Statistisk sentralbyrå

12 Ressursbruk etter tjenesteområde (funksjon). 2007 1. 1 000 kroner. Funksjon 2
Kommune 232 233 234 241 242 243 253 254 261 273 281
0101 Halden 6 078 3 870 12 702 47 617 13 890 2 679  139 046  230 205 6 581 1 242 46 119
0104 Moss 9 595 2 858 19 972 30 848 16 133 4 456  153 490  255 832 25 902 9 252 38 935
0105 Sarpsborg 15 588 17 494 50 134 52 511 33 152 9 788  234 990  371 494 31 344 3 563 71 103
0106 Fredrikstad 28 990 8 949 58 250 75 003 48 726 18 931  358 408  478 999 42 839 17 293  101 907
0111 Hvaler 1 149 4 1 612 6 175 2 231  126 20 264 24 402 - - 4 070
0118 Aremark  623  124 1 268 2 745  605 - 10 120 12 029 2 161 -  825
0119 Marker  940  307 3 124 6 043  914 12 29 301 17 480 2  433 3 699
0121 Rømskog  220 54 90 1 174  272 - 9 743 2 130  511  369  343
0122 Trøgstad 2 285  545 5 909 7 480 2 167  832 25 039 34 063 4 320 56 3 000
0123 Spydeberg 1 619 2 539 4 085 5 878 1 959  176 28 753 33 666 2 725  600 2 544
0124 Askim 4 918 2 879 13 025 16 321 11 152 1 386 81 591 69 707 6 654 1 801 11 963
0125 Eidsberg 7 519 1 184 9 598 11 478 5 278  532 42 847 63 435 4 458 1 412 6 710
0127 Skiptvet 1 132  232 2 552 3 100 2 124 94 18 545 22 895 3 136  506 1 663
0128 Rakkestad 3 008 1 234 12 784 9 140 4 743  159 26 417 57 757 2 724 1 939 9 547
0135 Råde 3 565  153 2 970 6 873 2 278  885 41 238 40 729 2 946 - 3 455
0136 Rygge 5 673 1 212 10 167 13 194 5 860 1 244 60 495  104 594 2 462 3 759 10 619
0137 Våler 2 141  683 1 067 8 666 1 805 - 20 796 20 334 1 186  771 1 772
0138 Hobøl 2 023  782 1 298 5 015 1 956 - 19 388 30 784 1 657  280 2 239
0211 Vestby 5 512  832 6 514 9 413 7 346 81 52 254 55 972  811 2 659 9 056
0213 Ski 9 993  994 18 430 28 271 48 219 3 667  116 958  113 780 9 434 1 565 24 352
0214 Ås 6 730  710 8 588 13 431 4 853 2 219 94 167 53 631 5 177 1 265 6 306
0215 Frogn 3 691 1 724 9 071 22 268 5 878  782 71 490 55 128 6 898  705 8 170
0216 Nesodden 6 043  296 5 101 14 208 6 395  687 71 822 54 482 3 316 - 13 355
0217 Oppegård 10 611 1 489 20 277 22 321 11 632 1 822  105 098  104 579 22 984 2 696 16 516
0219 Bærum 45 253 27 342 85 631  137 182 48 438 19 650  618 774  650 324 43 563 52 367 82 141
0220 Asker 21 662 10 627 56 134 56 442 15 613 8 654  251 634  248 112 39 209 11 330 41 246
0221 Aurskog-Høland 3 759 81 9 293 14 407 4 427  408 89 533 50 267 13 365 4 095 10 217
0226 Sørum 6 135  509 1 029 19 638 4 487  684 60 318 69 602 10 569 5 138 5 335
0227 Fet 3 620 1 268 9 347 10 041 4 719  868 37 097 43 864 3 173 - 4 214
0228 Rælingen 4 085 2 200 13 284 12 482 6 295 1 778 61 032 59 502 7 343 3 634 12 140
0229 Enebakk 2 972  196 2 009 12 054 2 731  177 32 824 48 842 2 683 1 173 4 918
0230 Lørenskog 9 214 2 522 13 010 29 797 11 080 4 047  122 190  112 503 21 114 30 939 36 186
0231 Skedsmo 12 324 8 099 19 685 56 268 14 937 5 547  214 910  179 214 20 467 3 544 48 288
0233 Nittedal 4 936 3 305 16 997 18 020 5 857  258 76 747 66 296 11 432 3 434 9 172
0234 Gjerdrum 2 373  972  541 4 204 2 607 54 20 345 25 309 4 507  279 3 257
0235 Ullensaker 8 866 6 621 12 877 31 813 10 987 6 626  108 012  111 484 23 555 35 18 496
0236 Nes 5 073 10 903 5 434 17 018 5 390 2 226  104 657 77 384 14 543 1 955 6 697
0237 Eidsvoll 3 972 1 389 11 830 32 847 5 029  921 84 955  114 149 7 990 1 416 14 121
0238 Nannestad 4 174 1 533 3 484 15 372 3 610  140 46 872 40 608 4 864  638 4 460
0239 Hurdal 1 300  249 2 458 5 811 1 029 - 16 934 23 230  800 - 1 893
0301 Oslo  216 113 94 251  363 314  651 598  531 460  484 529 3 622 215 2 289 275  432 416  142 407  882 636
0402 Kongsvinger 4 265 4 117 6 173 20 042 9 024  668  118 232 96 156 8 147 4 18 314
0403 Hamar 14 342 10 526 17 940 30 311 14 837 11 774  158 521  212 290 17 230 12 894 41 372
0412 Ringsaker 13 247 2 059 25 549 23 755 11 365 3 833  233 552  163 278 40 396 4 686 28 764
0415 Løten 3 705  446 8 493 7 891 3 937  254 47 937 30 298 3 104  279 4 701
0417 Stange 8 642  233 11 222 22 948 10 685 1 692 97 990  160 018 6 411  996 16 336
0418 Nord-Odal 1 466  140 6 561 7 490 2 061 34 36 541 42 048 5 929  546 4 155
0419 Sør-Odal 3 089  553 9 053 7 448 2 129  158 46 007 41 643 3 829  620 6 071
0420 Eidskog 2 841  106 3 935 8 804 3 003 - 55 743 45 730 10 885 1 004 10 225
0423 Grue 1 094  915 1 371 5 292 2 337  678 29 046 74 111 4 168 - 8 019
0425 Åsnes 2 937  901 4 541 14 006 5 536 12 64 715 71 268 2 703 - 10 153
0426 Våler  952  317  607 9 002 1 766 - 32 513 27 528 4 385  854 3 416
0427 Elverum 6 428 4 814 15 205 23 780 6 963 1 358  103 886  117 561 11 374 3 473 24 357
0428 Trysil 2 286  151 7 831 14 310 3 504 10 62 388 66 179 5 414 - 6 598
0429 Åmot 1 230 1 015 3 081 7 528 1 817  341 36 640 31 075 4 005  279 3 932
0430 Stor-Elvdal  848 15 1 617 10 215 1 880  186 23 639 18 604 3 447 - 4 971
0432 Rendalen  612 72  684 7 954 1 539 - 18 236 18 868 3 390 - 1 184
0434 Engerdal  207  104 1 921 6 651  518 - 20 120 4 640 76 42  637
0436 Tolga  740  140  712 5 816 2 638 - 13 723 7 861 1 200  190 1 932
0437 Tynset 2 330  540 4 066 10 972 4 445 - 21 917 49 350 14 100 2 564 5 242
0438 Alvdal 1 139 77 - 5 244  739 17 18 197 16 032 3 410 - 1 145
0439 Folldal 1 170 -  354 3 785 1 241 - 13 108 13 249 2 021  418 1 136
0441 Os  875 - -2 6 611 1 376  505 30 562 7 320 2 702 1 253 1 103
0501 Lillehammer 7 203 5 038 29 661 33 961 10 110 1 527  159 606  172 691 20 061 4 334 23 862
0502 Gjøvik 8 115 2 111 10 518 40 735 15 242 2 558  134 327  194 343 18 607 4 457 30 633
0511 Dovre 1 259 1 835  114 7 980 1 613 - 21 070 9 577 4 837  522 4 498
0512 Lesja 1 353  544 2 352 6 451 1 888 10 17 055 20 153 2 371 -1 1 718
0513 Skjåk 1 304 43  383 5 781  942 85 27 529 14 425 4 050  143 1 684
0514 Lom 1 348  206 2 498 7 138  768 39 22 336 15 019 4 175 -  853
0515 Vågå 2 186  420 6 160 7 826 2 390 - 28 153 26 207 4 540  891 1 593
0516 Nord-Fron 1 590  203 6 407 11 006 1 698 20 50 188 27 244 5 539  419 3 263
0517 Sel 2 007 1 626 6 735 14 157 4 034  818 31 287 43 680 5 754  970 6 114
0519 Sør-Fron  985 5 2 388 6 900 1 736 - 23 128 22 349 2 526 1 957 1 288
0520 Ringebu 1 596  253 6 458 9 292 2 881 9 32 489 39 668 2 224  377 2 081
0521 Øyer 1 758  362 4 148 7 576 2 480 -30 28 833 32 126 2 932  723 4 355
0522 Gausdal 2 060  232 5 401 8 386 2 941 - 49 979 31 471 4 672 2 162 2 950
0528 Østre Toten 4 216 2 495 4 787 22 927 4 752 1 181  106 752  107 558 12 157 1 338 5 813
0529 Vestre Toten 4 107  956 6 155 14 412 7 099 - 84 874 68 095 4 535 6 112 11 712
0532 Jevnaker 1 922  714 2 143 10 282 2 716 1 061 44 539 28 580 4 075 2 748 3 029
0533 Lunner 2 741 - 6 937 14 150 5 756  266 41 144 36 224 2 575  698 2 500
0534 Gran 4 045 9 230 8 434 12 763 6 946  236  110 890 70 917 7 808  902 5 868
0536 Søndre Land 1 750  696 11 704 10 047 5 291  725 43 504 85 986 4 887  313 2 828
0538 Nordre Land 2 222  685 5 195 9 838 4 405  156 41 409 60 321 7 217  302 2 862
0540 Sør-Aurdal 1 065  356 2 492 7 976 2 528  489 29 295 30 740 3 035 - 1 460
0541 Etnedal  460 37 3 506 2 898  638 - 13 976 9 419 1 828 -  531
0542 Nord-Aurdal 3 749  913 4 111 18 619 4 303  956 33 105 61 556 1 895 3 848 4 312
0543 Vestre Slidre 1 075  534  490 6 967 1 062 - 15 973 11 988  537  541 2 260
0544 Øystre Slidre  972  202 3 212 6 464 1 154 2 22 273 17 893 2 192 - 2 396
0545 Vang 1 337  476 5 847 5 526  560 4 23 794 17 621 2 752 1 205  582
0602 Drammen 17 814 9 970 34 219 69 087 53 381 24 891  404 904  314 321 34 037  369 74 831
0604 Kongsberg 6 244 1 394 10 731 24 776 17 666 -  161 446  156 813 10 949 4 529 24 232
0605 Ringerike 8 734  835 31 857 42 951 12 366 5 119  212 482  212 410 13 756 1 060 23 647
0612 Hole 1 749  330 4 910 4 206 3 563 1 23 418 44 715  980  508 3 215
0615 Flå  682 66  984 3 787  889 - 8 974 7 554 1 263  269  229
0616 Nes 2 056  253  842 6 603 1 682 77 26 881 34 284 2 848  433 1 483
0617 Gol 2 625 1 434 3 327 13 925 4 835 8 20 029 38 903 1 926  401 4 501
0618 Hemsedal 1 603 1 388  577 3 623 1 195 - 13 044 7 394 2 335  882  581
0619 Ål 2 819  357 2 991 12 829 2 551  426 32 306 34 194 7 862  546 3 033
0620 Hol 3 145 1 345 4 233 13 858 2 889 - 44 003 36 172 5 196  274  600
0621 Sigdal 1 782 58 2 128 6 542 1 277  276 30 188 27 717 2 213 - 1 849
0622 Krødsherad  792 32 1 251 3 487  829 18 14 459 13 974 3 455 - 1 450
0623 Modum 4 409 2 619 8 620 13 241 4 816  991 61 692  103 559 6 042 7 087 6 143
0624 Øvre Eiker 5 603 2 798 9 211 17 900 6 241 5 590 80 312 92 038 12 303  402 9 940
0625 Nedre Eiker 5 769 2 888 11 761 20 742 10 450 3 202 77 110  138 862 9 582 5 497 23 642
0626 Lier 7 770  595 10 775 21 719 8 269 1 151 92 859  126 921 11 409 2 076 18 477
0627 Røyken 6 102  713 10 106 20 435 3 994  629 72 752  100 606 18 693 3 440 4 186
0628 Hurum 4 615  388 5 010 7 782 5 817 2 058 27 113 65 401 3 728  337 10 750
0631 Flesberg  536  383 2 917 2 809 1 279 1 19 936 13 213  478  394 1 794
0632 Rollag  567 1 187  813 2 961  418 - 18 095 6 427 -  250  681
0633 Nore og Uvdal 2 416  427  891 7 802  902 87 26 332 25 164 4 428  316  957
0701 Borre 5 175 2 114 11 508 31 325 13 718 3 885  116 500  204 196 16 684 18 25 070
0702 Holmestrand 3 290  567 14 355 11 794 5 244  220 39 973 67 797 4 808  565 9 099
0704 Tønsberg 14 244 3 769 34 135 39 700 26 817 21 339  231 770  267 680 14 432 13 695 32 681
0706 Sandefjord 17 142 1 448 66 691 45 908 23 140 12 760  181 880  252 012 11 013 5 190 53 919
0709 Larvik 12 212 10 540 18 484 41 673 25 123 8 916  200 543  279 916 22 766 29 935 49 133
0711 Svelvik 2 198  147 3 743 6 400 2 566  585 26 115 35 434 2 673  482 7 049
0713 Sande 3 219  832 11 621 6 901 3 600  875 44 514 35 442 3 570 - 5 412
0714 Hof  651 2 172 6 586 3 512 1 579 75 16 992 17 758 1 904  588 2 180
0716 Re (Våle før 2002) 4 696 4 261  890 8 033 10 546  126 15 976 88 615 4 531 - 6 942
0719 Andebu 1 202  999 4 421 5 163 2 651  489 21 929 28 733 2 243  668 2 919
0720 Stokke 2 451  290 12 337 11 521 4 339  370 30 185 77 217 3 546 6 793 9 188
0722 Nøtterøy 5 848  431 17 200 17 311 9 074 1 752  114 733  145 407 7 214 3 225 20 407
0723 Tjøme 1 783  440 3 252 5 030 2 589 - 17 648 30 524 3 118 - 3 004
0728 Lardal  653  547  497 1 922  822 89 16 521 11 458 2 621 - 2 897
0805 Porsgrunn 12 346 7 452 26 526 38 941 13 431 17 601  216 554  223 612 18 530 7 646 33 083
0806 Skien 15 091 5 070 57 182 56 942 21 452 24 871  241 383  376 497 21 229 12 107 62 897
0807 Notodden 6 855 1 267 5 280 21 980 4 924 3 345 96 896 86 441 6 542 1 992 12 325
0811 Siljan 1 074  812  281 2 979 1 665  110 12 117 8 596 1 223  373  698
0814 Bamble 5 160 3 335 13 952 17 224 8 153 1 566 37 177  101 930 3 776 2 781 15 820
0815 Kragerø 3 622  705 3 370 13 256 3 687 2 363 36 212  112 201 3 671 1 396 12 730
0817 Drangedal 1 278  175 3 360 8 838 2 213  503 21 647 38 057 1 870  923 3 759
0819 Nome 3 817 1 013 7 510 10 846 2 722  491 45 368 68 473 3 630 2 034 7 715
0821 Bø 1 929  134 6 356 9 055 5 830  377 29 115 34 791 3 956 - 6 137
0822 Sauherad 2 052 2 845 2 074 6 631 3 577 - 9 394 35 715 1 005  732 4 408
0826 Tinn 3 704 2 009 2 411 18 779 3 828  165 50 608 52 878 2 662 1 688 4 328
0827 Hjartdal  574  343 2 362 6 603  287  446 17 309 11 956 1 725  170  429
0828 Seljord 1 041 - 3 503 9 658 2 752  234 17 301 19 894 2 266  407 1 553
0829 Kviteseid 1 075 27  726 8 227 1 052  125 15 790 16 729 1 638 1 040 1 140
0830 Nissedal  311  122 1 526 5 709  730 1 15 547 12 819 1 403 -  453
0831 Fyresdal  818  813 1 237 4 460 1 715 - 14 552 8 574 1 138 79  261
0833 Tokke 2 416  303  576 7 258 2 202 33 24 896 20 921 3 552 1 110  846
0834 Vinje 2 540 - 16 18 166 4 908 30 28 778 40 130 8 499  817 4 677
0901 Risør 1 772  922 5 816 7 078 5 477 - 42 783 66 222 8 106 - 9 049
0904 Grimstad 6 530 3 388 6 612 18 341 10 400 3 197 97 839 96 955 5 779 2 736 18 042
0906 Arendal 12 649 4 415 25 591 51 213 22 532 6 820  236 299  236 904 20 923 7 205 51 375
0911 Gjerstad  901  562 1 600 3 244 2 612 - 19 309 18 949 3 217 89 3 395
0912 Vegårshei  734  102 1 201 2 397 1 706 - 19 949 15 004 1 515  363 1 450
0914 Tvedestrand 2 652  768 1 376 7 646 3 299  661 30 192 46 251 4 227  291 7 112
0919 Froland 2 164 57  399 4 917 4 363  194 23 483 23 774 1 966  238 4 170
0926 Lillesand 4 269 2 610 5 971 7 601 5 863  349 51 115 47 287 1 118  788 3 698
0928 Birkenes 2 077 18 2 253 4 538 3 963  413 30 660 20 927 1 384 1 450 1 282
0929 Åmli 1 467 - 92 4 832 3 350 68 20 897 13 974 1 200  445 1 636
0935 Iveland  583 4  253 2 417  564 - 11 088 4 374 1 027 7  373
0937 Evje og Hornnes 1 299  568 1 947 5 197 1 148 46 23 749 14 681 1 666 - 2 946
0938 Bygland  611 4  951 4 011  881 77 16 303 10 775 1 575  161 1 511
0940 Valle  906 1 297 1 614 4 720  926  129 20 227 5 837 2 933  146  658
0941 Bykle  944  175  106 7 263  677 - 13 762 2 011 1 461  232  320
1001 Kristiansand 27 809 13 628 61 767 90 855 82 816 32 455  406 512  413 939 35 376 14 471 81 496
1002 Mandal 4 269 2 656 13 453 16 208 5 186 2 799 80 527 90 822 3 495 1 498 8 986
1003 Farsund 2 527  347 4 318 10 702 7 242  593 61 489 65 447 5 863 37 4 350
1004 Flekkefjord 4 051  477 7 565 13 694 3 833 - 67 648 80 611 7 406 20 3 894
1014 Vennesla 5 357  251 10 333 10 941 8 743 1 748 52 115 69 092 6 679  867 9 654
1017 Songdalen 2 169  560 4 956 5 676 2 989  168 17 494 36 984 2 645  171 3 880
1018 Søgne 3 616  784 18 251 8 607 4 034 1 620 39 174 46 172 7 779 - 6 359
1021 Marnardal  928  272 3 217 2 468  768 - 22 259 11 732 2 072 61 1 243
1026 Åseral 1 338  684 1 700 3 180  507  112 9 738 9 371 1 840  292  488
1027 Audnedal  739 85 2 169 3 777  193  130 13 208 16 309 2 015  199  417
1029 Lindesnes 1 878  188 5 016 6 153 1 910 44 24 738 43 026 1 981  523 2 615
1032 Lyngdal 3 085 30 2 671 6 075 2 739  480 19 880 78 247 2 487  391 3 948
1034 Hægebostad 1 240  366 2 728 4 460  458 2 14 919 8 955 2 572 -  618
1037 Kvinesdal 2 522  591 5 340 5 851 5 357  373 35 351 66 270 3 852 3 331 2 220
1046 Sirdal 1 092 67 1 335 8 369 2 951 24 31 143 14 802 3 143  566  850
1101 Eigersund 5 530 1 289 10 981 15 538 1 445 1 988 39 712  167 046 5 960 2 708 14 367
1102 Sandnes 26 478 3 191 48 748 56 227 18 995 17 164  196 734  327 327 22 336 8 766 27 164
1103 Stavanger 43 446 14 055 47 311  126 551 52 077 48 433  750 811  553 007 51 301 26 301  106 622
1106 Haugesund 10 243 1 850 23 984 38 843 18 155 14 670  233 883  171 509 20 743 5 876 24 948
1111 Sokndal 1 293 2 1 785 5 307 1 034 1 32 025 21 869 3 102  457  748
1112 Lund 1 137  332  163 6 399 1 300  100 27 340 13 476 2 586  738 1 268
1114 Bjerkreim  936 78  520 4 614  824 32 20 633 6 165 5 846 41  981
1119 Hå 3 680  658 13 840 26 593 4 274  736 96 349 90 917 8 653  594 10 698
1120 Klepp 6 053 1 407 9 840 17 749 9 658 20 56 341 76 311 3 688 5 101 5 094
1121 Time 5 216  185 15 195 15 915 4 666 1 920 73 194 70 040 7 155 1 304 9 929
1122 Gjesdal 3 439  339 3 389 8 135 7 410  129 27 905 52 239 2 047 1 637 2 550
1124 Sola 7 518 1 164 11 151 18 018 5 191 4 134 94 551 82 538 8 721 2 652 9 378
1127 Randaberg 3 693  113 4 789 11 293 5 040 29 21 201 77 487 2 156 1 838 6 710
1129 Forsand  587 2 145 2 934 3 424  424 57 13 087 11 516  971  456  203
1130 Strand 4 050  689 8 316 15 229 4 253 1 397 34 820 83 803 6 158 1 069 9 006
1133 Hjelmeland 1 126 39 1 845 7 082 1 386 1 37 969 8 778 3 534  272 1 582
1134 Suldal 1 849 61 10 003 11 096 1 428  144 40 454 39 263 3 917  637 3 435
1135 Sauda 2 343  813 5 121 5 711 1 147 1 375 20 621 76 474 81  670 2 992
1141 Finnøy 1 451  372 1 752 6 744  936  134 19 656 20 459 1 881 - 1 373
1142 Rennesøy  970 52 3 786 7 931 1 958 - 15 559 13 290 2 138  194 1 209
1144 Kvitsøy  195 -2 18 1 718 64 - 5 993  698  788 - 71
1145 Bokn  464  559 3 613 1 488  408 - 5 649 3 097  636 -  206
1146 Tysvær 3 653 1 594 10 126 12 322 3 516  748 67 260 57 313 8 181 5 352 5 786
1149 Karmøy 13 627 2 454 26 264 35 738 11 450 8 215  188 052  216 423 14 674 4 479 14 801
1151 Utsira  133  226 17  330 2 3 5 478  244  210 - 8
1160 Vindafjord 1 900 1 559 4 041 15 781 1 761  408 54 257 49 855 7 387 - 1 366
1201 Bergen 84 266 23 607  219 852  303 458  208 391 89 654 1 542 679 1 510 219  185 580 16 691  286 096
1211 Etne 2 191  595 2 312 6 582 2 021 22 27 779 21 270 1 940  447 1 629
1216 Sveio 1 617 1 453 1 954 5 264 3 489 18 23 146 36 478 1 652  304 2 071
1219 Bømlo 2 606 - 4 570 13 630 8 186  391 70 021 70 937 3 530 2 733 2 805
1221 Stord 6 622 6 368 15 800 18 965 11 722 2 360 51 820  110 118 7 956 2 614 12 484
1222 Fitjar 1 201  301 1 172 2 873  527 - 14 567 21 867 1 095 -  717
1223 Tysnes  968  862 3 583 8 178  840 - 21 043 22 498 1 791 -  391
1224 Kvinnherad 5 825 1 865 9 068 23 349 7 727 2 872 98 797  101 981 12 479 1 603 6 080
1227 Jondal  307 40  506 4 455  331 36 21 960 9 714 - -  287
1228 Odda 3 577  497 13 107 13 471 4 825 4 462 61 653 74 038 1 958 2 709 5 610
1231 Ullensvang 1 564  327 1 619 9 462 2 528 25 42 342 16 303 3 912 -  150
1232 Eidfjord  447  200  466 5 709 1 392 52 18 413 2 864 1 371 -  143
1233 Ulvik  368 32  518 3 810  453 62 15 956 4 756 2 409 - 1 196
1234 Granvin  505 70  512 2 328  457 - 13 214 4 744 1 303 -  661
1235 Voss 5 670 - 9 301 20 847 7 840  621  120 730 76 832 10 724 - 15 054
1238 Kvam 5 272 3 708 8 855 14 599 3 795  181 59 355 73 583 7 697 3 468 6 634
1241 Fusa 1 011  287 1 882 6 817 3 623 7 29 346 29 794 1 349 -  723
1242 Samnanger  617 57 1 939 6 171  913 - 20 192 14 602 1 507  522 1 419
1243 Os 3 565 2 768 8 750 14 036 6 616 7 552 44 816  103 755 2 212 - 9 036
1244 Austevoll 1 260 75  826 8 735 1 288 12 27 548 33 324 3 897 1 803  788
1245 Sund 1 694 1 396 4 373 6 886 3 129  355 31 168 16 621 8 231  710 3 681
1246 Fjell 7 480  622 19 933 23 105 9 495  477 39 413 81 062 12 137 63 17 267
1247 Askøy 6 192  811 16 071 39 189 8 763 1 644  116 382  151 766 8 118  908 11 945
1251 Vaksdal 1 327  614 2 460 10 415 1 428  540 60 845 35 807 1 115 - 1 906
1252 Modalen  369 69  969 2 449  490 2 10 337 1 256 1 370 -  213
1253 Osterøy 2 561 1 005 3 441 8 539 2 246  251 46 941 50 265 6 429 2 673 2 766
1256 Meland 1 626  109 5 160 11 128 4 681  583 18 581 36 718 4 201 - 3 095
1259 Øygarden 1 456  162 3 856 10 843 1 798  194 52 479 13 239 6 157  632 1 931
1260 Radøy 1 561  253 1 035 13 198 3 239  161 31 652 34 299 1 763 3 038 2 362
1263 Lindås 6 082 2 196 10 498 27 789 7 827 1 434 87 106 96 599 9 956 1 237 8 498
1264 Austrheim  584 2 034 2 192 7 487 1 008 -12 21 764 14 425 2 402  195  391
1265 Fedje  290  886  860 1 782 - - 11 138 2 941  620 74  342
1266 Masfjorden  408  131  729 7 110  459 70 18 756 9 441 2 170 -  169
1401 Flora 6 433 1 057 15 432 11 113 5 791  567 49 447 83 752 3 659  415 14 010
1411 Gulen  655  839  964 5 236  598 - 23 254 35 010 2 391 -  903
1412 Solund  201 42  460 3 549  205 - 12 486 5 134 2 091 -  144
1413 Hyllestad  322 - 1 330 5 109 1 106 - 19 034 9 376 1 733 -  292
1416 Høyanger 1 597  542 2 607 11 886 1 823 24 40 352 32 489 6 983 - 2 390
1417 Vik 1 248  241 1 996 7 374 1 285 9 30 485 21 168 3 926  953 1 014
1418 Balestrand 1 017  354 1 984 3 594  500 - 18 107 35 003 1 170  684  413
1419 Leikanger  817  363  564 4 212  678 - 21 183 9 046 2 362 -  878
1420 Sogndal 3 396  938 24 472 10 828 3 701  568 22 157 38 935 3 937 86 2 941
1421 Aurland  691 65 1 309 6 113  598 60 19 692 15 400 - - 1 407
1422 Lærdal  930 2 727 2 095 6 787 1 492 45 32 665 13 759 - - 2 105
1424 Årdal 8 143  248 8 934 11 876 1 898 1 370 40 797 58 231 4 373 - 2 352
1426 Luster 2 295  788 3 623 12 964 1 197 70 57 146 29 059 5 469 3 513 1 342
1428 Askvoll 1 336  329 8 662 5 815 1 675 - 23 698 21 204 2 864 - 1 292
1429 Fjaler  927 34 3 372 6 429  988 - 19 732 26 180 1 915  630  988
1430 Gaular 1 610 11 2 022 8 792  972 - 22 267 10 647 3 651 -  449
1431 Jølster  984  287 3 045 8 676 2 395 77 6 463 44 139  985 - 1 322
1432 Førde 6 090  748 11 578 13 211 5 821  169 57 041 66 453 3 391 1 830 9 831
1433 Naustdal  647  180 2 899 6 146 1 134 - 13 586 21 857 1 902 -  790
1438 Bremanger 1 352 - 2 397 9 299 2 942 53 39 686 25 271 4 590 -  827
1439 Vågsøy 2 116 1 228 4 956 8 543 1 563 - 29 931 51 119 4 961 1 090 2 063
1441 Selje 1 448  134 1 512 3 130 1 131 - 19 389 25 667 2 777 32  285
1443 Eid 1 736  335 1 602 6 264 1 791 - 41 377 27 307 2 659 - 2 929
1444 Hornindal  399 1 054  245 2 392  321 - 11 203 7 686 1 469 88 93
1445 Gloppen 1 970  446 1 942 10 961 3 768 54 40 497 56 804 4 335  958 3 424
1449 Stryn 3 265  820 6 041 10 162 2 574  206 51 950 37 660 3 322 1 862 1 907
1502 Molde 9 232 7 101 20 088 28 343 14 991 7 509  172 468  129 126 14 083  513 12 758
1504 Ålesund 16 895 3 745 36 600 34 855 19 765 13 972  226 247  261 597 28 181  419 27 791
1505 Kristiansund 14 292 3 599 22 625 32 041 15 543 5 248  131 639  151 305 10 069 1 893 18 606
1511 Vanylven 1 273  431 3 139 7 596 1 540 58 25 503 20 923 3 259 2 203  581
1514 Sande 1 042  194 2 156 4 356 1 313 31 21 677 29 400 3 105  120  454
1515 Herøy 3 236  347 3 058 18 547 8 685 - 57 369 39 830 5 227 1 539 2 727
1516 Ulstein 3 446  975 8 821 5 701 1 583  879 29 013 38 138 6 918  694 2 929
1517 Hareid 2 035  709  531 3 368 4 562 - 31 770 20 721 4 353  914 -
1519 Volda 3 704  911 9 849 11 720 3 649 - 44 497 49 842 9 350  536 2 463
1520 Ørsta 3 167 2 569 7 262 13 104 8 042 49 77 946 52 946 3 034 1 111 1 253
1523 Ørskog 1 224  505 3 040 6 429  523  174 21 954 18 601 2 704  443  612
1524 Norddal  864  235  234 6 639  757 4 23 790 23 581  943 12  390
1525 Stranda 1 566 1 083 1 566 10 746 2 885 43 26 620 29 079 1 852  374  178
1526 Stordal  319  129  526 3 794  254 18 10 115 7 369 28  223  214
1528 Sykkylven 2 567  471 7 528 8 085 3 336 21 19 162 68 180 1 746 - 3 335
1529 Skodje 1 141 33 6 324 8 645 2 150 42 22 148 21 267 2 828 55 1 977
1531 Sula 2 697  106 10 114 9 033 1 553  363 31 626 57 287 2 681  776 2 517
1532 Giske 2 424  227 4 985 8 294 2 768 79 27 369 50 848 1 228  442 1 534
1534 Haram 3 541  577 2 800 18 112 2 518 1 356 56 001 55 940 7 001  859 2 013
1535 Vestnes 2 761 3 18 066 12 569  893  125 67 489 96 243 1 457 4 256 1 825
1539 Rauma 2 208  438 5 705 9 249 2 732 41 61 038 47 398 6 311 - 3 478
1543 Nesset 1 327 79 2 732 7 340 1 118 - 29 785 27 190 1 816  123 2 002
1545 Midsund  805 -  497 6 199  801 19 17 936 20 616 2 668 - 1 853
1546 Sandøy  628  164  562 3 760 73 2 16 305 11 193 1 968 - 41
1547 Aukra  873  586 2 111 7 322 1 360 - 27 752 17 558 1 931 -  515
1548 Fræna 3 708 2 399 7 970 12 195 2 963  590 63 589 63 580 3 634 - 5 761
1551 Eide  792 32 4 343 4 448  906 1 23 414 17 355 2 309 - 1 362
1554 Averøy 1 565  423 4 195 6 287 1 899 - 37 805 34 300 4 426  447 1 372
1557 Gjemnes  813 66 1 593 5 427 2 485 4 18 393 19 907 1 368 - 1 286
1560 Tingvoll  963  783 1 561 4 336 3 448 36 26 045 19 741 3 722 1 530  962
1563 Sunndal 3 269  699 5 382 9 509 6 419  939 65 164 59 168 6 896 1 466 2 828
1566 Surnadal 2 773 1 633 1 924 7 930 1 939 92 51 808 44 814 6 016  732 1 478
1567 Rindal  628  368  498 3 984  659 6 23 288 12 395 4 478 -  168
1571 Halsa  733 99  525 4 158  726 - 15 057 13 214 3 101 86 1 106
1573 Smøla  848  172 1 051 7 650  925 36 20 062 15 208 3 046 -  721
1576 Aure 1 470 2 1 832 12 500  986 41 26 727 34 171 4 188  250 1 418
1601 Trondheim 61 188 29 385  165 811  202 578 92 905 91 571  767 904  868 399  113 331 59 421  205 160
1612 Hemne 2 186  136  991 6 286 4 303  102 23 593 22 300 3 447  861 2 116
1613 Snillfjord  614 -  460 2 064  229 - 10 867 7 194 2 208 97 85
1617 Hitra 1 640 2 711 2 009 7 067 2 127  294 29 056 35 249 7 042 - 1 189
1620 Frøya 2 459 1 037  225 6 906 1 608 5 26 895 36 283 3 388 - 2 439
1621 Ørland 3 200  378 3 926 12 293 1 754 3 442 37 108 24 059 3 974 - 1 843
1622 Agdenes  541  282  237 4 295  567 - 17 725 12 406 2 365 1 209  396
1624 Rissa 2 339  271 1 848 14 214 2 133  134 54 435 27 779 6 440  685 1 799
1627 Bjugn 2 626  728 4 858 9 880 1 292 40 41 692 25 017 4 322  373 1 185
1630 Åfjord 1 108  848 2 195 6 154 2 585 - 24 388 22 243 4 742 1 314 76
1632 Roan  438  155 45 2 971  701 95 11 742 7 233 1 096  115  407
1633 Osen  401  277 - 2 692 1 685 54 11 323 5 636  881  840  276
1634 Oppdal 2 861  500 4 002 8 843 5 728  109 33 741 49 087 4 973 - 1 389
1635 Rennebu  900 40 1 534 3 760 1 029 - 19 350 20 493 2 827 39  541
1636 Meldal 1 423 25 2 967 7 904 1 522  289 36 075 38 012 3 895  864  769
1638 Orkdal 3 861  988 6 742 14 727 7 412 - 58 796 54 900 4 940 6 523 9 137
1640 Røros 1 714 -  492 7 724 3 775  935 43 378 37 825  721 2 777 1 984
1644 Holtålen  556 -  417 4 312  890 9 21 202 13 277 2 758 1 302  561
1648 Midtre Gauldal 1 721 27 6 657 9 144 2 871  883 63 058 28 567 8 022  279 2 626
1653 Melhus 4 273 1 193 4 586 17 346 6 837 1 692 63 416 67 302 11 171 6 363 8 362
1657 Skaun 2 547 1 332 4 324 5 079 2 036 35 39 520 28 221 3 489 1 172 2 834
1662 Klæbu 1 756  217 5 211 11 383 3 594 1 036 31 447 37 005 2 736 - 2 183
1663 Malvik 3 930  746 8 576 17 244 3 997  980 42 808 52 656 3 854 1 154 4 251
1664 Selbu 1 772  459 2 301 9 523 1 251 6 30 671 28 900 2 072  398 1 627
1665 Tydal  505  110  241 6 242  293 - 12 384 4 038 2 363  159  442
1702 Steinkjer 5 504 1 154 3 985 33 052 12 163 1 749 99 063  160 328 4 350 5 781 19 159
1703 Namsos 5 260 4 419 3 932 14 888 9 256 87 55 114  100 397 4 426 6 760 8 202
1711 Meråker  752  549  210 6 705 1 066  110 25 589 18 253 3 720  847 1 189
1714 Stjørdal 4 821  310 10 890 25 898 6 122 1 603 61 935  143 764 9 020 3 165 7 630
1717 Frosta  715 42 1 965 4 835 2 053 - 14 410 14 826 1 760  235 1 172
1718 Leksvik 2 345 38 1 465 9 102 1 389 3 26 902 28 983 2 410  570  666
1719 Levanger 5 806 2 550 15 910 22 168 5 635 1 938 62 783  115 245 10 916 2 747 8 359
1721 Verdal 4 516 1 256 4 918 16 923 9 738 4 129 79 340 80 637 6 727 1 148 15 084
1723 Mosvik  396  118  253 2 617  239 1 12 462 3 833 1 220  168  162
1724 Verran  783 -  693 6 467 1 465 - 18 585 30 690 2 626  367  347
1725 Namdalseid  682 24 2 479 5 755  736 30 14 404 14 347 1 903 -  176
1729 Inderøy 2 088 1 559 3 985 7 475 4 443  108 25 722 30 728 3 036  330 1 343
1736 Snåsa 2 000 1 213 - 4 650  385 - 18 424 16 474 1 646 -  577
1738 Lierne 1 161  816  659 4 221  495 45 17 813 17 516 1 345 -  372
1739 Røyrvik  263  417  304 2 271  373 - 9 588 3 600 2 006 1  262
1740 Namsskogan  640  808 - 2 887  522 - 13 188 4 011 2 836  240  403
1742 Grong 1 069 64 - 9 778  401 5 28 284 15 857 - - 2 263
1743 Høylandet  807 7 81 4 444  526 5 11 485 12 576 1 908  468  186
1744 Overhalla 1 698  442 2 256 5 374 1 346 42 22 080 21 802 1 511  451 1 159
1748 Fosnes  314  813 - 1 675  198 44 9 306 2 783 1 137 -  121
1749 Flatanger  466  295  252 2 244  386 2 13 183 7 865 1 707  584  573
1750 Vikna 1 955 1 356 1 427 7 444 1 644 31 23 837 32 895 2 240  487 1 467
1751 Nærøy 1 263 79  230 5 698 1 482 13 30 613 38 930 5 736  537 3 566
1755 Leka  355 - - 2 937  441 - 6 854 3 920 1 130 -  277
1804 Bodø 20 309 8 545 36 890 63 288 23 613 20 429  230 943  208 937 14 708 5 151 35 928
1805 Narvik 5 264 4 267 7 049 35 591 9 414 2 520  165 125  119 345 15 573 5 072 17 790
1811 Bindal 1 061  294  974 8 283  610 - 24 245 16 680 3 741 -  412
1812 Sømna  951 58  373 4 633  889 51 18 762 12 432 3 004  253  584
1813 Brønnøy 3 171 1 845 6 609 14 076 5 953 22 55 058 45 119 3 611  816 5 511
1815 Vega  378  267 1 290 5 991  761 - 17 805 8 681 3 175 -  782
1816 Vevelstad  173  691  122 2 781 62 - 10 161 1 092  913  116 98
1818 Herøy  608  100  169 8 134  401 - 16 685 11 138 2 291  545  634
1820 Alstahaug 2 923 1 289 6 554 12 590 8 880  454 29 669 42 784 1 320  680 8 105
1822 Leirfjord 1 042 51 - 6 143 -948 - 17 478 14 226  440  143  707
1824 Vefsn 5 566 2 743 7 346 19 141 11 629 1 804 95 956 89 617 4 945  817 4 628
1825 Grane  619  605  229 3 846  562 - 14 369 9 336 1 795  168  599
1826 Hattfjelldal 1 024  257 1 632 4 283  600 - 15 236 14 193 2 350  168  904
1827 Dønna  462 62 1 157 4 380  974 - 15 267 13 762 1 626 1 008 1 542
1828 Nesna  930  798  397 5 367 1 608 6 13 302 14 472  502 25 1 596
1832 Hemnes 3 422 1 771 5 345 4 928 1 642 54 46 025 38 614 4 174  968 4 674
1833 Rana 10 633 3 694 18 794 30 817 15 122 9 258  162 060  148 361 13 061 1 179 35 707
1834 Lurøy  722 10  338 13 860  625 3 11 425 21 946  410  447  989
1835 Træna  368 2 - 2 930  389 - 6 926 1 167  840 -  171
1836 Rødøy  569 49 2 122 15 188 1 227 - 12 607 12 459 1 142  301  465
1837 Meløy 4 224  980 3 514 19 365 2 443  105 54 059 46 642 4 550 2 142 5 664
1838 Gildeskål  550  413 40 5 756  902 19 24 408 20 958 5 958  681  705
1839 Beiarn  445 44 1 680 3 771  573 23 16 518 6 458 1 327  395  199
1840 Saltdal 2 066  516 8 602 9 344 5 098 13 29 635 82 129 2 739 98 5 187
1841 Fauske 3 941  968 2 273 18 022 9 339  846 76 342 55 944 6 840 10 8 918
1845 Sørfold  680  410  777 5 539 2 030 20 30 437 16 910 2 382  306 1 035
1848 Steigen 1 665  194  535 8 205  300 - 38 901 18 325 1 497  373 2 036
1849 Hamarøy  831 1 295 2 255 6 442 3 179 - 24 268 13 446 1 569 1 162  681
1850 Tysfjord  758  373  940 8 565 1 079 8 22 178 18 695 2 131  587 1 714
1851 Lødingen  736 8 - 5 713 1 271 48 8 387 41 694 2 266 - 1 723
1852 Tjeldsund  408 1 246 - 2 155 3 - 12 901 10 122 1 973 -  520
1853 Evenes  406 -  753 2 456  569 15 12 068 18 533 1 984 -  477
1854 Ballangen 1 082 67  188 4 864 1 134 33 23 460 22 560 2 272 - 2 637
1856 Røst -  253 - 2 920 - - 5 947 3 325 1 017 -  628
1857 Værøy  589 98 79 3 689  460 92 14 029 1 953 - -  651
1859 Flakstad  397 33  198 3 903 1 253 - 13 629 14 526 1 954 -  531
1860 Vestvågøy 4 516 3 046 5 652 20 593 4 731  255 91 119 76 591 3 346 1 453 6 963
1865 Vågan 2 245  265 3 811 13 801 5 375  352 63 654 57 703 10 406  788 7 657
1866 Hadsel 3 284 82 3 200 18 308 1 506 20 55 733 69 046 4 380 - 5 702
1867 Bø  578  210 4 967 7 368 2 436 - 33 713 22 963 2 604 - 2 111
1868 Øksnes 1 505 5  930 10 138 2 032  786 37 625 34 500 2 838  876 1 180
1870 Sortland 3 129 -1 7 164 17 024 10 494  879 49 524 89 759 7 791  806 7 025
1871 Andøy 2 891  242 3 947 8 442 1 666  371 48 969 37 916 4 299 - 2 923
1874 Moskenes  411 23 1 215 4 199  239 - 12 219 8 235 1 725 -  399
1901 Harstad 8 019 2 490 18 280 25 474 9 318 3 684  180 605  147 613 13 682 3 772 13 065
1902 Tromsø 24 438 3 342 36 111 84 270 15 674 27 814  266 601  365 627 39 960 8 409 43 930
1911 Kvæfjord 1 148 7 15 101 8 197 2 566 45 36 688  100 432 1 111 - 2 627
1913 Skånland 1 496 60 3 070 7 115  605 52 33 728 21 148 2 664 1 221 1 039
1915 Bjarkøy  287 4 - 2 718 6 4 12 679 2 587 - -  100
1917 Ibestad  191 - 56 4 250  337 32 22 263 12 263 -  599  952
1919 Gratangen  462  214 17 3 271 2 140 - 12 461 10 290 2 505  628 1 702
1920 Lavangen  401  148  102 3 845  631 4 12 670 6 142  519  630  804
1922 Bardu 1 595  757 2 162 12 973 1 707  221 27 571 20 443 2 949 - 1 228
1923 Salangen  332  229  190 6 907 3 228 16 15 661 20 284 2 688  565 1 555
1924 Målselv 2 375  234 4 408 13 368  909  956 46 744 53 508 4 816  472  930
1925 Sørreisa 1 470 85 2 486 4 524 1 075 - 22 108 24 824 2 762  281 1 977
1926 Dyrøy  476  366  556 2 846  645 - 13 727 10 898 1 176 1 216  669
1927 Tranøy  117 - 1 771 3 810  918 4 17 184 10 760 1 305 -  933
1928 Torsken - - - - - - - - - - -
1929 Berg  280 13  881 3 571  442 1 11 594 7 863  805 -  284
1931 Lenvik 3 814 2 807 8 136 25 813 4 916  616 61 357 78 395 7 197 1 089 4 970
1933 Balsfjord 2 016  959 3 346 12 429 2 098  127 46 677 40 522 7 681  356 2 080
1936 Karlsøy 1 013  189 1 837 7 150 1 046 29 20 255 17 583 3 520  186 1 483
1938 Lyngen 1 108  148 2 174 11 543 1 555 10 15 958 36 691 2 550  725 1 463
1939 Storfjord  990 24 1 043 5 552 1 299  110 18 542 13 333 1 591 1 416  855
1940 Gáivuotna Kåfjord 1 406  319 1 272 5 546 1 040  354 20 177 14 434 3 560 1 007 1 263
1941 Skjervøy 1 428 89  559 6 386 1 465 25 23 127 23 669 5 490  738 2 141
1942 Nordreisa 2 651  437 1 756 10 172 2 047 - 37 763 35 577 4 846 1 344 2 614
1943 Kvænangen  541 81 42 5 365  817 37 19 649 12 345 1 949 -  413
2002 Vardø  952 -  353 5 470 2 063  195 26 330 11 820 1 951  778 3 558
2003 Vadsø 2 313 1 171 2 624 14 938 6 285 - 23 348 59 850 5 298 1 044 12 537
2004 Hammerfest 3 915 3 857 7 133 22 447 5 517 3 584 63 702 42 640 8 995  146 5 823
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 1 288  491 1 083 14 286 1 498 3 14 756 22 953 3 964  915 2 279
2012 Alta 6 260 5 726 13 238 36 400 7 258 2 200  105 511  107 147 16 149 2 285 16 704
2014 Loppa  444  111 - 5 665  614 - 14 520 9 920  425 -  512
2015 Hasvik  210  148  328 4 517  611 39 13 920 3 723 1 878  166  921
2017 Kvalsund  102  235 29 4 196  667 - 11 060 11 972 1 983  155  369
2018 Måsøy  602 1 450 - 5 580  494 14 12 801 11 957 1 497 92  224
2019 Nordkapp 1 259  597 1 648 11 953 4 185 - 31 520 11 242 2 204  400 4 670
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 2 188  144 1 038 10 400 1 497 47 26 014 27 275 3 976  224 4 444
2021 Kárásjohka Karasjok 1 213 2 212  854 8 453 1 562 88 15 402 21 632 3 746 - 3 577
2022 Lebesby  554  859 10 4 801 1 087 25 11 931 16 401 3 034 - 1 668
2023 Gamvik  497 8 - 4 635  493 55 13 225 6 714 1 820 - 1 305
2024 Berlevåg  515 38  105 4 780 1 145 2 14 586 5 869  545  285 1 206
2025 Deatnu Tana 1 054  397 2 966 12 459 1 445  180 23 567 26 060 3 314  690 2 091
2027 Unjárga Nesseby  725  796 - 2 342  975  786 14 807 7 409 1 222 -  806
2028 Båtsfjord 1 432 59  900 7 265 1 784  403 16 996 16 155 1 367  620 2 740
2030 Sør-Varanger 3 366 5 444 3 108 13 452 7 358 1 590 71 577 50 080 8 142 - 4 253
                       
Bydeler                      
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner: Brutto driftsutgifter er definert som: artene (010-480) + 590 - 690 - 710 - 729 - 790 i artskontoplanen for det nye kommuneregnskapet i KOSTRA (dvs. "Kommune-Stat-Rapportering"). Det nye regnskapet er i en innkjøringsfase, og tallene antyder at utgiftene i enkelte kommuner ikke fullt ut er blitt fordelt i tråd med retningslinjene. Ved sammenligning av sosialtjenestens funksjoner må det tas i betraktning at især i mindre kommuner kan samtlige lønnsutgifter ligge på funksjon 242. - = Ingen beløp ført på denne funksjonen. .. = 2006-tall mangler Opprettede tall per 14.6.2006.
2  Oversikt over funksjonene: 232 Forebygging - skole og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende helsearbeid, 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede, 241 Diagnose, behandling, rehabilitering, 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer, 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon, 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet, 261 Botilbud i institusjon, 273 Kommunale sysselsettingstiltak og 281 Økonomisk sosialhjelp.

Standardtegn i tabeller