Statistisk sentralbyrå

Hjortevilt, registrert avgang utenom ordinær jakt

1 Hjortevilt. Registrert avgang utenom ordinær jakt, etter årsak. 2003/04-2007/08*
  Elg Hjort Villrein Rådyr I alt
2003/04 3 408 1 067 31 4 006 8 512
2004/05 2 935 1 254 46 4 354 8 589
2005/06 3 157 1 179  335 5 273 9 944
2006/07 3 133 1 201 59 4 482 8 875
2007/08* 3 227 1 490 65 4 747 9 529
           
Felt som skadedyr          
2003/04 42 68 - 42  152
2004/05 27  102 - 39  168
2005/06 50 89 1 56  196
2006/07 21 41 - 36 98
2007/08* 27 73 - 59  159
           
Felt ulovlig          
2003/04 31 34 1 7 73
2004/05 27 24 - 5 56
2005/06 20 21 - 16 57
2006/07 25 31 1 10 67
2007/08* 19 23 1 18 61
           
Drept av bil          
2003/04 1 403  601 2 3 245 5 251
2004/05 1 247  650 11 3 631 5 539
2005/06 1 271  574 7 3 691 5 543
2006/07 1 321  690 4 3 461 5 476
2007/08* 1 250  840 10 3 911 6 011
           
Drept av tog          
2003/04  841 28 1  126  996
2004/05  515 51 -  121  687
2005/06  642 61 2  225  930
2006/07  650 47 2 91  790
2007/08*  844 33 1  118  996
           
Drept av andre årsaker 1          
2003/04 1 091  336 27  586 2 040
2004/05 1 119  427 35  558 2 139
2005/06 1 174  434  325 1 285 3 218
2006/07 1 116  392 52  884 2 444
2007/08* 1 087  521 53  641 2 302
1  Omfatter dyr som har forulykket, omkommet, tatt av rovdyr, avvlivet av humane grunner etc.

Standardtegn i tabeller