 41  229  205  115  756 72 13 68 24 :
0612 Hole Ja Ja 20 39 25 14 11 20 39 15 30  129 8 9 10 : 6
0615 Flå Ja Nei : : : : : : 17 8 7 42 : : 5 : :
0616 Nes Ja Ja 12 22 17 18 9 9 59 20 30  145 : : 6 : :
0617 Gol Ja Nei 9 15 19 11 5 12 42 24 25  119 14 12 14 5 :
0618 Hemsedal Ja Nei : : : : : : 13 5 5 33 : : : : :
0619 Ål Ja Ja 18 23 17 17 12 7 52 32 22  142 8 8 12 7 :
0620 Hol Ja Ja 14 6 18 20 10 22 40 5 61  158 6 8 7 13 :
0621 Sigdal Ja Nei 5 24 14 14 10 15 61 24 33  157 : 6 16 6 :
0622 Krødsherad Ja Nei 7 21 19 : : : 24 11 12 79 9 : 9 : :
0623 Modum Ja Nei 24 86 60 26 24 30  140 45  124  389 23 9 55 11 :
0624 Øvre Eiker Ja Nei 19  216 33 28 68 24 72  117 54  363 : 23 37 : :
0625 Nedre Eiker Ja Ja 53  149 77 49 46 58  134 52 79  418 43 37  100 27 6
0626 Lier Ja Ja 60  140 36 39 41 26  146 87 64  403 36 31 68 9 :
0627 Røyken Ja Ja 56  101 21 21 32 23 74 51 55  256 34 19 62 20 6
0628 Hurum Ja Ja 13 94 27 21 27 7 77 46 32  210 20 22 44 : :
0631 Flesberg Nei Nei : : : 9 11 19 35 12 16  102 : : 7 : :
0632 Rollag Nei Ja 6 18 13 : : : 22 8 20 66 : : 7 : :
0633 Nore og Uvdal Nei Nei 11 5 10 12 8 12 44 7 26  109 : : : : :
0701 Borre Ja Ja  142 85 59 62 69 22  179  151 74  557 61 78  110 28 :
0702 Holmestrand Ja Nei 48 96 20 23 29 10 75 65 13  215 22 26 45 14 9
0704 Tønsberg Ja Ja  103  180  214  127 97  169  383  126  305 1 207 46 89  122 34 11
0706 Sandefjord Ja Ja  143  295  161  117  121  103  346  168  170 1 025 13  115  141 64 7
0709 Larvik Ja Ja  145  291  111  111  125 86  309  224  217 1 072 41 78  136  140 :
0711 Svelvik Ja Nei 22 68 27 15 19 13 36 17 24  124 : 16 23 10 :
0713 Sande Ja Ja 19 65 21 14 21 10 48 42 30  165 7 12 30 9 :
0714 Hof Ja Nei 8 24 8 : : : 24 16 20 82 : 5 11 : :
0716 Re (Våle før 2002) Ja Ja 18 50 48 24 13 9 91 47 36  220 17 20 40 16 :
0719 Andebu Ja Nei 16 21 10 8 11 9 31 24 24  107 9 16 24 5 :
0720 Stokke Ja Ja 62  111 25 27 24 19 54 34 43  201 26 31 43 12 6
0722 Nøtterøy Ja Nei 32 81 69 38 60 31  156 89  124  498 31 33 57 22 6
0723 Tjøme Ja Nei : : : 14 10 16 40 21 19  120 : 8 18 10 :
0728 Lardal Ja Nei : : : 8 8 8 26 16 8 74 : : 5 : :
0805 Porsgrunn Ja Nei  114  156  130 43  111 46  194  224 98  716 51 75  151 75 12
0806 Skien Ja Nei  105  295  145 76  155 75  270  354  174 1 104 27 22 55 79 15
0807 Notodden Ja Nei 76 64 58 49 49 25  137 80 57  397 11 45 94 8 5
0811 Siljan Ja Ja : : : : : : 13 11 6 43 : : : : :
0814 Bamble Ja Nei 16 79 39 16 32 17 62 80 37  244 5 33 60 31 :
0815 Kragerø Ja Nei 49 53 42 41 32 31  129 54 49  336 20 29 81 10 :
0817 Drangedal Ja Nei 10 13 16 13 18 5 50 37 28  151 10 6 12 5 :
0819 Nome Ja Ja 33 14  151 21 26 26 53 29 30  185 22 : 29 19 :
0821 Bø Ja Ja 11 11 36 8 14 15 25 29 27  118 : 11 27 : :
0822 Sauherad Ja Ja 5 6 14 9 9 10 48 19 20  115 5 : : : :
0826 Tinn Ja Nei 26 26 15 17 20 27 70 48 59  241 10 12 41 14 :
0827 Hjartdal Nei Nei : : : 8 8 8 13 15 6 58 : : : : :
0828 Seljord Ja Ja 6 8 17 12 10 14 28 10 30  104 : 10 13 : :
0829 Kviteseid Ja Nei 16 6 6 13 9 6 47 19 13  107 : 11 22 5 :
0830 Nissedal Ja Ja : : : : : : : : : 33 : : 5 : :
0831 Fyresdal Ja Nei : : : : : : 17 11 6 46 : : : : :
0833 Tokke Nei Nei 15 68 9 : : : 35 19 18 92 : : 14 5 :
0834 Vinje Ja Nei 15 16 9 16 13 10 47 28 12  126 7 : 10 : :
0901 Risør Ja Ja 20 69 32 13 25 20 60 72 34  224 : 9 : : :
0904 Grimstad Ja Nei 30  203 17 24 43 6 92  132 24  321 : 22 65 12 6
0906 Arendal Ja Ja  135  278  178 70  116 78  253  209  202  928 28 68  172 55 12
0911 Gjerstad Nei Nei 6 33 19 : : : 23 15 15 74 : : 6 : :
0912 Vegårshei Ja Nei 8 22 12 9 7 8 26 14 11 75 : : 8 : :
0914 Tvedestrand Ja Nei 46 65 28 31 13 21 85 27 45  222 13 8 14 11 :
0919 Froland Ja Nei 16 32 13 5 14 5 19 13 22 78 : : 10 10 :
0926 Lillesand Ja Nei 21  126 26 20 28 13 39 60 24  184 9 11 30 : :
0928 Birkenes Ja Nei 13 68 19 5 13 10 34 20 19  101 : : 5 : :
0929 Åmli Ja Nei : : : : : : : : : 56 : : 6 : :
0935 Iveland Ja Ja : : : : : : : : : 19 : : : : :
0937 Evje og Hornnes Ja Nei 11 38 7 9 13 8 22 21 10 83 : : 6 : :
0938 Bygland Nei Nei : : : : : : : : : 7 : : : : :
0940 Valle Ja Nei 7 5 5 8 7 6 12 15 12 60 : : : : :
0941 Bykle Nei Nei : : : : : : : : : 13 : : : : :
1001 Kristiansand Ja Nei  449  599  246  195  178  149  498  379  254 1 653 56  209  344 84 20
1002 Mandal Ja Ja 61  131 60 26 48 21  107 93 54  349 14 37 65 14 :
1003 Farsund Ja Ja 33 47 57 27 29 35 56 36 78  261 : 12 44 9 :
1004 Flekkefjord Ja Nei 39 59 46 24 26 19 84 48 60  261 24 27 50 11 :
1014 Vennesla Nei Nei 49  109 34 26 36 15 62 66 27  232 : 11 25 : 5
1017 Songdalen Ja Ja 12 23 13 : : : 23 21 9 79 : 7 15 : :
1018 Søgne Ja Nei 17  100 29 11 16 10 38 56 20  151 7 33 27 : :
1021 Marnardal Nei Nei 12 22 10 : : : 6 16 13 46 5 6 11 : :
1026 Åseral Ja Ja : : : : : : : : : 42 : : : : :
1027 Audnedal Ja Nei : : : : : : 17 10 7 46 : : : : :
1029 Lindesnes Ja Nei 8 27 13 12 11 6 44 31 34  138 : 7 23 7 :
1032 Lyngdal Ja Ja 18 61 45 11 18 24 33 29 39  154 13 8 22 : :
1034 Hægebostad Ja Ja : : : : : : : : : 26 : : 9 7 :
1037 Kvinesdal Ja Nei 16 28 39 22 11 19 87 31 28  198 : 8 24 : :
1046 Sirdal Ja Nei : : : : : : 18 12 11 53 : : : : :
1101 Eigersund Ja Ja  108  103 35 60 40 31  154 56 54  395 68 29 77 : :
1102 Sandnes Ja Nei 55  339  173 83  139 63  295  223  133  936 47  109  134 33 13
1103 Stavanger Ja Ja  406  416  319  197  253  140  567  423  454 2 034  112  132  303 35 18
1106 Haugesund Ja Nei  134 80 56 84 66 39  254  146  106  695 43 39 50 17 :
1111 Sokndal Ja Nei : : : 7 9 14 36 29 21  116 : : 10 : :
1112 Lund Nei Nei : : : : : : 25 20 14 76 : : 7 : :
1114 Bjerkreim Ja Nei : : : : : : 11 7 6 34 : : : : :
1119 Hå Ja Nei 74 81 37 24 26 31 88 36 88  293 34 25 74 9 5
1120 Klepp Ja Ja 36  105 59 20 46 14 65 52 35  232 18 16 68 8 :
1121 Time Ja Nei 40 61 48 22 25 21 55 46 48  217 27 26 64 13 5
1122 Gjesdal Ja Ja 26 44 7 : : : 30 45 13  110 16 14 22 8 :
1124 Sola Ja Nei 32 61 56 16 20 35 31 22 79  203 18 27 39 19 :
1127 Randaberg Ja Ja 49 60 42 6 23 5 21 25 11 91 17 8 33 : :
1129 Forsand Ja Nei : : : : : : : : : 32 5 : : 5 :
1130 Strand Ja Ja 30 86 46 31 27 16 89 44 43  250 17 : 12 7 :
1133 Hjelmeland Ja Nei 7 18 12 : : : 27 9 22 81 : : 6 : :
1134 Suldal Ja Nei 15 31 6 17 17 20 45 20 47  166 7 : 10 : :
1135 Sauda Ja Ja 25 35 20 27 19 16 91 27 27  207 8 : 24 : :
1141 Finnøy Ja Nei : : : : : : : : :  104 : : : : :
1142 Rennesøy Ja Ja : : : : : : 25 20 17 77 : : : : :
1144 Kvitsøy Nei Nei : : : : : : : : : 10 : : : : :
1145 Bokn Ja Nei : : : : : : : : : 18 : : 5 : :
1146 Tysvær Ja Nei 27 95 45 16 12 18 39 35 28  148 35 : 27 12 :
1149 Karmøy Ja Ja  132  300  109 76  116 41  182  154 86  655 66 59  167 24 :
1151 Utsira Nei Nei : : : : : : : : : : : : : : :
1160 Vindafjord Ja Nei 18 73 27 15 27 13 71 48 40  214 14 6 22 : 6
1201 Bergen Ja Nei  782 1 277  657  637  497  618 1 887  743 1 222 5 604  198  255  774  275 59
1211 Etne Ja Ja 14 26 13 8 8 6 41 21 21  105 5 7 8 5 :
1216 Sveio Ja Nei 7 35 20 : : : 35 14 19 86 6 18 15 : :
1219 Bømlo Nei Nei 30 53 39 21 20 16 73 41 58  229 24 23 53 14 :
1221 Stord Ja Ja 64 80 46 41 33 15  128 52 41  310 28 27 96 29 :
1222 Fitjar Ja Nei 10 18 5 : : : 21 17 19 67 6 : : : :
1223 Tysnes Ja Nei 13 43 26 11 8 11 48 14 28  120 : : : : :
1224 Kvinnherad Ja Nei 65 69 23 36 35 23  125 71 60  350 29 : 83 23 :
1227 Jondal Nei Nei : : : : : : : : : 38 : : : : :
1228 Odda Ja Nei 24 23 16 22 17 22  106 31 71  269 40 : 14 : :
1231 Ullensvang Nei Nei 10 17 7 13 6 11 44 16 33  123 : 12 16 : :
1232 Eidfjord Ja Nei : : : : : : 6 6 8 32 : : : : :
1233 Ulvik Ja Nei : : : : : : 13 6 18 53 : : 5 : :
1234 Granvin Nei Nei : : : : : : : : : 28 : : 5 : :
1235 Voss Ja Nei 68 51 57 32 42 43  171 95 93  476 15 9 47 10 :
1238 Kvam Ja Ja 38 15 21 12 15 12 77 57 50  223 8 : 14 7 :
1241 Fusa Ja Nei : : : 6 20 7 41 34 17  125 6 8 16 : :
1242 Samnanger Ja Nei : : : : : : 25 12 15 64 : : : : :
1243 Os Ja Nei 58  117 28 40 15 31  127 28 48  289 42 21 70 32 8
1244 Austevoll Ja Nei 15 7 8 : : : 41 13 21 97 6 : 13 15 :
1245 Sund Ja Nei 7 39 14 : : : 28 13 13 74 : 10 8 18 :
1246 Fjell Ja Nei 60  145 61 39 27 37  122 25 79  329 : 23 72 31 8
1247 Askøy Ja Nei  102 75 33 30 36 15  112 85 77  355 39 26 81 50 10
1251 Vaksdal Ja Nei 11 17 17 16 18 25 71 25 38  193 : 8 15 8 :
1252 Modalen Nei Nei : : : : : : : : : : : : : : :
1253 Osterøy Ja Nei 19 52 5 9 20 6 54 67 21  177 12 10 9 11 :
1256 Meland Ja Nei 18 79 7 22 27 14 67 35 15  180 : 25 22 : :
1259 Øygarden Ja Nei 7 17 6 7 11 11 24 19 26 98 : 12 19 12 :
1260 Radøy Ja Nei 8 26 18 11 5 8 59 30 21  134 7 6 34 5 :
1263 Lindås Ja Nei 58 69 23 31 25 25  102 47 46  276 22 17 45 24 6
1264 Austrheim Ja Nei : : : : : : 15 12 9 47 : : : : :
1265 Fedje Ja Nei : : : : : : : : : 22 : : : : :
1266 Masfjorden Ja Nei : : : : : : 21 18 11 61 : 6 5 : :
1401 Flora Ja Ja 30 45 61 27 32 14 74 48 54  249 14 8 42 6 :
1411 Gulen Nei Nei : : : 8 7 6 53 21 11  106 : 9 9 6 :
1412 Solund Nei Nei : : : : : : : : : 28 : : : : :
1413 Hyllestad Nei Nei 7 9 9 : : : 20 5 8 51 : : 5 : 5
1416 Høyanger Ja Nei 16 41 6 16 16 6 71 30 21  160 : 7 13 10 :
1417 Vik Nei Nei 7 14 7 11 10 9 49 28 23  130 : : 7 : :
1418 Balestrand Ja Nei : : : : : : : : : 36 13 6 11 5 :
1419 Leikanger Ja Nei : : : : : : : : : 50 : : 7 : :
1420 Sogndal Ja Nei 5 13 16 15 13 8 83 23 38  180 15 : 42 11 :
1421 Aurland Ja Nei : : : : : : 23 7 12 56 : 6 7 : :
1422 Lærdal Nei Nei : : : : : : 25 17 13 77 5 7 : 5 :
1424 Årdal Ja Ja : : : : : : 15 16 86  142 : : : : :
1426 Luster Ja Nei 17 19 18 : : : 61 41 39  186 5 10 25 11 :
1428 Askvoll Ja Ja : : : 15 15 7 64 20 13  134 6 5 8 : :
1429 Fjaler Ja Nei 23 10 16 12 8 9 35 12 23 99 : 5 17 : 5
1430 Gaular Ja Nei : : : 8 14 5 23 15 10 75 6 : 11 : 5
1431 Jølster Nei Nei : : : : : : 30 50 5  113 : : : : :
1432 Førde Ja Ja 37 45 66 16 23 7 48 34 24  152 26 24 36 5 6
1433 Naustdal Nei Nei : : : : : : : : : 19 : : : : :
1438 Bremanger Ja Ja 10 25 22 26 13 12 55 28 22  156 25 11 11 5 :
1439 Vågsøy Ja Nei 35 49 9 26 18 14  113 35 33  239 6 15 37 : :
1441 Selje Ja Nei : : : 9 10 6 38 17 13 93 : : 10 9 :
1443 Eid Ja Nei 19 32 13 15 15 8 35 26 14  113 6 : : : :
1444 Hornindal Ja Nei : : : : : : 10 13 5 49 : : : : :
1445 Gloppen Ja Nei : : : 10 25 6 90 62 10  203 16 10 32 11 :
1449 Stryn Ja Nei 20 35 45 30 21 15 66 33 45  210 7 6 36 7 :
1502 Molde Ja Nei 32  118 50 40 79 14  136  172 51  492 33 9 46 11 :
1504 Ålesund Ja Ja  114  273 53 73  125 34  151  142 64  589  431 24  127 36 8
1505 Kristiansund .. .. 89  186 61 54 56 19  148  138 42  457 29 25  119 : :
1511 Vanylven Nei Nei 16 15 8 12 13 7 39 31 12  114 : : 10 : :
1514 Sande Ja Nei 12 5 5 : : : 32 14 8 66 5 : 8 : :
1515 Herøy Ja Nei 25 22 28 20 14 16 56 30 45  181 : 8 20 5 :
1516 Ulstein Ja Ja 30 40 15 : : : 62 29 16  127 18 10 27 : :
1517 Hareid Nei Nei 10 40 5 : : : 38 24 31  126 : 12 14 : :
1519 Volda Ja Nei 27 46 22 17 15 7 98 48 32  217 10 15 49 7 :
1520 Ørsta Ja Nei 25 42 39 19 26 24 94 44 71  278 12 : 20 7 :
1523 Ørskog Ja Nei 9 36 6 : : : 37 16 10 91 : 6 12 : :
1524 Norddal Ja Nei : : : : : : 42 11 12 85 6 : : : :
1525 Stranda Ja Nei 11 5 6 20 14 13 68 26 21  162 : : : : :
1526 Stordal Nei Nei : : : : : : : : : 27 : : : : :
1528 Sykkylven Ja Nei : : : 23 23 9  105 51 18  229 12 : 19 5 :
1529 Skodje Ja Nei 11 30 25 6 5 6 22 18 14 71 23 : 22 : :
1531 Sula Ja Nei 28 51 12 : : : 52 54 10  163 28 6 45 9 :
1532 Giske Ja Nei 23 16 8 24 16 7 72 46 34  199 : 6 32 8 7
1534 Haram Ja Nei 19 68 46 27 17 21 86 59 44  254 5 10 17 : :
1535 Vestnes Ja Ja 19 36 84 19 24 16 72 30 30  191 : : : : :
1539 Rauma Ja Ja 19 33 20 12 32 8 70 61 24  207 9 : 16 : :
1543 Nesset Ja Nei 15 34 11 12 19 6 42 27 6  112 : 5 10 5 :
1545 Midsund Nei Nei : : : : : : 22 7 11 54 : : : : :
1546 Sandøy Ja Nei : : : : : : 16 13 5 46 5 : : : :
1547 Aukra Ja Nei : : : 9 12 11 28 19 14 93 : 6 13 6 :
1548 Fræna Ja Ja : : : : : : : : : 48 : : : : :
1551 Eide Ja Ja 14 48 11 7 16 5 28 23 15 94 5 : 12 5 :
1554 Averøy Ja Nei 12 39 13 15 16 10 72 39 27  179 : : : : :
1557 Gjemnes Ja Ja : : : 8 7 13 38 10 30  106 : : : : :
1560 Tingvoll Ja Nei 8 13 13 9 6 6 32 17 19 89 : : 9 : :
1563 Sunndal Ja Nei 24 66 22 26 32 10 67 37 48  220 18 5 8 10 :
1566 Surnadal Ja Nei : : : 15 17 11 48 53 39  183 : : : : :
1567 Rindal Ja Nei : : : 15 6 8 38 21 9 97 : : : : :
1571 Halsa Ja Nei : : : : : : : : : 61 : : : : :
1573 Smøla Ja Nei 8 9 10 12 10 10 35 18 8 93 : : : : :
1576 Aure Ja Nei 11 36 13 10 26 6 47 48 11  148 : : 10 : :
1601 Trondheim Ja Nei  582  273  414  338  133  217 1 019  235  648 2 590  166  146  388 66 38
1612 Hemne Ja Ja 9 37 13 11 23 12 59 53 20  178 5 : 13 : :
1613 Snillfjord Nei Nei : : : : : : 14 7 6 33 : : 5 : :
1617 Hitra Nei Nei : : : 21 19 9 53 26 19  147 12 : 7 5 :
1620 Frøya Ja Ja 5 16 17 18 23 14 50 26 21  152 8 : : : :
1621 Ørland Ja Ja 17 59 39 9 10 24 23 16 33  115 : 13 16 9 :
1622 Agdenes Ja Ja 5 14 6 : : : 17 21 17 75 5 7 9 6 :
1624 Rissa Nei Nei 23 30 18 23 21 17 95 42 33  231 : 10 20 6 :
1627 Bjugn Ja Ja 12 14 18 13 15 11 26 35 29  129 10 7 34 5 :
1630 Åfjord Ja Ja : : : : : : 35 28 13  111 5 : 20 : :
1632 Roan Nei Nei : : : : : : : : : 44 : : : : :
1633 Osen Ja Nei : : : : : : : : : 44 : : : : :
1634 Oppdal Ja Ja 11 37 31 26 15 15 87 30 40  213  114 : : : :
1635 Rennebu Nei Nei 7 61 17 5 14 9 26 37 22  113 : : 8 : :
1636 Meldal Ja Nei 35 19 5 14 12 10 67 21 39  163 7 : 14 : :
1638 Orkdal Ja Ja 17 43 21 8 32 11 31 91 12  185 15 7 35 8 6
1640 Røros Ja Ja 16 22 8 11 13 8 48 44 21  145 8 5 10 : :
1644 Holtålen Ja Nei : : : 6 12 11 36 28 15  108 : : 5 : :
1648 Midtre Gauldal Ja Ja 11 51 27 18 14 26 76 29 62  225 5 12 14 5 :
1653 Melhus Nei Nei 56 79 25 27 35 23 66 59 51  261 18 : : 22 :
1657 Skaun Ja Nei 8 16 20 7 15 6 28 32 27  115 : : : 6 :
1662 Klæbu Ja Ja 18 13 19 : : : 18 15 9 59 19 15 24 : :
1663 Malvik Ja Nei 27  101 36 20 16 19 69 13 40  177 : 24 63 18 5
1664 Selbu Ja Nei 10 5 15 13 17 18 45 40 20  153 5 7 10 : :
1665 Tydal Ja Nei : : : : : : : : : 28 : : : : :
1702 Steinkjer Ja Ja  109  148 49 85 61 42  269 83 89  629 22 9 43 : 7
1703 Namsos Ja Ja 68 95 25 52 44 36  178 61 38  409 24 15 61 : :
1711 Meråker Ja Nei : : : 6 8 6 39 19 15 93 : : 5 : :
1714 Stjørdal Ja Ja 84  145 53 33 45 33  194 88 61  454 29 17 50 20 6
1717 Frosta Ja Nei : : : : : : : : : 62 : : 11 : :
1718 Leksvik Ja Nei 11 22 28 13 11 16 43 20 20  123 : : 20 : :
1719 Levanger Ja Nei 54 87 76 25 51 8  139  121 28  372 16 : 41 22 9
1721 Verdal Ja Ja 32  189 59 44 41 33 94 62 63  337 12 14 42 15 7
1723 Mosvik Nei Nei : : : : : : 11 10 10 35 : : : : :
1724 Verran Ja Nei : : : 5 7 17 35 24 21  109 : : : : :
1725 Namdalseid Ja Nei 5 30 5 8 10 5 44 14 13 94 : 8 7 : :
1729 Inderøy Ja Nei 7 13 14 21 11 5 40 29 13  119 : : : : :
1736 Snåsa Ja Nei 11 9 16 10 8 14 33 11 23 99 : : 9 : :
1738 Lierne Nei Nei 7 11 9 13 13 8 16 6 6 62 6 5 : : :
1739 Røyrvik Nei Nei : : : : : : : : : 17 : : : : :
1740 Namsskogan Nei Nei : : : : : : : : : 31 : : : : :
1742 Grong Nei Ja 5 12 15 : : : 28 22 20 94 : 7 12 : :
1743 Høylandet Nei Nei 5 12 13 : : : : : : 53 5 : : : :
1744 Overhalla Ja Nei 22 66 12 13 12 7 45 14 16  107 : 7 13 5 :
1748 Fosnes Ja Nei : : : : : : : : : 21 : : : : :
1749 Flatanger Nei Nei : : : : : : : : : 43 : : : : :
1750 Vikna Ja Nei 11 10 70 15 21 17 44 16 20  133 9 11 22 : :
1751 Nærøy Nei Nei 27 33 16 18 14 18 60 19 43  172 11 : 6 : :
1755 Leka Ja Nei : : : : : : : : : 30 : : : : :
1804 Bodø Ja Ja  146  369 73 84  111 46  260  168 99  768 44 93  206 53 10
1805 Narvik Ja Ja 83  109 49 57 56 33  132  102 68  448 45 29 60 37 7
1811 Bindal Nei Ja : : : 6 11 7 29 19 6 78 7 : : : :
1812 Sømna Ja Ja : : : : : : : : : 45 : : : : :
1813 Brønnøy Ja Nei 21 46 31 23 29 16 71 38 40  217 16 19 48 16 :
1815 Vega Ja Nei : : : : : : 12 5 5 33 : : : : :
1816 Vevelstad Nei Nei : : : : : : : : : 21 : : : : :
1818 Herøy Ja Ja : : : 6 5 7 25 11 10 64 : : 11 : :
1820 Alstahaug Ja Nei 31 27 21 17 12 14 42 9 13  107 7 14 29 10 :
1822 Leirfjord Ja Nei 13 11 6 8 7 5 32 13 13 78 : : 6 : :
1824 Vefsn Ja Ja 61 70 15 29 50 32 92 61 50  314 26 30 68 16 :
1825 Grane Nei Nei : : : : : : : : : 42 : : : : :
1826 Hattfjelldal Ja Ja : : : : : : 19 12 7 57 5 : 11 : :
1827 Dønna Ja Nei 10 7 6 : : : : : : 51 5 : 8 : :
1828 Nesna Ja Ja : : : : : : 30 16 11 69 : : : : :
1832 Hemnes Ja Nei 17 18 21 13 18 11 71 21 34  168 : : : : :
1833 Rana Ja Ja 70  152  104 79 76 50  229 95  108  637 19 38  104 36 :
1834 Lurøy Ja Ja : : : : : : 30 8 8 69 : : : : :
1835 Træna Ja Nei : : : : : : : : : 14 : : : : :
1836 Rødøy Nei Nei : : : : : : : : : 42 : : 6 5 :
1837 Meløy Ja Nei 16 40 21 19 17 11 67 52 31  197 12 13 18 14 :
1838 Gildeskål Nei Ja 5 9 16 13 10 9 47 28 12  119 : : 6 : :
1839 Beiarn Nei Nei : : : 7 5 9 : : : 45 : : : : :
1840 Saltdal Ja Ja 14 39 77 19 14 23 48 29 27  160 27 : 19 : 5
1841 Fauske Ja Nei 16 69 36 26 28 28 91 39 54  266 6 8 28 23 :
1845 Sørfold Nei Nei 11 7 8 9 5 5 30 12 12 73 : 11 6 : :
1848 Steigen Nei Nei 5 44 11 18 16 8 38 21 14  115 : : : : :
1849 Hamarøy Nei Nei 10 9 8 10 6 5 28 16 10 75 : : : : :
1850 Tysfjord Nei Nei : : : : : : 21 24 7 80 6 : : : :
1851 Lødingen Ja Ja : : : : : : 35 22 22  100 : : : : :
1852 Tjeldsund Nei Nei : : : : : : 27 14 10 61 : : : : :
1853 Evenes Nei Ja 5 28 9 9 6 10 20 5 6 56 6 : : : :
1854 Ballangen Ja Ja 6 8 9 15 8 14 42 13 22  114 : : : : :
1856 Røst Ja Nei : : : : : : : : : 20 : : : : :
1857 Værøy Nei Nei : : : : : : : : : 5 : : : : :
1859 Flakstad Ja Nei : : : : : : : : : 28 : : : : :
1860 Vestvågøy Nei Nei 49 59 10 32 49 22 97 70 41  311 9 : 25 20 :
1865 Vågan Ja Nei 24 19 49 24 23 24 84 57 53  265 8 7 44 7 :
1866 Hadsel Ja Ja 30 46 35 42 27 18 78 45 27  237 21 7 20 8 :
1867 Bø Ja Ja 11 31 11 27 9 17 71 20 39  183 : : 13 : :
1868 Øksnes Ja Ja : : : 16 20 13 36 15 12  112 : 17 22 12 :
1870 Sortland Ja Nei 59  241 31 30 30 14 70 51 33  228 5 21 28 13 6
1871 Andøy Ja Ja 13 46 22 13 28 12 61 42 19  175 : : : : :
1874 Moskenes Ja Nei : : : : : : 14 7 6 38 : : : : :
1901 Harstad Ja Ja 88  144 25 71 58 50  160 83  102  524 28 10 37 18 5
1902 Tromsø Ja Nei  157  108  160  160  132 83  320  148  178 1 021 79  110  183 51 14
1911 Kvæfjord Ja Ja 85 8 21 28 6 6 28 19 11 98 10 10 37 6 :
1913 Skånland Ja Nei 6 28 5 14 17 9 34 18 18  110 : : : 7 :
1915 Bjarkøy Nei Nei : : : : : : : : : 29 : : : : :
1917 Ibestad Ja Ja : : : 10 7 14 31 14 20 96 : : 5 8 :
1919 Gratangen Nei Nei : : : 6 8 9 10 9 12 54 : : : : :
1920 Lavangen Ja Ja : : : : : : : : : 36 : : : : :
1922 Bardu Ja Nei 20 43 8 13 11 11 31 25 16  107 : 6 : : :
1923 Salangen Nei Nei 9 7 11 8 6 9 : : : 51 : : 13 : :
1924 Målselv Ja Nei 5 17 37 14 15 11 37 18 38  133 13 18 30 18 :
1925 Sørreisa Ja Ja 15 27 6 : : : 28 24 6 86 5 5 : : :
1926 Dyrøy Ja Nei 13 6 5 6 7 5 18 7 5 48 : : : : :
1927 Tranøy Nei Nei : : : 11 10 7 21 19 9 77 : : : : :
1928 Torsken Ja Nei : : : : : : : : : 38 : : : : :
1929 Berg Ja Nei : : : : : : : : : 35 : : : : :
1931 Lenvik Nei Nei 30 47 48 35 45 28  108 37 53  306 10 29 48 21 :
1933 Balsfjord Nei Nei 44 51 33 34 19 50 57 16 67  243 : 8 34 10 :
1936 Karlsøy Ja Nei : : : 11 9 11 35 13 12 91 : 6 9 6 :
1938 Lyngen Ja Nei 22 29 10 18 23 7 46 20 18  132 12 : 23 6 :
1939 Storfjord Nei Nei 7 13 5 : : : : : : 40 9 : 10 5 :
1940 Gáivuotna Kåfjord Nei Nei 5 19 8 : : : 13 12 7 51 : 7 : : :
1941 Skjervøy Ja Ja 18 27 7 12 9 12 19 11 19 82 13 : : 6 :
1942 Nordreisa Ja Ja 23 25 13 10 7 16 40 11 30  114 19 12 15 11 :
1943 Kvænangen Nei Nei : : : : : : 21 6 8 56 : : : : :
2002 Vardø Ja Nei : : : 26 5 11 20 8 11 81 : : : : :
2003 Vadsø Ja Nei 18 45 24 19 24 18 55 27 24  167 34 : 26 : :
2004 Hammerfest Nei Nei 36 36 34 22 15 15 45 15 34  146 14 5 18 6 :
2011 Guovdageaidnu Kautokeino Nei Ja : : : 5 11 10 13 13 9 61 8 12 11 9 :
2012 Alta Ja Ja 26 28  101 32 24 57 76 44 42  275 27 24  117 61 :
2014 Loppa Ja Nei : : : 11 16 7 : : : 63 : : 8 : :
2015 Hasvik Nei Nei : : : : : : : : : 32 : : : : :
2017 Kvalsund Ja Ja : : : : : : : : : 49 : : 6 : :
2018 Måsøy Ja Nei 8 16 5 13 5 7 : : : 54 : : : : :
2019 Nordkapp Ja Nei : : : : : : : : :  118 : 8 13 : :
2020 Porsanger Porsángu Porsanki Nei Nei 14 39 12 12 12 5 21 28 13 91 : 6 19 8 :
2021 Kárásjohka Karasjok Ja Nei 6 8 8 6 15 12 9 11 19 72 : : : : :
2022 Lebesby Ja Nei 10 31 8 : : : 19 13 5 86 : : 6 : :
2023 Gamvik Nei Nei : : : : : : : : : 27 : : : : :
2024 Berlevåg Ja Ja : : : : : : 15 7 10 48 : : : : :
2025 Deatnu Tana Ja Nei 12 37 20 19 9 9 29 8 13 87 6 9 15 8 :
2027 Unjárga Nesseby Nei Nei : : : : : : 10 7 6 40 : : : : :
2028 Båtsfjord Nei Nei : : : 17 11 10 19 8 8 73 : : : : :
2030 Sør-Varanger Ja Nei 41 52 29 39 38 20 68 34 36  235 12 21 38 15 :
                                   
Bydeler                                  
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) Ja Nei 64  168 80 40 19 59  154 49  177  498 22 31 39 21 9
Grünerløkka (Oslo) Ja Nei  106  190  129 52 37 85  178 54  203  609 20 34 42 25 14
Sagene (Oslo) Ja Nei  129  118  115 76 24 98  187 71  200  656 18 49 58 18 7
St. Hanshaugen (Oslo) Ja Nei 41 76 65 35 34 41  148 68  143  469 6 23 48 10 5
Frogner (Oslo) Ja Nei 80  130 97 68 47  114  227  138  339  933 30 39 69 17 16
Ullern (Oslo) Ja Nei 19 48 65 18 13 47 92 58  203  431 29 43 59 16 6
Vestre Aker (Oslo) Ja Nei 57 69  141 40 43 70  210  178  250  791 64 91 69 33 10
Nordre Aker (Oslo) Ja Nei 43  182  104 52 55 68  267  155  292  889 28 67 84 14 12
Bjerke (Oslo) Ja Ja 61 71 70 53 32 90  190 86  214  665 22 60 59 10 :
Grorud (Oslo) Ja Nei 54 87 81 46 41 74 99 66  172  498 18 42 62 18 :
Stovner (Oslo) Ja Ja 98  158 68 43 43 57 89 47  110  389 33 43 62 13 7
Alna (Oslo) Ja Nei 79  242  136 83 68  134  248  117  269  919 24 85  119 47 :
Østensjø (Oslo) Ja Nei 54  134  124  123 97  169  397  171  442 1 399 5 66 68 37 7
Nordstrand (Oslo) Ja Nei 66  128  122 67 50  120  380  162  456 1 235 25 53 94 23 6
Søndre Nordstrand (Oslo) Ja Nei 75  167 93 26 29 35 53 42 72  257 31  107 99 75 9
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
1  Definisjoner: Mottakere pr 31.12.2007. F.o.m. 2007 IPLOS kilde, som ersatter KOSTRA-skjema. Praktisk bistand omfatter hjemmehjelp, husmorvikartjeneste, brukerstyrt personlig assistent og annen hjelpevirksomhet til hjemmeboende. Avlastning og støttekontakt er med her når det gis på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne, funksjonshemming eller sykdom (jf. sosialtjenesteloven § 4-2 b og c). .. = Oppgave mangler eller er så mangelfull at tall ikke kan gis. : = Færre enn 5 mottakere.

Standardtegn i tabeller