Statistisk sentralbyrå

16 Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste. Antall 3. polio-vaksine til barn under 2 år. Elever gått ut av 9. klasse med MMR-vaksine. Helsestasjonskontroller. Hjemmebesøk. 2007 1
Kommune Antall 2-åringer per 1.1.2008 Antall 3. Polio-vaksine Antall med MMR-vaksine Antall 16-åringer per 1.1.2007 Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt Antall fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke Antall fullførte helseundersøkelser av 2-3-åringer Antall fullførte helseundersøkelser av 4-åringer Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av første skoletrinn Antall 0-åringer per 1.1.2008 Antall 2-3-åringer per 1.1.2008 Antall 4-åringer per 1.1.2008 Antall 5-6-åringer per 1.1.2008
0101 Halden  320  275  288  358  310  315  313 35  356  309  640  319  692
0104 Moss  331  301  295  347  292  335  288  308  292  344  662  314  661
0105 Sarpsborg  567  555  606  649  486  594  533  623  649  580 1 133  603 1 290
0106 Fredrikstad  824  812  882  960  604  767  782  837  815  787 1 647  850 1 700
0111 Hvaler 37 40 39 43 17 25 55 42 48 29 74 45 82
0118 Aremark 19 14 19 18 13 13 14 19 21 11 37 13 42
0119 Marker 33 27 56 58 18 18 29 33 32 17 65 35 82
0121 Rømskog 3 2 7 7 5 5 4 5 10 6 6 7 16
0122 Trøgstad 59 51 72 73 35 46 50 48 46 50  118 55  123
0123 Spydeberg 56 54 51 54 53 55 58 69 64 54  112 64  125
0124 Askim  175  146  180  197  160  161  277  124  188  164  350  177  324
0125 Eidsberg  131  120  120  124  109  121  129  115  121  113  261  120  273
0127 Skiptvet 39 37 49 51 26 46 37 42 52 57 77 45 90
0128 Rakkestad 94 85  109  111 60 66 95 66 98 63  187  106  179
0135 Råde 82 70 86 92 55 60 71 69 84 62  163 79  167
0136 Rygge  164  148  182  203  128  145  151  159  204  137  327  169  371
0137 Våler 50 54 57 56 49 50 72 49 62 49  100 51  108
0138 Hobøl 53 45 64 72 47 48 57 58 61 49  105 60  110
0211 Vestby  191  163  148  159  151  170  143  215  129  191  382  217  381
0213 Ski  399  381  365  383  223  297  368  566 0  322  798  396  759
0214 Ås  204  190  225  248  121  228  214  232  197  205  408  197  400
0215 Frogn  179  179  210  232  113  134  333  160  127  152  357  191  378
0216 Nesodden  205  181  177  260 40  150  186  195 0  171  409  221  459
0217 Oppegård  333  304  363  374  150  276  324  282  348  293  665  336  687
0219 Bærum 1 500 1 420 1 403 1 509  981 1 268 1 526 1 814 0 1 303 2 999 1 557 3 007
0220 Asker  758  689  754  853  454  625  687  729  781  636 1 516  728 1 429
0221 Aurskog-Høland  158  112  189  198  162  162  166  197  197  148  316  173  328
0226 Sørum  201  195  184  199  145  169  170  218  175  183  402  234  397
0227 Fet  124  111  127  129 1  120  127  136 96  123  248  137  253
0228 Rælingen  181  188  189  198  193  201  194  208  192  210  362  206  377
0229 Enebakk  132  127  145  153  104  147  139 0 0  133  264  122  270
0230 Lørenskog  392  402  417  451  331  435  399  371  439  415  783  440  861
0231 Skedsmo  632  451  553  590  321  577  616  664  463  630 1 264  661 1 234
0233 Nittedal  299  289  310  320  101  185  290  246  163  236  597  312  622
0234 Gjerdrum 75 79 83 84 53 58 77 87 78 61  150 84  151
0235 Ullensaker  418  390  311  328  369  369  410  377 0  378  835  435  892
0236 Nes  218  201  254  272 45  170  196 0  146  199  435  243  442
0237 Eidsvoll  246  232  258  270 77  234  220  198  250  257  492  280  463
0238 Nannestad  153  150  166  174 20  134  132  172  172  128  306  157  312
0239 Hurdal 31 25 26 26 21 19 18 15 0 22 61 26 47
0301 Oslo 7 493 7 017 4 902 5 390 5 125 8 788 6 815 5 599 4 689 9 089 14 985 6 824 12 138
0402 Kongsvinger  160  120  205  233  160  165  160  185  187  168  320  203  380
0403 Hamar  274  249  348  363  254  267  265  318  338  251  547  293  605
0412 Ringsaker  365  351  461  484  218  326  323  244  548  344  730  380  712
0415 Løten 73 59  104  107 45 65 73 69 93 63  146 70  152
0417 Stange  203  179  261  270  167  187  164  212  206  188  406  214  420
0418 Nord-Odal 60 51 50 52 25 41 54 27 68 37  120 47  111
0419 Sør-Odal 84 68  107  111 50 47 80 82 93 53  168 74  180
0420 Eidskog 57 52 75 90 54 52 57 65 71 51  114 61  140
0423 Grue 46 39 53 52 21 37 40 39 45 43 91 39 92
0425 Åsnes 68 60  104  109 54 62 69 64 75 67  136 65  141
0426 Våler 36 33 37 38 23 28 33 28 31 25 71 28 67
0427 Elverum  224  222  262  271 81  224  244  232  212  224  448  268  444
0428 Trysil 65 57 76 79 51 62 56 64 67 63  130 60  131
0429 Åmot 49 44 41 46 45 45 46 55 48 45 98 59  103
0430 Stor-Elvdal 23 23 28 30 13 19 15 14 24 20 46 15 57
0432 Rendalen 15 17 29 31 15 16 15 18 17 17 29 21 36
0434 Engerdal 19 16 20 22 9 7 13 13 0 9 37 17 33
0436 Tolga 17 13 26 31 19 19 16 21 17 22 34 23 38
0437 Tynset 52 45 84 88 51 46 45 65 79 50  104 71  129
0438 Alvdal 25 23 35 39 23 23 24 36 33 23 49 35 49
0439 Folldal 13 12 16 18 12 13 11 14 20 12 25 16 38
0441 Os 20 22 34 37 18 23 30 40 20 18 40 27 51
0501 Lillehammer  285  280  328  340  139  249  280  265  219  257  570  291  583
0502 Gjøvik  309  289  322  347  177  308  322  341  331  308  617  325  670
0511 Dovre 24 19 47 47 22 22 29 35 41 26 47 29 55
0512 Lesja 22 17 28 29 14 22 22 24 34 20 44 25 54
0513 Skjåk 21 25 29 31 21 19 26 36 36 24 41 40 59
0514 Lom 27 22 37 37 14 14 24 28 24 13 54 27 55
0515 Vågå 36 40 44 46 34 37 37 34 42 34 72 36 85
0516 Nord-Fron 64 56 71 78 55 50 63 51 53 51  128 54  128
0517 Sel 57 59 67 73 58 48 59 49 73 60  113 57  136
0519 Sør-Fron 29 35 46 48 28 27 27 30 27 27 57 31 78
0520 Ringebu 45 39 62 64 37 41 47 40 43 38 90 42 88
0521 Øyer 46 43 46 82 49 50 46 33 46 46 92 39  112
0522 Gausdal 62 63 77 84 31 53 65 73 66 50  123 69  131
0528 Østre Toten  152  127  157  159 94  122  158  119  149  143  303  157  312
0529 Vestre Toten  124  126  157  172 82  207  226  155  141  105  247  154  297
0532 Jevnaker 74 71  100  103 47 56 64 71 88 61  147 68  175
0533 Lunner  100 88  119  127  104  101 96  117  109  101  200  103  217
0534 Gran  139  125  180  190 78  119  148  152  119  122  277  170  309
0536 Søndre Land 58 57 75 76 52 49 60 52 76 48  116 58  127
0538 Nordre Land 57 52 80 78 57 52 46 48 0 56  114 74  122
0540 Sør-Aurdal 31 21 24 29 27 29 65 36 31 29 62 36 68
0541 Etnedal 12 16 13 13 12 12 15 14 15 13 23 14 34
0542 Nord-Aurdal 63 61 79 86 72 76 65 73 0 75  126 75  142
0543 Vestre Slidre 21 15 25 27 29 44 44 18 0 31 41 31 51
0544 Øystre Slidre 36 33 45 47 18 28 37 35 28 29 72 30 73
0545 Vang 18 15 13 27 14 16 17 9 17 17 35 15 28
0602 Drammen  761  775  637  686  543  717  694  684  612  754 1 522  726 1 430
0604 Kongsberg  274  272  277  295  135  286  277  216  204  318  547  281  555
0605 Ringerike  322  281  382  415  252  252  329  285  287  274  644  292  573
0612 Hole 67 66 78 82 60 63 62 90 91 63  134 89  141
0615 Flå 10 8 11 11 5 5 7 10 9 6 19 10 18
0616 Nes 35 38 44 47 32 28 41 29 35 35 70 26 78
0617 Gol 59 43 44 47 51 44 53 46 50 49  118 43  106
0618 Hemsedal 26 24 20 23 28 27 31 25 24 26 51 22 54
0619 Ål 57 59 60 67 59 63 56 51 65 60  114 51  122
0620 Hol 45 38 54 61 31 32 44 54 49 34 90 54 98
0621 Sigdal 36 34 63 68 30 35 32 33 35 36 72 39 80
0622 Krødsherad 18 22 24 24 15 15 18 18 20 20 36 25 39
0623 Modum  150  142  133  141  112  112  148  102  127  124  300  128  291
0624 Øvre Eiker  193  187  194  209  168  178  185  214  141  179  386  202  402
0625 Nedre Eiker  293  283  318  331  198  357  276  282  327  275  585  299  540
0626 Lier  303  249  328  372  223  240  214  215  230  260  605  307  579
0627 Røyken  256  231  249  272 99  236  261  224  256  219  512  247  532
0628 Hurum 88 88  105  120 30 85 96  108  104 87  176  106  224
0631 Flesberg 24 22 39 40 23 23 21 27 38 27 48 30 74
0632 Rollag 13 5 13 14 12 11 12 8 13 11 25 15 30
0633 Nore og Uvdal 27 24 37 38 24 17 24 24 40 22 53 28 60
0701 Borre  289  270  329  369  242  278  262  252  312  284  578  316  577
0702 Holmestrand  106 99  111  116 75 83  106  104  120 93  212  125  205
0704 Tønsberg  442  447  440  489  432  444  431  433  401  454  883  410  904
0706 Sandefjord  508  496  526  578  335  520  496  607  565  423 1 015  475  998
0709 Larvik  453  425  562  606  305  388  439  426  472  414  906  461  916
0711 Svelvik 72 82 82 88 60 65 62 64 66 69  143 68  168
0713 Sande  116  116  129  129 97  100  113 98 97  104  232 96  202
0714 Hof 47 49 39 43 32 39 40 32 39 43 94 36 83
0716 Re (Våle før 2002)  113 83 74  117 68  114  108  107 88  117  225  110  220
0719 Andebu 71 62 62 69 9 50 56 69 66 61  142 82  126
0720 Stokke  122  117  145  158  118  110  118  100  125  113  243  119  270
0722 Nøtterøy  218  178  245  298  187  181  179  190  179  198  435  260  478
0723 Tjøme 37 26 68 79 12 34 27 35 47 37 73 44 82
0728 Lardal 19 19 30 32 19 20 22 26 30 19 37 35 55
0805 Porsgrunn  402  377  436  468  332  362  424 0  387  356  803  379  770
0806 Skien  559  518  670  727  498  534  523  564 0  534 1 118  601 1 147
0807 Notodden  131  132  140  143  113  125  106  116  188  125  262  115  313
0811 Siljan 25 25 30 35 21 23 31 26 24 24 49 24 59
0814 Bamble  147  142  219  235  127  147  123  156  181  159  293  168  344
0815 Kragerø  100  101  134  141  114  113 95 0  110  111  199  118  215
0817 Drangedal 42 41 53 56 43 41 49 35 50 43 84 44 98
0819 Nome 70 62 84 89 50 57 65 70 72 69  139 73  141
0821 Bø 59 50 62 69 42 68 62 24 73 64  118 71  138
0822 Sauherad 42 42 53 61 25 37 42 48 29 37 84 48 94
0826 Tinn 57 46 76 83 64 65 50 81 84 54  113 73  146
0827 Hjartdal 15 8 14 14 11 11 16 15 11 14 30 23 30
0828 Seljord 37 30 27 28 20 23 22 34 23 22 73 34 54
0829 Kviteseid 24 16 37 39 19 17 17 24 33 19 47 23 62
0830 Nissedal 11 16 20 20 9 12 14 17 12 15 21 16 27
0831 Fyresdal 17 18 14 19 13 15 17 19 0 17 34 17 32
0833 Tokke 21 19 29 32 20 24 17 23 31 22 41 26 46
0834 Vinje 39 31 44 49 32 32 35 40 0 31 78 41 75
0901 Risør 59 50  113  119 54 81 56 46 70 56  118 66  121
0904 Grimstad  280  245  280  292  247  239  265 0  196  250  559  269  520
0906 Arendal  469  459  529  553  452  489  461  390  468  490  938  463  926
0911 Gjerstad 24 20 47 49 24 26 22 24 26 26 47 24 54
0912 Vegårshei 22 18 29 32 21 23 17 28 23 23 43 29 45
0914 Tvedestrand 66 55 98  108 47 66 54 51 60 63  131 57  127
0919 Froland 68 60 75 79 60 66 62 49 84 68  135 61  147
0926 Lillesand  106  106  123  127  106  114  101 22  123  103  212 90  237
0928 Birkenes 61 64 70 72 64 65 63 66 70 70  121 62  134
0929 Åmli 17 12 25 29 13 13 13 18 20 16 34 19 41
0935 Iveland 11 13 27 28 17 17 19 10 15 15 22 9 34
0937 Evje og Hornnes 41 43 42 46 40 40 42 48 35 41 81 46 75
0938 Bygland 17 15 21 21 4 6 13 8 21 7 34 10 27
0940 Valle 14 11 15 16 15 14 12 14 16 17 27 16 28
0941 Bykle 11 6 8 12 7 7 11 7 13 6 21 7 18
1001 Kristiansand  979  949 1 074 1 117  861  971  938  927  950  990 1 957  938 2 009
1002 Mandal  185  177  203  219  103  199  180  189  181  207  370  196  365
1003 Farsund  106  115  132  133 57  105  113 98  104  105  212  114  226
1004 Flekkefjord  105  106  121  128 32 94  109  101  106  102  209  105  207
1014 Vennesla  159  171  206  216  136  151  138  157  152  166  317  151  322
1017 Songdalen 62 56 79 86 62 68 53 90 83 66  124 89  162
1018 Søgne  141  116  147  149  114  127  130  120  161  138  282  118  294
1021 Marnardal 26 21 45 46 21 24 26 32 30 30 52 32 48
1026 Åseral 11 8 12 13 7 7 10 13 26 6 22 14 34
1027 Audnedal 24 15 24 25 18 25 33 34 37 20 47 21 44
1029 Lindesnes 51 21 63 66 43 66 39 48 51 66  102 54  127
1032 Lyngdal  109  103  102  113  110  110  314  119  233  116  218  109  225
1034 Hægebostad 24 20 22 24 16 17 19 22 26 21 47 25 42
1037 Kvinesdal 71 62 77 82 50 68 62 60 71 69  142 63  160
1046 Sirdal 24 15 21 23 14 14 21 18 26 14 47 18 50
1101 Eigersund  168  164  210  217  164  170  163  154  162  167  336  160  358
1102 Sandnes  931  928  914  945  858  902  983  969  854  935 1 861  943 1 750
1103 Stavanger 1 580 1 485 1 378 1 504 1 558 1 764 1 478 1 399 1 202 1 759 3 159 1 553 2 956
1106 Haugesund  419  381  393  407  283  402  598  419  554  402  838  409  794
1111 Sokndal 39 39 53 54 39 43 38 37 36 45 77 40 81
1112 Lund 44 43 46 49 38 41 45 39 38 36 87 36 71
1114 Bjerkreim 36 31 41 40 34 34 31 39 45 32 71 45 82
1119 Hå  239  220  234  241  170  266  244  201  237  260  478  239  478
1120 Klepp  231  243  242  261  225  240  211  249 0  244  462  268  468
1121 Time  227  215  263  267  220  241  210  216  226  243  454  220  469
1122 Gjesdal  127  143  176  178  118  125  168  128  154  130  254  136  322
1124 Sola  335  292  344  371  212  295  300  266  261  302  670  299  616
1127 Randaberg  141  143  163  172  124  126  134  126  152  122  281  150  305
1129 Forsand 14 10 15 15 15 15 13 16 16 15 28 16 39
1130 Strand  166  156  169  177  151  147  147  140  168  159  331  156  313
1133 Hjelmeland 29 31 48 48 17 30 29 40 35 30 58 42 65
1134 Suldal 48 58 62 62 28 27 54 45 39 32 96 50 79
1135 Sauda 54 56 85 89 42 47 65 48 58 46  107 42 76
1141 Finnøy 26 27 41 46 24 58 54 42 80 33 52 31 83
1142 Rennesøy 60 55 48 52 28 57 50 61 96 56  120 68  140
1144 Kvitsøy 9 5 3 3 6 6 9 5 7 5 17 4 12
1145 Bokn 9 5 9 10 5 5 15 20 15 5 17 18 20
1146 Tysvær  146  143  151  157  127  136  138  161  192  135  292  146  294
1149 Karmøy  491  494  608  627  413  457  551  520  560  489  982  536 1 050
1151 Utsira 2 2 5 5 2 2 2 7 3 2 4 4 7
1160 Vindafjord 99 28  107  111  102  102 91  100 86  101  198  114  227
1201 Bergen 3 140 3 011 2 717 3 189 2 441 3 339 3 064 2 866 2 050 3 289 6 280 2 975 5 772
1211 Etne 50 43 56 59 35 36 44 36 45 36 99 43  116
1216 Sveio 58 68 73 77 50 49 66 71 88 55  116 68  159
1219 Bømlo  146  114  175  194 98  157  120  143 82  162  292  142  344
1221 Stord  236  242  253  265  218  261  248  220  277  216  472  217  478
1222 Fitjar 48 41 42 47 38 41 58 65 39 34 96 43 74
1223 Tysnes 24 22 37 42 23 23 27 30 38 24 48 32 53
1224 Kvinnherad  159  133  140  199  104  161  138  153  169  166  317  158  339
1227 Jondal 13 15 11 11 6 8 11 9 9 6 26 11 19
1228 Odda 64 66 95 99 33 62 79 72 78 72  127 72  148
1231 Ullensvang 34 28 40 42 31 32 56 88 86 34 67 42 74
1232 Eidfjord 10 12 0 13 5 6 11 7 11 8 20 9 17
1233 Ulvik 11 7 13 17 6 6 8 15 13 6 22 16 21
1234 Granvin 6 4 11 13 11 11 4 14 8 10 12 13 14
1235 Voss  157  155  187  183 80  150  155  188  198  150  314  165  367
1238 Kvam 97 97  109  112 99 99 86 76 89 94  194 77  211
1241 Fusa 53 44 56 57 35 35 42 35 46 39  105 52  109
1242 Samnanger 22 9 4 34 12 27 24 31 24 32 43 28 56
1243 Os  242  238  245  258 34  224  217  215  235  237  483  223  453
1244 Austevoll 57 50 78 80 58 56 76 65 75 50  113 64  123
1245 Sund 87 80 79 93 66 72 78 84 83 72  173 97  170
1246 Fjell  319  315  346  371  204  307  300  341  330  294  638  339  682
1247 Askøy  393  345  295  318  190  365  357  331  381  392  785  356  781
1251 Vaksdal 42 47 42 52 50 50 48 31 40 54 84 40 83
1252 Modalen 7 4 6 6 4 8 8 7 5 5 14 5 8
1253 Osterøy 88 77  100  109 39 92 74 96  104 84  175 97  205
1256 Meland 90 95 96 98 70 82 85 69 79 94  179 86  174
1259 Øygarden 63 60 74 77 49 48 66 48 49 54  126 54  110
1260 Radøy 52 38 64 68 48 57 48 35 73 52  103 57  127
1263 Lindås  193  195  181  186  144  164  213  206  244  165  385  182  396
1264 Austrheim 23 22 49 53 18 20 24 39 35 18 45 37 74
1265 Fedje 6 3 6 6 3 2 3 11 5 4 12 11 10
1266 Masfjorden 16 11 29 31 14 14 21 19 17 16 31 17 37
1401 Flora  144  130  165  165 43  136  141  148  164  146  288  162  319
1411 Gulen 25 19 40 43 20 20 18 30 27 21 50 33 54
1412 Solund 9 9 7 7 9 9 8 7 8 9 18 9 23
1413 Hyllestad 17 4 17 19 11 14 16 19 24 14 33 21 45
1416 Høyanger 48 51 64 67 28 42 54 55 67 46 96 56  111
1417 Vik 28 28 49 50 28 30 25 30 29 33 56 32 62
1418 Balestrand 17 16 19 20 11 11 16 12 16 13 34 14 29
1419 Leikanger 27 29 24 28 23 23 28 28 49 23 54 29 77
1420 Sogndal 95 85  107  111 82 84 83 92  300 88  190  105  199
1421 Aurland 20 7 27 32 14 21 20 12 24 19 39 14 37
1422 Lærdal 23 22 20 22 24 20 19 22 25 28 45 23 52
1424 Årdal 58 63 67 74 46 46 61 47 58 50  115 50  107
1426 Luster 60 59 81 85 55 63 74 91 61 55  120 64  115
1428 Askvoll 28 23 43 43 22 28 24 26 45 26 55 30 81
1429 Fjaler 31 30 36 46 13 19 31 37 35 16 62 38 64
1430 Gaular 40 39 44 45 26 29 41 37 31 32 79 37 59
1431 Jølster 44 49 51 52 18 41 45 35 36 47 87 35 84
1432 Førde  179  172  162  181 40  193  175  180  210  194  358  178  345
1433 Naustdal 39 39 39 41 0 27 42 33 34 30 78 34 65
1438 Bremanger 47 34 44 49 30 40 35 33 43 44 93 42 87
1439 Vågsøy 77 69 83 88 60 64 74 74 69 68  154 75  134
1441 Selje 28 21 40 44 21 21 19 33 35 21 56 33 64
1443 Eid 72 79 90 95 56 62 83 95 76 61  144 80  140
1444 Hornindal 13 5 16 16 16 17 11 14 18 16 26 20 37
1445 Gloppen 73 55 91 93 : : : : : 62  145 72  130
1449 Stryn 86 72 74 86 18 88 80 82 98 93  171  101  185
1502 Molde  291  246  288  303  210  238  231  283  150  253  581  286  539
1504 Ålesund  560  514  567  582  245  479  506  462  558  542 1 119  509 1 090
1505 Kristiansund  253  254  274  290  160  196  197  169  173  257  506  265  523
1511 Vanylven 33 28 47 49 25 24 29 37 31 26 66 39 75
1514 Sande 25 24 43 44 17 24 27 29 0 20 50 29 63
1515 Herøy  109  100  116  126  101 92 96  108  110  101  217  113  215
1516 Ulstein  115  117  114  120 69 90  174  103  126 84  230 99  223
1517 Hareid 63 59 81 82 53 52 52 50 63 50  125 72  101
1519 Volda  106  102  137  140 93 95 99  111 99  100  211  116  206
1520 Ørsta  119  116  153  154  124  121  122  116  136  128  238  123  289
1523 Ørskog 27 19 29 29 23 24 20 31 23 26 54 34 52
1524 Norddal 19 19 23 23 16 21 20 21 25 17 37 23 40
1525 Stranda 42 32 26 62 62 59 37 51 57 61 83 52  122
1526 Stordal 14 12 10 11 16 16 13 17 19 15 28 14 33
1528 Sykkylven 87 73 97  101 89 79 84  116  119 83  174 98  212
1529 Skodje 51 50 60 65 11 42 42 34 43 46  101 42 99
1531 Sula  105  112 99  109 93  107 98 94  104  104  210  108  200
1532 Giske  104  111 98  100 38  113  108  101  100  117  208  100  206
1534 Haram 99 84 94  134 61 82 82 71  116 87  197  107  212
1535 Vestnes 78 68  113  118 60 60 65 57 68 62  156 63  142
1539 Rauma 81 63  109  114 65 65 81 83 98 66  162 88  172
1543 Nesset 27 24 47 51 29 28 29 31 39 30 53 28 83
1545 Midsund 29 22 20 21 22 22 21 31 19 20 57 35 45
1546 Sandøy 15 10 9 11 9 10 14 12 11 11 29 12 27
1547 Aukra 47 44 39 41 32 42 41 34 40 37 94 36 88
1548 Fræna  123  132  135  142  126  126  130  128  117  122  245  127  255
1551 Eide 49 46 57 58 29 36 54 43 50 36 97 46 99
1554 Averøy 63 66 80 83 64 68 62 72 69 64  126 88  128
1557 Gjemnes 36 32 36 37 29 29 29 27 38 30 72 33 74
1560 Tingvoll 37 29 38 42 23 20 25 8 0 28 73 31 67
1563 Sunndal 84 93 89 89 49 63 99 96  100 62  167  103  156
1566 Surnadal 59 47 91 90 59 55 44 56 84 61  117 66  140
1567 Rindal 20 17 30 32 17 17 17 27 30 16 40 27 54
1571 Halsa 16 14 25 26 12 12 13 14 20 15 31 12 34
1573 Smøla 18 21 24 24 20 18 17 24 17 22 35 24 43
1576 Aure 32 28 52 57 14 31 49 60 19 24 64 36 70
1601 Trondheim 2 137 2 060 1 970 2 074 1 632 1 910 1 291 1 072 1 126 2 243 4 273 1 953 3 955
1612 Hemne 43 50 75 74 51 50 49 34 58 45 85 45  113
1613 Snillfjord 10 10 18 18 5 8 10 15 5 8 19 16 20
1617 Hitra 45 44 53 57 32 34 44 56 55 33 90 49  101
1620 Frøya 45 46 55 56 46 43 52 39 55 47 90 40 99
1621 Ørland 51 55 67 68 54 59 63 61 66 59  101 59  127
1622 Agdenes 15 15 22 22 12 14 14 19 11 16 29 18 23
1624 Rissa 69 63 93 99 63 61 64 57 51 63  138 79  162
1627 Bjugn 52 47 57 60 45 53 47 45 53 54  103 46  112
1630 Åfjord 28 20 55 58 24 24 19 37 36 26 56 39 69
1632 Roan 9 6 16 16 7 7 5 5 9 8 17 5 19
1633 Osen 14 19 12 13 13 12 19 9 7 13 27 9 17
1634 Oppdal 74 71 97  101 73 76 74 83 93 67  148 82  175
1635 Rennebu 23 22 36 41 22 24 18 27 22 23 45 25 52
1636 Meldal 37 38 42 50 25 28 73 36 40 30 73 34 86
1638 Orkdal  128  113  154  162  143  149  125  134  166  152  255  129  251
1640 Røros 55 55 64 68 48 48 66 56 58 44  110 54  109
1644 Holtålen 18 1 24 28 19 19 17 22 22 18 36 21 33
1648 Midtre Gauldal 59 66 84 83 54 65 69 55 80 70  118 54  155
1653 Melhus  196  197  202  215  176  176  207  241  260  158  391  219  396
1657 Skaun 95 94 90 93  104  103 93 75  100  104  190 77  181
1662 Klæbu 84 81  102  110 14 72 80 79 83 81  168  102  170
1663 Malvik  166  157  178  185 84  139  152  163  169  152  331  168  407
1664 Selbu 45 31 54 54 48 64 31 42 59 60 90 43 99
1665 Tydal 5 3 14 15 7 6 1 11 7 7 10 11 16
1702 Steinkjer  228  210  287  305  184  185  215  201  223  201  456  216  471
1703 Namsos  159 80  163  179  145  149  135  158  163  151  318  159  336
1711 Meråker 28 24 36 41 20 21 22 20 31 24 56 26 52
1714 Stjørdal  269  258  253  269  203  265  255  279  357  269  538  286  567
1717 Frosta 32 19 28 28 23 24 30 24 28 24 63 23 61
1718 Leksvik 39 34 47 51 41 42 38 36 40 41 77 48 83
1719 Levanger  232  226  301  314  207  220  232  172  223  227  464  225  456
1721 Verdal  174  168  183  187  184  184  193  213  128  181  348  203  330
1723 Mosvik 7 4 13 13 13 13 6 6 12 13 13 7 21
1724 Verran 26 17 28 31 18 21 23 32 16 19 51 33 42
1725 Namdalseid 16 13 28 34 13 16 12 14 22 15 31 12 45
1729 Inderøy 74 77 88 94 52 52 76 76 80 53  147 75  171
1736 Snåsa 26 29 40 43 11 18 30 24 5 12 52 25 44
1738 Lierne 15 13 15 16 13 14 18 18 25 14 29 14 49
1739 Røyrvik 7 0 2 7 5 5 7 2 3 5 14 2 8
1740 Namsskogan 6 3 9 10 7 6 3 9 7 7 11 10 25
1742 Grong 20 12 26 31 25 23 12 31 28 21 40 31 49
1743 Høylandet 19 16 11 11 13 13 17 16 21 12 37 18 39
1744 Overhalla 40 30 49 58 35 37 57 46 45 38 79 47 96
1748 Fosnes 4 4 2 8 2 3 7 2 10 3 8 1 13
1749 Flatanger 13 14 15 15 9 8 12 7 21 7 26 8 31
1750 Vikna 50 46 71 74 42 43 51 60 54 45  100 61  118
1751 Nærøy 44 39 74 82 45  182 79 85 72 48 88 58  126
1755 Leka 5 7 5 6 2 2 5 5 6 3 10 6 7
1804 Bodø  609  446  611  656  302  566  594  524  542  609 1 218  595 1 201
1805 Narvik  202  198  229  258  122  196  174  114  138  203  404  188  379
1811 Bindal 19 19 21 20 13 12 19 17 13 12 37 17 35
1812 Sømna 27 24 40 43 21 21 24 24 25 21 54 23 40
1813 Brønnøy 89 78 95  100 71 85 77 97  100 98  177  100  194
1815 Vega 11 11 22 21 11 11 8 13 10 12 21 16 20
1816 Vevelstad 5 3 3 6 1 1 3 5 6 1 9 4 8
1818 Herøy 18 17 19 21 22 21 12 15 9 21 35 19 27
1820 Alstahaug 78 70 96  101 67 85 90 59 98 67  155 78  171
1822 Leirfjord 12 9 36 36 14 17 8 14 10 17 24 29 42
1824 Vefsn  146  132  190  197  130  130  129  161  164  143  292  177  304
1825 Grane 15 17 18 18 15 15 20 21 14 15 29 20 32
1826 Hattfjelldal 15 12 17 17 8 8 16 14 13 8 30 14 29
1827 Dønna 14 11 18 26 4 6 12 18 22 6 28 16 43
1828 Nesna 23 24 21 21 15 15 23 30 0 14 45 22 47
1832 Hemnes 52 53 66 65 5 43 58 45 37 43  103 48  111
1833 Rana  278  258  206  352  223  250  223  267  290  277  555  303  562
1834 Lurøy 16 11 33 35 19 24 12 12 18 23 32 15 43
1835 Træna 6 4 7 7 8 10 4 5 10 10 12 6 16
1836 Rødøy 18 10 19 20 5 6 12 19 0 19 36 16 36
1837 Meløy 75 78  108  110 64 69 71 71 88 69  150 70  172
1838 Gildeskål 13 18 25 26 9 10 14 25 33 12 26 25 48
1839 Beiarn 9 9 15 15 5 5 8 4 7 5 17 6 16
1840 Saltdal 46 47 59 58 43 40 51 54 42 46 92 52 85
1841 Fauske  103  100  134  143 70 98  100 81 85 95  206  120  189
1845 Sørfold 23 15 24 29 3 10 28 21 18 15 45 18 45
1848 Steigen 24 21 38 42 26 28 24 19 32 33 48 27 55
1849 Hamarøy 15 14 19 24 7 15 14 12 18 16 30 14 28
1850 Tysfjord 27 29 18 18 19 17 31 21 24 17 53 16 31
1851 Lødingen 18 14 34 37 23 19 18 16 21 21 35 14 45
1852 Tjeldsund 13 14 10 10 11 11 13 13 17 11 26 16 37
1853 Evenes 9 2 15 18 10 11 1 0 13 10 18 10 39
1854 Ballangen 21 25 37 36 33 32 27 30 35 35 42 29 67
1856 Røst 7 11 14 14 5 7 9 3 0 6 14 3 14
1857 Værøy 7 9 7 8 4 7 7 8 7 6 13 4 17
1859 Flakstad 14 12 21 24 10 10 11 15 22 11 28 15 42
1860 Vestvågøy  135  129  136  153  115  129  126  124  129  127  270  127  263
1865 Vågan  107  105  111  116 69 95  107  100 90 88  213  102  211
1866 Hadsel 79 80 87  112 91 97 57 63 81  105  157 76  193
1867 Bø 27 21 30 34 20 22 25 18 28 25 54 22 52
1868 Øksnes 51 54 66 66 36 46 53 48 57 43  102 57  109
1870 Sortland  109  108  155  163 74  226  202  199  209  117  218  102  249
1871 Andøy 46 44 67 68 52 50 20 50 52 55 92 50  104
1874 Moskenes 8 8 12 12 8 8 8 10 13 11 16 12 23
1901 Harstad  268  249  345  361  219  264  253  250  223  271  536  271  508
1902 Tromsø  865  861  869  907  747  932  877  776  805  931 1 730  803 1 654
1911 Kvæfjord 31 22 50 53 21 25 24 18 33 25 62 28 54
1913 Skånland 22 24 31 34 35 36 23 24 22 39 44 28 53
1915 Bjarkøy 6 5 5 6 2 2 5 3 4 3 12 3 11
1917 Ibestad 7 8 26 27 0 0 0 0 0 10 14 14 25
1919 Gratangen 14 11 17 19 7 7 8 8 8 12 27 6 25
1920 Lavangen 12 13 13 15 9 9 13 16 9 9 23 14 24
1922 Bardu 53 46 44 46 36 60 59 48 58 60  105 50  114
1923 Salangen 15 14 30 33 19 19 16 14 30 20 30 23 46
1924 Målselv 82 72 81 85 88 88 48 54 90 84  163 76  158
1925 Sørreisa 45 38 42 44 30 28 43 34 44 32 89 40 89
1926 Dyrøy 13 15 16 18 10 12 13 4 12 12 25 7 22
1927 Tranøy 15 2 18 20 18 14 12 16 0 18 30 14 40
1928 Torsken 6 8 9 10 9 9 3 5 8 8 11 6 16
1929 Berg 3 2 19 19 0 2 3 9 4 3 6 8 15
1931 Lenvik  146  116  140  161  113  134  141  143  139  142  292  138  279
1933 Balsfjord 54 52 63 69 55 55 54 53 58 55  108 47  110
1936 Karlsøy 19 24 22 23 16 16 21 16 25 22 38 15 52
1938 Lyngen 27 32 38 41 35 39 32 38 45 41 53 44 79
1939 Storfjord 19 15 4 27 33 21 21 15 25 19 37 25 44
1940 Gáivuotna Kåfjord 29 29 30 30 25 26 32 16 23 28 58 15 43
1941 Skjervøy 29 24 54 55 33 33 32 58 84 26 58 29 77
1942 Nordreisa 57 56 60 68 42 46 47 60 74 53  114 54 88
1943 Kvænangen 11 7 20 22 13 12 6 15 16 16 21 10 29
2002 Vardø 18 16 26 30 20 19 18 20 17 21 36 21 40
2003 Vadsø 69 66 85 95 69 85  125 73  186 81  137 64  153
2004 Hammerfest  120  110  126  132 57  127  122  130 93  128  240  120  211
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 38 30 41 45 29 42 66 27 0 43 76 32 68
2012 Alta  251  245  270  282  231  478 46  180  510  247  502  261  589
2014 Loppa 12 12 14 16 2 6 9 11 4 6 23 14 17
2015 Hasvik 8 9 8 8 5 5 6 4 0 15 15 8 25
2017 Kvalsund 10 6 12 15 11 13 10 9 6 14 19 6 22
2018 Måsøy 11 11 17 17 10 10 12 11 12 13 22 12 21
2019 Nordkapp 29 23 40 43 10 24 14 38 39 23 57 41 68
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 42 38 44 46 39 43 41 22 20 37 84 40  102
2021 Kárásjohka Karasjok 38 37 35 38 27 35 38 30 44 33 76 27 63
2022 Lebesby 13 10 13 14 10 10 0 0 0 10 26 13 36
2023 Gamvik 8 8 9 12 7 8 7 10 13 8 15 11 14
2024 Berlevåg 10 8 7 8 12 12 11 10 11 12 20 10 34
2025 Deatnu Tana 32 25 32 35 16 23 31 32 50 23 63 32 65
2027 Unjárga Nesseby 2 3 7 7 5 5 7 9 5 5 4 8 15
2028 Båtsfjord 25 20 20 27 25 24 24 27 35 21 50 24 55
2030 Sør-Varanger  110  110  121  156  105  105  120  110  120  113  220  100  241
                           
Bydeler                          
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo)  613  523  203  231 40  805  565  451  299  856 1 169  462  790
Grünerløkka (Oslo)  522  460  173  194  799  781  370  258  139  800  947  385  565
Sagene (Oslo)  444  359  115  132  470  663  477  293  245  673  766  281  395
St. Hanshaugen (Oslo)  300  251 97  115  520  557  360  140  214  505  539  224  309
Frogner (Oslo)  403  350  207  247  621  730  469  258  232  634  760  324  521
Ullern (Oslo)  392  368  264  297 95  430  458  400  348  409  766  373  720
Vestre Aker (Oslo)  616  553  498  535  290  632  478  347  326  628 1 239  561 1 100
Nordre Aker (Oslo)  661  645  461  480  209  641  406  507  581  656 1 292  601 1 155
Bjerke (Oslo)  462  437  233  273 80  445  471  328 65  501  888  396  668
Grorud (Oslo)  371  358  293  309  289  383  354  335  234  379  714  341  656
Stovner (Oslo)  415  383  372  403  129  410  393  377  396  428  851  425  831
Alna (Oslo)  638  607  468  503  660  730  576  495  354  723 1 262  607 1 098
Østensjø (Oslo)  615  579  468  497  317  389  431  393  562  651 1 265  613 1 012
Nordstrand (Oslo)  602  576  491  530  376  619  480  594  603  608 1 220  588 1 100
Søndre Nordstrand (Oslo)  614  549  534  607  230  573  527  423 91  595 1 215  591 1 145
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner: Tabellen viser antall 2-åringer registrert i Sentralt vaksinasjonsregister (SYSVAK) med 3. poliovaksine ved 2-årsdagen og antall 16-åringer registrert i SYSVAK med MMR-vaksine satt innen 30. juni 2007. Tabellen viser også antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødte innen 4 uker etter fødsel i 2007, antall fullstendige helseundersøkelser/legekontroller av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke i 2007 og antall fullstendige helseundersøkelser av barn ved skolestart i 2007. I tillegg er det tatt med folketall i relevante aldersgrupper per 1. januar 2008. Foreløpige 2007-tall for vaksinasjoner og helsekontroller. .. = Oppgave mangler.

Standardtegn i tabeller