Statistisk sentralbyrå

15.1 Disponering øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene. Resultater 2007
Kommune Bevilgning til organisasjoner. 1 000 kroner Årsverk til bolig Årsverk til aktivitetstilbud voksne Andre årsverk til voksne Årsverk til skole og helsestasjon mv. unge Andre årsverk unge Årsverk personell med videreutdanning
0101 Halden  326 9,8 5,0 4,5 11,0 0,5 3,7
0104 Moss 95 20,0 0,0 5,6 0,5 8,2 11,2
0105 Sarpsborg  130 18,8 6,1 14,5 4,1 14,7 20,5
0106 Fredrikstad  387 41,6 7,9 14,9 12,3 7,6 38,2
0111 Hvaler 24 3,0 2,8 1,0 0,5 0,0 2,0
0118 Aremark 23 0,0 0,8 1,0 0,0 0,9 1,0
0119 Marker 25 1,5 0,4 1,2 0,2 0,8 1,7
0121 Rømskog 10 1,3 0,0 0,0 0,3 0,4 0,3
0122 Trøgstad 8 1,9 1,9 1,0 2,0 0,1 2,9
0123 Spydeberg 22 1,3 1,2 1,7 0,1 1,5 1,5
0124 Askim 40 9,0 2,0 3,6 2,9 1,8 2,6
0125 Eidsberg 27 4,0 1,3 0,3 4,7 0,4 1,3
0127 Skiptvet 30 1,9 1,1 0,5 0,5 1,0 1,9
0128 Rakkestad 90 3,4 1,0 2,8 0,5 3,2 5,9
0135 Råde 3 3,9 0,5 0,5 0,5 3,2 5,3
0136 Rygge 60 8,5 1,0 4,5 3,3 1,6 8,0
0137 Våler 75 1,8 0,8 0,5 1,0 0,3 2,7
0138 Hobøl 24 1,4 0,8 2,1 0,6 0,6 1,8
0211 Vestby 24 2,5 2,6 5,9 2,0 1,7 5,0
0213 Ski 10 8,0 6,0 6,5 5,5 2,1 11,4
0214 Ås 20 5,0 2,0 4,5 1,4 3,5 6,3
0215 Frogn 35 5,1 3,1 4,7 2,5 2,0 7,6
0216 Nesodden 10 12,0 2,0 2,5 4,0 0,0 6,0
0217 Oppegård 25 22,1 1,3 5,0 5,3 1,5 8,8
0219 Bærum  621 48,3 12,9 11,1 19,5 7,4 17,8
0220 Asker  300 34,4 5,7 1,5 4,1 3,6 11,5
0221 Aurskog-Høland 10 3,9 5,1 5,1 2,0 2,2 8,5
0226 Sørum 37 6,1 2,3 0,8 3,0 0,0 3,3
0227 Fet 7 5,3 2,0 4,3 2,1 1,5 3,0
0228 Rælingen  100 8,5 1,6 4,0 1,8 0,0 3,0
0229 Enebakk 3 4,0 1,9 4,0 1,0 1,3 3,0
0230 Lørenskog 50 16,2 3,0 1,4 5,8 0,0 9,1
0231 Skedsmo 0 28,4 5,2 6,5 6,4 7,3 4,0
0233 Nittedal 60 5,1 2,0 7,4 2,1 2,1 11,3
0234 Gjerdrum 87 1,4 1,3 2,0 0,5 1,0 2,0
0235 Ullensaker 10 11,4 2,0 8,8 3,0 3,0 12,0
0236 Nes 13 6,5 1,5 6,0 5,0 1,0 6,0
0237 Eidsvoll 5 12,0 1,7 7,2 4,0 0,6 12,4
0238 Nannestad 29 4,0 2,0 4,0 2,5 1,0 4,0
0239 Hurdal 11 0,5 0,0 2,3 0,2 0,6 1,8
0301 Oslo 2 950  292,4 68,4 71,1 56,6 67,0  127,1
0402 Kongsvinger 10 8,8 3,0 6,1 2,2 4,4 7,0
0403 Hamar  511 12,2 3,5 12,0 8,8 3,2 13,2
0412 Ringsaker  372 24,0 6,5 9,4 3,3 5,3 15,6
0415 Løten 10 1,7 1,7 3,8 3,0 0,3 2,4
0417 Stange  200 14,0 3,4 7,3 2,5 3,9 8,5
0418 Nord-Odal 25 11,1 1,0 2,9 0,5 0,3 5,0
0419 Sør-Odal 20 4,5 3,1 0,4 2,5 1,1 2,0
0420 Eidskog 16 5,4 2,1 0,5 0,5 2,9 0,0
0423 Grue 25 2,5 0,8 3,4 0,6 0,4 6,5
0425 Åsnes 38 2,1 2,4 3,1 2,0 0,5 3,2
0426 Våler 12 0,0 1,4 4,6 1,2 0,3 5,3
0427 Elverum 63 14,0 2,6 8,6 5,1 4,1 7,9
0428 Trysil 54 6,8 1,5 0,8 2,3 1,5 0,8
0429 Åmot 30 0,2 1,4 3,5 0,0 1,3 3,0
0430 Stor-Elvdal 19 1,4 0,6 1,4 0,0 1,1 0,8
0432 Rendalen 20 0,6 0,4 0,5 0,1 0,7 2,0
0434 Engerdal 30 0,0 0,4 1,1 1,0 0,4 1,0
0436 Tolga 15 1,0 0,8 0,4 0,6 0,8 0,8
0437 Tynset 20 4,4 1,6 0,5 1,5 1,2 2,5
0438 Alvdal 8 0,4 0,9 1,4 0,0 0,9 1,0
0439 Folldal 6 0,3 0,8 1,5 0,5 0,5 1,5
0441 Os 6 0,0 0,5 2,6 0,0 0,2 1,0
0501 Lillehammer 58 22,1 2,2 1,0 4,5 2,5 15,1
0502 Gjøvik  160 20,0 7,9 4,7 3,7 5,7 13,0
0511 Dovre 10 0,0 3,4 2,4 0,2 1,0 2,2
0512 Lesja 15 0,0 1,1 2,0 1,0 0,0 2,0
0513 Skjåk 5 1,5 0,4 1,5 0,6 0,4 2,1
0514 Lom 7 0,8 0,2 1,5 0,5 0,2 1,6
0515 Vågå 27 1,0 1,5 1,0 0,5 2,5 1,0
0516 Nord-Fron  100 1,5 2,0 1,6 1,4 0,0 2,4
0517 Sel 8 2,8 1,4 2,9 1,3 1,5 4,3
0519 Sør-Fron 20 1,3 2,3 1,6 1,0 1,5 3,6
0520 Ringebu 38 1,0 0,6 3,5 0,3 1,6 3,0
0521 Øyer 5 1,7 1,7 1,5 1,4 1,0 2,0
0522 Gausdal 10 3,1 2,3 0,6 1,0 1,0 0,4
0528 Østre Toten  115 6,5 4,7 5,7 2,1 3,6 5,5
0529 Vestre Toten  134 10,5 2,0 0,2 1,0 4,5 7,0
0532 Jevnaker 50 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 4,0
0533 Lunner 13 4,0 2,6 3,3 2,6 3,3 4,5
0534 Gran 20 1,0 0,5 5,5 1,5 1,0 5,0
0536 Søndre Land 25 3,8 0,4 4,1 1,0 1,2 2,8
0538 Nordre Land 20 4,7 2,9 0,0 2,5 0,0 2,0
0540 Sør-Aurdal 21 0,8 1,0 1,4 0,8 0,8 2,1
0541 Etnedal 12 0,4 1,1 0,7 0,2 0,5 0,9
0542 Nord-Aurdal 32 5,4 2,2 1,0 1,0 2,0 2,0
0543 Vestre Slidre 8 0,1 1,4 1,6 0,9 0,4 1,6
0544 Øystre Slidre 15 3,0 1,2 0,0 0,8 0,6 1,8
0545 Vang 34 1,6 1,3 0,0 1,0 0,2 1,3
0602 Drammen 1 000 32,4 7,0 8,0 7,2 9,4 16,0
0604 Kongsberg  240 11,5 7,4 0,5 3,9 3,1 7,0
0605 Ringerike 1 107 7,0 3,5 7,0 3,0 2,8 7,5
0612 Hole  270 2,0 1,2 1,2 0,0 2,1 2,0
0615 Flå 8 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,4
0616 Nes 19 2,4 1,6 0,4 0,9 0,8 0,0
0617 Gol 5 2,6 1,3 2,3 1,0 1,0 1,7
0618 Hemsedal 1 0,3 0,4 1,5 0,2 0,8 1,0
0619 Ål 25 2,8 0,3 2,8 1,5 0,0 3,3
0620 Hol 0 2,5 3,9 0,8 0,5 1,0 2,7
0621 Sigdal 10 2,8 2,6 0,0 0,5 1,4 1,9
0622 Krødsherad 0 0,2 0,7 0,8 0,2 1,1 1,0
0623 Modum 91 8,0 2,5 0,0 3,3 2,5 4,5
0624 Øvre Eiker 58 6,5 3,4 4,2 3,3 4,2 7,1
0625 Nedre Eiker 66 7,8 6,0 7,6 0,5 6,2 13,0
0626 Lier  138 16,4 3,8 5,1 3,5 3,5 8,4
0627 Røyken 47 8,5 3,4 0,0 3,0 0,5 5,0
0628 Hurum 30 2,7 1,1 4,3 2,4 1,5 7,4
0631 Flesberg 0 0,5 0,8 1,8 1,1 0,3 2,0
0632 Rollag 6 0,1 0,4 1,8 0,3 0,8 0,5
0633 Nore og Uvdal 20 0,0 0,6 1,8 0,2 0,6 1,8
0701 Borre 25 17,4 6,6 2,0 3,6 2,4 8,8
0702 Holmestrand 53 4,6 1,5 1,0 0,7 1,7 3,6
0704 Tønsberg 50 16,1 14,0 8,8 3,0 9,6 10,4
0706 Sandefjord 45 29,2 3,2 12,4 8,5 3,3 8,5
0709 Larvik 40 30,3 9,0 1,5 5,0 6,0 20,5
0711 Svelvik 6 6,3 1,0 0,0 0,5 1,5 4,5
0713 Sande 20 5,1 2,2 1,5 0,7 1,3 3,5
0714 Hof 0 0,0 1,0 2,8 0,0 1,4 1,0
0716 Re (Våle før 2002) 45 3,0 1,9 2,6 3,4 0,0 4,0
0719 Andebu 10 1,0 0,7 3,3 0,9 0,5 1,0
0720 Stokke 18 4,5 2,2 3,4 2,7 0,0 6,4
0722 Nøtterøy 15 18,5 4,3 0,5 1,7 3,0 12,0
0723 Tjøme 20 1,1 0,0 1,6 0,2 0,9 1,9
0728 Lardal 5 1,2 0,0 0,5 0,5 0,1 1,0
0805 Porsgrunn  112 34,3 4,0 2,0 4,3 5,9 10,6
0806 Skien  359 39,1 10,0 2,5 4,4 18,9 24,7
0807 Notodden 20 8,6 2,0 3,8 4,0 0,6 7,4
0811 Siljan 10 0,8 0,7 1,2 0,5 0,7 1,2
0814 Bamble 15 8,9 1,3 3,6 0,8 3,4 5,6
0815 Kragerø 15 11,1 2,1 0,0 1,8 1,7 2,5
0817 Drangedal 15 2,2 0,8 1,4 0,5 1,2 2,0
0819 Nome 7 7,7 1,3 0,9 1,6 1,2 2,0
0821 Bø 4 3,1 0,3 2,1 1,0 0,8 2,0
0822 Sauherad 35 3,6 0,9 1,5 1,3 0,0 3,0
0826 Tinn 53 2,7 4,0 2,7 0,8 1,3 4,0
0827 Hjartdal 22 0,0 0,2 1,6 0,8 0,0 0,8
0828 Seljord 5 1,0 1,9 1,0 0,5 0,2 0,0
0829 Kviteseid 18 1,6 0,8 1,3 0,5 0,3 1,0
0830 Nissedal 10 0,0 0,2 0,8 1,3 0,0 1,5
0831 Fyresdal 0 0,4 0,4 1,0 0,1 0,6 1,6
0833 Tokke 12 1,2 1,2 0,0 1,0 0,3 1,5
0834 Vinje 20 2,4 1,5 0,6 1,8 0,2 4,0
0901 Risør 5 7,0 2,5 0,1 0,2 0,0 2,8
0904 Grimstad  438 11,1 2,0 2,1 2,5 4,4 6,5
0906 Arendal  355 22,6 7,1 2,7 4,5 4,3 11,3
0911 Gjerstad 5 0,8 0,5 2,0 0,7 0,5 2,4
0912 Vegårshei 20 0,0 0,8 0,0 0,0 0,7 0,2
0914 Tvedestrand 10 10,0 0,2 4,3 1,2 0,2 2,9
0919 Froland 21 1,4 1,6 1,7 1,2 0,7 1,4
0926 Lillesand 18 6,3 1,5 0,0 1,0 3,8 8,3
0928 Birkenes 38 1,6 2,9 0,9 1,4 1,5 2,5
0929 Åmli 5 0,5 0,7 1,0 0,1 0,8 1,8
0935 Iveland 0 0,3 0,2 0,9 0,9 0,4 1,8
0937 Evje og Hornnes 6 1,3 1,1 1,2 0,5 0,8 3,5
0938 Bygland 10 0,2 0,8 0,8 0,6 0,0 1,8
0940 Valle 10 0,2 0,5 0,6 0,2 0,0 0,0
0941 Bykle 7 1,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
1001 Kristiansand  572 47,3 11,7 9,6 19,2 4,0 38,4
1002 Mandal  281 7,0 3,2 7,0 0,3 4,0 10,0
1003 Farsund 30 2,2 2,9 4,3 2,5 0,2 5,8
1004 Flekkefjord 10 8,9 3,5 1,5 2,1 0,8 4,5
1014 Vennesla 54 5,5 2,5 5,0 4,0 0,5 8,3
1017 Songdalen 19 1,0 2,5 2,0 0,7 1,7 5,8
1018 Søgne 27 3,5 2,6 3,5 0,3 2,5 6,0
1021 Marnardal 23 1,3 0,3 1,4 0,7 0,0 1,2
1026 Åseral 11 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,8
1027 Audnedal 14 1,5 0,2 0,1 0,4 0,1 1,4
1029 Lindesnes 27 1,2 2,5 2,0 0,6 0,8 3,9
1032 Lyngdal 20 7,1 0,5 0,7 1,8 0,0 4,6
1034 Hægebostad 23 0,2 0,9 1,6 0,6 0,0 1,0
1037 Kvinesdal 61 3,8 0,8 0,8 2,2 0,0 1,0
1046 Sirdal 8 1,6 1,0 0,2 0,5 0,2 1,0
1101 Eigersund 23 6,7 1,5 6,0 1,4 3,2 8,0
1102 Sandnes  565 38,6 6,2 7,3 11,0 5,0 20,3
1103 Stavanger 2 453 71,8 18,8 9,0 12,9 12,8 24,6
1106 Haugesund 76 21,5 5,0 10,0 3,0 2,0 19,0
1111 Sokndal 10 0,4 1,7 1,1 1,5 0,0 1,6
1112 Lund 5 2,9 0,4 0,0 1,0 0,0 1,7
1114 Bjerkreim 10 2,6 0,3 0,7 0,7 0,0 1,7
1119 Hå  111 11,0 4,0 2,5 1,3 2,0 5,8
1120 Klepp 80 6,0 4,2 3,4 2,4 0,7 6,6
1121 Time 30 13,4 3,5 0,0 1,5 1,1 4,0
1122 Gjesdal 58 7,4 1,7 1,8 1,3 0,5 1,8
1124 Sola 41 8,9 2,4 5,3 2,8 3,5 6,8
1127 Randaberg 50 6,4 0,7 0,0 1,8 0,3 2,0
1129 Forsand 10 1,0 0,5 0,0 0,1 0,7 1,0
1130 Strand 30 6,6 1,0 4,6 1,2 1,6 2,0
1133 Hjelmeland 12 0,2 0,9 1,3 0,9 0,1 0,8
1134 Suldal 54 1,5 2,1 1,0 1,3 0,1 2,3
1135 Sauda 90 4,9 0,5 2,0 1,8 0,0 2,0
1141 Finnøy 30 1,2 0,0 2,0 0,5 0,4 1,4
1142 Rennesøy 4 2,3 1,0 0,9 0,1 0,0 1,0
1144 Kvitsøy 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
1145 Bokn 6 1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
1146 Tysvær 28 19,3 1,3 0,0 0,0 2,5 8,3
1149 Karmøy  460 27,3 7,9 0,5 7,8 3,0 16,5
1151 Utsira 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
1160 Vindafjord 30 7,5 1,6 1,0 0,2 3,3 2,0
1201 Bergen 2 633  154,6 32,4 11,4 25,0 28,7 79,6
1211 Etne 77 2,2 2,0 0,2 1,4 0,0 3,0
1216 Sveio 20 0,4 1,5 2,5 0,8 0,5 2,5
1219 Bømlo 25 5,8 1,9 4,4 0,5 1,4 4,9
1221 Stord 5 8,0 3,4 1,0 3,8 2,4 4,4
1222 Fitjar 3 2,8 0,2 1,0 0,9 0,0 2,9
1223 Tysnes 8 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 1,5
1224 Kvinnherad 20 12,0 4,5 1,0 2,0 1,8 4,0
1227 Jondal 20 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5
1228 Odda 7 3,9 1,0 3,2 3,5 1,2 0,5
1231 Ullensvang 7 4,3 0,4 0,6 0,8 0,2 0,6
1232 Eidfjord 0 0,9 0,3 0,0 0,1 0,9 0,0
1233 Ulvik 0 0,3 0,6 0,5 0,4 0,0 0,4
1234 Granvin 4 0,2 0,4 0,5 0,0 0,2 0,5
1235 Voss 40 11,6 3,6 2,5 2,1 3,3 3,0
1238 Kvam 0 5,3 2,0 0,2 0,9 2,0 4,7
1241 Fusa 11 2,4 1,3 1,3 0,2 0,3 1,0
1242 Samnanger 0 1,8 0,5 0,5 0,1 0,6 2,4
1243 Os 33 9,8 2,4 0,0 0,0 3,5 6,3
1244 Austevoll 25 0,0 0,5 3,3 1,8 0,1 2,0
1245 Sund 6 4,2 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0
1246 Fjell 50 13,1 1,2 2,5 7,2 4,0 4,0
1247 Askøy 25 6,4 5,4 4,8 3,8 5,3 7,0
1251 Vaksdal 0 1,4 1,7 1,6 0,6 0,5 3,8
1252 Modalen 3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5
1253 Osterøy 35 4,5 3,0 0,9 1,0 1,9 4,0
1256 Meland 10 3,2 0,3 3,2 1,1 1,1 1,6
1259 Øygarden 10 0,0 0,0 0,8 4,0 1,0 1,0
1260 Radøy 9 2,4 0,7 1,2 0,5 2,0 2,0
1263 Lindås 25 12,5 2,1 1,0 3,4 2,5 5,8
1264 Austrheim 15 0,0 1,0 1,2 0,9 0,0 1,0
1265 Fedje 16 0,0 0,5 0,4 0,1 0,3 0,0
1266 Masfjorden 0 1,5 0,1 0,4 0,2 0,0 1,0
1401 Flora 88 3,9 4,0 2,5 1,0 2,4 3,0
1411 Gulen 6 1,2 1,0 1,0 0,2 0,4 1,2
1412 Solund 2 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0
1413 Hyllestad 4 0,0 1,7 1,3 0,2 0,2 1,5
1416 Høyanger 20 1,8 2,8 2,2 0,9 1,4 2,2
1417 Vik 20 0,8 0,8 1,2 1,0 0,4 1,9
1418 Balestrand 20 1,6 1,0 0,4 0,2 0,0 2,0
1419 Leikanger 3 1,1 0,4 0,2 0,3 0,8 0,7
1420 Sogndal 20 4,5 3,4 0,2 0,8 1,4 3,8
1421 Aurland 5 0,0 0,9 0,3 0,0 0,2 0,0
1422 Lærdal 14 0,5 0,7 2,0 0,5 0,5 1,0
1424 Årdal 33 3,2 2,6 0,3 0,5 1,5 2,0
1426 Luster 22 3,0 1,7 0,3 1,0 0,8 3,0
1428 Askvoll 20 0,5 1,5 2,0 0,2 1,8 3,0
1429 Fjaler 5 1,2 0,5 1,0 0,5 1,5 1,0
1430 Gaular 5 2,0 1,5 1,7 1,9 0,5 2,7
1431 Jølster 3 1,3 1,1 1,8 1,0 0,0 1,0
1432 Førde 30 5,1 4,0 0,8 2,0 1,9 7,0
1433 Naustdal 12 0,5 1,5 0,6 0,1 1,0 1,0
1438 Bremanger 10 1,9 1,6 1,0 0,5 0,3 2,0
1439 Vågsøy 10 1,5 1,3 3,5 0,8 0,4 1,0
1441 Selje 10 1,0 1,3 1,3 0,5 1,2 1,0
1443 Eid 11 5,5 0,0 0,0 1,3 0,8 2,0
1444 Hornindal 11 1,1 0,3 0,2 0,3 0,2 1,0
1445 Gloppen 4 7,0 1,5 1,5 0,8 2,0 2,0
1449 Stryn 5 5,1 2,7 2,2 1,4 1,5 2,8
1502 Molde  100 13,8 3,5 3,1 3,0 3,0 7,8
1504 Ålesund  343 20,8 9,0 0,0 11,1 6,1 21,0
1505 Kristiansund  100 18,0 4,2 0,0 5,3 1,1 8,0
1511 Vanylven 18 4,3 1,0 0,5 0,3 1,9 1,5
1514 Sande 32 1,1 1,0 1,0 0,0 0,7 3,1
1515 Herøy 6 5,0 2,0 2,8 1,2 1,0 3,5
1516 Ulstein 15 3,4 1,5 0,0 1,8 2,2 0,0
1517 Hareid 60 4,0 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0
1519 Volda 50 7,4 1,8 0,0 1,8 3,0 3,5
1520 Ørsta 87 6,2 2,7 2,6 2,1 0,0 0,0
1523 Ørskog 15 1,0 1,6 0,2 0,6 1,3 2,6
1524 Norddal 12 1,5 0,8 1,0 0,5 0,0 0,0
1525 Stranda 23 2,5 1,5 0,0 1,0 1,0 2,0
1526 Stordal 36 0,5 0,3 0,6 0,1 0,2 0,0
1528 Sykkylven 24 3,4 2,4 0,0 0,6 2,2 3,0
1529 Skodje 15 0,6 1,2 1,8 1,0 0,8 2,4
1531 Sula 75 3,4 2,6 1,0 0,5 1,0 2,0
1532 Giske 21 5,5 1,2 0,8 0,8 0,4 2,3
1534 Haram 10 7,0 2,4 3,0 1,4 1,3 5,4
1535 Vestnes 25 2,4 3,4 1,0 1,1 1,8 4,0
1539 Rauma 35 3,0 3,0 1,8 1,9 0,6 2,0
1543 Nesset 5 0,0 1,1 1,5 2,0 0,2 1,5
1545 Midsund 15 0,0 0,5 1,0 0,5 0,8 1,0
1546 Sandøy 2 1,4 1,1 0,0 1,0 0,0 1,5
1547 Aukra 5 1,3 1,0 1,0 1,3 0,5 0,0
1548 Fræna 0 4,0 2,7 3,5 2,0 0,0 2,0
1551 Eide 12 1,9 1,3 0,0 0,8 0,2 1,5
1554 Averøy 0 3,8 2,0 0,0 0,3 1,0 1,6
1557 Gjemnes 30 1,0 1,7 0,7 1,2 0,6 1,4
1560 Tingvoll 49 1,8 1,9 0,2 0,4 1,2 2,3
1563 Sunndal 12 7,8 1,5 0,0 1,0 0,0 3,0
1566 Surnadal 43 3,1 0,5 1,0 1,8 0,1 1,0
1567 Rindal 2 2,2 0,3 0,0 0,3 0,5 1,8
1571 Halsa 4 2,5 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0
1573 Smøla 12 1,2 0,6 1,2 0,0 0,0 1,2
1576 Aure 12 0,0 1,3 2,7 0,5 0,5 3,5
1601 Trondheim 3 532 74,3 20,6 9,8 22,2 23,5 45,0
1612 Hemne 98 2,0 0,5 1,2 0,5 1,0 3,0
1613 Snillfjord 15 0,9 0,3 0,4 0,2 0,3 1,0
1617 Hitra 6 6,0 0,0 2,0 0,7 1,0 5,3
1620 Frøya 57 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,3
1621 Ørland 20 1,2 1,2 2,0 1,5 0,0 3,5
1622 Agdenes 20 0,9 0,3 1,5 0,0 0,8 1,0
1624 Rissa 66 2,1 1,8 1,8 0,6 1,1 3,3
1627 Bjugn 0 0,9 1,8 2,6 1,0 1,3 1,0
1630 Åfjord 28 1,5 0,0 0,8 2,3 0,0 0,0
1632 Roan 11 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 1,0
1633 Osen 8 0,6 0,3 0,4 0,5 0,2 1,0
1634 Oppdal 16 1,5 0,9 2,1 1,5 1,0 2,5
1635 Rennebu 9 1,0 0,0 1,9 0,4 1,2 1,9
1636 Meldal 10 2,9 0,6 1,9 1,0 0,8 2,0
1638 Orkdal 54 1,1 2,4 3,7 0,7 0,0 3,0
1640 Røros 58 1,3 0,6 2,3 0,6 1,3 2,4
1644 Holtålen 10 0,0 0,7 1,3 0,1 0,5 0,9
1648 Midtre Gauldal 65 2,0 1,3 4,4 0,6 0,4 6,4
1653 Melhus 72 1,6 1,5 6,6 0,4 3,6 6,6
1657 Skaun 26 0,5 1,5 4,0 1,0 1,5 5,0
1662 Klæbu 30 0,5 0,5 3,0 1,0 1,0 3,0
1663 Malvik 69 8,5 0,5 1,5 1,9 1,0 3,5
1664 Selbu 16 0,0 2,0 1,4 0,7 1,2 1,9
1665 Tydal 15 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
1702 Steinkjer 80 12,4 4,4 3,9 8,0 3,5 16,2
1703 Namsos  155 8,1 1,6 2,2 2,3 1,5 4,6
1711 Meråker 0 2,3 0,0 1,0 0,0 1,3 1,0
1714 Stjørdal 80 9,5 2,0 6,8 3,5 3,1 7,8
1717 Frosta 19 0,5 0,8 1,0 1,5 0,2 1,0
1718 Leksvik 30 1,3 1,5 1,0 1,8 0,9 3,2
1719 Levanger  352 5,3 3,4 7,9 2,0 3,1 6,0
1721 Verdal 15 7,0 3,4 8,5 1,9 1,3 5,6
1723 Mosvik 6 0,7 0,3 0,5 0,8 0,3 1,0
1724 Verran 10 3,5 0,8 0,4 0,5 0,5 4,3
1725 Namdalseid 10 0,5 0,8 1,5 0,3 0,1 1,8
1729 Inderøy 20 1,9 1,3 2,8 0,8 1,1 2,5
1736 Snåsa 86 0,5 1,7 1,4 0,8 0,2 1,2
1738 Lierne 40 1,0 0,4 0,0 0,7 0,4 0,9
1739 Røyrvik 3 0,1 0,2 0,6 0,0 0,2 0,8
1740 Namsskogan 30 1,8 0,7 0,0 0,3 0,6 1,8
1742 Grong 50 0,0 0,3 1,5 0,4 1,8 2,0
1743 Høylandet 5 0,4 0,5 1,5 0,4 0,0 2,0
1744 Overhalla 70 2,7 0,8 0,0 1,3 0,0 4,4
1748 Fosnes 1 0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 0,6
1749 Flatanger 13 0,7 1,0 0,1 0,1 0,6 0,7
1750 Vikna 0 5,2 0,0 1,5 2,0 0,7 2,0
1751 Nærøy 0 11,1 0,9 1,6 1,2 0,0 4,0
1755 Leka 0 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,7
1804 Bodø  235 24,5 4,0 3,0 6,5 5,0 12,5
1805 Narvik 20 8,0 2,0 10,6 5,0 0,0 5,5
1811 Bindal 0 3,1 1,0 0,0 0,2 0,3 1,5
1812 Sømna 5 0,9 0,0 1,3 0,7 0,2 2,0
1813 Brønnøy 20 4,8 0,9 2,0 2,0 4,0 6,8
1815 Vega 10 0,5 0,2 0,0 0,0 1,0 0,5
1816 Vevelstad 10 0,5 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5
1818 Herøy 7 0,3 0,7 0,6 0,1 1,3 0,6
1820 Alstahaug 15 8,2 2,3 1,5 1,0 0,0 3,4
1822 Leirfjord 0 0,0 0,4 2,0 0,5 1,5 1,0
1824 Vefsn 43 8,4 0,9 7,0 1,0 0,0 10,0
1825 Grane 25 0,5 1,6 1,2 0,5 0,3 1,0
1826 Hattfjelldal 0 1,9 2,9 0,0 0,8 0,5 1,0
1827 Dønna 31 0,0 2,7 1,3 0,0 0,5 1,3
1828 Nesna 77 0,5 0,7 1,0 0,0 1,0 1,0
1832 Hemnes 60 4,0 0,8 2,0 2,0 0,5 4,5
1833 Rana 80 17,5 2,0 5,3 5,5 0,3 6,7
1834 Lurøy 10 3,0 0,4 1,0 0,4 0,2 2,0
1835 Træna 3 0,0 0,0 0,8 0,3 0,3 0,5
1836 Rødøy 30 1,0 1,3 0,0 0,0 0,9 1,0
1837 Meløy  170 3,0 3,3 3,2 0,5 0,0 3,0
1838 Gildeskål 30 1,5 0,2 0,3 1,0 1,0 1,5
1839 Beiarn 0 1,0 1,0 0,6 0,1 0,5 0,8
1840 Saltdal 50 4,4 1,2 0,3 1,2 1,0 3,4
1841 Fauske 15 5,0 2,5 2,0 1,0 1,9 4,0
1845 Sørfold 20 2,7 0,4 1,0 0,5 1,8 2,3
1848 Steigen 28 1,0 0,6 0,8 0,2 1,2 1,8
1849 Hamarøy 0 1,3 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
1850 Tysfjord 9 1,5 1,3 0,0 0,4 0,6 0,6
1851 Lødingen 6 0,0 0,3 2,0 0,3 1,0 1,0
1852 Tjeldsund 12 0,8 0,6 0,3 0,2 0,6 1,0
1853 Evenes 2 0,8 0,0 1,0 0,5 0,6 1,5
1854 Ballangen 27 1,0 1,5 1,0 0,8 0,0 1,5
1856 Røst 15 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,6
1857 Værøy 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
1859 Flakstad 10 1,0 1,3 1,0 0,0 0,5 0,0
1860 Vestvågøy 70 7,0 2,8 7,5 2,3 1,5 4,0
1865 Vågan 30 10,9 0,4 0,3 1,8 1,6 3,0
1866 Hadsel 90 8,3 0,5 0,3 2,0 1,0 5,9
1867 Bø 10 3,0 1,6 0,4 0,5 1,7 3,0
1868 Øksnes  110 1,0 2,0 2,0 1,0 2,3 3,0
1870 Sortland 80 11,0 0,0 3,0 3,5 0,2 5,0
1871 Andøy 14 13,7 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0
1874 Moskenes 10 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
1901 Harstad  140 15,3 6,4 2,0 2,0 5,2 11,0
1902 Tromsø  900 60,5 8,0 5,0 9,0 4,5 37,0
1911 Kvæfjord  212 2,2 0,8 1,0 1,6 0,4 3,0
1913 Skånland 0 4,0 1,4 0,0 0,8 0,0 2,0
1915 Bjarkøy 0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,4
1917 Ibestad 0 2,5 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0
1919 Gratangen 0 1,0 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4
1920 Lavangen 28 1,5 0,4 0,3 0,2 0,0 1,0
1922 Bardu 0 3,5 1,5 0,0 0,0 1,0 1,0
1923 Salangen 28 3,8 0,0 0,4 0,0 0,0 1,0
1924 Målselv 30 5,0 2,0 1,0 0,5 1,1 2,0
1925 Sørreisa 19 0,8 1,6 0,2 0,6 0,9 0,5
1926 Dyrøy 0 1,0 1,0 0,0 0,2 0,5 0,8
1927 Tranøy 0 1,5 2,0 0,0 0,3 0,1 0,5
1928 Torsken 20 1,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,0
1929 Berg 20 1,1 0,8 0,4 0,0 0,7 0,0
1931 Lenvik 40 8,1 2,2 3,5 1,5 1,1 5,3
1933 Balsfjord 32 6,3 1,6 2,0 0,0 1,4 2,0
1936 Karlsøy 50 0,5 0,2 1,0 0,3 0,9 1,6
1938 Lyngen 5 0,0 4,6 0,0 1,6 0,0 2,0
1939 Storfjord 2 1,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5
1940 Kåfjord 5 1,0 1,6 1,0 1,2 0,0 1,0
1941 Skjervøy 25 3,5 0,8 0,8 0,4 0,2 2,3
1942 Nordreisa 20 3,1 1,1 1,7 1,0 1,0 2,2
1943 Kvænangen 25 2,3 1,1 0,1 0,3 0,0 2,1
2002 Vardø 0 2,5 1,0 1,5 0,0 1,0 2,0
2003 Vadsø 10 1,5 1,3 3,5 1,0 2,0 1,0
2004 Hammerfest 60 1,5 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0
2011 Kautokeino 50 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2012 Alta  130 7,0 4,0 5,0 1,5 5,5 6,0
2014 Loppa 3 1,5 0,3 1,0 0,1 0,4 1,0
2015 Hasvik 0 0,8 0,0 1,0 0,0 2,2 1,0
2017 Kvalsund 13 0,5 1,0 0,5 0,3 0,1 0,0
2018 Måsøy 14 0,5 0,0 2,3 0,2 0,0 1,6
2019 Nordkapp 13 1,7 1,8 0,8 1,5 1,2 1,0
2020 Porsanger 35 4,5 0,5 2,0 0,5 2,5 3,0
2021 Karasjok 55 1,7 0,7 1,3 0,4 0,9 0,4
2022 Lebesby 15 1,1 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0
2023 Gamvik 12 1,6 0,3 0,3 0,2 0,5 1,0
2024 Berlevåg 1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 Tana 15 7,3 1,7 1,0 0,3 1,3 1,0
2027 Nesseby 10 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
2028 Båtsfjord 12 1,5 0,4 0,5 1,0 0,0 1,5
2030 Sør-Varanger 10 4,0 2,0 4,2 2,3 0,0 7,0
               
Bydeler              
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. ..
               
1 Definisjoner            
  Årsverk i kolonne 2-7 gjelder årsverk finansiert av Opptrappingsplanen for psykisk helse.            
  Kolonne 1: Kroner per innbygger bevilget til organisasjoner innen mental helse-feltet            
  Kolonne 2: Årsverk til bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte tjenester, miljøarbeid for mennesker med psykiske lidelser 18 år og over. Gjelder alle typer boliger inkl. omsorgsboliger            
  Kolonne 3: Årsverk knyttet til ulike aktivitetstilbud til personer 18 år og over, herunder dag-/aktivitetssentre, andre kultur- og fritidstilbud og støttekontakter            
  Kolonne 4: Årsverk til tilrettelagte tjenester og tiltak av mer behandlingsmessig, rådgivende, koordinerende og/eller ledende karakter til personer 18 år og over            
  Kolonne 5: Årsverk år til psykososialt arbeid innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenester og/eller andre psykososiale tiltak knyttet til slik virksomhet i forhold til barn og unge under 18 år            
  Kolonne 6: Årsverk til annet forebyggende/psykososialt arbeid, kultur- og fritidstilbud og støttekontakter for barn og unge under 18 år            
  Kolonne 7: Årsverk i alt av helse-/sosialfaglig personell med videreutdanning i psykisk helsearbeid/psykiatrisk sykepleie            
  ..= oppgave mangler            
  KOMMENTAR (tabell 15.1)            
  Tallene omfatter også kommunenes bruk av øremerkede tilskudd bevilget før Opptrappingsplanen startet i 1999.            
  For nærmere omtale av bruken av midler for 2008 vises det til r.skriv IS-1/2008 som beskriver bestemte områder som skal prioriteres.            
  Tallene i tabellen bidrar til å beskrive hvordan den enkelte kommune utvikler tjenestetilbudet på sentrale områder.            
  Kommunene skal styrke brukermedvirkningen og utvikle samarbeidet med bruker- og pårørendeorganisasjoner. Bevilgninger til slike organisasjoner kan gi et visst bilde av situasjonen.            
  Kilder: Kommunenes rapportering i henhold til r.skriv IS-24/2007 Opptrappingsplanen for psykisk helse. Rapportering fra kommunene av resultatdata øremerkede midler for 2007. Vurdering av samarbeid m.v. samt KOSTRA. R.skriv IS-1/2006 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2007. Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene.            

Standardtegn i tabeller


2008 © Statistisk sentralbyrå