Statistisk sentralbyrå

15.2 Kommunalt disponerte boliger til personer med psykiske lidelser og til rusmiddelmisbrukere. Husstander på venteliste. 2007
  Tildelte boliger Husstander på venteliste
  Antall tildelte boliger i alt Herav personer med psykiske lidelser Herav rusmiddel-misbrukere Herav til personer som både er rusmiddel-misbrukere og som har en langvarig psykisk lidelse, i prosent av alle tildelte boliger Antall husstander på venteliste i alt Herav personer med psykiske lidelser Herav rusmiddel-misbrukere Herav personer som både er rusmiddel-misbrukere og som har en langvarig psykisk lidelse, på venteliste, i prosent av alle husstander på venteliste
0101 Halden  129 9 11 : : : : :
0104 Moss  101 3 8 :  114 8 22 :
0105 Sarpsborg  126 17 13 12  278 14 15 15
0106 Fredrikstad  202 11 22 : 99 : : :
0111 Hvaler 23 : : 6 8 : : :
0118 Aremark 9 : : : 7 : : :
0119 Marker 8 : : : 39 5 : :
0121 Rømskog 4 : : : 10 : : :
0122 Trøgstad 13 : : : : : : :
0123 Spydeberg 15 6 3 : : : : :
0124 Askim 50 10 3 : 36 : 4 6
0125 Eidsberg 25 : : : 18 : : :
0127 Skiptvet 10 : : : 29 : : :
0128 Rakkestad 59 : : : 59 : : :
0135 Råde 31 : : : 5 : : :
0136 Rygge 23 4 : : 14 : : :
0137 Våler 5 3 : : 7 : : :
0138 Hobøl 5 : : : : : : :
0211 Vestby 21 : : : 16 : : :
0213 Ski 77 27 5 4  100 22 12 5
0214 Ås 6 : : : : : : :
0215 Frogn 47 3 8 : 27 3 : :
0216 Nesodden 44 12 5 8 77 5 8 10
0217 Oppegård 55 4 3 3 19 : : :
0219 Bærum  189 35 13 :  256 60 25 :
0220 Asker  115 20 4 5  189 16 10 5
0221 Aurskog-Høland 14 : : : : : : :
0226 Sørum 53 5 6 : 13 : : :
0227 Fet 11 : : : 13 : : :
0228 Rælingen 15 : : : 45 5 6 7
0229 Enebakk 17 : : 3 : : : :
0230 Lørenskog 99 38 : : 99 38 : :
0231 Skedsmo 86 6 9 13 58 : : 7
0233 Nittedal 47 3 : : 63 5 : 8
0234 Gjerdrum 13 : : : 3 : : :
0235 Ullensaker 88 14 5 : 87 4 10 3
0236 Nes 29 4 : : : : : :
0237 Eidsvoll 48 : 17 : 61 : : :
0238 Nannestad 16 : : : 46 : : :
0239 Hurdal 3 : : : : : : :
0301 Oslo 1 602  272  105 64  556 60 48 12
0402 Kongsvinger 61 : : : 16 : : :
0403 Hamar 69 : : : : : : :
0412 Ringsaker 90 16 4 6  109 : : :
0415 Løten 16 : 6 : 11 : : :
0417 Stange 92 5 : :  115 : : :
0418 Nord-Odal 12 4 : : 22 : : :
0419 Sør-Odal 28 : : : 7 : : :
0420 Eidskog 30 : 4 : 64 9 : :
0423 Grue 35 : : : 37 : : :
0425 Åsnes : : : : : : : :
0426 Våler 38 : : : : : : :
0427 Elverum 64 : : : : : : :
0428 Trysil : : : : : : : :
0429 Åmot 14 : : : : : : :
0430 Stor-Elvdal 24 : : : : : : :
0432 Rendalen 6 : : : 8 : : :
0434 Engerdal : : : : : : : :
0436 Tolga : : : : : : : :
0437 Tynset 7 : 4 : : : : :
0438 Alvdal 11 : : : : : : :
0439 Folldal 4 : : : : : : :
0441 Os 6 : : : : : 12 :
0501 Lillehammer  160 27 19 6  110 9 : 4
0502 Gjøvik  153 36 28 28 10 3 : :
0511 Dovre 3 : : : : : : :
0512 Lesja 7 3 : : : : : :
0513 Skjåk 19 : : : 6 : : :
0514 Lom 8 : : : 5 : : :
0515 Vågå 7 : : : : : : :
0516 Nord-Fron 18 : : : : : : :
0517 Sel 24 : : 3 55 7 : :
0519 Sør-Fron 16 4 : : : : : :
0520 Ringebu 35 : : : 5 : : :
0521 Øyer 12 : : : 4 : : :
0522 Gausdal 22 4 : : 44 : : :
0528 Østre Toten  110 : : : 14 : : :
0529 Vestre Toten  125 20 6 : 65 8 : :
0532 Jevnaker 23 3 : : : : : :
0533 Lunner 20 : : : 6 : 5 :
0534 Gran 36 4 7 : 34 3 : :
0536 Søndre Land 38 5 : 4 : : : :
0538 Nordre Land 75 9 5 4 51 6 : :
0540 Sør-Aurdal 3 : : : : : : :
0541 Etnedal 3 : : : : : : :
0542 Nord-Aurdal 25 4 : 4 10 3 : :
0543 Vestre Slidre : : : : : : : :
0544 Øystre Slidre 4 : : : 12 : : :
0545 Vang 7 : : : : : 14 16
0602 Drammen  156 27 : :  104 15 : :
0604 Kongsberg 70 4 : 6 46 5 : :
0605 Ringerike 94 12 12 : 6 : : :
0612 Hole 12 : : : : : : :
0615 Flå 8 : : : : : : :
0616 Nes 9 5 : : 16 14 : :
0617 Gol : : : : : : : :
0618 Hemsedal 6 : : : 8 : : :
0619 Ål 27 : : : : : : :
0620 Hol 15 : : : 13 : : :
0621 Sigdal 27 : : : 29 : : :
0622 Krødsherad 5 : : : : : : :
0623 Modum  115 10 4 3 16 : : :
0624 Øvre Eiker 45 17 21 3 : : 18 10
0625 Nedre Eiker  100 7 9 :  159 13 : :
0626 Lier 55 6 : 4 63 : 5 6
0627 Røyken 18 4 4 : 60 7 : :
0628 Hurum 46 : : : 60 : : :
0631 Flesberg 14 : : : : : : :
0632 Rollag 10 : : : 3 : : :
0633 Nore og Uvdal 20 : : : : : : :
0701 Borre 64 6 13 3 : : : :
0702 Holmestrand 23 : : : 12 : : :
0704 Tønsberg  213 50 13 : : : 40 5
0706 Sandefjord  292 10 54 13  406 15 7 :
0709 Larvik  167 21 12 3  104 3 : :
0711 Svelvik 23 9 3 : 23 8 : :
0713 Sande 36 : : : 14 : : :
0714 Hof 12 : : : : : : :
0716 Re (Våle før 2002) 40 4 : : 18 : : :
0719 Andebu 15 : : : : : : :
0720 Stokke 23 5 : : : : : 3
0722 Nøtterøy 41 11 : : 21 : : :
0723 Tjøme 13 3 : : 37 : : :
0728 Lardal 10 : : : : : 22 :
0805 Porsgrunn  218 19 37 : 77 : 9 5
0806 Skien  215 35 32 8 70 5 : :
0807 Notodden 91 12 3 10  109 : : :
0811 Siljan : : : : : : : :
0814 Bamble  140 9 17 3 57 : : :
0815 Kragerø  106 10 : : 60 : : :
0817 Drangedal 41 4 : : 11 : : :
0819 Nome 26 3 : : 10 : : :
0821 Bø 48 8 32 : : : : :
0822 Sauherad 58 : : : : : : :
0826 Tinn : : : : : : : :
0827 Hjartdal 3 : : : : : : :
0828 Seljord 5 : : : : : : :
0829 Kviteseid : : : : 3 : : :
0830 Nissedal : : : : : : : :
0831 Fyresdal 16 : : : 3 : : :
0833 Tokke 18 : : : : : : :
0834 Vinje 36 5 : : : : : :
0901 Risør 26 3 : : : : : :
0904 Grimstad 90 24 14 : : : 31 20
0906 Arendal 68 10 11 5  264 34 3 :
0911 Gjerstad 20 : : : 17 : : :
0912 Vegårshei 11 : : : : : : :
0914 Tvedestrand 35 : : : 47 6 : :
0919 Froland 22 : : 4 5 : 11 18
0926 Lillesand 7 : 6 : 57 11 : :
0928 Birkenes 49 4 : : : : : :
0929 Åmli 13 : : : : : : :
0935 Iveland 3 : : : : : : :
0937 Evje og Hornnes 20 : : : : : : :
0938 Bygland 6 : : : : : : :
0940 Valle 9 : : : : : : :
0941 Bykle : : : : : : 15 25
1001 Kristiansand  701 : 51 85  184 : : 13
1002 Mandal 43 : : 8 36 10 : :
1003 Farsund 17 5 : 5 5 : : 3
1004 Flekkefjord 25 : 4 : 5 : : :
1014 Vennesla 67 : 4 3 41 : : :
1017 Songdalen 20 : : : 33 : : :
1018 Søgne 46 : 3 14 14 : : :
1021 Marnardal : : : : : : : :
1026 Åseral 6 : : : : : : :
1027 Audnedal 8 : : : : : : :
1029 Lindesnes 18 : 4 : : : : :
1032 Lyngdal 8 : 3 : : : : :
1034 Hægebostad 4 : : : : : : :
1037 Kvinesdal 30 3 6 : : : : :
1046 Sirdal 15 5 3 : : : 5 3
1101 Eigersund 56 9 8 8 54 : : :
1102 Sandnes 86 : : :  101 : 51 20
1103 Stavanger  361 64 47 21  446 45 : :
1106 Haugesund 98 : : :  151 : : :
1111 Sokndal 7 : : : 3 : : :
1112 Lund 6 : : : 12 : : :
1114 Bjerkreim 8 : : : 6 : : :
1119 Hå 40 : : 3 : : 3 :
1120 Klepp 18 3 : : 12 4 16 :
1121 Time 41 : 6 4 46 : : :
1122 Gjesdal 13 : : : 12 : : :
1124 Sola 24 9 12 : 31 : 6 :
1127 Randaberg 41 : 7 : 53 6 : :
1129 Forsand : : : : : : : :
1130 Strand : : : : : : : :
1133 Hjelmeland 30 6 : : 8 : : :
1134 Suldal 39 : : : : : : :
1135 Sauda 13 : : : 4 : : :
1141 Finnøy 8 : : : : : : :
1142 Rennesøy 21 4 : : : : : :
1144 Kvitsøy : : : : : : : :
1145 Bokn : : : : : : : :
1146 Tysvær 34 : 4 9 4 : 19 4
1149 Karmøy 80 23 13 4 73 9 : :
1151 Utsira : : : : : : : :
1160 Vindafjord : : : : : : 91 :
1201 Bergen  623 50 36 :  867 57 : :
1211 Etne 13 : : : : : : :
1216 Sveio 73 3 : : 17 : 3 5
1219 Bømlo 34 : : : 95 7 15 :
1221 Stord 18 5 3 3 25 5 : :
1222 Fitjar : : : : 9 : : :
1223 Tysnes 6 : : : : : : :
1224 Kvinnherad 84 3 : 5 : : : :
1227 Jondal : : : : : : 3 :
1228 Odda 64 : 8 : 51 : : :
1231 Ullensvang 12 : : : 14 : : :
1232 Eidfjord 14 : : : : : : :
1233 Ulvik 5 : : : : : : :
1234 Granvin 3 : : : : : : :
1235 Voss 93 12 7 7 66 5 : :
1238 Kvam 46 : 3 : 4 : : :
1241 Fusa 10 4 : : : : : :
1242 Samnanger : : : : : : 8 7
1243 Os 38 3 : 6  101 33 : :
1244 Austevoll : : : : : : 7 :
1245 Sund : : : : : : : :
1246 Fjell 74 : : :  117 : : :
1247 Askøy 62 4 12 : 8 : : :
1251 Vaksdal 19 : : : 24 : : :
1252 Modalen 3 : : : : : : :
1253 Osterøy 16 : : : : : : :
1256 Meland 29 4 3 4 25 : : :
1259 Øygarden 9 4 : : 4 : : :
1260 Radøy 9 : : : 6 : : :
1263 Lindås 35 4 : 7 : : : :
1264 Austrheim : : : : 3 : : :
1265 Fedje : : : : : : : :
1266 Masfjorden 10 : : : : : : :
1401 Flora 40 : : : 30 : : :
1411 Gulen 7 : : : : : : :
1412 Solund 7 : : : : : : :
1413 Hyllestad 7 : : : 4 : : :
1416 Høyanger 18 3 3 : : : : :
1417 Vik 8 : : : 7 : : :
1418 Balestrand 6 : : : 3 : : :
1419 Leikanger : : : : : : : :
1420 Sogndal 15 : : 3 : : : :
1421 Aurland 38 4 : : : : : :
1422 Lærdal : : : : : : : :
1424 Årdal 49 6 : 7 6 : : :
1426 Luster 48 7 : : 32 : : :
1428 Askvoll : : : : : : : :
1429 Fjaler 13 : : : : : : :
1430 Gaular 8 : : : : : : :
1431 Jølster 35 : : : : : : :
1432 Førde 27 3 : : 21 : : :
1433 Naustdal 10 : : : : : : :
1438 Bremanger : : : : : : : :
1439 Vågsøy : : : : : : : :
1441 Selje 18 : : : : : : :
1443 Eid 19 : : : : : : :
1444 Hornindal 5 : : : : : : :
1445 Gloppen 46 : : : : : : :
1449 Stryn 27 : : : 6 : : :
1502 Molde  156 : : : : : : :
1504 Ålesund  191 15 18 3 : : : :
1505 Kristiansund : : : : : : : :
1511 Vanylven 10 : : : : : : :
1514 Sande : : : : : : : :
1515 Herøy 68 : : : : : : :
1516 Ulstein 19 : 3 : 30 : : :
1517 Hareid 6 : : : : : : :
1519 Volda 96 : : : : : : :
1520 Ørsta 21 : : : : : : :
1523 Ørskog 7 : : : : : : :
1524 Norddal 8 : : : : : : :
1525 Stranda 14 : : : : : : :
1526 Stordal 3 : : : : : : :
1528 Sykkylven 37 : : 4 23 : : :
1529 Skodje 13 : : : 4 : : :
1531 Sula 56 6 : : 13 : : :
1532 Giske 63 6 : : : : : :
1534 Haram 24 : : : : : 6 :
1535 Vestnes 16 3 : : : : : :
1539 Rauma 11 3 : : : : : :
1543 Nesset 11 : : : : : : :
1545 Midsund : : : : : : : :
1546 Sandøy 3 : : : : : : :
1547 Aukra 5 : : : 8 : : :
1548 Fræna 17 3 : : : : : :
1551 Eide 12 4 : : 20 5 : :
1554 Averøy 13 : : : : : : :
1557 Gjemnes 7 : : : : : : :
1560 Tingvoll 17 : : : : : 91 36
1563 Sunndal 29 : : : : : : :
1566 Surnadal 26 3 : : 5 : : :
1567 Rindal 16 : : : 3 : : :
1571 Halsa 9 : : 3 : : : :
1573 Smøla 8 : : : : : : :
1576 Aure : : : : : : : :
1601 Trondheim 1 388  164  160 23  836  138 3 :
1612 Hemne 28 : : : 10 : : :
1613 Snillfjord 7 : : : : : : :
1617 Hitra 8 : : : 8 : : :
1620 Frøya 8 : : : 10 : : :
1621 Ørland 17 : : : 45 : : :
1622 Agdenes 4 : : : : : : :
1624 Rissa : : : : 10 : : :
1627 Bjugn 34 3 : : 6 : 4 3
1630 Åfjord 10 : : : 4 : : :
1632 Roan 4 : : : : : : :
1633 Osen 11 : : : 10 : 5 :
1634 Oppdal 12 : : 4 : : 3 :
1635 Rennebu 6 : : : : : : :
1636 Meldal 21 : : : : : : :
1638 Orkdal 22 3 5 5 23 3 : :
1640 Røros 13 : : : : : : :
1644 Holtålen 14 : : : : : : :
1648 Midtre Gauldal 32 : 5 : 81 5 4 :
1653 Melhus 14 : : : 12 : : :
1657 Skaun 17 : : : 20 : : :
1662 Klæbu 17 : 4 : : : : :
1663 Malvik 16 : : : : : : :
1664 Selbu 12 3 : : 70 8 : :
1665 Tydal 9 : : : : : : :
1702 Steinkjer  222 29 10 :  161 13 : :
1703 Namsos 93 7 9 : : : : :
1711 Meråker  127 25 10 30 12 : : :
1714 Stjørdal : : : : : : : :
1717 Frosta 7 : : : : : : :
1718 Leksvik 18 : : : 3 : : :
1719 Levanger : : : : : : : :
1721 Verdal 41 3 4 : : : : :
1723 Mosvik : : : : : : : :
1724 Verran 5 : : : 11 : : :
1725 Namdalseid 12 : : : 9 : : :
1729 Inderøy 56 : : : 19 : : :
1736 Snåsa 4 : : : : : : :
1738 Lierne : : : : : : : :
1739 Røyrvik 6 : : : : : : :
1740 Namsskogan : : : : : : 21 25
1742 Grong 16 : : : 6 : : :
1743 Høylandet 7 : : : : : : :
1744 Overhalla 18 : : : : : : :
1748 Fosnes 5 : : : : : : :
1749 Flatanger 6 : : : : : : :
1750 Vikna 28 : : 3 : : : :
1751 Nærøy 18 : : : : : : :
1755 Leka : : : : : : : :
1804 Bodø  209 15 17 6  209 20 : :
1805 Narvik : : : : : : : :
1811 Bindal 7 : : : 4 : : :
1812 Sømna : : : : : : : :
1813 Brønnøy 35 4 : : 26 : : :
1815 Vega : : : : : : : :
1816 Vevelstad : : : : : : : :
1818 Herøy 6 : : : 4 : : :
1820 Alstahaug : : : : : : : :
1822 Leirfjord 12 : : : : : : :
1824 Vefsn 82 : : 8 37 : : :
1825 Grane 4 : : : 4 : : :
1826 Hattfjelldal 7 : : : : : : :
1827 Dønna 5 : : : : : : :
1828 Nesna 17 : : : : : : :
1832 Hemnes 73 13 4 : : : : :
1833 Rana  174 11 : :  112 4 : :
1834 Lurøy 14 : : : : : : :
1835 Træna : : : : : : : :
1836 Rødøy 20 : : : : : : :
1837 Meløy : : : : : : : :
1838 Gildeskål 16 : : : 14 : : :
1839 Beiarn 10 : : : : : : :
1840 Saltdal 20 : : : 20 : : :
1841 Fauske 38 9 3 : 9 3 : :
1845 Sørfold 40 3 : : : : : :
1848 Steigen : : : : : : : :
1849 Hamarøy : : : : : : : :
1850 Tysfjord : : : : : : 16 :
1851 Lødingen : : : : : : : :
1852 Tjeldsund 22 : : : : : : :
1853 Evenes 8 : : : : : : :
1854 Ballangen 13 : : : 15 : : :
1856 Røst : : : : : : : :
1857 Værøy 12 : : : : : : :
1859 Flakstad : : : : : : : :
1860 Vestvågøy : : : : : : : :
1865 Vågan  105 : 10 : : : : :
1866 Hadsel 64 : : : 33 : : :
1867 Bø 22 : : : 11 : : :
1868 Øksnes 12 : : : 8 : : :
1870 Sortland 89 : : :  144 : : :
1871 Andøy 20 : : : : : : :
1874 Moskenes : : : : : 6 : :
1901 Harstad 84 : : :  198 : : :
1902 Tromsø  230 9 61 :  171 : : :
1911 Kvæfjord 11 : 3 6 5 : : :
1913 Skånland 34 3 3 : : : : 4
1915 Bjarkøy : : : : : : : :
1917 Ibestad 9 : : : : : : :
1919 Gratangen 10 : : : : 6 : :
1920 Lavangen : : : : : : : :
1922 Bardu 22 : : : 70 : : :
1923 Salangen 18 : : : : : 6 3
1924 Målselv 31 4 5 6 7 : : :
1925 Sørreisa 15 3 3 3 15 : : :
1926 Dyrøy 18 : : : : : : :
1927 Tranøy : : : : : : : :
1928 Torsken : : : : : : : :
1929 Berg 7 : : : 5 : : :
1931 Lenvik 73 : : : 6 : : :
1933 Balsfjord 7 : : : : : : :
1936 Karlsøy : : : : : : : :
1938 Lyngen 16 : : : : : : :
1939 Storfjord 10 : : : 6 : : :
1940 Gáivuotna Kåfjord : : : : 8 : : :
1941 Skjervøy 41 : 4 : 51 : : :
1942 Nordreisa 9 : : : 12 : : :
1943 Kvænangen 9 : : : : : : :
2002 Vardø 5 : : : : 15 : :
2003 Vadsø 34 : 13 : : : : :
2004 Hammerfest 42 : : :  126 : : :
2011 Guovdageaidnu Kautokeino : : : : : : : :
2012 Alta 82 : 3 5 73 : : :
2014 Loppa 23 : : : : : : :
2015 Hasvik 15 : : : : : : :
2017 Kvalsund : : : : : : : :
2018 Måsøy 15 6 : : 11 : : :
2019 Nordkapp 12 : 3 : 3 : : :
2020 Porsanger Porsángu Porsanki : : : : : : : :
2021 Kárásjohka Karasjok 10 : 3 : : : : :
2022 Lebesby 5 : : : : : : :
2023 Gamvik 6 : : : : : : :
2024 Berlevåg : : : : : : : :
2025 Deatnu Tana 29 : 5 : 8 : : :
2027 Unjárga Nesseby 14 : : : : : : :
2028 Båtsfjord 4 : : : 12 : : :
2030 Sør-Varanger 34 : : : : : : :
                 
Bydeler                
Sydvestre Jeløy(Moss) : : : : : : : :
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Kambo(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Tune (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Borge (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. : .. .. .. :
Bekkestua (Bærum) .. .. .. : .. .. .. :
Sandvika (Bærum) .. .. .. : .. .. .. :
Rykkin (Bærum) .. .. .. : .. .. .. :
Drengsrud (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Arnestad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Heggedal (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Hofstad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Billingstad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Jansløkka (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Nesøya (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Solberg (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Vettre (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Bondi (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Rønningen (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Hagaløkka (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Vardåsen (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Østenstad (Asker) .. .. .. : .. .. .. :
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. : .. .. .. :
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. : .. .. .. :
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. : .. .. .. :
Gamle Oslo (Oslo)  277 44 18 4  142 4 10 :
Grünerløkka (Oslo)  200 33 20 22 33 9 7 5
Sagene (Oslo)  255 48 12 : 78 : : :
St. Hanshaugen (Oslo)  164 58 9 7 6 : 5 :
Frogner (Oslo) 78 9 : : 30 : : :
Ullern (Oslo) 5 : : : 3 : : :
Vestre Aker (Oslo) 34 : : : 18 : : :
Nordre Aker (Oslo)  114 20 12 6 14 5 : :
Bjerke (Oslo) 35 7 : : 7 : : :
Grorud (Oslo) 71 11 3 8 20 5 : :
Stovner (Oslo) 71 7 : 5 19 3 3 :
Alna (Oslo)  122 13 13 : 31 4 3 :
Østensjø (Oslo)  116 16 10 : 82 14 15 :
Nordstrand (Oslo) 33 : : : 33 : : :
Søndre Nordstrand (Oslo) 27 6 4 5 40 16 3 5
Sentrum (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Marka (Oslo) .. .. .. : .. .. .. :
Hamar vest (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Storhamar (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Hamar nord (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Midtbyen (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Hamar øst (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang vest (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang midtre (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang øst (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Vang nord (Hamar) .. .. .. : .. .. .. :
Furnes (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Nes (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Moelv (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. : .. .. .. :
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Vingar (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Nybu (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. : .. .. .. :
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Biri (Gjøvik) .. .. .. : .. .. .. :
Åssiden (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Strømsø (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Skoger (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Konnerud (Drammen) .. .. .. : .. .. .. :
Vegård (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Eikli (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Ullerål (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Vang (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Veien (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Stranden (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Heggen (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Borglund (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Sokna (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Hallingby (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Nes (Ringerike) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. : .. .. .. :
Nord (Tønsberg) .. .. .. : .. .. .. :
Slagen (Tønsberg) .. .. .. : .. .. .. :
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Tjølling (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Hedrum (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. : .. .. .. :
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Solum (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Gulset (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Klyve (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Skien) .. .. .. : .. .. .. :
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Tromøy (Arendal) .. .. .. : .. .. .. :
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Lund (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. : .. .. .. :
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Tasta (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Madla (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Storhaug (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Hinna (Stavanger) .. .. .. : .. .. .. :
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Sentrum (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Gard (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Røvær (Haugesund) .. .. .. : .. .. .. :
Skudenes (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Kopervik (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. : .. .. .. :
Arna (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Bergenhus (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Fana (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Laksevåg (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Årstad (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Åsane (Bergen) .. .. .. : .. .. .. :
Molde vest (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Bjørset (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Molde sentrum (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Øvre bydel (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Molde øst (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Nordbyen (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Strande (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Hjelset (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Groven (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Skåla (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Bolsøya (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Sekken (Molde) .. .. .. : .. .. .. :
Ytre (Ålesund) .. .. .. : .. .. .. :
Midtre (Ålesund) .. .. .. : .. .. .. :
Indre (Ålesund) .. .. .. : .. .. .. :
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
Østbyen (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
Heimdal (Trondheim) .. .. .. : .. .. .. :
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. : .. .. .. :
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. : .. .. .. :
Skjerstad (Bodø) .. .. .. : .. .. .. :
Dalselv (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Hauknes (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Mo (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Gruben (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Storforshei (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Skonseng (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Selfors (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Ytteren (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Båsmoen (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Alteren (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Utskarpen (Rana) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. : .. .. .. :
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. : .. .. .. :
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. : .. .. .. :
Definisjoner: Kilde er KOSTRA-skjema 13 Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler. Antall kommunalt disponerte boliger som er tildelt i løpet av 2006, samt andelen av disse som er tildelt personer med psykiske lidelser og andelen tildelt rusmiddelmisbrukere. Antall husstander på venteliste per 31.12.2006 er definert som antall husstander som har fått positivt vedtak om tildeling av bolig, men som ennå venter på ledig bolig ved utgangen av året. Med husstand menes personer som bor sammen og som har felles husholdning. Vedtak/tildeling av kommunal bolig gis som regel til den i husstanden som anses å være hovedsøker, selv om hele husstandens situasjon også tas med i tildelingsvurderingen. = Tall som bygger på 0, 1 eller 2 tilfeller. .. = Oppgave mangler. .. .. .. : .. .. .. :

Standardtegn i tabeller


2008 © Statistisk sentralbyrå