Statistisk sentralbyrå

13 Årsverk for helse- og sosialpersonell i helse- og sosialtjenesten i kommunene, inkl. barnevernstjeneste. 2007
Kommune Årsverk for helse- og sosialpersonell i alt Årsverk for personell uten helsefaglig utdanning Årsverk for personell med helsefaglig utdanning fra videregående opplæring Årsverk for personell med helsefaglig utdanning fra høgskole/ universitet Årsverk for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Antall hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Antall hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som arbeider inntil 19 timer per uke Antall hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som er 55 år eller eldre Årsverk for personell med annen helsefaglig utdanning fra videregående opplæring Årsverk for sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre Antall sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre Antall sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre som arbeider inntil 19 timer per uke Antall sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre som er 55 år eller eldre Årsverk for vernepleiere Årsverk for sosionomer Årsverk for barneverns-
pedagoger
Årsverk for fysioterapeuter Årsverk for leger og lege spesialister Årsverk for andre med utdanning fra høgskole/ universitet
0101 Halden  755  180  307  268  291  364  121 63 16  132  158 31 33 57 16 4 23 22 13
0104 Moss 1 036  404  326  306  306  290 64 59 21  133  160 28 30 72 24 7 23 26 20
0105 Sarpsborg 1 604  419  565  620  521  523  113  116 45  312  362 49 66  132 37 17 46 41 36
0106 Fredrikstad 2 244  663  697  884  629  640  168  128 68  425  504 74 56  201 51 37 63 68 40
0111 Hvaler 96 24 30 41 26 23 11 8 4 21 27 3 6 7 3 1 3 4 2
0118 Aremark 53 17 20 15 19 16   6 1 11 13 4 4 1 1   1 1  
0119 Marker  131 49 52 30 46 43 8 12 6 20 24 2 7 2 1 1 3 3  
0121 Rømskog 26 5 12 9 9 13 2 3 3 7 9 2 2   1   1 0 1
0122 Trøgstad  160 52 61 47 52 45 9 13 9 24 30 8 6 8 4 4 3 4 1
0123 Spydeberg  108 29 38 42 33 41 13 15 4 20 27 7 5 4 6 3 4 5  
0124 Askim  404  105  173  127  160  161 28 48 13 66 82 14 11 11 11 7 14 12 6
0125 Eidsberg  303  107  113 83  104  118 25 38 8 41 45 4 10 11 6 5 9 7 5
0127 Skiptvet  112 32 45 35 40 41 11 14 5 21 23   1 4 3 1 2 3 1
0128 Rakkestad  256 70 97 89 88 92 24 24 9 50 64 11 15 12 5 3 6 6 7
0135 Råde  189 52 68 69 61 62 12 14 7 29 36 6 9 16 4 3 6 6 5
0136 Rygge  386  127  131  127  116  121 27 24 16 46 56 7 9 25 11 6 18 11 9
0137 Våler  153 47 39 66 35 38 7 11 4 25 29 4 3 7 7 12 5 4 6
0138 Hobøl  113 32 43 38 41 41 4 10 2 18 21 1 5 6 4 1 4 4 2
0211 Vestby  250 87 64 99 58 60 8 17 6 47 52 5 9 6 9 4 14 8 11
0213 Ski  681  234  186  261  155  165 32 37 31  121  151 29 35 21 33 12 24 22 29
0214 Ås  426  161  116  149  106  106 20 26 10 67 78 12 11 25 7 10 11 11 18
0215 Frogn  345  110  123  113  111  131 26 30 12 53 66 16 10 12 7 11 16 11 3
0216 Nesodden  301  112 76  113 71 62 13 12 5 46 53 7 10 13 12 8 11 15 8
0217 Oppegård  571  171  162  238  148  138 12 28 14  118  130 16 29 24 13 11 30 23 20
0219 Bærum 3 118 1 318  644 1 155  570  655  177  176 74  493  596  131  140  134  113 74  124 91  127
0220 Asker 1 253  486  310  458  269  304 84 64 41  167  202 38 38 62 44 43 52 37 53
0221 Aurskog-Høland  384  100  153  131  143  167 33 22 9 84 93 6 9 4 9 5 11 11 8
0226 Sørum  305  101  101  103 92  114 21 21 9 49 56 7 10 13 7 4 9 11 9
0227 Fet  213 82 67 65 61 75 18 11 6 30 38 12 13 6 9 2 6 8 4
0228 Rælingen  329  107 96  126 84 94 25 25 12 51 61 11 9 17 13 7 11 10 17
0229 Enebakk  181 66 55 60 41 51 17 6 14 29 34 8 9 6 5 5 6 6 4
0230 Lørenskog  687  236  190  262  162  182 35 49 28 96  110 15 22 32 28 15 30 27 33
0231 Skedsmo 1 051  318  353  380  318  337 64 76 35  155  177 23 29 35 41 31 35 44 40
0233 Nittedal  394  117  141  135  121  125 30 35 20 55 65 15 11 10 15 10 13 16 15
0234 Gjerdrum  129 51 36 41 32 38 8 7 4 17 19 4 8 6 8 1 4 4 2
0235 Ullensaker  617  183  213  221  193  205 34 52 20  111  138 30 31 19 25 10 15 22 19
0236 Nes  487  147  217  124  206  241 54 47 11 61 73 10 10 13 5 8 15 13 9
0237 Eidsvoll  499  165  220  114  205  228 45 41 15 49 62 13 15 10 10 4 16 15 9
0238 Nannestad  255 88 92 74 89 96 15 19 3 43 50 4 10 2 5 6 8 6 5
0239 Hurdal  103 39 41 23 41 50 7 11 0 12 14 2 5 2 2 1 1 3 2
0301 Oslo 14 644 5 779 3 526 5 337 3 202 3 411  569  746  324 2 096 2 402  385  425  354  791  415  528  512  642
0402 Kongsvinger  537  153  215  168  202  188 44 56 13 84 97 11 18 22 11 10 16 14 12
0403 Hamar  991  325  343  323  310  302 68 93 32  165  195 19 41 40 25 13 33 28 19
0412 Ringsaker  989  303  349  336  328  276 49 83 21  170  197 18 33 47 27 12 31 28 21
0415 Løten  197 51 71 75 64 66 12 22 7 41 52 14 9 5 4 5 7 7 6
0417 Stange  653  236  216  201  204  201 50 58 12  109  127 12 24 23 12 6 17 17 16
0418 Nord-Odal  225 91 84 50 79 67 11 20 5 27 30 2 3 5 6   5 4 3
0419 Sør-Odal  244 74  103 67 99  109 22 30 4 32 37 1 3 11 2 4 8 6 4
0420 Eidskog  238 71  107 60 98 97 22 21 9 31 37 5 5 14 1 2 6 5 1
0423 Grue  246 77 95 73 90 76 22 27 5 44 56 11 9 11 4 4 4 5 2
0425 Åsnes  302 71  130  101  119 96 23 28 10 58 70 16 12 17 4 3 8 7 4
0426 Våler  158 56 56 46 49 42 20 15 7 28 35 6 10 2 5 1 4 5 1
0427 Elverum  613  182  212  218  182  186 44 48 30  126  155 25 19 14 14 6 16 23 19
0428 Trysil  303 98  127 79  118  110 25 29 9 50 59 5 8 6 4 3 8 6 3
0429 Åmot  190 62 78 50 63 65 16 19 15 35 41 4 7 3 1 2 4 5 1
0430 Stor-Elvdal  117 32 47 38 46 44 14 11 1 25 30 4 7   3   3 4 3
0432 Rendalen  114 42 42 30 39 46 12 12 3 19 20 2 5 1 3 1 3 3 1
0434 Engerdal 43 24 9 10 8 9 3 3 1 4 5 1 3   2   2 2 0
0436 Tolga 65 22 21 22 20 21 1 7 1 17 19 1 3   1   2 1 1
0437 Tynset  230 65 86 79 81 85 16 19 5 40 47 5 7 8 6 6 5 7 7
0438 Alvdal 86 33 28 25 25 25 7 5 4 15 19 3 2   2 1 2 3 2
0439 Folldal 71 21 29 21 28 24 3 10 1 16 19 2 4       2 2 1
0441 Os  102 24 45 34 42 38 5 12 3 19 21 2 2 3 1 2 2 3 3
0501 Lillehammer  911  293  290  327  250  266 56 62 40  130  158 26 27 57 29 29 27 25 31
0502 Gjøvik  845  208  328  309  294  314 66 62 34  138  157 17 26 49 24 15 33 27 22
0511 Dovre  108 41 39 28 36 34 10 8 3 18 19 1 8 1 1 3 3 3  
0512 Lesja  103 37 33 33 26 28 9 10 7 22 24 1 3 1 2 1 3 3 3
0513 Skjåk 93 26 37 30 34 37 22 11 4 23 28 5 7 0 2   2 3  
0514 Lom  125 47 41 36 40 42 9 12 1 24 27 2 4 4   2 2 3 2
0515 Vågå  179 46 90 42 83 80 11 13 7 26 30 2 7 5 1 1 3 5 1
0516 Nord-Fron  218 60 97 62 88 99 24 27 9 31 40 6 9 12 4 0 6 6 2
0517 Sel  224 58 92 73 83  113 50 17 9 35 43 5 6 8 6 8 5 6 6
0519 Sør-Fron  103 21 50 32 45 55 31 13 6 20 25 6 6 2     5 4 1
0520 Ringebu  206 56 93 57 87 80 9 15 6 30 34 2 5 8 5 3 5 5 2
0521 Øyer  153 42 56 55 44 47 22 14 13 27 33 9 6 10 3 4 4 4 3
0522 Gausdal  202 61  100 41 91  106 24 24 9 22 23 1 3 4 3 1 6 4 1
0528 Østre Toten  573  171  233  169  202  208 41 51 31 94  110 14 16 17 10 8 15 13 13
0529 Vestre Toten  429  120  173  136  167  172 39 46 6 74 85 6 15 20 10 3 13 12 5
0532 Jevnaker  228 66  103 59 96  103 30 28 6 33 37 7 7 3 1 4 9 5 5
0533 Lunner  215 66 81 68 75 59 11 7 6 28 33 1 7 8 5 6 8 8 5
0534 Gran  492  184  186  121  168  128 30 41 18 61 71 7 12 15 8 4 14 12 8
0536 Søndre Land  311 93  137 81  115  140 56 33 23 42 46 3 6 8 5 3 6 7 10
0538 Nordre Land  255 66  115 74  106  118 31 26 10 44 54 6 2 6 4 3 7 6 3
0540 Sør-Aurdal  176 63 67 46 59 59 11 13 8 29 35 5 5 6 2 1 4 2 3
0541 Etnedal 56 14 18 24 16 23 9 5 2 17 22 4 2 1   1 2 2 1
0542 Nord-Aurdal  309  102  118 90  112 89 16 36 6 52 59 8 13 3 6 5 6 7 10
0543 Vestre Slidre 95 32 30 32 28 25 5 10 2 20 25 4 6 2 1 2 2 4 2
0544 Øystre Slidre 98 27 37 34 35 32 6 10 3 22 27 3 2 4   1 4 3 1
0545 Vang  110 39 42 28 39 28 9 12 3 16 19 4 5 3 1   2 3 4
0602 Drammen 1 772  532  580  660  552  612 88  146 28  327  379 55 79 41 53 43 75 69 52
0604 Kongsberg  840  305  307  229  292  325 58 69 14 97  121 20 30 27 25 12 28 21 18
0605 Ringerike 1 101  369  439  293  410  444 96 85 29  134  162 26 36 48 17 12 32 27 23
0612 Hole  197 73 78 46 71 84 19 12 7 20 24 3 6 8 5 2 5 3 3
0615 Flå 42 7 23 12 19 15 7 4 4 7 9 3   2 1   1 1 1
0616 Nes  151 59 50 41 43 44 8 16 7 20 26 5 9 3 4 3 4 5 4
0617 Gol  162 66 52 44 49 52 6 11 3 21 23 3 3 4 3 5 4 6 2
0618 Hemsedal 63 20 20 23 19 26 9 12 0 11 12 4 2 1 2 2 2 3 3
0619 Ål  192 59 64 69 56 58 10 11 8 35 44 7 9 3 10 5 6 7 4
0620 Hol  201 92 57 52 53 52 9 17 4 25 27 3 5 2 6 1 6 7 6
0621 Sigdal  138 41 60 36 54 66 19 16 6 21 26 6 4 4 1 1 4 3 2
0622 Krødsherad 66 27 26 13 26 28 4 4 0 6 7 1 1   1 1 2 1 1
0623 Modum  434  135  176  123  167  175 30 46 8 64 72 3 13 10 11 3 13 12 9
0624 Øvre Eiker  449  128  181  139  168  194 32 36 13 70 82 8 16 8 10 9 17 15 11
0625 Nedre Eiker  590  207  197  186  186  208 44 50 11 91  104 16 16 20 20 8 15 15 17
0626 Lier  519  158  190  171  179  198 46 38 11 78 92 18 21 21 9 15 19 19 9
0627 Røyken  541  203  184  154  164  172 25 49 20 87 97 8 21 17 8 6 13 10 13
0628 Hurum  257  102 80 75 76 76 22 22 4 44 48 6 11 1 7 3 7 6 8
0631 Flesberg 79 29 28 23 26 32 7 4 2 11 13 2 2 2 2 1 2 2 2
0632 Rollag 68 25 28 15 26 35 8 6 1 10 11 1 2       2 2 2
0633 Nore og Uvdal  119 51 44 24 42 47 10 7 3 14 16 1 3 1   1 3 4 1
0701 Horten  895  316  286  293  271  257 51 54 15  165  190 25 41 34 13 17 19 19 26
0702 Holmestrand  282 85  115 82  110  117 30 38 5 40 50 11 11 9 4 5 9 9 5
0704 Tønsberg 1 310  525  364  420  327  310 81 73 38  216  261 43 53 49 30 29 33 28 34
0706 Sandefjord 1 135  399  373  362  338  417  169  115 36  171  240 72 60 44 35 21 34 31 26
0709 Larvik 1 279  455  415  410  387  367  101  108 28  212  256 49 61 55 23 25 31 39 25
0711 Svelvik  155 51 45 58 44 51 9 20 2 31 39 4 12 4 9   4 6 3
0713 Sande  223 77 76 69 67 67 13 13 10 44 51 3 11 8 1 2 6 5 3
0714 Hof 93 32 36 26 34 36 7 2 2 12 16 5 3 1 6   3 2 2
0716 Re  230 69 81 80 75 68 16 22 6 41 54 11 10 11 8 4 5 7 3
0719 Andebu  323  178 74 72 67 54 15 18 7 28 32 5 6 12 7 11 4 4 7
0720 Stokke  285  104 77  104 68 65 22 19 9 45 56 12 9 20 5 6 10 12 7
0722 Nøtterøy  616  219  177  220  156  156 39 37 21  112  132 24 31 31 20 12 13 18 15
0723 Tjøme  113 36 35 42 31 35 10 9 4 26 32 5 11 1 4 2 4 3 2
0728 Lardal 70 19 29 22 27 25 4 7 2 15 18 2 6 2   1 2 2 1
0805 Porsgrunn 1 173  329  458  386  415  437 86 92 43  202  242 39 47 49 11 29 29 34 33
0806 Skien 1 762  628  608  526  553  605  114  116 55  255  300 42 49  100 22 46 39 36 29
0807 Notodden  500  183  212  105  200  231 62 37 12 52 65 16 16 10 2 7 8 11 16
0811 Siljan 47 11 18 18 15 17 1 5 2 10 13 4   1 1 1 2 2 1
0814 Bamble  399  113  153  133  135  144 42 27 18 69 83 19 18 16 4 10 11 12 12
0815 Kragerø  354 88  150  115  144  167 45 40 7 60 72 12 13 20 8 6 9 10 2
0817 Drangedal  154 37 77 39 74 93 29 13 4 21 24 3 5 4 1 4 4 4 2
0819 Nome  286 79  140 66  137  164 40 52 3 40 51 9 9 10 2   5 7 2
0821 Bø  158 45 64 49 58 79 25 25 6 24 29 3 4 5 1 3 5 7 4
0822 Sauherad  148 41 59 48 54 64 14 14 5 20 27 5 6 3 4 11 5 3 3
0826 Tinn  278 95  126 57  119  138 38 30 7 28 32 1 8 2 7 3 7 7 5
0827 Hjartdal 71 19 32 20 29 32 12 9 3 13 15 2 2 2     2 3 1
0828 Seljord  108 32 38 37 35 43 12 9 3 23 29 5 5 6 1   2 4 1
0829 Kviteseid  103 24 39 41 35 42 13 10 3 21 27 6 8 3 6 6 2 3  
0830 Nissedal 81 18 30 33 28 31 8 9 2 18 20 1 7 7 2 0 1 4 1
0831 Fyresdal 56 12 27 17 22 21 4 4 4 11 12   3   1   2 2 1
0833 Tokke  108 30 50 28 48 53 23 10 2 17 21 3 1 1 1   3 3 2
0834 Vinje  190 44 86 60 81 84 24 15 5 42 52 5 8 3 1 2 5 6 2
0901 Risør  271 86  105 80 96 75 15 24 9 44 56 9 8 16 2 2 5 5 6
0904 Grimstad  526  114  199  214  185  194 53 43 14  126  159 32 29 14 24 6 15 19 10
0906 Arendal 1 207  305  451  451  425  346 77 75 27  255  328 74 58 61 27 16 37 32 23
0911 Gjerstad  108 30 42 35 38 28 4 11 4 19 25 6 7 5 3 3 3 2 0
0912 Vegårshei 85 23 34 27 32 23 7 6 2 20 24 5 4 1 3   1 2 1
0914 Tvedestrand  210 69 73 68 71 52 18 9 2 42 57 17 9 2 3 3 7 6 4
0919 Froland  115 31 29 55 28 35 11 8 1 30 38 8 5 2 8 2 3 4 5
0926 Lillesand  282 65  112  105  100 93 36 30 12 52 63 16 12 11 14 4 9 9 7
0928 Birkenes  131 36 45 50 42 47 20 12 3 31 41 11 9 4 4 1 3 4 3
0929 Åmli 88 25 34 30 29 20 5 3 5 16 22 6 10 5 2 1 2 2 2
0935 Iveland 40 17 10 14 9 9 2 5 1 10 13 3 4   1   1 1 1
0937 Evje og Hornnes  101 21 42 38 40 33 9 13 2 27 33 5 8 1 3 1 2 4  
0938 Bygland 65 22 26 17 25 22 6 8 1 8 11 3 5 3     1 1 3
0940 Valle 71 21 24 26 23 24 6 5 2 16 20 5 5 1 3   2 3 1
0941 Bykle 43 19 10 14 10 11 2 6 1 9 10   1   1 1 1 2  
1001 Kristiansand 2 344  678  758  908  709  682  177  139 49  478  591 93  109 85  105 38 61 77 62
1002 Mandal  456 96  175  185  166  125 37 30 9  111  143 24 26 18 15 7 11 14 9
1003 Farsund  321 94  121  106  116  139 37 35 5 60 77 11 13 10 12 2 7 8 7
1004 Flekkefjord  313  116  111 85  106  125 61 34 5 45 55 11 8 11 8 3 8 10 2
1014 Vennesla  296 82  103  111 94  106 50 16 9 66 85 22 9 7 9 3 10 10 5
1017 Songdalen  155 46 49 60 44 35 18 9 5 35 49 16 10 5 7 1 5 5 2
1018 Søgne  248 76 64  108 58 42 13 8 6 61 84 21 18 9 8 5 8 9 9
1021 Marnardal 94 30 38 26 36 30 9 8 2 15 17 1 5 3 1 2 2 2 1
1026 Åseral 52 11 19 22 16 23 6 6 2 16 18 3 3 1 2 1 1 2  
1027 Audnedal 75 18 34 23 32 29 8 11 2 15 20 5 4 2 1   1 3 2
1029 Lindesnes  150 32 57 61 55 55 25 17 2 34 46 11 6 9 3 4 4 5 2
1032 Lyngdal  237 65 90 82 85 84 27 11 5 46 66 23 15 12 6 2 6 7 2
1034 Hægebostad 66 15 21 29 21 19 4 5 0 20 25 4 3 2 1   1 3 2
1037 Kvinesdal  272 94  105 74 99 90 19 12 6 41 51 6 7 8 6 2 7 5 4
1046 Sirdal  121 40 42 39 35 37 12 5 7 24 28 8 8 3 2 2 2 4 3
1101 Eigersund  506  142  220  144  207  183 23 43 13 70 83 10 14 21 12 11 14 13 4
1102 Sandnes 1 445  376  456  613  424  385 96 76 32  302  390 81 64 93 68 44 36 41 29
1103 Stavanger 3 249 1 036  847 1 366  770  713  201  158 77  672  803  152  134  126  167  116 90  100 95
1106 Haugesund  971  272  343  356  320  312 92 84 23  203  247 53 28 44 31 11 30 25 11
1111 Sokndal  143 47 63 34 58 60 14 10 5 25 30 5 5 1 3 1 2 3  
1112 Lund  108 26 47 35 43 39 9 5 4 22 31 7 6 2 2   3 4 2
1114 Bjerkreim 59 16 19 24 16 22 11 6 3 15 21 5 5 1 2 1 2 3 0
1119 Hå  404 84  167  153  148  128 53 47 19 71 98 32 25 35 9 6 11 13 7
1120 Klepp  351 87 95  169 82 80 22 15 12 80  102 20 27 33 13 12 8 14 10
1121 Time  408  100  139  169  130  132 33 23 9 84  104 12 14 37 8 8 11 13 7
1122 Gjesdal  197 52 56 88 53 54 17 13 3 41 53 11 7 11 12 3 6 7 8
1124 Sola  435  116  115  204  108  106 28 23 7 91  113 20 20 24 27 16 17 18 11
1127 Randaberg  250 82 64  104 59 42 14 8 5 44 54 8 10 17 10 10 7 7 9
1129 Forsand 64 22 19 24 15 11 3 3 3 15 19 4 7 3 3 1 1 1  
1130 Strand  326 94  128  105  119  121 39 40 8 56 70 10 14 7 11 8 9 9 5
1133 Hjelmeland  113 41 33 38 32 29 6 9 1 28 35 5 12   3 1 3 3  
1134 Suldal  211 65 77 69 72 76 21 18 5 46 58 10 21 5 4 1 4 5 4
1135 Sauda  244 82  107 55  102  115 29 17 5 31 37 7 7 4 3 2 3 5 7
1141 Finnøy  109 36 41 32 38 31 6 8 3 19 27 8 8 2 2 2 2 4 1
1142 Rennesøy 81 29 18 34 17 20 7 7 0 22 25 2 2 2 2 2 2 3  
1144 Kvitsøy 15 4 5 5 5 5 1   0 4 4           1 1  
1145 Bokn 32 10 12 10 12 7   3 0 6 7 2 3 1 1   1 1  
1146 Tysvær  348  109  117  122  103 93 23 18 14 66 84 16 9 26 6 5 7 8 5
1149 Karmøy 1 131  290  419  422  384  340 88 50 35  230  289 36 33 80 28 18 29 20 16
1151 Utsira 11 4 3 4 2 1 1   1 4 5 1 1       0 0  
1160 Vindafjord  252 83 72 97 64 55 33 5 8 67 90 36 9 7 3 3 4 7 7
1201 Bergen 8 088 3 024 2 088 2 975 1 913 1 942  447  550  175 1 297 1 537  248  248  477  361  122  228  208  282
1211 Etne  118 29 43 47 38 39 12 14 4 30 39 7 9 1 4 1 4 4 4
1216 Sveio  169 49 62 58 60 47 18 14 1 27 35 6 2 7 8 6 5 4 2
1219 Bømlo  350  110  111  128  105  114 32 34 6 85  116 31 28 10 9 2 7 9 6
1221 Stord  497  187  123  188  113  128 52 29 10  113  152 49 27 15 12 9 14 16 9
1222 Fitjar 91 28 31 32 31 39 22 11 0 24 29 5 8 1 1 0 4 2  
1223 Tysnes  124 44 39 41 36 37 15 15 3 24 32 9 7 4 0 2 3 4 4
1224 Kvinnherad  536  178  184  174  176  179 30 49 8  110  133 19 23 16 7 9 11 11 10
1227 Jondal 54 14 23 17 22 23 9 5 1 10 13 2 1 3     1 2 1
1228 Odda  354  129  132 93  119  131 27 17 12 60 71 9 11 5 8 2 7 8 3
1231 Ullensvang  128 49 41 38 37 41 8 10 4 23 25   7 1 1 1 4 5 2
1232 Eidfjord 56 23 15 17 15 16 5 7 1 12 16 3 3   1   2 2 1
1233 Ulvik 51 14 20 18 17 16 3 4 3 11 12 2 2   1   1 3 1
1234 Granvin 36 10 15 10 14 21 8 10 1 5 6 1 3 1 2   1 1  
1235 Voss  476  135  214  125  197  227 44 59 17 63 74 10 15 14 11 4 16 12 6
1238 Kvam  309  109  106 95 97 90 18 32 8 53 64 11 10 4 11 3 12 9 4
1241 Fusa  149 49 54 45 50 55 14 13 4 29 39 11 9 4 2 2 3 4 2
1242 Samnanger 92 33 33 26 30 34 8 11 3 16 19 3 1 2 1 2 2 3 0
1243 Os  440  155  143  142  134  121 28 37 9 71 88 19 14 17 15 8 10 13 9
1244 Austevoll  153 47 56 50 54 64 24 21 2 37 50 18 10 2     5 5 1
1245 Sund  164 45 61 58 57 57 9 24 4 30 36 2 4 7 5 4 2 5 4
1246 Fjell  386 99  115  171  104 99 24 22 12 86  112 24 20 24 17 5 16 13 11
1247 Askøy  603  192  170  241  161  159 56 47 9  125  152 25 27 44 20 7 15 15 14
1251 Vaksdal  209 67 77 65 68 56 8 14 10 46 53 2 5 5 3 2 3 4 2
1252 Modalen 28 8 12 8 12 10   3   4 5 2   1     1 1 1
1253 Osterøy  212 69 76 67 69 74 26 19 6 34 45 10 9 8 6 3 6 6 4
1256 Meland  156 41 59 56 51 53 13 15 8 31 41 10 13 5 6 2 4 7 2
1259 Øygarden  170 54 63 53 55 64 11 22 7 33 38 4 5 3 5 2 1 4 5
1260 Radøy  181 54 86 41 79 84 16 27 7 26 30 3 5 1 2 3 4 4 1
1263 Lindås  506  110  194  202  184  207 36 56 9  123  156 29 32 21 11 8 15 12 12
1264 Austrheim  106 45 32 29 28 31 9 14 4 18 21 4 6 2 2 2 2 3 1
1265 Fedje 29 14 7 7 7 9 4 1 0 4 4       1   1 1  
1266 Masfjorden 79 30 24 25 22 24 4 4 2 17 19 1 3   1   2 3 1
1401 Flora  370  128  112  131  101 87 24 31 10 74 90 15 13 8 10 10 10 11 8
1411 Gulen  137 53 56 28 53 50 17 13 4 16 17 2 3 2 2 3 1 3 2
1412 Solund 45 20 15 10 15 16 3 10 0 8 9 3 2   1   0 1 0
1413 Hyllestad 83 33 31 19 30 32 5 12 1 11 13 1 1 1 2   2 2 1
1416 Høyanger  195 51 84 59 81 95 19 30 4 38 45 5 4   4 4 4 7 2
1417 Vik  152 62 54 36 49 43 6 14 5 22 25 2 4 3 3 1 3 4 1
1418 Balestrand  129 51 43 36 41 31 4 10 3 15 17 1 4 7 7 1 1 2 3
1419 Leikanger 88 39 21 29 20 24 7 5 1 16 20 6 4 2 2 3 2 3 2
1420 Sogndal  226 80 55 91 48 56 10 21 7 42 49 6 9 11 13 2 6 7 10
1421 Aurland 82 27 32 23 26 26 4 11 7 14 15       2 2 2 3  
1422 Lærdal  100 27 38 35 34 34 5 5 4 19 21 3 2 5 5 2 2 3 1
1424 Årdal  233 63 97 73 87  103 22 21 10 32 34 1 3 4 16 5 5 6 6
1426 Luster  247 87 83 77 75 83 17 17 7 46 56 10 9 7 5 3 6 5 5
1428 Askvoll  136 44 56 36 53 54 17 24 3 22 25 4 4 3 2 1 3 4 1
1429 Fjaler  127 47 43 37 40 37 7 11 3 17 20 2 2 5 4 5 2 3 1
1430 Gaular  103 32 33 38 30 33 8 8 4 24 29 6 3   3 3 3 4 1
1431 Jølster  125 42 44 39 36 38 9 11 8 28 32 1 3 4 1   2 3 1
1432 Førde  335 88 88  160 73 70 14 11 15 94  111 17 12 11 21 7 10 11 7
1433 Naustdal  101 26 34 41 30 23 6 6 4 23 28 3 1 2 5 1 4 4 2
1438 Bremanger  159 52 60 46 53 60 14 16 8 25 28 2 1 5 5 1 4 4 2
1439 Vågsøy  226 72 84 70 78 82 17 22 6 42 49 4 5 5 5 4 8 6 2
1441 Selje  102 34 44 24 42 47 24 9 2 15 18 1 2 3 1 1 2 2  
1443 Eid  177 49 58 70 56 53 11 8 3 44 48 4 4 4 4 3 5 6 3
1444 Hornindal 42 12 13 18 11 15 4 6 1 14 19 7 5   1   1 1  
1445 Gloppen  246 66 83 97 81 80 16 21 2 50 61 9 11 22 4 4 5 6 5
1449 Stryn  250 82  102 67 89 75 11 25 13 35 40 4 8 4 4 6 7 8 4
1502 Molde  682  159  198  325  170  210 79 58 27  197  244 51 26 41 14 7 31 21 13
1504 Ålesund 1 355  400  469  486  426  419 59  120 43  281  321 32 39 17 47 38 42 28 34
1505 Kristiansund  661  161  273  227  257  303 62 60 16  128  151 18 24 33 26 19     21
1511 Vanylven  133 40 57 36 50 50 14 17 7 20 25 7 6 3 3 1 4 6 1
1514 Sande  123 43 47 33 41 47 13 19 6 21 22 1 1 1 3 2 2 3 1
1515 Herøy  272 86 87 99 70 94 24 29 17 58 72 13 14 5 11 6 6 8 5
1516 Ulstein  187 70 51 65 46 47 11 14 5 33 40 4 8 1 8 8 6 5 5
1517 Hareid  135 41 45 49 42 54 12 18 3 31 37 8 8 1 5 2 4 5 2
1519 Volda  268 71 97  100 85  103 16 29 12 54 63 7 9 6 10 12 6 7 4
1520 Ørsta  314 95  107  112  105  146 45 38 2 64 78 8 6 8 7 12 7 11 2
1523 Ørskog  112 32 47 33 40 38 12 20 7 22 24 2 5 2 1   3 4 1
1524 Norddal  103 44 38 21 34 38 13 17 5 11 11     2 1   2 3 2
1525 Stranda  168 73 43 51 35 37 1 10 9 33 37 2 9 1 2 4 4 5 3
1526 Stordal 41 14 16 12 14 18 4 3 2 7 8 1 3 1 2   0 1 1
1528 Sykkylven  215 65 64 86 58 48 14 21 5 63 81 14 16 3 6 2 6 5 1
1529 Skodje  119 42 37 41 33 39 7 7 4 24 29 5 1 1 2 3 2 4 5
1531 Sula  230 66 75 88 67 76 13 28 8 59 72 16 8 5 5 6 4 5 5
1532 Giske  203 59 67 77 64 66 18 20 3 50 62 11 5 4 6 3 3 7 4
1534 Haram  316 94  104  118 95  107 12 32 8 80 92 5 14 2 10 6 7 9 4
1535 Vestnes  410  137  192 81  172  192 37 71 19 48 61 16 15 9 6 3 4 7 4
1539 Rauma  231 57 90 85 83  104 40 23 7 54 68 15 6 4 4 3 8 8 4
1543 Nesset  130 42 42 46 41 52 17 18 2 31 41 8 5 3 2 3 1 3 2
1545 Midsund 91 38 24 29 18 23 8 6 6 17 18   2 6 2 0 1 2 1
1546 Sandøy 67 24 24 18 24 25 7 5   12 15 3 5 2 1 1 1 2 0
1547 Aukra  124 45 42 37 40 40 6 12 2 23 26 2 5 5 2 1 3 3 1
1548 Fræna  345  110  125  110  106  112 25 33 19 58 70 12 14 19 4 8 5 8 8
1551 Eide  112 30 36 45 32 38 8 11 5 26 35 9 5 4 3 2 3 4 4
1554 Averøy  187 53 71 63 63 69 19 12 8 41 53 11 7 3 2 5 3 6 3
1557 Gjemnes 95 30 29 36 27 32 9 14 2 18 22 6 4 4 5 3 3 3 1
1560 Tingvoll  132 42 45 45 43 50 14 14 3 27 34 4 8 3 2 3 3 4 3
1563 Sunndal  333 91  132  110  125  129 21 33 7 73 88 16 9 7 4 5 6 6 9
1566 Surnadal  246 84 90 71 87  104 43 20 4 42 53 8 9 7 6 2 4 5 5
1567 Rindal 99 26 42 32 39 38 11 12 3 22 26 2 3 2 1 2 2 2 2
1571 Halsa 86 21 41 23 40 48 17 8 1 19 22 2 3 2   1 0 1  
1573 Smøla  104 29 46 29 42 37 5 8 4 19 21 2 4 3     2 3 3
1576 Aure  158 42 71 45 68 82 38 24 4 29 36 13 6 3 3   3 5 3
1601 Trondheim 4 806 1 310 1 586 1 910 1 454 1 559  350  324  133  694  804 93  130  352  210  147  124  137  247
1612 Hemne  124 34 50 40 44 47 9 7 6 23 25 2 8 2 4 0 2 4 4
1613 Snillfjord 46 15 19 12 18 15 3 8 1 9 11 1 1     1 0 1  
1617 Hitra  176 57 73 46 66 63 8 14 8 24 31 7 5 2 5 2 4 5 5
1620 Frøya  183 60 79 44 73 88 22 15 6 29 33 4 3 2 3 4 1 4 1
1621 Ørland  170 37 57 76 53 53 11 14 4 47 57 16 5 3 6 5 5 6 5
1622 Agdenes 74 15 39 20 34 37 6 8 5 13 15 2 5 1 2   1 2 2
1624 Rissa  219 57 85 77 79 80 22 27 6 48 60 10 9 10 3 2 5 7 3
1627 Bjugn  205 70 76 59 70 71 20 18 6 40 47 6 12 7 3 1 3 4 1
1630 Åfjord  123 22 56 45 51 54 11 19 5 30 34 1 3 3 2 1 3 3 4
1632 Roan 47 14 20 14 18 12 2 5 2 10 12 1 1 1 1   0 1 1
1633 Osen 52 19 17 17 15 14 1 4 2 12 13 1 3 1 1 1 1 2  
1634 Oppdal  232 68 82 82 72 77 22 21 10 53 62 7 10 7 6 1 5 5 4
1635 Rennebu  113 44 38 31 34 35 5 13 5 22 24 1 8 1 2   2 2 2
1636 Meldal  197 54  102 40 94 90 19 26 9 27 32 4 9 2 1 1 4 4 1
1638 Orkdal  345 97  160 87  145  169 48 34 15 43 49 3 13 7 7 5 8 9 8
1640 Røros  213 43  117 53  109  119 25 20 8 24 27 3 6 7 6 3 6 6 2
1644 Holtålen 98 22 51 26 45 58 14 14 6 13 16 1 3 4 1 2 2 3 1
1648 Midtre Gauldal  261 86 98 77 85 98 24 18 12 48 59 6 11 7 3 5 4 6 4
1653 Melhus  377 98  140  138  129  138 49 47 11 68 85 13 15 20 11 7 8 12 12
1657 Skaun  191 47 70 74 65 75 20 19 5 41 49 5 9 7 4 8 4 5 5
1662 Klæbu  170 59 67 44 61 63 11 24 6 23 26 1 3 6 1 0 4 4 5
1663 Malvik  264 84 80 99 67 94 40 19 14 49 59 7 7 10 12 3 8 12 5
1664 Selbu  152 39 60 53 53 59 16 25 7 36 48 10 9 4 2   4 4 3
1665 Tydal 39 10 18 11 14 18 7 6 4 9 11 1 1       1 1  
1702 Steinkjer  635  135  243  257  222  280 80 66 21  166  211 40 27 23 14 7 20 18 9
1703 Namsos  472  106  156  210  143  166 32 58 13  120  141 20 21 45 6 3 10 12 14
1711 Meråker  110 22 50 37 48 45 9 15 2 25 27 2 2 4 2   4 3 1
1714 Stjørdal  582  150  197  236  181  196 48 71 16  126  157 23 23 31 17 13 15 19 15
1717 Frosta 84 20 30 34 29 29 8 1 2 23 27 3 8 1 2 3 2 3 0
1718 Leksvik  159 38 67 54 57 71 18 26 11 33 39 5 2 4 6 1 4 4 1
1719 Levanger  514  133  196  185  183  204 41 58 13  108  135 21 17 14 12 12 13 16 11
1721 Verdal  422  100  156  166  151  188 61 42 5  106  143 42 23 15 11 4 10 11 9
1723 Mosvik 40 14 14 13 13 14 3 3 1 10 12 2 3 0   1 1 1  
1724 Verran  126 24 54 47 51 67 23 10 3 32 37 1 2 5 2 1 3 3 2
1725 Namdalseid 84 22 32 30 30 37 9 9 2 23 28 1 2 1   1 2 2 0
1729 Inderøy  163 46 68 49 63 77 25 14 5 28 37 8 7 2 5 2 4 5 2
1736 Snåsa 91 27 30 35 27 33 14 11 3 25 31 5 5 2   2 2 3 2
1738 Lierne 95 34 28 33 26 28 2 15 2 25 31 5 2 1 1   2 2 3
1739 Røyrvik 37 13 11 13 8 10 2 3 3 10 12   3 0   1 1 0  
1740 Namsskogan 49 14 21 13 20 24 6 9 1 10 11 1 1 2     0 1  
1742 Grong  128 36 36 56 30 27 6 9 6 35 40 4 11 6 4 4 3 3 2
1743 Høylandet 84 24 23 37 21 23 5 9 2 23 31 12 3 7 1   2 2 1
1744 Overhalla  123 30 40 53 34 44 9 14 7 39 50 10 5 5 1 0 4 3 1
1748 Fosnes 31 9 10 12 9 10 4 5 1 9 10 2   2 1   1 0  
1749 Flatanger 62 16 25 21 23 29 7 10 2 16 17   5 2 1   1 1  
1750 Vikna  129 29 53 47 48 66 24 16 5 32 40 13 8 5 3   2 4 1
1751 Nærøy  202 54 89 59 83 89 13 18 6 38 41 4 8 7 3 1 4 6 0
1755 Leka 30 7 11 12 10 12 3 4 1 9 10 2       1 1 1  
1804 Bodø 1 353  384  452  516  417  443 83  101 36  240  272 34 39 42 64 47 42 37 43
1805 Narvik  767  277  244  245  214  248 52 55 30  139  165 18 17 29 11 12 20 17 18
1811 Bindal  108 32 43 33 39 51 13 12 4 21 24 4 1 3 3   2 4 1
1812 Sømna 80 22 28 30 27 23 8 6 1 17 19 2 4 4 2 2 3 3  
1813 Brønnøy  311  105  110 96  104  102 15 25 6 53 59 4 7 10 5 3 8 9 7
1815 Vega 76 24 29 23 27 34 8 7 3 16 18 1 5 1 2   1 3 1
1816 Vevelstad 21 5 9 7 8 12 6 5 1 6 6             1  
1818 Herøy 79 23 35 21 33 43 6 8 2 11 13 1   2 3   1 3  
1820 Alstahaug  213 65 86 62 77  102 40 27 9 32 40 8 5 3 3 2 7 7 7
1822 Leirfjord 88 23 40 24 34 40 4 6 7 15 18 2 1 1 2 1 2 3 0
1824 Vefsn  518  120  205  193  187  212 30 40 18  102  115 12 13 21 20 7 14 13 15
1825 Grane 69 28 21 20 18 20 8 9 3 11 12 2   1 1 1 1 3 3
1826 Hattfjelldal 72 24 28 21 24 30 6 11 4 13 16 6 2 2 1 0 1 3 1
1827 Dønna 74 23 27 24 25 33 9 9 2 12 12   3 3 2 2 1 3 2
1828 Nesna 60 14 26 20 24 37 17 5 2 11 12 1 2 1 2 2 0 3 1
1832 Hemnes  247 76 92 79 84 87 14 17 8 49 57 7 6 4 6 5 5 4 6
1833 Rana  783  192  267  324  255  284 54 57 11  176  218 40 14 31 34 19 31 22 12
1834 Lurøy 92 32 38 22 35 25 6 6 3 14 16 3 3 2   1 1 3 1
1835 Træna 21 9 6 5 5 6     1 3 3   1 1     0 1  
1836 Rødøy 63 33 18 12 17 23 8 8 1 8 8   2   1   0 2 1
1837 Meløy  279 84  112 83 99  108 21 38 14 42 46 4 4 10 11 5 6 8 2
1838 Gildeskål  112 49 33 30 33 39 9 7 0 17 20 3 1 1 6 1 2 3 0
1839 Beiarn 68 27 26 15 24 32 8 7 2 8 9 1   1 2   1 2 1
1840 Saltdal  327 74  165 88  157  178 38 68 8 49 54 6 13 20 3 1 5 5 5
1841 Fauske  356  100  144  113  141  152 30 35 3 62 71 2 9 7 12 10 7 10 5
1845 Sørfold  119 39 42 38 39 46 10 12 3 28 32 4 3 1 3 2 3 2  
1848 Steigen  145 55 50 41 46 51 8 13 3 27 29   7 3 2 2 3 4 1
1849 Hamarøy  101 34 32 35 31 35 6 12 1 24 26 2 5 2 4 1 2 3  
1850 Tysfjord  105 34 45 25 44 44 12 16 1 16 16   3 2 2 1 1 4  
1851 Lødingen  112 41 43 29 40 42 7 19 3 14 14 2 4 3   3 2 4 3
1852 Tjeldsund 61 15 24 22 22 25 3 8 2 11 13 1 1 3 2 1 1 2 1
1853 Evenes 80 25 28 27 25 25 2 10 2 10 11 1 4 8 2 1 2 2 2
1854 Ballangen  118 42 46 31 38 43 10 10 8 21 24 3 2 2 2   3 3 1
1856 Røst 24 9 10 5 10 13 6     4 4   1       0 1  
1857 Værøy 38 18 12 8 12 15 2 3   5 5   1 2     0 1  
1859 Flakstad 73 22 34 17 32 32 6 8 2 8 10 1 1 2   1 1 2 3
1860 Vestvågøy  498  161  217  120  189  178 32 53 28 67 77 7 14 7 6 10 10 9 9
1865 Vågan  336 86  140  110  133  151 42 47 7 64 76 9 9 15 3 5 6 9 8
1866 Hadsel  369  136  132  101  117  133 23 44 15 56 59 5 11 16 5 2 8 8 6
1867 Bø  181 78 59 43 52 57 10 14 7 24 28 3 3 4 2 3 2 4 4
1868 Øksnes  215 71 81 63 74 95 28 36 7 34 40 8 9 7 1 5 5 7 5
1870 Sortland  384  122  128  134  117  132 24 32 11 61 71 8 3 19 13 10 11 10 11
1871 Andøy  226 81 82 63 76 75 17 31 5 39 46 6 8 8 4 2 4 5 1
1874 Moskenes 48 18 18 12 17 22 2 5 1 9 11 2 3       1 2  
1901 Harstad  853  211  238  405  222  250 60 69 16  219  258 34 25 74 21 26 22 21 21
1902 Tromsø 1 815  610  500  705  450  461  100  106 50  307  345 38 64 63 64 45 64 58  105
1911 Kvæfjord  386  109  149  128  144  161 26 57 5 41 46 7 7 50 4 14 4 4 11
1913 Skånland  146 46 55 44 50 54 13 21 5 30 34 5 4 5 1 1 4 4  
1915 Bjarkøy 34 16 10 9 8 9 1 4 2 6 6   1     1 1 1  
1917 Ibestad 78 28 33 16 29 31 8 9 4 9 10 2 1 2   1 1 3  
1919 Gratangen 66 22 23 21 22 21 6 5 1 14 15 1 2 3 1   2 1  
1920 Lavangen 55 21 15 19 14 13 2 5 1 12 13   4   3   0 3 1
1922 Bardu  159 51 53 55 48 44 7 16 6 35 38 3 1 4 2 2 3 5 4
1923 Salangen  132 43 47 43 40 46 10 12 6 15 17 3 4 8 5 6 2 4 4
1924 Målselv  249 83 84 82 75 69 14 22 9 47 53 9 5 8 4 7 5 7 3
1925 Sørreisa  150 48 55 47 47 42 10 12 8 28 32 6 2 6 5   3 4 3
1926 Dyrøy 65 14 31 19 28 27 4 6 3 13 15 2 1 3 1   0 2  
1927 Tranøy 71 24 26 21 23 20 6 9 3 17 19 2 4 1 1   1 2  
1928 Torsken 58 28 20 10 18 18 5 5 2 6 6     2     1 1  
1929 Berg 88 53 22 13 20 16 2 5 2 5 6 1 1 1 1 1 0 2 2
1931 Lenvik  449  128  143  178  131  142 42 38 12  111  126 21 23 17 11 5 10 13 11
1933 Balsfjord  250 76  104 70 92  102 18 28 12 43 47 5 5 7 3 3 6 7 2
1936 Karlsøy  106 39 39 28 34 34 8 11 5 17 18 1 3 1 3 1 3 4  
1938 Lyngen  169 71 51 47 46 41 15 16 5 26 31 4 5 5 5   3 5 3
1939 Storfjord  105 35 35 35 32 27 7 10 3 18 18 4 3 9 1 1 2 3 1
1940 Gáivuotna Kåfjord  112 34 40 37 36 36 5 17 4 21 22   3 2 2 3 3 4 3
1941 Skjervøy  133 38 52 43 46 49 10 5 6 30 35 4 3 2 1 2 3 4 1
1942 Nordreisa  236 60 88 88 83 91 26 37 5 55 63 11 14 7 2 5 6 5 8
1943 Kvænangen 88 42 25 21 22 26 5 12 3 12 14 1 2 2 1 1 3 3 0
2002 Vardø  111 32 45 34 42 39 3 9 3 20 21 1 4 2 1 2 2 3 4
2003 Vadsø  291  132 69 91 61 62 13 16 8 48 55 9 9 4 8 9 5 5 12
2004 Hammerfest  287 92 86  109 79 87 14 15 7 57 67 10 10 7 11 7 9 14 3
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  109 52 30 26 28 32 6 8 1 16 17 2 3 1 2   2 5 1
2012 Alta  675  211  194  270  182  213 40 53 12  140  161 17 16 19 37 20 19 20 16
2014 Loppa 61 21 20 20 20 21 5 8 0 11 11   1 1 2 2 1 3  
2015 Hasvik 48 19 18 11 16 19 3 7 2 6 6 1       1 1 3 1
2017 Kvalsund 65 29 19 17 18 11 1 3 1 9 9   1 2 1 1 1 2 1
2018 Måsøy 59 15 21 23 16 18 4 3 5 14 15   1 1 2 2 1 3 0
2019 Nordkapp  145 58 40 46 38 44 10 11 2 29 31 2 3 2 4 2 2 5 2
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  144 51 46 46 41 43 6 12 5 28 33 5 5 3 2 3 4 5 1
2021 Kárásjohka Karasjok  120 55 26 40 24 31 6 14 1 23 29 6 2 3 3 2 1 5 3
2022 Lebesby 77 35 20 22 18 18 2 4 2 15 16 2 2 1 2   1 2 1
2023 Gamvik 57 16 19 22 16 15 1 3 3 15 16 1 2 1 2   1 2 1
2024 Berlevåg 53 15 22 16 20 25 7 5 1 12 12       1   1 2 1
2025 Deatnu Tana  163 58 65 40 59 60 6 9 6 21 22 1 7 2 2 4 1 6 4
2027 Unjárga Nesseby 61 23 17 21 16 17 3 5 1 15 16 1 4   3   1 1 1
2028 Båtsfjord 88 30 33 25 31 27 4 6 2 14 14 1 2 1 2   2 5 2
2030 Sør-Varanger  343  120  117  106  110  122 18 20 7 49 55 8 4 15 5 9 9 11 8
                                       
Bydeler                                      
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
                                       
  Definisjoner                                    
  Årsverk:                                    
  Datagrunnlaget for årsverk er registrerbart for alle tjenester, unntatt leger og fysioterapeuter som er basert KOSTRA skjema 1. Utvalget er basert på næring og er dermed det samme som for tilsvarende tabeller i "Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell" for alle yrkesgrupper unntatt leger og fysioterapeuter. De siste årene har det foregått en omfattende opprydding, både ved at man har fått en mer korrekt oppdeling i bedrifter i Enhetsregisteret, og ved at ansatte er blitt fordelt på disse ved innmelding til arbeidstakerregisteret. For sammenligning over tid vises det til publiseringer av tilsvarende statistikk på SSBs hjemmesider og Rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell (SHDir).                                    
  Årsverk for personell uten helse- og sosialfaglig utdanning:                                    
  Omfatter alle årsverk som utføres av personell uten definert og godkjent helse- og sosialfaglig utdanning fra videregående opplæring, høgskole eller universitet. Annen fagutdanning fra videregående opplæring eller høgskole/universitet som for eksempel pedagogisk utdanning eller øk./adm. utdanning vil også regnes med her, selv om utdanningen kan være relevant for arbeidet som utføres.                                    
  Årsverk for sykepleiere , inkl. helsesøstre og jordmødre:                                    
  Omfatter også sykepleiere med videreutdanning.                                    
  Årsverk for leger og fysioterapeuter:                                    
  Omfatter alle leger og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten som definert i KOSTRA. Årsverk knyttet til administrasjon (KOSTRA-funksjon 120) er holdt utenfor.                                    

Standardtegn i tabeller