Statistisk sentralbyrå


8 Innvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning
sysselsatt i helse- og sosialtjenester1.
4. kvartal 2011. Prosent endring siste år

  I alt Norge Danmark Finland Sverige Tyskland Øvrige EU og EØS-land,
USA,Canada,
Australia og New Zealand
Europa utenom
EU og EØS
Asia, Afrika,
Latin-Amerika,
Oseania utenom Australia
og New Zealand
  2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
2011 Pst.
endr.
I alt 28 205 8,9 317 4,3 1 644 1,4 963 -0,9 5 142 13,5 2 155 0,6 4 633 8,4 2 809 11,4 10 542 10,4
Hjelpepleier
og omsorgsarbeider2
6 954 11,9 109 -2,7 184 -3,2 172 1,2 1 304 20,1 141 6,0 513 2,2 960 13,5 3 571 12,5
Annen vg. helseutdanning 1 879 14,8 23 - 69 1,5 33 -2,9 107 9,2 102 22,9 169 26,1 260 13,5 1 116 15,3
Ergo- og
fysioterapeut
1 201 2,2 4 300,0 136 2,3 47 -4,1 223 0,9 174 -1,1 413 3,5 31 3,3 173 4,2
Sykepleier, jordmor
og helsesøster
9 038 10,2 91 5,8 518 4,0 562 -0,5 2 176 18,8 613 0,5 1 684 12,3 699 12,0 2 695 8,3
Øvrig helseutd.
på høgskole
2 706 6,7 42 16,7 220 -3,5 65 -3,0 293 1,4 94 5,6 430 1,7 280 8,1 1 282 12,1
Lege3 2 222 1,9 18 - 176 1,7 15 -21,1 358 2,9 211 -14,6 433 5,9 292 6,6 719 3,9
Legespesialist 2 503 5,7 13 -7,1 208 0,5 36 16,1 360 2,0 574 4,2 637 7,1 182 11,0 493 8,6
Tannlege og
tannlege-
spesialist
861 3,6 4 300,0 34 -2,9 17 -5,6 139 5,3 175 -4,4 142 7,6 58 1,8 292 7,0
Psykolog4 529 2,1 5 -28,6 79 8,2 13 -7,1 143 0,7 56 -3,4 146 11,5 24 20,0 63 -13,7
Øvrig helseutd.
på universitet
312 25,3 8 33,3 20 25,0 3 -40,0 39 25,8 15 15,4 66 37,5 23 27,8 138 23,2