Statistisk sentralbyrå

Hjortevilt, registrert avgang utenom ordinær jakt

3 Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt. Drept av bil eller tog, etter fylke. 2007/08*
  Elg Hjort Villrein Rådyr I alt
1998/99 1 886  488 7 3 259 5 640
1999/2000 1 921  543 5 3 118 5 587
2000/01 1 968  461 5 3 313 5 747
2001/02 1 945  611 7 3 350 5 913
2002/03 2 602  540 5 3 579 6 726
2003/04 2 244  629 3 3 371 6 247
2004/05 1 762  701 11 3 752 6 226
2005/06 1 913  635 9 3 916 6 473
2006/07 1 971  737 6 3 552 6 266
2007/08* 2 094  873 11 4 029 7 007
           
2007/08*          
01 Østfold 73 1 -  500  574
02 Akershus  118 - -  424  542
03 Oslo 16 - - 37 53
04 Hedmark  612 13 -  539 1 164
05 Oppland  197 11 8  258  474
06 Buskerud  216 6 -  222  444
07 Vestfold 12 3 -  221  236
08 Telemark 70 3 -  228  301
09 Aust-Agder 53 5 2  202  262
10 Vest-Agder 16 4 -  127  147
11 Rogaland 2 27 -  170  199
12 Hordaland 1  179 - 18  198
14 Sogn og Fjordane -  228 - 5  233
15 Møre og Romsdal 7  295 -  333  635
16 Sør-Trøndelag  122 86 1  365  574
17 Nord-Trøndelag  294 12 -  297  603
18 Nordland  211 - - 78  289
19 Troms Romsa 42 - - 5 47
20 Finnmark Finnmàrku 32 - - - 32

Standardtegn i tabeller