Statistisk sentralbyrå

Hjortevilt, registrert avgang utenom ordinær jakt

3 Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av bil eller tog, etter fylke. 2011/12
  I alt Elg Hjort Villrein Rådyr
1998/99 5 640 1 886  488 7 3 259
1999/2000 5 587 1 921  543 5 3 118
2000/01 5 747 1 968  461 5 3 313
2001/02 5 913 1 945  611 7 3 350
2002/03 6 726 2 602  540 5 3 579
2003/04 6 247 2 244  629 3 3 371
2004/05 6 226 1 762  701 11 3 752
2005/06 6 473 1 913  635 9 3 916
2006/07 6 266 1 971  737 6 3 552
2007/08 7 007 2 094  873 11 4 029
2008/09 7 487 2 373  808 6 4 300
2009/10 7 279 2 168  741 3 4 367
2010/11 7 030 2 237  732 2 4 059
2011/12 5 764 1 668  741 4 3 351
2011/12          
01 Østfold  432 44 2 -  386
02 Akershus  461  118 1 -  342
03 Oslo 38 6 - - 32
04 Hedmark  970  373 11 2  584
05 Oppland  362  163 22 -  177
06 Buskerud  260 84 9 -  167
07 Vestfold  123 4 - -  119
08 Telemark  284 58 6 -  220
09 Aust-Agder  202 32 7 -  163
10 Vest-Agder  125 15 - -  110
11 Rogaland  147 - 22 -  125
12 Hordaland  184 8  158 - 18
14 Sogn og Fjordane  214 -  209 - 5
15 Møre og Romsdal  567 4  218 -  345
16 Sør-Trøndelag  487  137 70 1  279
17 Nord-Trøndelag  460  274 5 -  181
18 Nordland  381  290 1 - 90
19 Troms Romsa 42 36 - 1 5
20 Finnmark Finnmàrku 25 22 - - 3

Standardtegn i tabeller