Statistisk sentralbyrå

Hjortevilt, registrert avgang utenom ordinær jakt

2 Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter fylke og årsak. 2007/08*
  Elg Hjort Villrein Rådyr I alt
1998/99 3 215  958  123 4 097 8 270
1999/00 3 186 1 183  104 3 893 8 366
2000/01 3 338 1 082 65 4 132 8 617
2001/02 3 114 1 189 51 4 094 8 448
2002/03 4 071  997 58 4 444 9 570
2003/04 3 408 1 067 31 4 006 8 512
2004/05 2 935 1 254 46 4 354 8 589
2005/06 3 157 1 179  335 5 273 9 944
2006/07 3 133 1 201 59 4 482 8 875
2007/08* 3 227 1 490 65 4 747 9 529
           
2007/08*          
Østfold  107 1 -  574  682
Akershus  215 1 -  487  703
Oslo 26 - - 73 99
Hedmark  754 14 3  580 1 351
Oppland  310 25 11  300  646
Buskerud  284 9 3  241  537
Vestfold 44 3 -  237  284
Telemark  148 5 10  267  430
Aust-Agder 91 8 3  231  333
Vest-Agder 47 5 -  177  229
Rogaland 13 53 1  227  294
Hordaland 8  336 4 21  369
Sogn og Fjordane 1  456 29 12  498
Møre og Romsdal 17  425 -  422  864
Sør-Trøndelag  202  128 1  423  754
Nord-Trøndelag  491 21 -  371  883
Nordland  337 - - 99  436
Troms Romsa 80 - - 5 85
Finnmark Finnmàrku 52 - - - 52
           
Etter årsak          
Felt som skadedyr 27 73 - 59  159
Felt ulovlig 19 23 1 18 61
Drept av bil 1 250  840 10 3 911 6 011
Drept av tog  844 33 1  118  996
Andre årsaker 1 1 087  521 53  641 2 302
1  Omfatter dyr som har forulykket, omkommet, tatt av rovdyr, avvlivet av humane grunner etc.

Standardtegn i tabeller