Statistisk sentralbyrå


7 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, i alt i helse- og sosialtjenester1, etter utdanningsnivå. 4. kvartal 2011. Prosent endring siste år

  I alt Helsetjenester inkludert pleie-og omsorgtjenester i institusjon Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
  Sysselsatte Sysselsatte Avtalte årsverk Sysselsatte Avtalte årsverk
  2011 Pst.
endr.
siste år
2011 Pst.
endr.
siste år
2011 Pst.
endr.
siste år
2011 Pst.
endr.
siste år
2011 Pst.
endr.
siste år
I alt 518 323 2,2 330 153 2,2 265 384 3,4 188 170 2,1 151 635 2,7
Helse- og sosialfaglig utd. i alt2 286 130 3,0 230 206 2,7 196 644 4,1 55 924 3,9 48 392 4,5
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 110 029 1,8 79 958 1,6 62 720 1,9 30 071 2,5 25 162 3,2
  Høgskolenivå 143 622 3,6 118 503 3,3 102 189 4,5 25 119 5,3 22 598 5,8
  Universitetsnivå 32 479 3,9 31 745 3,7 31 734 7,3 734 14,2 632 13,4
Ikke helse- og sosialfaglig utd. i alt2 214 803 0,6 91 837 0,5 63 031 0,8 122 966 0,7 96 162 1,1
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 160 986 -0,1 75 927 0,2 50 666 0,3 85 059 -0,3 62 359 -0,3
  Høgskole- og universitetsnivå 53 817 2,7 15 910 2,1 12 364 3,1 37 907 2,9 33 804 3,8
Uoppgitt 17 390 10,0 8 110 6,9 5 710 8,6 9 280 12,8 7 080 14,4