Statistisk sentralbyrå

19 Stønadstilfeller med økonomisk sosialhjelp i 6 måneder eller mer og stønadstilfeller med økonomisk sosialhjelp i 6 måneder eller mer og arbeidsøker. Stønadskommune. 2006 og 2007 1
Kommune Stønadstilfeller i alt 2006 Stønadstilfeller med stønad i 6 md. eller mer 2006 Stønadstilfeller med stønad i 6 md. eller mer og arbeidssøker 2006 Stønadstilfeller i alt 2007 Stønadstilfeller med stønad i 6 md. eller mer 2007 Stønadstilfeller med stønad i 6 md. eller mer og arbeidssøker 2007
0101 Halden 1 013  478  220  982  472  214
0104 Moss 1 174  423  188 1 033  355  138
0105 Sarpsborg 1 672  729  393 1 459  661  312
0106 Fredrikstad 2 512 1 094  505 2 191  914  393
0111 Hvaler 97 49 16  110 37 11
0118 Aremark 26 9 : 25 7 2
0119 Marker  129 39 4  105 36 5
0121 Rømskog 14 4 3 13 3 :
0122 Trøgstad  121 46 21  109 34 13
0123 Spydeberg  139 27 9  124 42 14
0124 Askim  484  146 55  426  128 49
0125 Eidsberg  320  133 43  283 81 29
0127 Skiptvet 72 26 9 75 19 5
0128 Rakkestad  202 73 29  213 86 32
0135 Råde  131 47 18  114 38 15
0136 Rygge  310  110 46  278  119 48
0137 Våler 87 22 5 80 16 5
0138 Hobøl 94 27 15 71 27 11
0211 Vestby  166 55 26  208 85 35
0213 Ski  570  267  107  525  264 84
0214 Ås  226 75 35  192 71 22
0215 Frogn  236  105 29  228  110 26
0216 Nesodden  397  151 56  320 87 17
0217 Oppegård  412  160 76  346  133 53
0219 Bærum 1 892  820  268 1 864  787  237
0220 Asker  967  447  169  857  447  150
0221 Aurskog-Høland  334  117 65  311  103 35
0226 Sørum  252 78 38  186 64 23
0227 Fet  164 43 17  136 39 14
0228 Rælingen  372  163 68  306  122 55
0229 Enebakk  171 71 26  149 58 24
0230 Lørenskog  797  344  148  666  312  132
0231 Skedsmo 1 089  429  148 1 040  402  146
0233 Nittedal  364  104 45  319  128 50
0234 Gjerdrum  115 37 20  121 33 14
0235 Ullensaker  607  200 69  563  170 64
0236 Nes  298 92 42  276 82 31
0237 Eidsvoll  446  132 53  433  121 33
0238 Nannestad  211 63 27  186 49 15
0239 Hurdal 61 23 9 58 17 7
0301 Oslo 19 827 8 352 3 090 18 127 7 736 2 627
0402 Kongsvinger  586  240  133  539  186  102
0403 Hamar 1 058  556  178 1 054  569  167
0412 Ringsaker  896  325  122  835  304  117
0415 Løten  189 66 29  196 88 37
0417 Stange  496  198 96  498  214  103
0418 Nord-Odal  119 45 15  123 42 22
0419 Sør-Odal  213 83 39  199 50 23
0420 Eidskog  218 92 45  233 94 39
0423 Grue  205 86 34  200 83 37
0425 Åsnes  280  115 43  273 98 34
0426 Våler  151 31 12  130 45 18
0427 Elverum  658  318  146  593  285  124
0428 Trysil  208 65 33  189 68 23
0429 Åmot  133 54 29  132 38 19
0430 Stor-Elvdal  104 47 17  120 47 11
0432 Rendalen 34 16 6 44 13 5
0434 Engerdal 33 : : 18 3 :
0436 Tolga 65 33 10 69 24 8
0437 Tynset  155 52 16  135 53 22
0438 Alvdal 57 21 12 43 15 5
0439 Folldal 59 15 4 56 14 :
0441 Os 58 19 12 50 16 10
0501 Lillehammer  588  227 75  594  205 58
0502 Gjøvik  940  372  191  901  358  132
0511 Dovre  132 52 13  136 39 9
0512 Lesja 57 21 4 52 18 4
0513 Skjåk 54 21 4 65 15 :
0514 Lom 67 13 3 63 13 :
0515 Vågå 85 30 7 84 22 10
0516 Nord-Fron  124 33 14  123 35 19
0517 Sel  227 80 31  227 65 20
0519 Sør-Fron 80 20 18 66 8 :
0520 Ringebu 85 22 12 85 38 13
0521 Øyer  134 48 7  126 49 7
0522 Gausdal  109 55 18 95 45 15
0528 Østre Toten  306 81 32  262 54 18
0529 Vestre Toten  382  131 56  262 78 24
0532 Jevnaker  138 48 21  120 43 13
0533 Lunner  207 52 19  166 33 13
0534 Gran  293 83 38  257 55 17
0536 Søndre Land  138 56 18  112 46 10
0538 Nordre Land  131 41 13  130 39 10
0540 Sør-Aurdal 73 23 8 93 25 9
0541 Etnedal 35 7 : 34 5 :
0542 Nord-Aurdal  191 60 24  173 56 21
0543 Vestre Slidre 76 18 6 55 9 4
0544 Øystre Slidre 84 20 : 83 25 5
0545 Vang 42 7 : 38 7 3
0602 Drammen 2 065  939  421 1 862  911  384
0604 Kongsberg  689  274  134  636  244  121
0605 Ringerike  709  316  149  642  310  134
0612 Hole 91 32 11  104 48 17
0615 Flå 26 3 : 26 3 :
0616 Nes 56 26 12 60 19 4
0617 Gol  136 47 11  150 41 11
0618 Hemsedal 31 5 : 39 15 4
0619 Ål  102 45 19 99 37 13
0620 Hol 64 18 5 50 10 :
0621 Sigdal 53 23 6 61 26 8
0622 Krødsherad 57 10 6 61 14 6
0623 Modum  330  117 38  279 94 22
0624 Øvre Eiker  457  161 63  345  106 27
0625 Nedre Eiker  757  258  109  679  247 93
0626 Lier  491  165 69  435  168 56
0627 Røyken  215 63 25  181 58 16
0628 Hurum  251  108 41  274  101 31
0631 Flesberg 69 14 3 63 14 6
0632 Rollag 24 6 3 20 5 :
0633 Nore og Uvdal 59 11 5 44 12 7
0701 Horten  765  356  127  700  313  119
0702 Holmestrand  316 94 36  297 89 37
0704 Tønsberg 1 078  362  134  957  345 94
0706 Sandefjord 1 421  565  212 1 313  538  204
0709 Larvik 1 215  557  206 1 117  518  200
0711 Svelvik  219 83 33  197 91 34
0713 Sande  166 73 27  153 67 32
0714 Hof 85 20 8 81 33 14
0716 Re (Våle før 2002)  240  118 35  256 89 27
0719 Andebu 98 26 12 99 26 11
0720 Stokke  289  127 52  254  103 38
0722 Nøtterøy  566  236 76  540  200 58
0723 Tjøme 91 27 9 84 27 7
0728 Lardal 75 32 9 77 35 15
0805 Porsgrunn 1 096  563  247  848  452  170
0806 Skien 1 568  754  432 1 428  679  343
0807 Notodden  341  149 63  319  162 76
0811 Siljan 29 7 : 43 11 :
0814 Bamble  401  178 55  381  155 36
0815 Kragerø  438  188 71  383  168 59
0817 Drangedal  145 55 16  125 57 15
0819 Nome  203 75 32  201 34 12
0821 Bø  202 66 26  205 65 28
0822 Sauherad  125 46 18  104 11 5
0826 Tinn  151 55 27  160 53 25
0827 Hjartdal 24 10 : 23 : :
0828 Seljord 76 19 3 74 14 4
0829 Kviteseid 42 12 3 55 8 :
0830 Nissedal 24 4 : 19 7 4
0831 Fyresdal 16 4 : 16 : :
0833 Tokke 66 16 6 45 8 4
0834 Vinje  111 50 10  111 42 9
0901 Risør  275  119 40  296  122 38
0904 Grimstad  520  211 83  474  184 71
0906 Arendal 1 480  555  232 1 394  643  259
0911 Gjerstad  108 45 11  124 44 12
0912 Vegårshei 32 8 : 24 : :
0914 Tvedestrand  227 94 27  232  105 26
0919 Froland  223 59 11  187 50 14
0926 Lillesand  196 60 19  173 51 19
0928 Birkenes 91 27 8 72 15 4
0929 Åmli 73 23 8 90 23 6
0935 Iveland 27 4 : 21 4 4
0937 Evje og Hornnes 79 41 14 45 20 11
0938 Bygland 52 15 : 49 16 5
0940 Valle 23 4 : 24 3 :
0941 Bykle 12 : : 11 : :
1001 Kristiansand 2 502  941  513 2 053  783  414
1002 Mandal  379  132 75  324 86 51
1003 Farsund  152 47 23  172 51 22
1004 Flekkefjord  240 79 23  211 53 22
1014 Vennesla  381  129 58  376  115 52
1017 Songdalen  163 52 21  133 35 8
1018 Søgne  247 99 40  230 89 35
1021 Marnardal 50 10 6 51 10 6
1026 Åseral 17 5 : 18 5 :
1027 Audnedal 20 8 4 17 6 3
1029 Lindesnes  121 38 15  104 26 7
1032 Lyngdal  170 51 21  148 46 22
1034 Hægebostad 32 12 4 27 7 :
1037 Kvinesdal  104 34 15  116 27 7
1046 Sirdal 35 10 7 27 13 10
1101 Eigersund  312  111 40  295  110 30
1102 Sandnes 1 167  394  132  940  308  100
1103 Stavanger 3 089 1 428  515 2 572 1 229  393
1106 Haugesund  909  355  124  766  268 85
1111 Sokndal 54 17 3 60 15 4
1112 Lund 57 19 7 35 13 :
1114 Bjerkreim 23 15 4 31 12 5
1119 Hå  243  117 44  227 94 35
1120 Klepp  251 70 28  210 64 16
1121 Time  325  135 56  297  113 39
1122 Gjesdal  163 64 19  139 36 5
1124 Sola  316  117 47  245  118 48
1127 Randaberg  171 83 22  173 86 23
1129 Forsand 27 8 : 22 3 :
1130 Strand  271  121 51  256  103 40
1133 Hjelmeland 55 14 3 48 11 3
1134 Suldal 76 35 6 76 34 4
1135 Sauda 80 29 14 81 29 11
1141 Finnøy 44 9 : 39 15 8
1142 Rennesøy 44 15 5 39 19 6
1144 Kvitsøy : : : : : :
1145 Bokn 8 : : 7 : :
1146 Tysvær  202 62 20  186 64 24
1149 Karmøy  664  230 90  530  172 60
1151 Utsira : : : : : :
1160 Vindafjord 98 19 8 62 9 3
1201 Bergen 7 830 3 821 1 352 7 096 3 479 1 069
1211 Etne 59 18 4 52 13 6
1216 Sveio 87 26 13 74 25 11
1219 Bømlo  148 40 15  135 37 16
1221 Stord  523  171 78  426  149 76
1222 Fitjar 49 16 7 35 13 4
1223 Tysnes 33 4 4 32 6 :
1224 Kvinnherad  268 97 43  213 74 31
1227 Jondal 22 5 : 15 4 :
1228 Odda  232 85 40  209 82 31
1231 Ullensvang 43 7 : 21 5 :
1232 Eidfjord 27 : : 13 : :
1233 Ulvik 53 14 4 33 9 :
1234 Granvin 22 11 6 27 13 4
1235 Voss  421  192 43  433  222 56
1238 Kvam  210 77 31  196 88 20
1241 Fusa 40 11 3 33 8 4
1242 Samnanger 50 17 7 46 16 8
1243 Os  290  102 33  261  131 45
1244 Austevoll 57 18 3 36 6 3
1245 Sund  118 38 20  123 36 16
1246 Fjell  465  189 88  448  201 95
1247 Askøy  449  155 61  364  134 44
1251 Vaksdal 69 21 12 73 22 14
1252 Modalen 12 : : 15 : :
1253 Osterøy  131 42 16  106 28 11
1256 Meland  154 51 13  144 46 14
1259 Øygarden  103 19 13 75 19 11
1260 Radøy  109 40 9  105 23 12
1263 Lindås  299  107 43  269 88 27
1264 Austrheim 67 9 4 52 3 :
1265 Fedje 11 : : 10 3 :
1266 Masfjorden 13 : : 11 4 :
1401 Flora  326  116 55  326  120 39
1411 Gulen 40 16 : 46 13 :
1412 Solund 11 3 : 6 : :
1413 Hyllestad 15 : : 16 : :
1416 Høyanger  114 28 9  104 29 7
1417 Vik 46 13 : 35 7 :
1418 Balestrand 33 7 4 26 5 :
1419 Leikanger 27 10 3 27 11 :
1420 Sogndal  111 23 10  121 46 20
1421 Aurland 54 14 6 36 12 :
1422 Lærdal 53 15 7 49 28 9
1424 Årdal  107 41 13  101 31 7
1426 Luster 55 16 6 51 13 5
1428 Askvoll 78 23 5 55 19 5
1429 Fjaler 54 13 6 56 17 5
1430 Gaular 34 8 : 28 5 :
1431 Jølster 74 20 12 81 14 8
1432 Førde  328  124 58  291  121 49
1433 Naustdal 50 6 3 26 : :
1438 Bremanger 57 14 3 35 15 :
1439 Vågsøy 73 25 14 66 23 12
1441 Selje 31 6 3 27 : :
1443 Eid  114 38 13  100 25 10
1444 Hornindal 11 4 : 8 : :
1445 Gloppen  131 30 13  112 36 13
1449 Stryn 80 20 10 80 23 13
1502 Molde  506  207 57  553  266 75
1504 Ålesund  992  316  182  907  275  146
1505 Kristiansund  742  277  140  609  223 76
1511 Vanylven 54 14 11 44 : :
1514 Sande 44 5 3 31 3 :
1515 Herøy  158 39 15  123 39 14
1516 Ulstein  121 20 9  134 37 14
1517 Hareid  108 33 12 81 23 10
1519 Volda  125 24 6  117 35 11
1520 Ørsta  209 49 10  163 48 11
1523 Ørskog 32 9 3 35 8 :
1524 Norddal 34 3 : 23 4 :
1525 Stranda 57 9 : 46 6 :
1526 Stordal 16 : : 18 3 :
1528 Sykkylven  124 28 11  117 38 19
1529 Skodje 81 21 9 67 21 7
1531 Sula  105 35 18 87 32 13
1532 Giske 70 13 4 69 13 4
1534 Haram  136 25 8  104 22 4
1535 Vestnes 94 19 7 89 27 12
1539 Rauma  151 65 36  151 59 31
1543 Nesset 80 25 8 87 25 7
1545 Midsund 45 18 4 34 17 :
1546 Sandøy 21 4 : 5 : :
1547 Aukra 23 5 3 24 7 4
1548 Fræna  206 69 27  209 72 25
1551 Eide  103 15 10 98 13 5
1554 Averøy 82 16 12 60 4 3
1557 Gjemnes 64 12 5 60 11 6
1560 Tingvoll 65 15 6 46 10 3
1563 Sunndal  194 67 32  165 62 28
1566 Surnadal  107 23 10 97 19 9
1567 Rindal 16 : : 19 : :
1571 Halsa 51 19 6 43 19 5
1573 Smøla 58 10 3 52 15 6
1576 Aure 69 21 12 60 21 11
1601 Trondheim 5 067 1 873  904 4 518 1 722  819
1612 Hemne 98 30 16 90 30 13
1613 Snillfjord 5 : : 5 3 :
1617 Hitra  103 17 6 81 14 9
1620 Frøya 98 23 8 70 19 6
1621 Ørland  122 30 13 89 24 12
1622 Agdenes 26 5 : 27 5 :
1624 Rissa  127 28 12 97 28 14
1627 Bjugn 89 12 7 74 17 8
1630 Åfjord 17 3 : 11 : :
1632 Roan 16 5 : 22 6 3
1633 Osen 32 4 : 26 6 4
1634 Oppdal  104 35 9 93 27 10
1635 Rennebu 45 4 : 31 7 4
1636 Meldal 76 15 7 77 10 3
1638 Orkdal  300  152 46  288  149 53
1640 Røros 89 31 17  102 37 19
1644 Holtålen 41 9 : 30 11 :
1648 Midtre Gauldal  120 37 10  119 33 8
1653 Melhus  356  104 35  334  110 40
1657 Skaun 96 18 10 88 29 14
1662 Klæbu 88 21 8 75 24 9
1663 Malvik  214 40 16  209 37 17
1664 Selbu 70 18 8 64 14 3
1665 Tydal 19 12 6 17 5 :
1702 Steinkjer  573  219 96  565  224 89
1703 Namsos  307 92 46  282  124 48
1711 Meråker 43 8 5 39 10 :
1714 Stjørdal  377 78 25  360 72 18
1717 Frosta 63 15 10 57 14 9
1718 Leksvik 42 6 3 38 8 6
1719 Levanger  397  132 63  362  116 48
1721 Verdal  426  183 59  406  163 52
1723 Mosvik 13 : : 15 : :
1724 Verran 50 5 : 49 3 :
1725 Namdalseid 25 : : 33 3 :
1729 Inderøy  119 46 23  105 24 12
1736 Snåsa 35 12 : 37 : :
1738 Lierne 26 6 : 21 5 :
1739 Røyrvik 18 4 : 15 5 :
1740 Namsskogan 25 6 : 20 : :
1742 Grong 84 6 : 75 8 :
1743 Høylandet 16 : : 16 : :
1744 Overhalla 93 12 4 86 18 6
1748 Fosnes 20 3 : 12 : :
1749 Flatanger 35 10 : 31 8 3
1750 Vikna  106 19 9 94 23 12
1751 Nærøy  164 40 18  145 23 7
1755 Leka 23 3 : 20 4 :
1804 Bodø  964  338  153  976  354  164
1805 Narvik  515  163 72  472  167 82
1811 Bindal 40 4 : 31 7 :
1812 Sømna 56 9 4 58 9 :
1813 Brønnøy  225 71 18  217 73 21
1815 Vega 64 12 6 60 9 4
1816 Vevelstad 12 3 : 9 : :
1818 Herøy 54 8 : 59 12 :
1820 Alstahaug  298 80 37  277 76 36
1822 Leirfjord 73 19 4 60 18 5
1824 Vefsn  284 59 26  240 58 28
1825 Grane 55 6 : 46 : :
1826 Hattfjelldal 32 7 : 33 8 :
1827 Dønna 53 19 9 40 16 8
1828 Nesna 40 : : 64 13 6
1832 Hemnes  146 55 27  133 47 24
1833 Rana  894  395  188  858  370  165
1834 Lurøy 57 8 3 37 9 :
1835 Træna 12 3 : 13 : :
1836 Rødøy 31 9 4 24 4 :
1837 Meløy  183 68 20  189 91 30
1838 Gildeskål 56 12 5 53 11 :
1839 Beiarn 44 10 4 20 : :
1840 Saltdal  181 69 20  154 60 21
1841 Fauske  348  123 66  304  103 51
1845 Sørfold 78 17 8 62 16 4
1848 Steigen  123 31 10  108 27 9
1849 Hamarøy 65 8 : 49 6 3
1850 Tysfjord  113 21 19  123 22 21
1851 Lødingen  121 31 5  117 20 5
1852 Tjeldsund 40 7 3 31 : :
1853 Evenes 30 12 7 29 6 4
1854 Ballangen 88 23 11 79 35 17
1856 Røst 27 7 4 25 8 :
1857 Værøy 30 11 4 28 10 6
1859 Flakstad 26 : : 27 4 3
1860 Vestvågøy  282 75 29  290 72 32
1865 Vågan  338 92 30  342 94 17
1866 Hadsel  233 36 22  253 35 20
1867 Bø  100 20 13 61 11 9
1868 Øksnes  114 18 14  112 19 14
1870 Sortland  304 82 36  343 82 29
1871 Andøy  172 60 24  148 40 20
1874 Moskenes 26 4 : 27 8 1
1901 Harstad  453  133 60  497  137 40
1902 Tromsø 1 598  524  217 1 516  491  181
1911 Kvæfjord  104 29 14 91 35 19
1913 Skånland 61 14 8 60 15 3
1915 Bjarkøy 6 : : : : :
1917 Ibestad 71 12 4 52 7 2
1919 Gratangen 88 30 10 44 4 3
1920 Lavangen 42 : : 34 9 6
1922 Bardu 69 22 5 53 20 3
1923 Salangen 74 20 7 63 24 7
1924 Målselv  111 24 9 77 17 4
1925 Sørreisa 77 33 12 85 31 14
1926 Dyrøy 28 5 : 33 6 3
1927 Tranøy 48 12 5 40 8 :
1928 Torsken 43 7 3 29 4 :
1929 Berg 20 4 : 10 3 :
1931 Lenvik  239 70 38  220 59 24
1933 Balsfjord  101 32 12 85 24 9
1936 Karlsøy 93 18 8 83 7 3
1938 Lyngen 74 20 11 53 9 4
1939 Storfjord 51 5 4 33 9 3
1940 Gáivuotna Kåfjord 74 18 10 69 13 9
1941 Skjervøy  151 27 5  128 20 3
1942 Nordreisa  132 36 13  125 28 8
1943 Kvænangen 42 6 3 37 5 4
2002 Vardø  145 47 27  117 51 31
2003 Vadsø  319  117 49  291  139 52
2004 Hammerfest  232 72 20  219 59 17
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  110 26 13 88 22 14
2012 Alta  573  166 92  560  149 66
2014 Loppa 37 7 5 34 5 :
2015 Hasvik 57 16 6 39 13 4
2017 Kvalsund 65 8 3 35 : :
2018 Måsøy 44 6 : 33 : :
2019 Nordkapp  143 42 15  140 33 15
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  252 88 27  239 85 25
2021 Kárásjohka Karasjok  139 38 19  113 29 17
2022 Lebesby 93 27 9 83 18 7
2023 Gamvik 71 19 6 61 14 6
2024 Berlevåg 53 18 11 58 18 7
2025 Deatnu Tana  130 25 10  111 25 6
2027 Unjárga Nesseby 33 9 : 41 6 :
2028 Båtsfjord  109 39 30 99 31 19
2030 Sør-Varanger  228 47 20  182 35 14
             
Bydeler            
Sydvestre Jeløy(Moss) 27 6 : 26 6 :
Nordre Jeløy(Moss)  206 83 34  189 77 31
Sydøstre Jeløy(Moss) 66 16 7 63 15 6
Melløs/Øre(Moss)  144 54 27  137 53 26
Sentrum(Moss)  387  145 68  355  137 65
Mosseskogen vest(Moss) 66 26 9 64 26 9
Kambo(Moss) 78 28 11 72 28 11
Mosseskogen øst(Moss) 96 35 16 94 35 16
Mosseelva/Dillingøya(Moss) 97 27 13 90 26 13
Sentrum (Sarpsborg)  712  360  196  676  352  190
Varteig (Sarpsborg) 43 16 9 41 16 9
Skjeberg (Sarpsborg)  380  154 88  367  152 88
Tune (Sarpsborg)  479  183 92  452  178 90
Hafslundsøy (Sarpsborg) 50 14 8 48 14 8
Sentrum (Fredrikstad) 1 475  700  323 1 427  686  318
Borge (Fredrikstad)  335  119 57  288  116 56
Rolvsøy (Fredrikstad)  168 60 27  159 58 26
Kråkerøy (Fredrikstad)  150 53 30  142 53 30
Onsøy (Fredrikstad)  358  153 67  348  150 66
Bekkestua (Bærum)  567  219 83  542  215 83
Sandvika (Bærum)  771  353  109  743  349  107
Rykkin (Bærum)  533  236 73  510  230 73
Drengsrud (Asker) 36 16 : 35 16 :
Arnestad (Asker) 60 18 14 58 17 13
Heggedal (Asker) 75 33 12 75 33 12
Hofstad (Asker) 74 35 13 73 35 13
Billingstad (Asker) 61 29 10 58 30 10
Jansløkka (Asker)  132 54 22  125 52 21
Nesøya (Asker) 39 21 11 37 20 11
Solberg (Asker) 28 13 5 29 13 5
Vettre (Asker) 32 16 6 32 17 7
Bondi (Asker) 79 47 15 78 47 15
Rønningen (Asker) 53 21 7 52 21 7
Mellom-Nes (Asker) 53 27 6 53 27 6
Hagaløkka (Asker)  108 53 19  105 51 17
Vardåsen (Asker) 72 38 17 70 38 17
Østenstad (Asker) 57 23 11 56 23 11
Lillestrøm (Skedsmo)  312  122 44  298  117 42
Skedsmokorset (Skedsmo)  288  105 37  275  103 35
Strømmen/Skjetten (Skedsmo)  479  201 67  460  192 63
Gamle Oslo (Oslo) 2 716 1 271  512 2 665 1 262  509
Grünerløkka (Oslo) 2 476 1 113  378 2 433 1 111  377
Sagene (Oslo) 1 924  878  316 1 893  875  316
St. Hanshaugen (Oslo) 1 157  442  148 1 142  441  149
Frogner (Oslo) 1 266  535  193 1 258  529  189
Ullern (Oslo)  350  144 40  345  144 40
Vestre Aker (Oslo)  457  176 60  451  173 58
Nordre Aker (Oslo)  938  362  169  915  356  165
Bjerke (Oslo) 1 208  497  192 1 177  487  188
Grorud (Oslo) 1 096  460  185 1 083  453  182
Stovner (Oslo) 1 010  420  179  984  410  177
Alna (Oslo) 1 382  514  188 1 360  508  187
Østensjø (Oslo) 1 133  430  160 1 119  429  159
Nordstrand (Oslo)  866  318  125  838  312  124
Søndre Nordstrand (Oslo) 1 488  629  199 1 464  623  196
Sentrum (Oslo) 86 33 18 84 34 19
Marka (Oslo) 23 11 : 23 11 :
Hamar vest (Hamar)  130 74 16  126 74 16
Storhamar (Hamar) 89 45 15 86 44 14
Hamar nord (Hamar) 50 29 7 48 28 7
Midtbyen (Hamar)  320  169 64  305  166 63
Hamar øst (Hamar)  172  100 33  163 98 31
Vang vest (Hamar) 76 40 14 72 39 13
Vang midtre (Hamar) 81 35 8 76 34 8
Vang øst (Hamar) 79 37 12 71 35 10
Vang nord (Hamar) 51 24 8 48 23 7
Furnes (Ringsaker)  251 85 29  242 84 28
Brumunddal (Ringsaker)  288  121 54  284  120 53
Nes (Ringsaker) 84 32 8 83 31 8
Moelv (Ringsaker)  220 75 25  214 75 25
Brøttum (Ringsaker) 52 12 6 48 12 6
Vingrom (Lillehammer) 8 4 : 7 4 :
Saksumdalen (Lillehammer) : : : : : :
Vingar (Lillehammer) 31 11 4 29 11 4
Jørstadmoen (Lillehammer) 28 10 : 28 10 :
Rudsbygda (Lillehammer) 5 : : 5 : :
Fåberg (Lillehammer) 17 7 : 17 7 :
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) 11 : : 11 : :
Røyslimoen (Lillehammer) 33 10 3 33 10 3
Søre Ål (Lillehammer) 72 22 9 73 22 9
Nordre Ål (Lillehammer)  129 50 13  127 50 13
Nybu (Lillehammer) 10 3 3 10 3 3
Øvre bydel (Lillehammer) 92 47 12 91 46 12
Sentrumkjernen (Lillehammer) 87 34 9 83 34 9
Nedre bydel (Lillehammer) 58 24 13 52 22 11
Sørbyen (Gjøvik)  175 70 33  162 66 31
Sentrum (Gjøvik)  300  122 66  285  117 64
Nordbyen (Gjøvik)  103 41 23  100 42 24
Hunndalen (Gjøvik)  267  114 56  258  114 55
Snertingdal (Gjøvik) 38 10 5 39 10 5
Biri (Gjøvik) 55 15 8 55 15 8
Åssiden (Drammen)  267  119 53  256  117 52
Øvre Bragernes (Drammen)  119 62 27  121 63 28
Bragernes sentrum (Drammen)  209  103 36  198 99 35
Brakerøya - Strøtvet (Drammen)  118 67 28  115 67 27
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen)  181 76 39  169 74 38
Strømsø (Drammen)  360  163 76  349  161 76
Tangen - Åskollen (Drammen)  235 86 43  224 85 41
Danvik - Fjell (Drammen)  387  177 82  378  174 80
Skoger (Drammen) 46 17 9 47 18 9
Konnerud (Drammen)  103 45 20  100 45 20
Vegård (Ringerike) : : : : : :
Kirkekretsen (Ringerike) 20 7 : 19 7 :
Eikli (Ringerike)  134 64 28  131 63 28
Ullerål (Ringerike) 86 33 13 86 33 13
Hønefoss (Ringerike)  139 69 28  136 69 28
Vang (Ringerike) 40 20 16 40 20 16
Åsbygda (Ringerike) 7 : : 7 2 :
Veien (Ringerike)  127 54 28  122 53 28
Stranden (Ringerike) 7 3 : 6 : :
Tyristrand (Ringerike) 32 16 8 30 16 8
Heggen (Ringerike) 12 : : 10 : :
Borglund (Ringerike) 7 3 : 7 3 :
Sokna (Ringerike) 36 18 11 36 18 11
Hallingby (Ringerike) 32 14 8 32 14 8
Ringmoen (Ringerike) 8 : : 8 : :
Nes (Ringerike) 17 8 4 17 8 4
Sentrum (Tønsberg)  501  174 66  469  167 60
Nord (Tønsberg)  304 91 33  278 87 30
Slagen (Tønsberg)  260 94 35  242 91 34
Gamle Larvik (Larvik)  568  279  108  560  275  105
Tjølling (Larvik)  188 74 23  184 73 23
Hedrum (Larvik)  253  106 37  252  107 37
Brunlanes/Stavern (Larvik)  197 91 35  192 91 35
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) 26 14 7 25 14 7
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) 98 42 17 95 41 16
Heistad (Porsgrunn)  119 59 23  115 60 23
Brevik (Porsgrunn) 70 33 11 68 33 11
Herøya (Porsgrunn)  123 59 31  112 57 30
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn)  101 47 20  101 48 20
Grønli (Porsgrunn) 54 31 13 52 30 12
Porsgrunn Øst (Porsgrunn)  121 74 33  117 72 33
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) 61 30 14 55 30 14
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn)  154 83 40  148 81 39
Porsgrunn Vest (Porsgrunn)  152 81 36  146 80 35
Øvre Gjerpen (Skien)  200  102 58  200  102 58
Ytre Gjerpen (Skien)  185 88 45  175 86 44
Solum (Skien)  174 71 46  175 73 47
Gulset (Skien)  298  144 88  292  142 86
Klyve (Skien)  285  120 72  286  120 71
Sentrum (Skien)  410  223  120  405  222  119
Gml.Arendal komm. (Arendal)  778  311  131  750  306  129
Eydehavn/Saltrød (Arendal)  168 73 26  164 72 25
Flosta/A. Moland (Arendal) 96 31 11 97 31 11
Øyestad nord (Arendal)  184 56 25  181 56 25
Hisøy/Nedenes (Arendal)  146 52 26  143 52 26
Tromøy (Arendal) 94 26 12 94 26 12
Vågsbygd (Kristiansand)  633  246  139  622  245  139
Sentrum (Kristiansand) 1 028  414  223  988  406  218
Lund (Kristiansand)  449  155 84  441  153 83
Randesund/Tveit (Kristiansand)  365  118 64  353  118 64
Distrikt 1 (Sandnes)  490  172 60  464  163 55
Distrikt 2 (Sandnes)  390  125 42  367  122 40
Distrikt 3 (Sandnes)  277 92 29  261 86 28
Hundvåg (Stavanger)  281  112 38  273  111 38
Tasta (Stavanger)  276  126 45  275  128 45
Eiganes/Våland (Stavanger)  588  305  109  582  304  108
Madla (Stavanger)  333  122 42  324  121 42
Storhaug (Stavanger)  659  331  135  649  328  134
Hillevåg (Stavanger)  530  255 82  517  252 82
Hinna (Stavanger)  348  147 58  341  145 58
Søndre bydel (Haugesund)  161 47 10  157 46 10
Sentrum (Haugesund)  320  139 48  306  136 46
Østre bydel (Haugesund)  213 86 33  203 83 32
Skåredalen (Haugesund) 29 11 6 29 11 6
Gard (Haugesund) 81 33 10 80 32 10
Bleikemyr (Haugesund) 91 36 17 88 36 17
Hagland/Vikse (Haugesund) 9 : : 9 : :
Røvær (Haugesund) : : : : : :
Skudenes (Karmøy) 63 23 6 64 25 8
Åkra/Vea (Karmøy)  190 63 24  190 63 24
Kopervik (Karmøy)  201 77 33  207 78 33
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy)  122 41 12  118 41 12
Fastlandet (Karmøy) 86 26 15 84 25 14
Arna (Bergen)  379  198 79  374  196 78
Bergenhus (Bergen) 1 616  824  301 1 580  818  300
Fana (Bergen)  668  334  112  651  329  113
Fyllingsdalen (Bergen)  530  237 71  523  238 72
Laksevåg (Bergen) 1 256  564  203 1 260  573  204
Ytrebygda (Bergen)  350  146 55  347  147 55
Årstad (Bergen) 2 091 1 096  369 2 027 1 073  365
Åsane (Bergen)  863  380  149  853  379  149
Molde vest (Molde) 27 7 : 26 7 :
Bjørset (Molde) 26 7 3 25 7 3
Molde sentrum (Molde)  117 49 12  112 48 12
Øvre bydel (Molde)  106 51 15  100 50 14
Molde øst (Molde) 69 28 8 67 28 8
Nordbyen (Molde) 48 22 6 47 22 6
Strande (Molde) 15 : : 15 : :
Hjelset (Molde) 53 23 3 52 22 3
Groven (Molde) 13 7 : 13 7 :
Skåla (Molde) 21 7 : 21 7 :
Bolsøya (Molde) : : : : : :
Sekken (Molde) 4 3 3 3 : :
Ytre (Ålesund)  460  160 91  450  159 90
Midtre (Ålesund)  250 71 40  242 68 38
Indre (Ålesund)  266 77 46  262 77 46
Midtbyen (Trondheim) 1 513  569  282 2 161  848  415
Østbyen (Trondheim) 1 460  572  292  731  282  153
Lerkendal (Trondheim) 1 092  386  184 1 054  380  181
Heimdal (Trondheim)  955  328  142  931  322  138
H/S-distrikt Vest (Bodø)  565  198 93  544  197 92
H/S-distrikt Øst (Bodø)  362  130 54  353  130 55
Skjerstad (Bodø) 31 7 5 33 7 5
Dalselv (Rana) 16 5 : 16 5 :
Hauknes (Rana) 38 19 10 38 19 10
Mo (Rana)  336  158 71  332  158 71
Gruben (Rana)  199 87 44  200 87 44
Storforshei (Rana) 28 6 4 28 6 4
Grønnfjelldal (Rana) 3 : : 3 : :
Storv./Dunderl. (Rana) 7 : : 6 : :
Skonseng (Rana) 38 10 4 38 10 4
Selfors (Rana) 67 26 14 67 25 14
Ytteren (Rana) 53 27 12 52 27 12
Båsmoen (Rana) 70 35 18 68 35 18
Alteren (Rana) 12 6 4 12 6 4
Utskarpen (Rana) 24 12 4 24 12 4
Distrikt Nord(Harstad) 83 24 7      
Distrikt Sentrum(Harstad)  234 73 33      
Distrikt Sør(Harstad)  134 35 19      
Tromsøya sør (Tromsø)  454  152 72  443  149 70
Tromsøya nord (Tromsø)  396  142 50  388  142 49
Kroken-Lunheim (Tromsø)  225 72 25  221 71 25
Tromsdalen (Tromsø)  205 70 30  201 70 30
Kvaløybyen (Tromsø)  133 36 19  130 36 19
Ullsfjord (Tromsø) 15 4 : 15 4 :
Ramfjord (Tromsø) 46 13 7 44 12 7
Fastlandet nord (Tromsø) 17 6 4 16 6 4
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) 54 16 7 45 15 7
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) 28 4 : 27 4 :
1  Definisjoner: Registrerte tilfeller i løpet av året. Personer som mottar sosialhjelp i mer enn en kommune, er telt med i hver kommune de får hjelp. (i 2006 mottok 6,4 % hjelp i mer enn en kommune). En summering av kommunetallene gir derfor kun oversikt over antall sosialhjelpstilfeller i løpet av året og ikke antall personer som har mottatt sosialhjelp. I bydelstallene er mottakerne derimot fordelt etter den bydelen de var bosatt i pr. 1/1. Som "arbeidssøker" er 'regnet arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak og arbeidsledige som ikke er registrert. Statusen som arbeidssøker refererer seg til første gangs registrering som mottaker av sosialhjelp i kalenderåret og fanger altså ikke opp om mottakeren har fått/mistet arbeid i løpet av stønadsperioden. Endel kommuner har mangler i sin utfylling av punktet om arbeidssituasjon og vil derfor komme ut med kunstig lave tall. Øvrige sosialhjelpsdata finnes i tabell 4, 5.1, 6.1, og 18, mens personelltall for sosialsektoren finnes i tabell 13 og 14. Endelige 2007-tall. : = Tall som bygger på 0, 1 eller 2 tilfeller. .. = Oppgave mangler. KOMMENTAR Antallet mottakere som er avhengig av sosialhjelp i seks måneder eller mer i løpet av et år kan gjenspeile et lokalt vanskelig arbeidsmarked, men kan også være en indikasjon på at sosialtjenesten har mottakere med sammensatte problemer herunder somatiske, psykiske og rusmiddelproblemer med behov for rehabiliteringsløp.

Standardtegn i tabeller