Statistisk sentralbyrå

11 Brutto driftsutgifter for helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten 2006 og 2007. 2006-tallene er omregnet til 2007-priser. 1 000 kroner 1
Kommune Helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten samlet Sosialtjenesten Helsetjenesten Pleie- og omsorgstjenesten
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
0101 Halden  484 806  508 787 60 979 62 688 56 022 57 565  367 805  388 534
0104 Moss  543 031  558 021 72 089 59 524 43 554 43 301  427 387  455 196
0105 Sarpsborg  823 968  887 598  114 891  114 043 77 107 85 593  631 969  687 962
0106 Fredrikstad 1 176 011 1 221 002  181 812  169 564  108 204  112 942  885 995  938 496
0111 Hvaler 57 395 60 033 7 063 6 427 7 885 7 328 42 447 46 278
0118 Aremark 31 651 30 500 1 676 1 430 3 428 3 492 26 546 25 578
0119 Marker 59 560 61 822 5 066 4 625 6 659 7 290 47 834 49 907
0121 Rømskog 13 731 14 537  578  615 1 314 1 448 11 839 12 474
0122 Trøgstad 80 836 85 640 6 515 5 999 9 762 10 310 64 558 69 331
0123 Spydeberg 79 359 83 944 4 725 4 679 8 784 10 036 65 849 69 229
0124 Askim  199 799  219 596 25 872 24 501 22 777 24 118  151 149  170 977
0125 Eidsberg  148 635  153 039 15 464 12 520 18 837 20 181  114 334  120 338
0127 Skiptvet 54 554 55 473 4 224 3 881 4 086 4 464 46 244 47 128
0128 Rakkestad  119 081  127 513 12 162 14 449 12 696 13 382 94 223 99 682
0135 Råde 96 799  105 092 7 419 6 618 10 701 10 591 78 679 87 883
0136 Rygge  199 436  215 520 17 801 17 723 19 471 20 079  162 165  177 718
0137 Våler 56 501 58 450 3 800 3 577 10 908 11 490 41 793 43 383
0138 Hobøl 67 400 65 142 5 665 4 195 7 528 7 820 54 208 53 127
0211 Vestby  128 082  147 791 16 143 16 483 15 438 15 757 96 500  115 551
0213 Ski  363 964  374 098 77 121 76 238 37 958 39 258  248 886  258 602
0214 Ås  179 356  195 812 12 000 13 378 19 775 20 871  147 581  161 563
0215 Frogn  169 554  185 100 13 870 14 830 24 457 27 683  131 227  142 587
0216 Nesodden  168 012  175 705 21 484 20 437 20 136 20 547  126 393  134 721
0217 Oppegård  298 616  317 329 32 000 29 970 32 877 34 421  233 738  252 938
0219 Bærum 1 664 806 1 758 298  149 185  150 229  195 575  209 777 1 320 046 1 398 292
0220 Asker  713 986  749 333 66 611 65 513 82 859 88 731  564 516  595 089
0221 Aurskog-Høland  194 918  195 757 16 014 15 052 17 983 18 247  160 921  162 458
0226 Sørum  173 897  178 306 14 763 10 506 25 091 26 282  134 043  141 518
0227 Fet  112 599  118 211 9 105 9 801 13 707 14 929 89 786 93 481
0228 Rælingen  181 582  180 141 24 933 20 213 18 007 18 767  138 642  141 161
0229 Enebakk  107 293  109 406 8 637 7 826 15 355 15 222 83 302 86 358
0230 Lørenskog  345 409  361 663 53 840 51 313 38 253 41 533  253 315  268 817
0231 Skedsmo  554 186  579 739 75 039 68 772 78 762 76 691  400 386  434 276
0233 Nittedal  202 994  213 020 18 711 15 287 25 264 26 261  159 019  171 472
0234 Gjerdrum 61 303 64 169 5 066 5 918 7 421 7 549 48 816 50 702
0235 Ullensaker  330 063  339 337 42 435 36 109 44 925 47 300  242 704  255 928
0236 Nes  246 604  249 325 15 673 14 313 32 813 32 994  198 118  202 018
0237 Eidsvoll  255 765  277 203 20 762 20 071 35 923 38 208  199 079  218 924
0238 Nannestad  118 028  125 117 9 488 8 210 19 251 21 079 89 290 95 828
0239 Hurdal 52 612 53 704 2 743 2 922 7 274 7 360 42 595 43 422
0301 Oslo 9 424 491  285 138 1 970 952 28 006  977 035 28 424 6 476 504  228 708
0402 Kongsvinger  283 869  529 143 31 401 67 983 30 821 55 179  221 647  405 981
0403 Hamar  489 028  545 798 65 359 43 962 48 960 39 061  374 709  462 775
0412 Ringsaker  526 419  110 766 49 050 8 892 35 769 12 042  441 599 89 832
0415 Løten  107 795  336 177 9 978 28 713 11 740 31 823 86 077  275 641
0417 Stange  317 480  106 425 29 451 6 250 30 082 9 096  257 946 91 079
0418 Nord-Odal  100 194  119 980 6 439 8 358 8 386 11 090 85 368  100 532
0419 Sør-Odal  117 621  141 272 9 039 13 228 11 057 11 751 97 525  116 293
0420 Eidskog  139 160  127 031 12 808 11 034 14 557 7 301  111 795  108 696
0423 Grue  127 403  176 772 11 352 15 701 7 426 17 844  108 625  143 227
0425 Åsnes  176 947 80 486 16 617 5 182 17 874 10 271  142 455 65 033
0426 Våler 80 594  315 726 4 944 32 678 9 809 35 022 65 841  248 026
0427 Elverum  309 871  168 671 35 370 10 112 35 538 16 747  238 963  141 812
0428 Trysil  160 002 90 664 9 806 6 090 15 563 9 773  134 633 74 801
0429 Åmot 87 609 65 422 8 085 7 037 9 580 11 078 69 945 47 307
0430 Stor-Elvdal 64 889 52 539 6 809 2 723 10 906 8 638 47 174 41 178
0432 Rendalen 51 852 34 874 2 882 1 155 7 937 6 962 41 033 26 757
0434 Engerdal 34 562 34 762 1 237 4 570 7 516 6 696 25 809 23 496
0436 Tolga 36 582  112 962 4 485 9 687 6 668 13 842 25 430 89 433
0437 Tynset  117 302 46 000 10 700 1 901 15 216 6 460 91 387 37 639
0438 Alvdal 45 257 36 064 2 332 2 377 6 907 4 955 36 018 28 732
0439 Folldal 38 109 51 052 2 932 2 984 5 077 7 486 30 100 40 582
0441 Os 51 951  463 720 3 019 35 499 8 035 46 202 40 897  382 019
0501 Lillehammer  418 249  457 189 37 101 48 433 45 196 50 961  335 952  357 795
0502 Gjøvik  442 162 52 783 49 914 6 111 53 034 11 074  339 213 35 598
0511 Dovre 52 849 53 895 6 265 3 616 10 599 8 348 35 985 41 931
0512 Lesja 52 674 56 226 3 581 2 711 7 776 7 128 41 317 46 387
0513 Skjåk 54 619 54 380 2 919 1 660 7 244 8 692 44 456 44 028
0514 Lom 54 515 79 475 1 972 3 983 8 247 10 432 44 297 65 060
0515 Vågå 80 359  107 158 4 316 4 981 10 263 12 799 65 781 89 378
0516 Nord-Fron  104 720  116 212 4 658 10 966 13 018 17 790 87 044 87 456
0517 Sel  115 572 61 305 10 981 3 024 17 256 7 890 87 336 50 391
0519 Sør-Fron 61 798 96 951 2 757 4 971 8 094 11 141 50 947 80 839
0520 Ringebu 95 439 84 540 4 601 6 805 11 003 9 696 79 835 68 039
0521 Øyer 80 378  108 092 6 394 5 891 9 351 10 678 64 633 91 523
0522 Gausdal  104 092  272 638 7 457 11 746 10 696 29 638 85 939  231 254
0528 Østre Toten  270 694  201 945 14 902 18 811 27 637 19 475  228 155  163 659
0529 Vestre Toten  198 041 99 061 18 827 6 806 20 086 12 918  159 128 79 337
0532 Jevnaker 99 092  112 293 7 777 8 522 12 272 16 891 79 043 86 880
0533 Lunner  112 460  237 137 10 828 13 050 14 488 26 038 87 143  198 049
0534 Gran  231 804  167 418 13 368 8 844 18 093 12 493  200 344  146 081
0536 Søndre Land  163 362  134 310 8 170 7 423 12 036 12 745  143 156  114 142
0538 Nordre Land  128 197 79 436 6 967 4 477 12 544 9 397  108 686 65 562
0540 Sør-Aurdal 78 415 33 293 3 558 1 169 9 014 3 395 65 843 28 729
0541 Etnedal 32 296  133 519  987 9 571 3 171 23 281 28 138  100 667
0542 Nord-Aurdal  142 021 40 886 12 354 3 322 27 299 8 576  102 368 28 988
0543 Vestre Slidre 40 172 56 760 2 982 3 552 8 128 7 638 29 062 45 570
0544 Øystre Slidre 55 208 58 499 3 423 1 146 7 495 7 339 44 290 50 014
0545 Vang 59 541 1 037 455 1 553  153 103 8 082 96 871 49 906  787 481
0602 Drammen  980 147  414 251  146 188 41 898 91 510 32 414  742 449  339 939
0604 Kongsberg  393 938  564 157 43 184 41 132 30 683 52 520  320 071  470 505
0605 Ringerike  542 072 87 087 42 072 6 779 58 029 6 285  441 971 74 023
0612 Hole 85 321 24 428 7 502 1 118 6 034 4 535 71 785 18 775
0615 Flå 23 250 77 009 1 328 3 242 3 993 8 912 17 929 64 855
0616 Nes 73 872 91 513 4 272 9 344 7 865 17 984 61 734 64 185
0617 Gol 92 248 31 740 9 840 1 776 16 810 6 614 65 597 23 350
0618 Hemsedal 31 711 99 368 1 685 6 010 5 284 16 005 24 743 77 353
0619 Ål 95 282  111 441 6 846 3 489 16 034 18 348 72 402 89 604
0620 Hol  108 826 74 030 3 975 3 402 17 816 8 382 87 034 62 246
0621 Sigdal 70 137 39 747 3 240 2 297 8 325 4 311 58 572 33 139
0622 Krødsherad 38 014  212 132 1 993 11 950 4 309 20 269 31 712  179 913
0623 Modum  205 087  241 936 13 491 21 771 19 391 26 301  172 205  193 864
0624 Øvre Eiker  226 583  304 008 24 498 37 294 25 284 29 399  176 801  237 315
0625 Nedre Eiker  291 972  299 945 38 733 27 897 27 722 30 084  225 516  241 964
0626 Lier  288 172  238 216 27 501 8 809 32 695 27 250  227 976  202 157
0627 Røyken  215 246  132 662 8 711 18 625 24 174 12 785  182 361  101 252
0628 Hurum  126 855 43 346 17 424 3 074 11 609 3 728 97 821 36 544
0631 Flesberg 41 205 31 149 2 980 1 099 4 423 4 715 33 803 25 335
0632 Rollag 30 977 69 406 1 226 1 946 4 859 10 645 24 893 56 815
0633 Nore og Uvdal 66 145  430 175 2 451 42 673 9 999 38 614 53 695  348 888
0701 Borre  416 373  157 147 43 337 14 563 36 300 15 651  336 735  126 933
0702 Holmestrand  155 686  686 567 15 467 80 837 14 394 57 713  125 824  548 017
0704 Tønsberg  658 510  665 913 80 025 89 819 55 209 64 498  523 275  511 596
0706 Sandefjord  618 236  669 306 92 812 83 172 59 801 64 425  465 623  521 709
0709 Larvik  648 678 86 910 88 603 10 200 68 965 8 745  491 110 67 965
0711 Svelvik 85 468  115 986 10 183 9 887 8 606 10 952 66 679 95 147
0713 Sande  111 313 53 409 10 595 3 834 9 510 6 335 91 207 43 240
0714 Hof 50 730  144 616 3 510 17 614 6 225 16 990 40 995  110 012
0716 Re (Våle før 2002)  138 387 70 749 19 463 6 059 15 449 7 364  103 475 57 326
0719 Andebu 69 701  151 444 5 402 13 897 7 820 14 262 56 480  123 285
0720 Stokke  145 625  339 377 15 280 31 233 15 881 23 590  114 465  284 554
0722 Nøtterøy  318 897 67 388 35 444 5 593 22 544 7 253  260 909 54 542
0723 Tjøme 68 579 38 027 6 675 3 808 7 290 3 122 54 614 31 097
0728 Lardal 36 924  608 076 3 908 64 115 3 504 58 739 29 513  485 222
0805 Porsgrunn  589 619  882 614 70 788  109 220 55 515 77 103  463 316  696 291
0806 Skien  829 530  245 855  111 837 20 594 72 667 30 102  645 026  195 159
0807 Notodden  236 385 29 555 18 923 2 473 27 995 4 865  189 468 22 217
0811 Siljan 28 520  208 093 2 370 25 539 5 164 25 719 20 985  156 835
0814 Bamble  200 039  191 817 24 682 18 780 21 712 17 583  153 645  155 454
0815 Kragerø  177 185 81 700 19 628 6 475 16 297 10 291  141 260 64 934
0817 Drangedal 81 614  151 585 6 571 10 928 11 519 15 676 63 523  124 981
0819 Nome  144 615 97 680 11 810 12 344 15 441 11 118  117 364 74 218
0821 Bø 90 700 67 701 10 745 7 985 11 764 11 528 68 191 48 188
0822 Sauherad 66 309  141 372 9 334 8 321 11 011 24 492 45 964  108 559
0826 Tinn  142 246 42 034 8 941 1 162 24 177 7 520  109 128 33 352
0827 Hjartdal 38 292 58 202 1 183 4 539 7 351 10 699 29 757 42 964
0828 Seljord 57 571 46 529 3 833 2 317 10 852 9 329 42 885 34 883
0829 Kviteseid 45 910 38 621 1 854 1 184 9 717 6 142 34 339 31 295
0830 Nissedal 36 279 33 568 1 330 1 976 5 250 6 091 29 698 25 501
0831 Fyresdal 34 117 63 003 3 020 3 081 5 888 9 977 25 209 49 945
0833 Tokke 62 398  107 744 3 728 9 615 10 460 20 706 48 210 77 423
0834 Vinje  106 382  147 225 8 740 14 526 20 764 9 772 76 878  122 927
0901 Risør  143 714  267 083 14 735 31 639 9 952 28 259  119 027  207 185
0904 Grimstad  247 473  668 721 30 745 80 727 26 554 68 277  190 174  519 717
0906 Arendal  614 394 53 789 82 006 6 007 64 705 4 707  467 683 43 075
0911 Gjerstad 54 162 44 058 6 292 3 156 4 871 3 233 42 999 37 669
0912 Vegårshei 41 731  104 184 2 382 11 072 3 152 11 066 36 198 82 046
0914 Tvedestrand  100 631 65 487 10 913 8 727 10 601 7 138 79 116 49 622
0919 Froland 64 949  129 881 9 632 9 910 7 116 14 480 48 201  105 491
0926 Lillesand  130 414 67 515 10 174 5 658 14 541 6 633  105 699 55 224
0928 Birkenes 66 919 47 516 5 751 5 054 6 426 6 299 54 742 36 163
0929 Åmli 44 440 20 683 4 712  937 5 816 3 004 33 912 16 742
0935 Iveland 20 062 53 247  948 4 140 2 902 7 064 16 212 42 043
0937 Evje og Hornnes 55 582 36 699 6 071 2 469 7 239 4 626 42 273 29 604
0938 Bygland 38 912 39 247 3 149 1 713 5 772 6 923 29 991 30 611
0940 Valle 40 261 26 719 1 675  997 7 388 8 382 31 198 17 340
0941 Bykle 24 138 1 246 653  826  196 767 7 189  132 292 16 123  917 594
1001 Kristiansand 1 190 900  228 401  208 152 16 971  126 031 23 133  856 716  188 297
1002 Mandal  220 399  162 878 21 216 12 185 21 183 13 576  177 999  137 117
1003 Farsund  154 679  189 179 10 712 7 727 12 690 18 222  131 277  163 230
1004 Flekkefjord  185 799  174 913 10 347 20 145 16 603 16 549  158 850  138 219
1014 Vennesla  162 174 77 521 22 163 7 037 16 725 8 405  123 286 62 079
1017 Songdalen 80 456  136 396 12 053 12 013 8 272 13 007 60 130  111 376
1018 Søgne  134 229 44 959 12 442 2 011 12 066 3 668  109 721 39 280
1021 Marnardal 43 955 28 958 1 766 1 107 3 538 5 202 38 651 22 649
1026 Åseral 29 046 39 042 1 727  740 5 401 4 601 21 919 33 701
1027 Audnedal 38 928 87 549 1 282 4 569 4 960 8 219 32 686 74 761
1029 Lindesnes 79 245  119 642 6 382 7 167 8 075 9 190 64 788  103 285
1032 Lyngdal  116 043 36 318 7 318 1 078 9 298 6 066 99 427 29 174
1034 Hægebostad 35 371  127 727 1 528 7 950 5 730 8 964 28 113  110 813
1037 Kvinesdal  122 150 63 776 7 726 3 825 9 257 9 528  105 166 50 423
1046 Sirdal 60 273  263 856 4 421 17 800 8 286 22 357 47 567  223 699
1101 Eigersund  254 917  744 364 20 960 63 323 20 651 85 896  213 306  595 145
1102 Sandnes  697 643 1 793 614 66 668  207 132 81 490  184 052  549 486 1 402 430
1103 Stavanger 1 768 983  558 828  220 768 57 773  166 669 50 936 1 381 546  450 119
1106 Haugesund  537 287 67 166 63 751 1 783 54 492 6 602  419 044 58 781
1111 Sokndal 62 768 54 101 1 698 2 668 6 504 7 868 54 566 43 565
1112 Lund 52 151 40 629 2 812 1 837 7 027 5 628 42 312 33 164
1114 Bjerkreim 39 326  256 398 2 141 15 708 4 700 30 931 32 484  209 759
1119 Hå  240 157  186 161 17 811 14 772 29 891 25 209  192 456  146 180
1120 Klepp  175 861  203 415 14 682 16 515 22 226 21 316  138 952  165 584
1121 Time  191 352  107 582 17 953 10 089 19 988 11 913  153 412 85 580
1122 Gjesdal  100 240  242 364 11 533 18 703 11 059 26 700 77 648  196 961
1124 Sola  220 273  132 511 19 816 11 779 25 934 15 099  174 524  105 633
1127 Randaberg  128 049 35 348 11 401  684 14 891 6 156  101 756 28 508
1129 Forsand 32 824  167 721 1 063 14 656 6 148 19 968 25 613  133 097
1130 Strand  157 787 63 342 17 574 2 969 17 381 8 247  122 832 52 126
1133 Hjelmeland 62 066  111 650 3 672 5 007 7 256 13 006 51 138 93 637
1134 Suldal  113 263  116 678 5 040 5 514 11 777 8 867 96 445  102 297
1135 Sauda  102 610 54 758 4 704 2 443 6 624 8 567 91 281 43 748
1141 Finnøy 50 989 46 893 1 645 3 167 7 542 8 953 41 802 34 773
1142 Rennesøy 44 824 9 543 3 196  135 8 755 1 911 32 872 7 497
1144 Kvitsøy 9 573 16 120  123  614 2 024 2 511 7 425 12 995
1145 Bokn 14 455  170 499  631 10 050 1 916 17 569 11 909  142 880
1146 Tysvær  158 754  531 698 11 722 34 466 19 531 51 819  127 501  445 413
1149 Karmøy  502 250 6 651 36 968 13 50 550  689  414 733 5 949
1151 Utsira 6 885  138 315 1 3 535  772 19 240 6 112  115 540
1160 Vindafjord  134 870 4 453 802 4 631  584 141 14 924  411 331  115 315 3 458 330
1201 Bergen 4 221 532 66 341  609 431 3 672  384 533 9 368 3 227 568 53 301
1211 Etne 64 009 77 142 4 152 5 578 9 055 8 334 50 802 63 230
1216 Sveio 69 414  176 676 4 952 11 382 7 824 16 236 56 638  149 058
1219 Bømlo  158 656  244 215 10 698 26 566 16 760 31 955  131 198  185 694
1221 Stord  224 214 44 320 28 250 1 244 30 679 4 375  165 286 38 701
1222 Fitjar 41 370 60 154 2 205 1 231 4 413 10 008 34 752 48 915
1223 Tysnes 59 925  270 043 1 269 16 679 9 826 31 039 48 830  222 325
1224 Kvinnherad  262 456 37 636 18 268  654 28 830 4 802  215 359 32 180
1227 Jondal 36 596  183 198  740 14 897 4 593 17 545 31 263  150 756
1228 Odda  176 259 78 232 16 297 2 703 18 015 11 353  141 947 64 176
1231 Ullensvang 74 876 31 057 3 099 1 587 10 433 6 356 61 345 23 114
1232 Eidfjord 31 014 29 560 1 225 1 711 6 195 4 210 23 594 23 639
1233 Ulvik 29 002 23 794 1 788 1 118 4 076 2 903 23 138 19 773
1234 Granvin 24 999  267 619 1 206 23 515 2 969 26 517 20 824  217 587
1235 Voss  256 882  183 679 22 777 10 610 23 858 23 579  210 247  149 490
1238 Kvam  167 285 74 839 10 359 4 353 21 485 8 115  135 441 62 371
1241 Fusa 72 346 47 417 4 265 2 332 7 704 6 845 60 377 38 240
1242 Samnanger 44 656  203 106 2 358 23 204 6 564 20 369 35 734  159 533
1243 Os  190 887 77 753 21 253 2 088 19 178 10 070  150 456 65 595
1244 Austevoll 74 540 77 534 2 475 7 165 8 611 9 976 63 454 60 393
1245 Sund 69 546  210 991 5 762 27 239 8 555 31 207 55 228  152 545
1246 Fjell  189 635  360 881 26 506 22 352 25 215 46 192  137 913  292 337
1247 Askøy  338 848  116 457 23 631 3 874 42 512 12 356  272 704  100 227
1251 Vaksdal  108 317 17 524 3 599  705 10 859 2 887 93 858 13 932
1252 Modalen 17 717  124 444  612 5 263 2 649 12 105 14 455  107 076
1253 Osterøy  121 262 85 882 6 730 8 359 12 412 12 863  102 120 64 660
1256 Meland 76 332 92 115 6 353 3 923 12 534 12 461 57 446 75 731
1259 Øygarden 91 371 89 523 3 398 5 762 11 908 15 012 76 065 68 749
1260 Radøy 88 291  257 985 6 731 17 759 13 508 36 067 68 052  204 159
1263 Lindås  248 693 52 275 20 195 1 387 32 347 10 105  196 151 40 783
1264 Austrheim 50 630 18 859 2 109  342 9 210 2 958 39 311 15 559
1265 Fedje 18 535 39 443  375  698 2 913 7 649 15 247 31 096
1266 Masfjorden 38 895  191 261  661 20 368 7 572 18 603 30 661  152 290
1401 Flora  179 495 69 850 13 625 1 501 18 641 6 730  147 229 61 619
1411 Gulen 66 368 24 312 1 450  349 7 653 3 792 57 265 20 171
1412 Solund 23 864 38 302  840 1 398 3 932 5 431 19 092 31 473
1413 Hyllestad 37 061  100 693 1 238 4 237 4 895 14 025 30 928 82 431
1416 Høyanger  105 240 68 746 3 889 2 308 14 709 8 863 86 642 57 575
1417 Vik 69 638 62 142 2 582  913 8 516 4 965 58 540 56 264
1418 Balestrand 61 765 40 103 1 086 1 556 5 024 5 392 55 656 33 155
1419 Leikanger 39 859  111 873 1 595 7 210 5 218 15 162 33 045 89 501
1420 Sogndal  100 135 45 335 6 248 2 065 14 441 6 869 79 446 36 401
1421 Aurland 44 421 62 605 2 169 3 642 7 335 10 444 34 916 48 519
1422 Lærdal 56 483  138 222 3 053 5 620 10 251 20 267 43 178  112 335
1424 Årdal  131 252  113 953 5 879 2 609 19 163 16 047  106 210 95 297
1426 Luster  114 293 66 875 2 681 2 967 15 925 7 480 95 686 56 428
1428 Askvoll 63 933 60 565 3 475 1 976 7 578 7 390 52 880 51 199
1429 Fjaler 60 652 50 421 1 987 1 421 7 085 10 413 51 579 38 587
1430 Gaular 49 571 68 373 2 037 3 794 9 977 9 947 37 557 54 632
1431 Jølster 65 737  174 333 3 378 15 821 9 785 20 049 52 574  138 463
1432 Førde  166 333 49 141 16 938 1 924 18 722 6 973  130 674 40 244
1433 Naustdal 55 947 86 417 2 112 3 822 7 730 10 651 46 105 71 944
1438 Bremanger 87 910  106 480 4 441 3 626 11 182 11 887 72 287 90 967
1439 Vågsøy  102 349 55 473 4 183 1 416 12 500 4 712 85 665 49 345
1441 Selje 57 731 86 000 2 124 4 720 4 886 8 335 50 722 72 945
1443 Eid 84 928 24 862 5 298  414 8 281 3 845 71 349 20 603
1444 Hornindal 24 466  124 201  545 7 246 3 543 13 377 20 378  103 578
1445 Gloppen  119 720  117 907 6 262 4 687 13 755 14 247 99 704 98 973
1449 Stryn  117 106  415 699 4 316 35 258 13 604 44 676 99 187  335 765
1502 Molde  402 775  669 648 35 466 61 528 41 323 55 495  325 986  552 625
1504 Ålesund  649 025  404 967 61 902 39 397 53 794 49 932  533 329  315 638
1505 Kristiansund .. 64 303 .. 2 179 .. 9 300 .. 52 824
1511 Vanylven 65 445 63 728 2 392 1 798 9 867 5 592 53 186 56 338
1514 Sande 62 844  139 026 2 510 11 412 6 157 22 130 54 177  105 484
1515 Herøy  130 939 98 403 12 521 5 391 20 537 10 122 97 881 82 890
1516 Ulstein 98 004 68 049 4 549 4 562 9 561 6 112 83 893 57 375
1517 Hareid 69 030  135 985 5 359 6 112 5 905 16 335 57 765  113 538
1519 Volda  131 578  169 372 6 723 9 344 15 136 18 840  109 720  141 188
1520 Ørsta  167 822 55 766 10 548 1 309 17 746 8 158  139 528 46 299
1523 Ørskog 54 745 57 437 1 151 1 151 7 570 7 738 46 024 48 548
1524 Norddal 56 029 75 618 1 286 3 106 8 463 13 395 46 280 59 117
1525 Stranda 75 317 22 766 3 322  486 12 538 4 242 59 457 18 038
1526 Stordal 24 035  114 431  866 6 692 3 879 11 123 19 290 96 616
1528 Sykkylven  103 182 66 555 7 449 4 169 10 915 9 819 84 818 52 567
1529 Skodje 65 452  117 977 5 461 4 433 9 402 11 836 50 590  101 708
1531 Sula  111 475 99 756 5 126 4 381 11 253 10 945 95 095 84 430
1532 Giske 97 126  149 859 5 159 5 887 10 672 22 230 81 295  121 742
1534 Haram  141 418  201 431 6 713 2 843 21 417 15 333  113 288  183 255
1535 Vestnes  193 391  138 598 3 185 6 251 16 006 11 895  174 200  120 452
1539 Rauma  134 313 73 389 6 451 3 120 11 823 8 746  116 039 61 523
1543 Nesset 68 001 51 394 2 840 2 673 8 230 7 004 56 931 41 717
1545 Midsund 52 475 34 696 2 802  116 5 912 4 552 43 761 30 028
1546 Sandøy 32 661 60 008  272 1 875 5 241 8 781 27 147 49 352
1547 Aukra 57 080  166 389 1 960 9 314 7 301 18 302 47 820  138 773
1548 Fræna  155 403 54 962 9 313 2 269 16 725 5 272  129 365 47 421
1551 Eide 51 961 92 272 3 235 3 271 5 301 8 275 43 424 80 726
1554 Averøy 88 989 51 342 2 995 3 775 9 326 6 306 76 668 41 261
1557 Gjemnes 49 273 61 597 2 716 4 446 5 979 6 082 40 578 51 069
1560 Tingvoll 61 465  160 273 5 271 10 186 5 502 13 477 50 691  136 610
1563 Sunndal  152 396  120 407 10 093 3 509 13 503 12 336  128 800  104 562
1566 Surnadal  120 358 46 472 4 507  833 12 168 4 980  103 684 40 659
1567 Rindal 48 119 38 719  896 1 832 5 000 4 990 42 223 31 897
1571 Halsa 38 225 49 719 1 781 1 682 5 894 8 670 30 551 39 367
1573 Smøla 50 839 83 335 1 638 2 445 8 851 13 972 40 350 66 918
1576 Aure 73 155 2 598 232 2 352  389 636 12 293  293 151 58 510 1 915 445
1601 Trondheim 2 426 581 65 460  394 789 6 521  271 525 8 608 1 760 268 50 331
1612 Hemne 61 782 23 721 5 151  314 8 183 2 678 48 448 20 729
1613 Snillfjord 23 522 88 384  476 3 610 2 842 11 418 20 205 73 356
1617 Hitra 92 732 81 245 2 665 4 052 11 132 10 402 78 936 66 791
1620 Frøya 80 194 91 977 3 715 7 039 10 201 15 871 66 277 69 067
1621 Ørland 87 923 38 814 4 592  963 17 982 5 118 65 350 32 733
1622 Agdenes 40 381  111 392 1 002 4 066 4 962 16 824 34 417 90 502
1624 Rissa  109 159 91 640 3 560 2 517 16 963 13 234 88 636 75 889
1627 Bjugn 84 371 64 339 2 987 2 661 12 135 8 110 69 249 53 568
1630 Åfjord 64 597 24 883 2 499 1 203 8 095 3 564 54 003 20 116
1632 Roan 25 553 23 225 1 097 2 015 4 068 3 370 20 387 17 840
1633 Osen 23 401  111 233 1 879 7 226 2 884 12 204 18 638 91 803
1634 Oppdal  107 002 50 474 7 274 1 570 11 948 4 700 87 780 44 204
1635 Rennebu 50 399 92 881 1 627 2 580 4 754 9 352 44 019 80 949
1636 Meldal 89 592  161 503 2 217 16 549 8 444 19 576 78 931  125 378
1638 Orkdal  155 272 98 548 16 753 6 694 16 468 9 438  122 050 82 416
1640 Røros  104 807 43 982 6 694 1 460 10 795 4 868 87 318 37 654
1644 Holtålen 44 779  123 576 1 399 6 380 5 842 10 892 37 538  106 304
1648 Midtre Gauldal  121 358  186 178 6 765 16 891 10 940 22 812  103 653  146 475
1653 Melhus  186 919 89 417 16 313 4 905 21 341 8 958  149 266 75 554
1657 Skaun 86 132 96 568 4 559 6 813 7 975 13 356 73 597 76 399
1662 Klæbu 88 365  139 042 6 149 9 228 12 419 21 920 69 797  107 894
1663 Malvik  131 276 78 582 7 581 2 884 21 567 11 754  102 127 63 944
1664 Selbu 70 999 26 618 3 149  735 10 343 6 857 57 506 19 026
1665 Tydal 27 609  340 507  807 33 071 7 481 39 710 19 321  267 726
1702 Steinkjer  339 193  205 981 30 550 17 545 38 045 24 567  270 598  163 869
1703 Namsos  207 072 58 143 18 799 2 365 21 917 8 006  166 356 47 772
1711 Meråker 56 168  271 993 2 119 15 355 9 715 31 029 44 335  225 609
1714 Stjørdal  254 418 41 778 15 254 3 225 31 549 5 592  207 614 32 961
1717 Frosta 40 788 73 303 2 747 2 058 5 606 11 485 32 435 59 760
1718 Leksvik 71 288  251 310 2 194 15 932 10 603 30 524 58 490  204 854
1719 Levanger  243 079  223 268 19 733 28 951 27 372 22 695  195 974  171 622
1721 Verdal  210 081 21 301 27 104  402 21 197 3 131  161 781 17 768
1723 Mosvik 20 223 61 656  372 1 812 3 111 7 250 16 740 52 594
1724 Verran 60 835 40 536 1 777  942 6 574 6 461 52 484 33 133
1725 Namdalseid 40 593 80 487 1 078 5 894 6 713 11 122 32 801 63 471
1729 Inderøy 79 310 45 369 7 636  962 11 555 7 863 60 119 36 544
1736 Snåsa 44 848 44 443  863  912 7 519 6 198 36 466 37 333
1738 Lierne 42 861 19 084  970  635 5 901 2 951 35 991 15 498
1739 Røyrvik 17 623 25 295  634  925 3 148 4 335 13 841 20 035
1740 Namsskogan 24 782 57 721  923 2 669 4 121 10 911 19 738 44 141
1742 Grong 57 862 32 025 2 975  717 10 235 5 258 44 652 26 050
1743 Høylandet 31 074 57 710  675 2 547 5 523 7 514 24 875 47 649
1744 Overhalla 63 429 16 391 3 311  363 7 359 2 802 52 759 13 226
1748 Fosnes 16 515 26 973  431  961 2 775 3 005 13 308 23 007
1749 Flatanger 28 507 74 296 1 133 3 142 3 192 10 755 24 181 60 399
1750 Vikna 73 610 87 610 3 502 5 061 9 410 7 040 60 698 75 509
1751 Nærøy 85 716 15 914 4 696  718 7 607 3 292 73 412 11 904
1755 Leka 16 385  663 590  620 79 970 3 352 92 142 12 413  491 478
1804 Bodø  630 633  381 938 76 340 29 724 87 762 45 122  466 532  307 092
1805 Narvik  357 889 56 300 29 862 1 022 46 098 9 638  281 930 45 640
1811 Bindal 53 545 41 737 1 174 1 524 9 317 5 642 43 054 34 571
1812 Sømna 42 086  140 975 1 869 11 486 5 767 19 092 34 450  110 397
1813 Brønnøy  142 017 39 130 11 716 1 543 15 547 6 636  114 754 30 951
1815 Vega 36 957 16 093 2 145  160 5 145 3 645 29 668 12 288
1816 Vevelstad 16 674 40 160  254 1 035 3 479 8 842 12 942 30 283
1818 Herøy 41 438  114 568  996 17 439 9 561 16 802 30 881 80 327
1820 Alstahaug  118 182 39 139 21 334 -241 16 974 7 236 79 874 32 144
1822 Leirfjord 39 889  243 375 -243 18 061 7 389 27 450 32 744  197 864
1824 Vefsn  241 891 31 960 17 418 1 161 25 991 5 070  198 482 25 729
1825 Grane 31 518 40 479 1 322 1 504 4 689 5 564 25 507 33 411
1826 Hattfjelldal 38 976 39 232 1 428 2 516 5 119 4 904 32 430 31 812
1827 Dønna 39 700 38 978 2 562 3 210 5 132 7 095 32 005 28 673
1828 Nesna 38 827  110 649 3 802 6 370 7 632 10 121 27 393 94 158
1832 Hemnes  112 257  447 507 8 125 60 087 8 917 45 144 95 215  342 276
1833 Rana  432 702 50 328 55 668 1 617 45 572 14 592  331 462 34 119
1834 Lurøy 50 528 12 793 1 554  560 14 356 3 300 34 618 8 933
1835 Træna 12 332 45 828  651 1 692 2 962 15 806 8 719 28 330
1836 Rødøy 45 350  141 546 1 622 8 212 15 032 24 569 28 695  108 765
1837 Meløy  139 227 59 709 8 819 1 626 22 425 6 719  107 982 51 364
1838 Gildeskål 62 831 31 038 1 949  795 7 702 4 260 53 181 25 983
1839 Beiarn 31 321  145 329  607 10 298 4 488 11 926 26 226  123 105
1840 Saltdal  148 900  183 433 10 152 19 103 11 889 22 931  126 859  141 399
1841 Fauske  180 507 60 220 20 834 3 085 22 624 6 629  137 049 50 506
1845 Sørfold 55 640 71 658 2 862 2 336 6 203 10 064 46 575 59 258
1848 Steigen 72 951 53 966 3 193 3 860 10 415 8 568 59 343 41 538
1849 Hamarøy 54 580 56 441 3 539 2 801 8 802 9 696 42 239 43 944
1850 Tysfjord 57 037 61 846 3 053 3 042 10 159 6 457 43 825 52 347
1851 Lødingen 57 056 29 328 2 975  523 7 378 3 809 46 702 24 996
1852 Tjeldsund 30 528 37 261  710 1 061 4 233 2 862 25 585 33 338
1853 Evenes 36 294 58 297  999 3 804 2 624 6 013 32 671 48 480
1854 Ballangen .. 14 090 ..  628 .. 3 173 .. 10 289
1856 Røst 13 999 21 640  530 1 203 3 204 4 376 10 265 16 061
1857 Værøy 20 226 36 424 1 056 1 784 4 397 4 333 14 773 30 307
1859 Flakstad 36 233  216 812 1 782 11 949 4 228 28 155 30 223  176 708
1860 Vestvågøy  212 761  165 269 13 994 13 384 28 439 16 311  170 328  135 574
1865 Vågan  165 569  161 261 13 866 7 228 16 988 21 674  134 715  132 359
1866 Hadsel  159 810 76 950 7 811 4 547 21 165 8 156  130 833 64 247
1867 Bø 80 610 91 539 5 862 3 998 8 016 11 648 66 733 75 893
1868 Øksnes 91 049  192 788 4 109 18 398 12 122 20 152 74 818  154 238
1870 Sortland  182 438  111 666 16 547 4 960 19 014 11 575  146 877 95 131
1871 Andøy  115 671 28 665 6 463  638 11 481 4 633 97 728 23 394
1874 Moskenes 28 953  422 230  520 26 067 4 501 35 983 23 932  360 180
1901 Harstad  416 908  907 767 22 166 87 418 33 690  112 050  361 052  708 299
1902 Tromsø  875 956  167 922 90 775 5 238  109 424 9 352  675 756  153 332
1911 Kvæfjord  177 243 70 977 5 359 1 696 10 914 8 671  160 970 60 610
1913 Skånland 73 488 18 385 1 620  110 8 231 3 009 63 636 15 266
1915 Bjarkøy 19 371 40 344 90 1 321 3 106 4 441 16 175 34 582
1917 Ibestad 43 633 33 062 2 065 3 842 4 566 3 947 37 003 25 273
1919 Gratangen 36 728 25 266 4 810 1 439 3 789 4 394 28 129 19 433
1920 Lavangen 25 976 71 606 1 564 3 156 4 717 15 325 19 694 53 125
1922 Bardu 66 708 51 090 5 305 4 799 11 272 7 468 50 131 38 823
1923 Salangen 57 370  128 248 8 941 2 795 7 674 15 977 40 755  109 476
1924 Målselv  123 820 61 311 2 965 3 052 16 288 6 079  104 567 52 180
1925 Sørreisa 59 802 31 359 3 436 1 314 5 619 3 688 50 746 26 357
1926 Dyrøy 32 034 36 802  699 1 855 3 435 3 927 27 899 31 020
1927 Tranøy 38 603 .. 1 628 .. 4 274 .. 32 702 ..
1928 Torsken .. 25 734 ..  727 .. 3 864 .. 21 143
1929 Berg 28 593  198 021  698 10 502 4 367 32 434 23 528  155 085
1931 Lenvik  202 204  117 935 9 863 4 305 31 915 15 404  160 427 98 226
1933 Balsfjord  125 295 54 105 5 200 2 558 16 513 8 352  103 582 43 195
1936 Karlsøy 53 105 73 200 3 240 3 028 9 285 12 799 40 581 57 373
1938 Lyngen 69 968 43 339 2 996 2 264 12 700 6 566 54 272 34 509
1939 Storfjord 40 524 49 371 1 748 2 657 6 658 7 271 32 118 39 443
1940 Gáivuotna Kåfjord 45 930 64 379 2 987 3 631 6 756 7 903 36 187 52 845
1941 Skjervøy 59 215 97 863 4 478 4 661 8 562 13 260 46 176 79 942
1942 Nordreisa 94 691 41 239 4 864 1 267 12 485 5 987 77 343 33 985
1943 Kvænangen 37 438 52 692 1 639 5 816 6 237 6 422 29 562 40 454
2002 Vardø 54 012  128 364 6 188 18 822 6 896 18 422 40 928 91 120
2003 Vadsø  126 143  167 613 19 120 14 924 18 880 30 219 88 143  122 470
2004 Hammerfest  157 983 62 601 14 206 3 780 28 276 16 065  115 502 42 756
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 54 796  316 593 3 507 26 162 13 924 48 386 37 365  242 045
2012 Alta  298 204 32 211 24 127 1 126 44 175 6 220  229 902 24 865
2014 Loppa 36 584 26 295 1 138 1 571 10 216 4 875 25 231 19 849
2015 Hasvik 24 494 30 613 1 567 1 036 5 111 4 533 17 816 25 044
2017 Kvalsund 29 798 34 619 1 163  732 4 422 7 632 24 213 26 255
2018 Måsøy 39 063 69 278  693 8 855 7 116 13 809 31 254 46 614
2019 Nordkapp 67 833 77 023 8 574 5 988 13 337 12 732 45 922 58 303
2020 Porsanger Porsángu Porsanki .. 58 739 .. 5 227 .. 11 878 .. 41 634
2021 Kárásjohka Karasjok 55 862 40 370 4 000 2 780 11 400 6 214 40 462 31 376
2022 Lebesby 39 845 28 752 3 040 1 853 5 717 5 140 31 088 21 759
2023 Gamvik 29 798 28 791 1 929 2 353 5 071 5 333 22 798 21 105
2024 Berlevåg 28 633 73 533 2 481 3 716 5 624 13 910 20 527 55 907
2025 Deatnu Tana 69 200 29 868 4 146 2 567 13 772 3 863 51 282 23 438
2027 Unjárga Nesseby 26 164 49 101 2 372 4 927 3 648 8 756 20 144 35 418
2028 Båtsfjord 46 293  168 370 5 211 13 201 8 692 22 262 32 390  132 907
2030 Sør-Varanger  160 662  155 079 12 868 12 421 22 982 22 183  124 812  120 475
                 
Bydeler                
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gml.Arendal komm. (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Eydehavn/Saltrød (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Flosta/A. Moland (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øyestad nord (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hisøy/Nedenes (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromøy (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Tallene for 2006 er regnet om til 2007-priser etter prisindeks for kommunalt konsum til helsestell, sosial trygd og velferd (økning med 3,6 % fra 2006 til 2007). 2007-tallene er foreløpige tall. .. = Oppgave mangler. Brutto driftsutgifter sosialsektoren: Kontoklasse 1, funksjonene 242, 243, 281, artene 010..480 pluss 590 minus artene 690, 710, 728, 750 og 790. Barnevernstjenesten og kommunale sysselsettingstiltak er altså ikke inkludert. Brutto driftsutgifter pleie- og omsorgssektoren: Kontoklasse 1, funksjonene 234, 253, 254 og 261, artene 010..480 pluss 590 minus artene 690, 710, 728, 750 og 790. Brutto driftsutgifter kommunehelsetjenesten: Kontoklasse 1, funksjonene 232, 233 og 241, artene 010..480 pluss 590 minus artene 690, 710, 728, 750 og 790. I forbindelse med overgang til Kostra er ikke tallene sammenlignbare før 2001, jf. nøkkeltall 9 og 10. Om innholdet i de enkelte funksjonene, se nøkkeltall 12.

Standardtegn i tabeller