Statistisk sentralbyrå

7 Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper, gjerningsfylke og -kommune. Gjennomsnitt for 2006 og 2007. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere1, 2
(Rettet 26. mars 2009)
  Lovbrudd i alt Forbrytelser Annen vinningskrimininalitet Voldskriminalitet Narkotikakriminalitet
  Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere Absolutte tall Per 1 000 innbyggere
Hele landet  390 714 83,5  266 419 56,9  176 297 37,7 25 509 5,4 41 139 8,8
Kommunestørrelser:                    
1 - 1 999 5 700 48,5 3 162 26,9 1 969 16,7  363 3,1  360 3,1
2 000 - 4 999 23 377 50,6 13 151 28,5 7 618 16,5 1 670 3,6 1 669 3,6
5 000 - 9 999 35 310 55,1 21 690 33,8 12 224 19,1 2 604 4,1 3 775 5,9
10 000 - 19 999 53 378 66,7 33 649 42,0 19 840 24,8 3 845 4,8 5 535 6,9
20 000 - 29 999 43 621 81,6 28 786 53,8 18 190 34,0 2 700 5,0 5 894 11,0
30 000 - 49 999 44 607 96,9 30 111 65,4 18 995 41,3 2 967 6,4 6 052 13,1
> 50 000  184 147  110,6  135 620 81,4 97 312 58,4 11 351 6,8 17 842 10,7
Østfold 24 789 94,4 16 653 63,4 11 455 43,6 1 507 5,7 3 136 11,9
0101 Halden 3 750  134,7 2 123 76,3 1 826 65,6  192 6,9  455 16,3
0104 Moss 3 023  105,6 2 025 70,7 1 369 47,8  195 6,8  399 13,9
0105 Sarpsborg 4 943 97,7 3 477 68,7 2 338 46,2  341 6,7  534 10,5
0106 Fredrikstad 6 848 96,0 4 898 68,7 3 218 45,1  409 5,7 1 018 14,3
0111 Hvaler  305 78,6  203 52,3  145 37,4 19 4,9 10 2,4
0118 Aremark 66 46,2 33 22,9 41 28,6 : : : :
0119 Marker  433  123,1  184 52,2  204 58,0 7 1,8 74 20,9
0121 Rømskog 36 54,6 15 22,0 19 28,8 : : 5 6,8
0122 Trøgstad  339 67,8  239 47,8  142 28,3 24 4,7 39 7,7
0123 Spydeberg  231 46,7  166 33,5  106 21,3 19 3,7 17 3,4
0124 Askim 1 164 81,2  850 59,3  520 36,3  101 7,0  140 9,7
0125 Eidsberg  957 92,4  677 65,3  406 39,2 80 7,7  116 11,2
0127 Skiptvet  180 52,6  136 39,8 84 24,5 12 3,4 25 7,3
0128 Rakkestad  675 90,8  479 64,5  265 35,7 19 2,5  155 20,8
0135 Råde  479 71,9  301 45,2  226 33,9 16 2,3 38 5,7
0136 Rygge  844 61,0  559 40,4  386 27,9 37 2,7 66 4,7
0137 Våler  166 39,9  107 25,7 71 17,0 11 2,6 11 2,6
0138 Hobøl  349 76,1  181 39,4 90 19,6 23 5,0 38 8,3
Akershus 40 261 79,1 26 725 52,5 17 066 33,5 2 088 4,1 4 825 9,5
0211 Vestby 1 023 76,2  760 56,7  517 38,5 66 4,9 58 4,3
0213 Ski 2 071 76,0 1 468 53,9 1 153 42,3  106 3,9  169 6,2
0214 Ås 1 553  104,4 1 016 68,3  703 47,2 72 4,8  160 10,8
0215 Frogn 1 381 99,4  713 51,3  414 29,8 57 4,1  123 8,9
0216 Nesodden  865 51,5  686 40,8  405 24,1 67 4,0 92 5,5
0217 Oppegård 1 594 66,4 1 096 45,7  735 30,6 65 2,7  150 6,2
0219 Bærum 7 802 73,0 5 410 50,6 3 321 31,1  396 3,7 1 144 10,7
0220 Asker 3 829 73,3 2 692 51,6 1 687 32,3  206 3,9  609 11,7
0221 Aurskog-Høland  581 42,7  367 27,0  241 17,7 47 3,5 38 2,8
0226 Sørum  600 43,5  401 29,0  274 19,8 36 2,6 35 2,5
0227 Fet  427 43,6  278 28,3  133 13,6 41 4,1 62 6,3
0228 Rælingen  720 47,8  473 31,4  228 15,1 49 3,3  134 8,9
0229 Enebakk  492 50,9  356 36,8  181 18,7 48 5,0 30 3,1
0230 Lørenskog 1 856 59,2 1 426 45,5  985 31,4  120 3,8  188 6,0
0231 Skedsmo 4 422 99,2 2 928 65,7 2 224 49,9  271 6,1  332 7,4
0233 Nittedal 1 306 65,4  809 40,5  430 21,5 64 3,2  187 9,3
0234 Gjerdrum  168 31,3  109 20,4 68 12,6 7 1,2 24 4,5
0235 Ullensaker 5 832  224,6 3 797  146,2 2 277 87,7  196 7,5  923 35,5
0236 Nes  804 44,1  572 31,4  315 17,3 55 3,0 94 5,2
0237 Eidsvoll 2 216  114,6  908 46,9  523 27,1 91 4,7  156 8,1
0238 Nannestad  536 50,9  336 31,9  184 17,4 24 2,2 92 8,7
0239 Hurdal  151 58,0  111 42,6 61 23,5 8 3,1 27 10,2
Oslo 82 155  149,7 63 593  115,9 48 313 88,1 4 526 8,2 6 309 11,5
Hedmark 13 039 69,1 8 118 43,0 5 526 29,3  685 3,6 1 091 5,8
0402 Kongsvinger 1 666 96,7 1 227 71,2  807 46,8 94 5,5  222 12,9
0403 Hamar 2 265 81,2 1 636 58,6 1 121 40,1  136 4,9  246 8,8
0412 Ringsaker 1 546 48,4  981 30,7  627 19,6 99 3,1  121 3,8
0415 Løten  587 80,5  194 26,5  120 16,4 21 2,9 14 1,9
0417 Stange 1 328 71,2  555 29,8  326 17,5 54 2,9 69 3,7
0418 Nord-Odal  210 41,4  155 30,7 98 19,3 6 1,2 26 5,1
0419 Sør-Odal  443 57,1  305 39,3  188 24,2 26 3,3 45 5,7
0420 Eidskog  491 76,8  255 39,9  260 40,6 16 2,4 45 7,0
0423 Grue  312 60,6  196 38,0  148 28,6 17 3,2 24 4,6
0425 Åsnes  401 52,7  259 34,1  177 23,3 19 2,4 35 4,5
0426 Våler  244 62,9  163 42,0 93 23,9 12 3,1 27 7,0
0427 Elverum 1 572 81,6 1 066 55,3  716 37,2  120 6,2  135 7,0
0428 Trysil  601 88,5  443 65,3  362 53,3 20 2,9 44 6,5
0429 Åmot  317 73,9  211 49,1  146 34,1 10 2,2 12 2,8
0430 Stor-Elvdal  260 95,9 74 27,4 50 18,5 5 1,8 9 3,3
0432 Rendalen 91 44,0 49 23,6 45 21,7 : : : :
0434 Engerdal 93 63,4 50 34,2 35 24,0 5 3,1 : :
0436 Tolga 44 25,8 27 15,5 21 12,0 : : : :
0437 Tynset  356 66,2  154 28,7  112 20,8 17 3,2 9 1,7
0438 Alvdal 99 40,5 46 18,7 30 12,1 : : : :
0439 Folldal 54 31,6 39 23,0 31 18,0 : : : :
0441 Os 52 25,0 29 14,1 13 6,3 : : : :
Oppland 11 129 60,8 6 822 37,3 4 137 22,6  648 3,5 1 188 6,5
0501 Lillehammer 1 515 59,3 1 102 43,2  681 26,6 88 3,4  236 9,2
0502 Gjøvik 2 253 80,7 1 477 52,9  869 31,1  144 5,2  307 11,0
0511 Dovre  275 97,6  115 40,9 70 24,9 11 3,7 12 4,1
0512 Lesja  191 88,8 57 26,3 36 16,5 5 2,1 6 2,6
0513 Skjåk 78 33,5 36 15,2 21 8,8 : : : :
0514 Lom 59 24,0 32 13,1 22 8,8 : : : :
0515 Vågå  126 33,8 78 20,9 52 14,0 : : 5 1,3
0516 Nord-Fron  480 82,8  161 27,7 91 15,6 23 3,9 15 2,6
0517 Sel  396 64,8  172 28,2  105 17,1 14 2,3 23 3,7
0519 Sør-Fron 82 25,5 31 9,7 31 9,7 5 1,4 : :
0520 Ringebu  193 42,4 91 19,9 61 13,3 11 2,3 8 1,6
0521 Øyer  358 73,2  184 37,6  137 28,0 17 3,4 15 3,0
0522 Gausdal  160 26,1  109 17,8 71 11,5 10 1,6 15 2,5
0528 Østre Toten  565 39,3  333 23,1  198 13,7 37 2,6 37 2,6
0529 Vestre Toten  822 65,1  549 43,5  290 23,0 47 3,7  141 11,2
0532 Jevnaker  367 58,8  246 39,4  107 17,2 36 5,8 68 10,9
0533 Lunner  608 71,3  384 45,0  219 25,7 32 3,7 76 8,9
0534 Gran  847 64,6  534 40,7  330 25,1 58 4,4 73 5,6
0536 Søndre Land  347 58,5  228 38,4  162 27,3 20 3,3 34 5,7
0538 Nordre Land  257 38,2  174 25,9 98 14,5 19 2,8 17 2,5
0540 Sør-Aurdal  138 43,2 65 20,2 44 13,8 : : 10 3,0
0541 Etnedal 61 43,8 34 24,0 24 16,9 : : 5 3,6
0542 Nord-Aurdal  580 90,7  390 61,1  255 39,9 42 6,5 57 8,9
0543 Vestre Slidre  122 55,2 75 33,9 52 23,5 : : 13 5,9
0544 Øystre Slidre  151 47,5  101 31,7 69 21,6 11 3,5 9 2,8
0545 Vang 89 55,6 57 35,8 39 24,5 5 3,1 : :
Buskerud 19 468 78,6 13 771 55,6 8 982 36,3 1 218 4,9 2 205 8,9
0602 Drammen 6 166  105,0 4 646 79,1 3 116 53,0  385 6,6  788 13,4
0604 Kongsberg 1 846 78,1 1 290 54,6  814 34,4  110 4,6  244 10,3
0605 Ringerike 2 103 74,1 1 382 48,7  657 23,1  185 6,5  381 13,4
0612 Hole  432 79,4  225 41,4  115 21,2 10 1,7 58 10,7
0615 Flå 58 58,1 32 32,4 16 15,7 : : 9 9,1
0616 Nes  242 70,0  126 36,3 74 21,4 14 3,9 24 6,9
0617 Gol  416 93,8  267 60,1  173 38,9 29 6,5 32 7,2
0618 Hemsedal  455  231,5  371  188,7  301  153,3 13 6,6 45 22,9
0619 Ål  230 49,4  128 27,5 86 18,4 20 4,3 8 1,7
0620 Hol  436 97,4  299 66,8  202 45,0 28 6,1 22 4,8
0621 Sigdal  192 54,9  127 36,2 98 28,0 9 2,6 7 1,9
0622 Krødsherad  195 91,7  129 60,6  102 47,9 6 2,8 9 4,0
0623 Modum  757 60,1  544 43,2  321 25,5 50 3,9  113 9,0
0624 Øvre Eiker 1 275 79,9  859 53,8  538 33,7 91 5,7  111 6,9
0625 Nedre Eiker 1 451 66,3 1 033 47,2  802 36,7 80 3,7  120 5,5
0626 Lier 1 522 68,4 1 044 46,9  738 33,1 70 3,1  129 5,8
0627 Røyken  934 52,4  726 40,7  436 24,5 66 3,7 68 3,8
0628 Hurum  441 49,4  331 37,0  227 25,4 33 3,7 26 2,9
0631 Flesberg  123 48,6 91 36,1 76 30,1 : : 5 2,0
0632 Rollag 49 35,0 30 21,4 24 16,8 6 3,9 : :
0633 Nore og Uvdal  151 59,8 97 38,4 71 28,1 10 3,8 10 3,8
Vestfold 23 080  103,1 15 601 69,7 8 950 40,0 1 356 6,1 4 016 17,9
0701 Horten 2 960  118,3 1 967 78,6  881 35,2  183 7,3  769 30,7
0702 Holmestrand 1 012  104,1  661 68,0  299 30,7 50 5,1  244 25,1
0704 Tønsberg 5 267  140,5 3 831  102,2 2 411 64,3  300 8,0 1 009 26,9
0706 Sandefjord 5 607  133,8 3 677 87,8 2 164 51,7  326 7,8  897 21,4
0709 Larvik 4 195  101,4 2 824 68,3 1 676 40,5  274 6,6  607 14,7
0711 Svelvik  303 46,8  202 31,2 93 14,4 25 3,9 33 5,0
0713 Sande  502 64,1  315 40,2  195 24,8 28 3,5 45 5,7
0714 Hof  285 91,8  211 67,9 94 30,3 9 2,7 67 21,6
0716 Re  594 71,3  300 36,1  162 19,4 22 2,6 74 8,9
0719 Andebu  210 40,9  145 28,2 87 16,8 13 2,5 25 4,8
0720 Stokke  720 70,3  474 46,3  286 27,9 47 4,6 79 7,7
0722 Nøtterøy  970 47,7  724 35,7  427 21,0 62 3,1  142 7,0
0723 Tjøme  258 57,4  190 42,3  126 27,9 15 3,2 16 3,4
0728 Lardal  159 65,5 79 32,4 51 20,9 5 1,9 12 5,0
Telemark 16 720  100,6 10 958 65,9 7 174 43,2 1 136 6,8 1 753 10,5
0805 Porsgrunn 4 166  122,6 2 778 81,7 1 924 56,6  280 8,2  414 12,2
0806 Skien 5 295  104,4 3 766 74,3 2 606 51,4  394 7,8  531 10,5
0807 Notodden 1 131 92,5  677 55,4  358 29,3  106 8,6  130 10,6
0811 Siljan 90 38,1 57 23,9 48 20,1 : : : :
0814 Bamble 1 504  106,9  831 59,1  600 42,7 70 5,0 92 6,5
0815 Kragerø 1 300  124,0  827 78,9  454 43,3 92 8,7  202 19,2
0817 Drangedal  328 79,3  235 56,7  135 32,6 18 4,4 45 10,9
0819 Nome  478 72,6  333 50,6  160 24,3 32 4,9 82 12,4
0821 Bø  563  105,6  410 76,9  252 47,3 35 6,6 83 15,5
0822 Sauherad  286 66,9  178 41,5  114 26,7 11 2,6 24 5,6
0826 Tinn  363 59,3  204 33,3 87 14,1 28 4,6 70 11,4
0827 Hjartdal  111 68,6 42 25,9 34 21,0 : : : :
0828 Seljord  365  124,3  189 64,4  112 38,2 26 8,7 31 10,6
0829 Kviteseid  166 65,3  100 39,3 67 26,2 6 2,4 18 7,1
0830 Nissedal  113 81,8 68 49,1 47 33,8 6 4,4 : :
0831 Fyresdal 55 40,4 31 22,4 13 9,2 : : 16 11,4
0833 Tokke  116 48,1 68 28,0 46 18,8 11 4,6 6 2,5
0834 Vinje  277 75,1  158 42,9  113 30,5 18 4,8 5 1,4
Aust-Agder 10 244 97,8 6 814 65,0 4 118 39,3  713 6,8 1 302 12,4
0901 Risør  579 84,2  400 58,2  239 34,8 24 3,5 76 11,1
0904 Grimstad 1 685 86,2 1 112 56,9  668 34,2  124 6,3  191 9,8
0906 Arendal 4 876  121,7 3 323 82,9 1 989 49,7  346 8,6  759 18,9
0911 Gjerstad  297  118,2  197 78,4  102 40,6 22 8,6 45 17,9
0912 Vegårshei 77 41,3 55 29,5 44 23,3 : : 5 2,4
0914 Tvedestrand  639  109,8  409 70,3  232 39,8 38 6,5 98 16,7
0919 Froland  342 71,8  222 46,5  130 27,2 31 6,5 21 4,3
0926 Lillesand  719 78,9  436 47,9  280 30,7 57 6,3 40 4,3
0928 Birkenes  213 48,2  136 30,7 83 18,7 19 4,3 15 3,4
0929 Åmli  156 86,0  109 59,8 62 33,9 14 7,7 15 8,0
0935 Iveland 53 44,1 33 27,3 24 19,7 : : : :
0937 Evje og Hornnes  267 80,4  173 52,2  112 33,6 16 4,8 23 6,8
0938 Bygland  103 80,6 50 38,9 29 22,4 6 4,3 8 5,9
0940 Valle 99 75,0 58 43,6 45 33,7 : : : :
0941 Bykle  143  158,5  104  115,3 83 92,0 9 9,4 5 5,5
Vest-Agder 14 653 89,5 10 178 62,2 6 869 42,0  931 5,7 1 527 9,3
1001 Kristiansand 8 785  112,9 6 261 80,4 4 369 56,1  543 7,0 1 044 13,4
1002 Mandal 1 516  106,8 1 056 74,3  704 49,6  122 8,6  107 7,5
1003 Farsund  558 59,4  385 41,0  247 26,3 47 5,0 37 3,9
1004 Flekkefjord  437 49,3  299 33,7  188 21,2 26 2,9 37 4,1
1014 Vennesla  882 70,3  570 45,4  305 24,3 51 4,0  120 9,5
1017 Songdalen  364 64,2  233 41,0  137 24,1 17 3,0 53 9,3
1018 Søgne  699 71,7  471 48,3  296 30,4 37 3,7 67 6,8
1021 Marnardal 61 28,2 43 19,8 25 11,4 7 3,3 : :
1026 Åseral 57 63,3 40 44,2 29 31,9 : : : :
1027 Audnedal 52 32,6 34 21,0 23 14,4 : : : :
1029 Lindesnes  223 49,3  138 30,4 95 21,0 16 3,5 5 1,1
1032 Lyngdal  523 71,0  334 45,3  246 33,4 31 4,2 18 2,4
1034 Hægebostad 45 27,8 25 15,3 19 11,9 : : : :
1037 Kvinesdal  318 56,8  195 34,9  113 20,1 22 3,8 26 4,6
1046 Sirdal  135 77,7 99 57,0 76 43,8 7 3,7 10 5,5
Rogaland 29 871 73,8 20 693 51,1 14 306 35,4 1 954 4,8 2 790 6,9
1101 Eigersund  727 53,4  439 32,3  232 17,0 56 4,1 67 4,9
1102 Sandnes 5 043 83,3 3 379 55,8 2 544 42,0  282 4,7  418 6,9
1103 Stavanger 10 688 91,1 8 161 69,6 6 174 52,6  723 6,2  786 6,7
1106 Haugesund 4 129  127,8 2 757 85,3 1 711 53,0  313 9,7  540 16,7
1111 Sokndal 99 30,2 61 18,5 35 10,7 8 2,3 : :
1112 Lund  141 45,0 68 21,6 36 11,4 9 2,9 9 2,7
1114 Bjerkreim  141 56,0 63 25,1 31 12,2 : : 18 7,2
1119 Hå  718 47,6  488 32,4  223 14,8 59 3,9  124 8,2
1120 Klepp  835 54,7  536 35,1  350 22,9 48 3,1 67 4,4
1121 Time 1 153 76,6  744 49,4  489 32,5 94 6,2 94 6,2
1122 Gjesdal  532 55,3  350 36,3  248 25,7 24 2,4 27 2,8
1124 Sola 1 036 50,1  751 36,3  531 25,7 52 2,5  116 5,6
1127 Randaberg  470 49,4  295 31,0  209 22,0 20 2,1 19 1,9
1129 Forsand 44 39,4 32 29,0 28 25,4 : : : :
1130 Strand  451 42,3  330 30,9  225 21,1 37 3,4 36 3,4
1133 Hjelmeland  105 38,8 79 29,0 60 22,2 6 2,2 : :
1134 Suldal  134 34,5 88 22,6 47 12,0 13 3,2 15 3,7
1135 Sauda  218 46,0  147 31,1 68 14,4 20 4,1 27 5,6
1141 Finnøy 91 33,9 58 21,7 25 9,2 6 2,1 7 2,6
1142 Rennesøy  242 68,5  105 29,6 60 16,9 8 2,1 : :
1144 Kvitsøy 9 17,1 : : : : : : : :
1145 Bokn 50 63,1 14 17,7 9 10,7 : : : :
1146 Tysvær  433 45,5  280 29,4  163 17,1 28 2,9 45 4,7
1149 Karmøy 2 048 53,4 1 280 33,4  711 18,5  126 3,3  319 8,3
1151 Utsira : : : : : : : : : :
1160 Vindafjord  339 41,7  190 23,4 96 11,8 20 2,4 49 6,0
Hordaland 32 728 71,7 21 135 46,3 13 454 29,5 2 509 5,5 3 625 7,9
1201 Bergen 23 512 96,1 15 546 63,5 10 335 42,2 1 724 7,0 2 780 11,4
1211 Etne  165 42,6 97 25,1 51 13,1 11 2,9 24 6,2
1216 Sveio  199 41,7  115 24,1 72 15,1 19 3,9 8 1,6
1219 Bømlo  319 29,2  204 18,7 99 9,0 39 3,5 22 2,0
1221 Stord 1 077 63,9  617 36,6  277 16,4 86 5,1  179 10,6
1222 Fitjar 67 23,0 41 14,2 19 6,4 : : : :
1223 Tysnes  144 52,3 73 26,5 37 13,4 12 4,4 5 1,8
1224 Kvinnherad  347 26,6  234 17,9  120 9,2 30 2,3 42 3,2
1227 Jondal 29 27,0 17 15,6 11 10,4 : : : :
1228 Odda  603 84,3  358 50,0  180 25,2 44 6,1  101 14,1
1231 Ullensvang  116 33,8 52 15,2 27 7,9 11 3,1 7 2,0
1232 Eidfjord 33 35,5 16 16,9 13 14,2 : : : :
1233 Ulvik 70 61,1 44 38,3 35 30,8 : : : :
1234 Granvin 31 31,7 14 14,3 11 10,7 : : : :
1235 Voss  699 50,7  414 30,0  297 21,5 49 3,6 56 4,0
1238 Kvam  329 39,9  220 26,7  145 17,6 32 3,9 10 1,2
1241 Fusa  130 34,7 72 19,1 43 11,3 7 1,7 5 1,2
1242 Samnanger 98 41,4 57 24,0 43 18,1 6 2,5 : :
1243 Os  809 51,9  506 32,4  255 16,3 65 4,1 75 4,8
1244 Austevoll  113 25,6 59 13,4 30 6,8 5 1,1 9 1,9
1245 Sund  182 32,1  108 19,0 57 10,0 19 3,3 18 3,2
1246 Fjell 1 034 49,7  641 30,8  426 20,5 78 3,7 69 3,3
1247 Askøy  859 37,3  535 23,2  280 12,1 81 3,5  109 4,7
1251 Vaksdal  163 39,8 79 19,2 40 9,8 18 4,3 8 1,8
1252 Modalen 11 29,5 9 25,3 : : : : : :
1253 Osterøy  172 23,9  103 14,3 46 6,3 19 2,6 8 1,0
1256 Meland  224 37,2  152 25,2 84 13,9 30 5,0 14 2,3
1259 Øygarden  143 34,6 91 22,0 36 8,6 27 6,5 8 1,9
1260 Radøy  193 41,3  126 27,1 62 13,2 16 3,3 5 1,1
1263 Lindås  679 49,9  451 33,2  264 19,4 69 5,1 56 4,1
1264 Austrheim  124 49,0 62 24,6 45 17,7 6 2,2 : :
1265 Fedje 9 13,7 8 12,1 : : : : : :
1266 Masfjorden 53 32,5 21 12,6 16 9,8 : : : :
Sogn og Fjordane 4 745 44,7 2 763 26,0 1 370 12,9  385 3,6  559 5,3
1401 Flora  702 61,9  495 43,6  204 17,9 79 6,9  140 12,3
1411 Gulen 81 33,7 29 12,1 20 8,1 : : : :
1412 Solund 12 13,2 : : : : : : : :
1413 Hyllestad 33 22,1 23 15,4 11 7,0 : : : :
1416 Høyanger  283 63,9  169 38,1 79 17,8 26 5,8 49 11,0
1417 Vik  112 39,3 77 27,2 27 9,5 5 1,8 30 10,4
1418 Balestrand 56 40,0 40 28,2 34 24,3 : : : :
1419 Leikanger 30 13,6 19 8,6 7 3,2 7 3,0 : :
1420 Sogndal  349 51,1  228 33,3  134 19,6 35 5,1 21 3,0
1421 Aurland  109 63,3 53 30,6 40 23,0 8 4,7 : :
1422 Lærdal  315  146,1 68 31,6 37 17,2 12 5,6 7 3,0
1424 Årdal  155 28,2  112 20,3 54 9,7 22 3,9 18 3,2
1426 Luster  105 21,5 58 11,9 31 6,2 5 1,0 : :
1428 Askvoll 70 22,1 43 13,7 26 8,1 7 2,2 5 1,6
1429 Fjaler 82 28,4 43 15,0 21 7,3 5 1,6 : :
1430 Gaular 78 28,5 19 6,8 10 3,5 : : : :
1431 Jølster 94 32,1 44 15,0 39 13,3 5 1,7 : :
1432 Førde  724 63,1  461 40,2  229 20,0 65 5,7 99 8,6
1433 Naustdal 95 35,7 37 13,9 21 7,7 : : 6 2,1
1438 Bremanger  116 29,4 52 13,2 20 5,0 12 3,1 : :
1439 Vågsøy  222 36,6  113 18,6 52 8,5 18 3,0 23 3,8
1441 Selje 49 16,7 25 8,4 13 4,3 5 1,5 : :
1443 Eid  256 43,7  168 28,7 69 11,8 17 2,8 59 10,0
1444 Hornindal 18 14,6 6 4,6 : : : : : :
1445 Gloppen  274 47,8  155 27,1 89 15,6 19 3,2 20 3,5
1449 Stryn  333 49,6  227 33,9  103 15,4 21 3,1 63 9,3
Møre og Romsdal 12 047 49,1 7 265 29,6 4 071 16,6 1 065 4,3 1 093 4,5
1502 Molde 1 626 67,0 1 028 42,4  628 25,9  121 5,0  135 5,5
1503 Kristiansund 1 428 83,5  899 52,6  479 28,0  159 9,3  177 10,3
1504 Ålesund 3 263 78,8 2 164 52,3 1 381 33,4  253 6,1  367 8,9
1511 Vanylven 84 23,8 37 10,5 13 3,7 9 2,4 5 1,3
1514 Sande 54 21,4 29 11,5 12 4,8 : : 6 2,4
1515 Herøy  261 31,3  132 15,8 48 5,8 23 2,8 32 3,8
1516 Ulstein  269 39,2  161 23,5 72 10,5 37 5,4 29 4,2
1517 Hareid  189 40,4 90 19,3 40 8,6 14 3,0 21 4,5
1519 Volda  337 40,5  214 25,7 95 11,4 52 6,3 38 4,5
1520 Ørsta  326 32,1  168 16,5 79 7,8 33 3,2 9 0,9
1523 Ørskog  140 66,8 58 27,8 32 15,3 : : 12 5,7
1524 Norddal 68 37,1 31 17,1 17 9,4 5 2,8 6 3,0
1525 Stranda  140 31,0 84 18,6 40 8,8 18 3,9 9 2,0
1526 Stordal 29 29,0 18 18,3 12 11,7 : : : :
1528 Sykkylven  194 26,0  113 15,1 38 5,1 25 3,3 25 3,3
1529 Skodje  171 46,6 94 25,6 55 14,9 10 2,7 18 4,9
1531 Sula  243 32,2  154 20,4 81 10,7 21 2,8 23 3,1
1532 Giske  245 36,9  142 21,4 73 11,0 18 2,6 17 2,5
1534 Haram  233 27,0  155 18,0 81 9,4 18 2,1 22 2,6
1535 Vestnes  238 37,2  140 21,9 78 12,2 20 3,1 17 2,7
1539 Rauma  300 40,9  141 19,2 80 10,9 22 3,0 8 1,0
1543 Nesset 72 23,3 31 9,9 13 4,2 5 1,6 : :
1545 Midsund 30 15,7 15 7,6 8 3,9 : : : :
1546 Sandøy 13 9,8 6 4,3 : : : : : :
1547 Aukra  134 42,5 99 31,3 61 19,4 18 5,7 7 2,1
1548 Fræna  389 42,5  206 22,6 92 10,0 37 4,0 36 3,9
1551 Eide  161 47,7 99 29,3 44 12,9 22 6,4 10 2,8
1554 Averøy  175 32,6  105 19,6 55 10,2 23 4,3 7 1,3
1556 Frei  163 29,9 89 16,3 43 7,8 19 3,4 8 1,4
1557 Gjemnes  123 46,3 36 13,6 18 6,8 : : : :
1560 Tingvoll 96 31,1 55 17,8 24 7,8 11 3,6 5 1,5
1563 Sunndal  322 43,9  212 28,9  120 16,4 27 3,7 30 4,0
1566 Surnadal  210 34,7  119 19,6 69 11,4 21 3,4 7 1,1
1567 Rindal 41 19,9 16 7,5 9 4,4 : : : :
1571 Halsa 82 49,1 32 18,9 18 10,8 5 2,7 : :
1573 Smøla 71 32,6 42 19,2 27 12,2 6 2,8 : :
1576 Aure 86 24,5 49 13,9 36 10,2 7 1,8 : :
Sør-Trøndelag 19 247 69,0 13 594 48,8 9 067 32,5 1 376 4,9 1 672 6,0
1601 Trondheim 14 312 88,5 10 731 66,3 7 417 45,9 1 003 6,2 1 346 8,3
1612 Hemne  162 38,1 98 23,0 45 10,5 20 4,7 15 3,5
1613 Snillfjord 36 34,8 20 19,1 14 13,7 : : : :
1617 Hitra  285 70,8  128 31,7 67 16,5 23 5,7 : :
1620 Frøya  174 42,8 99 24,4 55 13,6 15 3,6 : :
1621 Ørland  277 54,4  184 36,1 84 16,4 26 5,0 43 8,3
1622 Agdenes 37 20,8 22 12,1 15 8,5 : : : :
1624 Rissa  215 33,8  131 20,5 74 11,6 16 2,5 13 2,0
1627 Bjugn  207 45,3  125 27,3 62 13,5 18 3,9 13 2,9
1630 Åfjord 73 22,4 38 11,7 20 6,1 10 2,9 : :
1632 Roan 22 20,9 14 13,6 5 4,4 : : : :
1633 Osen 32 30,0 19 17,6 12 10,9 : : : :
1634 Oppdal  392 59,9  222 33,9  156 23,9 24 3,7 17 2,6
1635 Rennebu  133 50,3 66 25,0 41 15,6 5 1,7 8 3,0
1636 Meldal  165 42,3  127 32,4 75 19,1 17 4,2 17 4,2
1638 Orkdal  581 53,7  327 30,2  224 20,7 43 3,9 33 3,1
1640 Røros  228 40,2  148 26,1 97 17,1 21 3,6 24 4,2
1644 Holtålen 70 33,7 34 16,1 15 7,2 : : : :
1648 Midtre Gauldal  225 38,2  120 20,4 61 10,3 24 4,0 11 1,8
1653 Melhus  529 37,0  292 20,4  178 12,4 37 2,6 37 2,6
1657 Skaun  179 28,7 88 14,1 52 8,3 13 2,1 7 1,1
1662 Klæbu  189 34,5  131 23,8 60 11,0 16 2,8 22 3,9
1663 Malvik  512 41,5  287 23,3  151 12,3 25 2,0 39 3,2
1664 Selbu  170 43,1  113 28,7 64 16,1 12 3,0 17 4,3
1665 Tydal 28 32,6 21 23,9 18 20,4 : : : :
Nord-Trøndelag 6 297 48,8 3 857 29,9 2 500 19,4  519 4,0  427 3,3
1702 Steinkjer 1 137 55,1  718 34,8  450 21,8  113 5,5 97 4,7
1703 Namsos  603 48,0  405 32,2  215 17,1 63 5,0 53 4,2
1711 Meråker  111 44,1 59 23,3 58 23,1 8 3,0 6 2,2
1714 Stjørdal 1 294 63,8  690 34,0  455 22,4 84 4,1  103 5,1
1717 Frosta 78 31,7 44 17,7 25 10,2 7 2,8 : :
1718 Leksvik  115 33,0 78 22,4 51 14,5 8 2,2 6 1,7
1719 Levanger  859 47,3  583 32,1  398 21,9 72 3,9 67 3,7
1721 Verdal 1 091 78,1  706 50,6  511 36,6 78 5,6 66 4,7
1723 Mosvik 23 25,7 17 19,5 12 13,7 : : : :
1724 Verran 57 21,5 32 12,2 15 5,5 : : : :
1725 Namdalseid 68 39,1 35 19,8 24 13,8 : : : :
1729 Inderøy  171 28,9  119 20,1 71 12,0 16 2,7 12 1,9
1736 Snåsa 44 19,8 20 9,1 12 5,2 : : : :
1738 Lierne 29 19,2 7 4,7 9 6,1 : : : :
1739 Røyrvik 6 11,4 : : : : : : : :
1740 Namsskogan 41 43,9 19 20,4 12 12,3 : : : :
1742 Grong  112 46,9 70 29,3 47 19,5 10 4,2 : :
1743 Høylandet 24 19,0 14 10,7 9 6,7 : : : :
1744 Overhalla 73 20,7 43 12,3 24 6,8 8 2,1 : :
1748 Fosnes 7 9,1 5 7,0 : : : : : :
1749 Flatanger 14 11,6 9 7,7 5 4,3 : : : :
1750 Vikna  171 42,5 90 22,3 48 11,9 19 4,6 : :
1751 Nærøy  168 33,0 88 17,3 49 9,6 18 3,4 : :
1755 Leka 6 10,3 6 9,4 : : : : : :
Nordland 14 026 59,6 8 522 36,2 4 137 17,6 1 318 5,6 1 968 8,4
1804 Bodø 3 235 71,0 2 144 47,0 1 193 26,2  261 5,7  500 11,0
1805 Narvik 1 173 64,1  679 37,1  361 19,7  105 5,7  152 8,3
1811 Bindal 54 31,6 24 13,9 14 8,0 : : : :
1812 Sømna 43 20,8 25 12,0 8 3,9 5 2,2 7 3,2
1813 Brønnøy  346 45,8  215 28,4 96 12,7 43 5,6 41 5,4
1815 Vega 46 35,4 25 19,2 14 10,4 : : : :
1816 Vevelstad 5 9,9 : : : : : : : :
1818 Herøy 55 32,7 42 24,7 16 9,2 5 3,0 15 8,6
1820 Alstahaug  379 52,4  262 36,3  111 15,4 41 5,7 72 10,0
1822 Leirfjord 77 36,0 46 21,7 23 10,8 : : 12 5,7
1824 Vefsn 1 130 83,2  701 51,6  299 22,0  117 8,6  200 14,7
1825 Grane  170  110,4 55 35,4 29 18,5 5 2,9 13 8,4
1826 Hattfjelldal 46 30,7 23 15,5 15 10,1 5 3,4 : :
1827 Dønna 60 40,3 27 17,8 16 10,7 : : 8 5,4
1828 Nesna 65 36,3 40 22,2 11 5,9 13 7,0 7 3,9
1832 Hemnes  236 52,2 91 20,1 38 8,3 11 2,4 27 5,9
1833 Rana 2 214 87,9 1 424 56,5  608 24,1  215 8,5  481 19,1
1834 Lurøy 69 35,0 39 19,8 19 9,6 6 2,8 : :
1835 Træna 20 43,7 15 32,5 6 13,5 : : : :
1836 Rødøy 27 20,1 13 9,7 5 3,7 : : : :
1837 Meløy  226 33,8  125 18,7 46 6,8 25 3,7 29 4,4
1838 Gildeskål 96 45,9 46 22,1 20 9,4 9 4,3 6 2,6
1839 Beiarn 17 14,4 10 8,3 5 3,9 : : : :
1840 Saltdal  351 74,9  187 39,9  100 21,2 33 6,9 31 6,6
1841 Fauske  674 71,2  431 45,5  217 22,9 58 6,1  102 10,7
1845 Sørfold  106 50,6 59 28,3 42 20,2 5 2,2 7 3,4
1848 Steigen 58 21,5 29 10,8 13 4,9 6 2,2 : :
1849 Hamarøy  113 63,5 51 28,5 23 13,0 7 4,0 8 4,2
1850 Tysfjord 70 33,9 40 19,5 17 8,0 9 4,1 6 2,7
1851 Lødingen 91 40,1 51 22,6 35 15,5 8 3,5 : :
1852 Tjeldsund 61 44,7 22 15,9 11 8,1 : : : :
1853 Evenes 87 63,6 38 27,6 23 16,9 : : 5 3,3
1854 Ballangen 83 30,9 30 11,2 8 3,0 7 2,6 8 2,8
1856 Røst 49 82,1 28 47,4 8 12,7 7 11,0 13 21,2
1857 Værøy 29 38,8 15 19,4 9 12,0 : : : :
1859 Flakstad 32 21,9 13 8,6 9 5,8 : : : :
1860 Vestvågøy  544 50,6  319 29,7  161 14,9 62 5,7 45 4,2
1865 Vågan  446 49,5  266 29,6  137 15,2 47 5,2 35 3,9
1866 Hadsel  395 49,9  249 31,5 95 12,0 50 6,3 52 6,6
1867 Bø  100 34,5 58 19,8 28 9,5 14 4,7 5 1,7
1868 Øksnes  189 42,1  104 23,2 37 8,2 23 5,1 6 1,3
1870 Sortland  531 54,7  322 33,2  148 15,2 76 7,8 41 4,2
1871 Andøy  195 37,8  122 23,6 61 11,7 15 2,9 21 4,1
1874 Moskenes 32 27,2 18 15,1 7 6,1 5 4,3 : :
Troms 9 897 64,2 5 866 38,1 3 181 20,6  929 6,0 1 005 6,5
1901 Harstad 1 272 54,7  841 36,2  468 20,1  147 6,3  119 5,1
1902 Tromsø 4 771 74,0 3 064 47,5 1 877 29,1  422 6,5  539 8,3
1911 Kvæfjord  126 41,2 71 23,1 39 12,6 12 3,8 6 1,8
1913 Skånland  100 34,5 59 20,5 32 11,1 11 3,6 : :
1915 Bjarkøy 21 39,2 14 26,8 : : 5 9,6 : :
1917 Ibestad 71 44,8 39 24,8 15 9,5 7 4,4 : :
1919 Gratangen 57 46,5 31 25,3 16 12,6 9 6,9 : :
1920 Lavangen 52 50,9 28 27,2 10 9,9 7 6,4 : :
1922 Bardu  247 62,9  112 28,6 52 13,1 24 6,0 19 4,7
1923 Salangen  104 46,4 71 31,6 22 9,6 25 11,0 11 4,7
1924 Målselv  446 67,7  221 33,5 87 13,2 50 7,5 48 7,3
1925 Sørreisa  119 35,9 64 19,3 25 7,4 13 3,8 10 2,9
1926 Dyrøy 50 39,1 20 15,8 9 6,7 : : : :
1927 Tranøy 75 47,8 38 23,9 16 10,2 5 3,2 : :
1928 Torsken 43 44,0 26 26,6 8 8,2 6 5,6 5 5,1
1929 Berg 43 44,7 21 21,3 7 6,8 : : : :
1931 Lenvik  837 75,9  490 44,4  196 17,7 81 7,3  118 10,7
1933 Balsfjord  408 73,2  170 30,5 68 12,1 26 4,7 43 7,6
1936 Karlsøy  133 56,7 70 29,7 30 12,8 10 4,1 16 6,8
1938 Lyngen 87 27,0 43 13,4 19 5,8 5 1,4 8 2,5
1939 Storfjord  113 58,9 41 21,5 24 12,6 8 4,2 : :
1940 Gaivuotna Kåfjord 73 32,7 39 17,3 14 6,3 6 2,7 11 5,0
1941 Skjervøy  165 55,6 87 29,3 34 11,5 17 5,6 8 2,5
1942 Nordreisa  363 77,3  179 38,1 94 19,9 29 6,2 29 6,1
1943 Kvænangen 98 72,5 25 18,5 18 13,0 : : : :
Finnmark Finnmárku 6 019 82,8 3 343 46,0 1 541 21,2  643 8,8  643 8,8
2002 Vardø  203 88,6  134 58,4 34 14,7 30 12,9 45 19,5
2003 Vadsø  421 68,7  276 45,1  155 25,3 58 9,4 33 5,3
2004 Hammerfest  966  102,8  630 67,0  254 27,0  106 11,3  178 19,0
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  252 85,0  107 35,9 59 19,7 25 8,3 : :
2012 Alta 1 484 82,0  819 45,2  454 25,1  133 7,4  113 6,2
2014 Loppa 25 21,7 14 11,7 : : : : : :
2015 Hasvik 80 79,6 53 52,7 8 8,0 16 15,4 19 18,4
2017 Kvalsund  180  164,8 67 60,9 31 27,9 6 5,0 19 16,9
2018 Måsøy 72 54,6 46 34,5 18 13,3 11 8,3 : :
2019 Nordkapp  131 39,9 77 23,5 24 7,2 17 5,2 21 6,4
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  399 96,2  237 57,2  108 26,1 47 11,3 38 9,2
2021 Kárásjohka Karasjok  224 78,0  123 42,8 55 19,1 31 10,8 5 1,7
2022 Lebesby  104 76,6 48 35,0 19 14,0 5 3,7 11 7,7
2023 Gamvik 60 56,9 40 38,2 11 10,5 6 5,7 13 12,0
2024 Berlevåg 70 64,5 41 37,8 14 12,4 11 10,1 7 6,4
2025 Deatnu Tana  256 85,8  110 36,9 46 15,3 30 9,9 9 3,0
2027 Unjarga Nesseby  103  116,5 41 45,8 16 18,1 15 16,4 : :
2028 Båtsfjord  128 60,6 72 33,8 24 11,1 14 6,6 14 6,4
2030 Sør-Varanger  835 88,0  411 43,3  213 22,4 82 8,6  110 11,6
Bydeler                    
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) * 4 629  152,6 3 291  108,5 2 126 70,1  267 8,8  797 26,3
Borge (Fredrikstad)  621 49,9  443 35,6  263 21,1 39 3,1 81 6,5
Rolvsøy (Fredrikstad) *  373 65,8  257 45,3  226 39,8 24 4,2 21 3,7
Kråkerøy (Fredrikstad)  398 48,3  291 35,3  196 23,8 24 2,9 39 4,7
Onsøy (Fredrikstad)  738 52,7  550 39,3  354 25,3 52 3,7 75 5,3
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) * 8 114  220,6 5 996  163,0 3 711  100,9  558 15,2  971 26,4
Grünerløkka (Oslo) * 7 538  182,3 5 934  143,5 4 219  102,0  439 10,6  838 20,3
Sagene (Oslo) 4 087  130,0 3 205  102,0 2 539 80,8  206 6,6  306 9,7
St. Hanshaugen (Oslo) 6 826  234,4 5 456  187,3 4 575  157,1  365 12,5  369 12,7
Frogner (Oslo) 7 614  162,8 6 288  134,5 4 978  106,4  359 7,7  307 6,6
Ullern (Oslo) 2 000 70,6 1 458 51,5 1 179 41,6 75 2,6 64 2,2
Vestre Aker (Oslo) 1 981 48,0 1 633 39,5 1 164 28,2 96 2,3 67 1,6
Nordre Aker (Oslo) 3 184 74,6 2 611 61,1 1 933 45,3  158 3,7 92 2,2
Bjerke (Oslo) 2 316 90,7 1 760 68,9 1 240 48,6  162 6,3  136 5,3
Grorud (Oslo) 1 659 65,4 1 253 49,4  817 32,2  159 6,3 86 3,4
Stovner (Oslo) * 1 432 44,8 1 060 33,2  743 23,3  139 4,4 76 2,4
Alna (Oslo) * 4 306  102,9 3 185 76,1 2 216 53,0  265 6,3  404 9,7
Østensjø (Oslo) 2 471 56,1 1 838 41,7 1 282 29,1  201 4,6  113 2,6
Nordstrand (Oslo) 2 794 62,9 1 907 42,9 1 289 29,0  162 3,6  109 2,5
Søndre Nordstrand (Oslo) 1 988 57,6 1 463 42,4  917 26,6  215 6,2  102 2,9
Sentrum (Oslo) 16 378 27 160,0 12 069 20 014,9 10 285 17 055,6  826 1 369,8 1 738 2 881,4
Marka (Oslo)  241  158,9  197  129,5  119 78,4 19 12,5 12 7,6
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) 1 147 53,1  895 41,5  587 27,2 87 4,0  113 5,2
Sentrum (Kristiansand) 5 061  239,7 3 435  162,7 2 279  107,9  353 16,7  698 33,1
Lund (Kristiansand) 1 417 81,3 1 098 62,9  799 45,8 59 3,4  160 9,1
Randesund/Tveit (Kristiansand) 1 071 60,9  758 43,1  659 37,5 43 2,4 54 3,0
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger)  490 39,4  401 32,2  254 20,4 52 4,1 39 3,1
Tasta (Stavanger)  464 33,8  374 27,3  240 17,5 42 3,1 45 3,2
Eiganes/Våland (Stavanger) 2 371  116,1 1 856 90,9 1 312 64,3  140 6,8  234 11,5
Madla (Stavanger)  839 42,3  681 34,3  470 23,7 63 3,2 68 3,4
Storhaug (Stavanger) 3 531  271,2 2 608  200,3 2 109  162,0  281 21,5  223 17,1
Hillevåg (Stavanger) 1 469 80,4 1 135 62,1  958 52,4 76 4,2 77 4,2
Hinna (Stavanger) 1 080 55,8  757 39,1  568 29,3 52 2,7 73 3,8
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen)  501 41,5  286 23,7  204 16,9 37 3,1 16 1,3
Bergenhus (Bergen) 11 841  340,9 7 793  224,4 5 389  155,2  918 26,4 1 563 45,0
Fana (Bergen)* 2 003 50,6 1 339 33,8  821 20,7  139 3,5  220 5,6
Fyllingsdalen (Bergen)  998 35,3  719 25,4  440 15,6 84 3,0  101 3,6
Laksevåg (Bergen)* 1 644 45,0 1 024 28,0  588 16,1  133 3,6  182 5,0
Ytrebygda (Bergen)* 1 064 52,9  776 38,6  486 24,2 63 3,1  142 7,0
Årstad (Bergen)* 3 291 94,8 2 253 64,9 1 502 43,3  210 6,1  369 10,6
Åsane (Bergen) 1 950 50,9 1 166 30,4  755 19,7  133 3,5  176 4,6
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) * 7 761  165,9 5 985  127,9 4 299 91,9  611 13,1  675 14,4
Østbyen (Trondheim) * 1 816 49,6 1 427 39,0  889 24,3  121 3,3  250 6,8
Lerkendal (Trondheim) * 1 978 41,0 1 382 28,7  922 19,1  107 2,2  150 3,1
Heimdal (Trondheim) * 1 998 66,6 1 310 43,7  937 31,2  132 4,4  134 4,5
H/S-distrikt Vest (Bodø) * 2 411  105,1 1 617 70,5  915 39,9  204 8,9  369 16,1
H/S-distrikt Øst (Bodø) *  737 34,1  463 21,4  244 11,3 50 2,3  124 5,7
Skjerstad (Bodø) 26 26,7 20 20,0 10 9,7 : : : :
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Definisjoner:
Lovbrudd og kriminalitet er samlekategorier for forbrytelser og forseelser. Forbrytelse er en straffbar handling som ut fra loven regnes å være av en grovere karakter enn forseelse (hvor trafikklovbrudd har utgjort halvparten av alle anmeldte forseelser i de siste årene). Lovbruddsgruppene er definert etter en offisiell standard som anvendes av både SSB og politiet. Hele landet inneholder tallet for alle lovbrudd med informasjon om gjerningssted i Norge, og av alle disse har 0,25 prosent uoppgitt gjerningskommune - noe som er betydelig mindre enn i de tidligere publiserte kriminalstatistikker i Hjulet. Antall uspesifisert på kommunenivå i denne statistikken er 990 lovbrudd i alt, 605 forbrytelser, 469 annen vinningslovbrudd, 27 voldslovbrudd og 15 narkotikalovbrudd. Fylke- og kommunestatistikkene er laget ut fra verdiene for gjerningskommune, slik disse fremstår etter SSB's bearbeiding av forskjellige opplysninger fra politiet om gjerningssted. Bydelstallene bygger på de registrerte gjerningspolitisonene som via sin tilknytning til grunnkretser er omkodet til bydel. At fylke-/kommune- og bydelsstatistikken har ulike variable og informasjonsgrunnlag medfører i noen tilfeller at disse statistikkene ikke er direkte sammenliknbare. Pga. bydelsoverskridende politisoner er lovbrudd i enkelte grunnkretser plassert i annen bydel enn de geografisk hører til. De fleste av disse tilpasningene er relativt uproblematiske ut fra antall og størrelse til de omplasserte grunnkretsene. De omfordelinger av lovbrudd som er av en viss størrelse og betydning er det justert for i beregningene av per 1000 innbyggere, ved å flytte også befolkningen i disse grunnkretsene til de aktuelle bydelene (berørte bydeler er merket med *). Ut fra datagrunnlagets karakter og kvalitet oppfordres det ellers til forsiktighet i anvendelse og tolkning av disse detaljerte statistikkene, spesielt overfor de mindre kommuner og bydeler. For en mer detaljert oversikt over innholdet i de angitte kategorier for lovbrudd, se: Vedlegg i NOS Kriminalstatistikk 2002, og for en mer omfattende beskrivelse av statistikken over anmeldte lovbrudd, se: http://www.ssb.no/kriminalitet/lovbrudda/.
: = Tall med årlig gjennomsnitlig antall tilfeller færre enn 5.
2  Kommentar: Utbredelsen av kriminalitet er en indikator på levekår. I 1993 var antallet anmeldte lovbrudd 76,2 per 1 000 innbyggere, mens det i 2006 var økt til 86,3. De tilsvarende tallene for forbrytelser (53,5 og 59,7), annen vinningskriminalitet (43,6 og 40,4), voldskriminalitet (3,7 og 5,5) og narkotikakriminalitet (3,0 og 9,0) viser at det, for voldslovbrudd og narkotika, har vært en stigning i den anmeldte og registrerte kriminaliteten de siste 10-15 årene. Anmeldelsene av voldskriminalitet, hovedsaklig trusler og legemsfornærmelser, har vist en sammenhenghende økning i hele denne perioden. Størst økning har det vært for narkotikalovbrudd - som i mer enn 90 prosent av tilfellene anmeldes av politiet selv. Tyverier og andre vinningslovbrudd har samlet sett holdt seg stabilt i perioden. I følge Levekårsundersøkelsen 2007 ble 15 prosent av den voksne befolkningen ble utsatt for ett eller flere tilfeller av vold, trusler, tyveri eller skadeverk i løpet av ett år. 5,5 prosent ble utsatt for vold eller trusler, og 22 prosent av alle rapporterte volds- og trusselhendelser oppgis å være anmeldt. Resultatene fra alle de tidligere undersøkelsene, tilbake til 1983, tilsier ikke at folk flest er blitt mer utsatt for vold og trusler i løpet av de siste 15-20 årene. I Levekårsundersøkelsen 2007 var drøyt 10 prosent utsatt for for tyveri eller skadeverk, og av alle tyveri og skadeverk oppgis 53 prosent å være anmeldt. Samlet sett, ut fra fem undersøkelser i perioden 1991-2007, ser det ut til at en noe mindre andel av den voksne befolkningen utsettes for tyveri og/eller skadeverk.

Standardtegn i tabeller