Statistisk sentralbyrå


6 Sysselsatte personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialtjenester7 etter fagutdanning og sektor. 4. kvartal 2011

  I alt Kommunal-
og fylkeskommunal
forvaltning
Statlig
forvaltning8
Privat sektor
og offentlige
foretak
I alt 285 872 144 850 90 011 51 011
Helsesekretær 8 412 1 823 3 370 3 219
Hjelpepleier 58 594 45 695 7 643 5 256
Helsefagarbeider 1 3 311 2 929 108 274
Omsorgsarbeider 14 021 12 445 336 1 240
Apotektekniker 478 286 48 144
Fotterapeut 1 030 248 42 740
Barne og ungdarb. 11 099 8 258 193 2 648
Tannhelsesekretær 3 578 1 825 118 1 635
Aktivitør 2 744 2 030 180 534
Annen vg. helse-/sos.utd.2 6 643 2 908 2 650 1 085
Ergoterapeut 3 189 1 784 877 528
Fysioterapeut 9 165 2 255 1 712 5 198
Helsesøster og jordmor 6 227 3 461 2 509 257
Radiograf 2 652 104 2 192 356
Sykepleier 79 452 31 674 39 543 8 235
Vernepleier 10 633 7 715 1 745 1 173
Tannpleier 978 497 14 467
Bioingeniør 4 826 163 4 157 506
Barnevernpedagog 7 793 4 544 1 693 1 556
Sosionom 9 839 5 846 2 381 1 612
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.3 8 782 4 861 2 047 1 874
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
115 12 70 33
Lege uten spesialitet4 9 781 1 290 5 973 2 518
Lege med spesialitet 11 252 352 6 442 4 458
Tannlege 4 369 1 244 26 3 099
Psykolog5 4 764 207 3 112 1 445
Øvr. helseutd. på univ.6 2 145 394 830 921