Statistisk sentralbyrå


5 Sysselsatte personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester1
etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2011

  Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-36 37-39 40-44 45 og mer
I alt 285 872 46 161 62 246 85 663 76 460 14 819 523 30,4 10,3 31,5
Helsesekretær 8 412 1 507 1 489 1 874 3 486 42 14 30,0 9,5 31,1
Hjelpepleier 58 594 13 520 20 415 19 014 5 440 175 30 27,0 9,0 28,0
Helsefagarbeider 2 3 311 758 1 153 1 154 234 7 5 26,6 18,1 28,7
Omsorgsarbeider 14 021 2 840 5 079 4 457 1 610 31 4 27,4 10,2 28,6
Ambulansearbeider 2 922 237 188 2 175 260 33 29 32,8 18,3 35,0
Apotektekniker 478 172 110 72 119 3 2 25,4 11,9 26,9
Fotterapeut 1 030 216 166 79 116 453 - 31,5 11,9 32,7
Barne og ungdarb. 11 099 1 751 1 667 2 214 5 430 29 8 30,8 14,0 32,5
Tannhelsesekretær 3 578 588 586 729 1 617 46 12 30,5 8,4 31,5
Tanntekniker 83 19 10 9 32 13 - 30,9 3,6 31,5
Aktivitør 2 744 622 621 595 897 8 1 28,7 12,5 30,1
Annen vg. helse-/sos.utd. 3 638 1 721 773 558 572 10 4 22,5 14,1 24,0
Ergoterapeut 3 189 354 397 782 1 640 12 4 32,5 9,7 33,7
Fysioterapeut 9 165 703 877 2 495 1 701 3 380 9 35,8 12,0 37,2
Jordmor 2 681 541 895 868 352 23 2 28,1 11,6 29,6
Radiograf 2 652 182 266 1 113 1 070 13 8 33,7 4,3 34,1
Sykepleier 79 452 10 635 20 256 32 045 15 964 390 162 30,3 7,3 31,1
Vernepleier 10 633 994 1 669 4 467 3 415 64 24 32,4 8,8 33,5
Helsesøster 3 546 549 669 989 1 329 9 1 30,3 11,6 31,7
Tannpleier 978 142 124 149 446 117 - 32,1 14,0 33,9
Audiograf 293 28 32 48 172 11 2 33,1 8,5 34,3
Bioingeniør 4 826 396 591 1 671 2 149 14 5 33,1 4,4 33,6
Optiker 123 16 8 18 75 6 - 32,9 4,9 33,6
Barnevernpedagog 7 793 654 738 2 077 4 227 67 30 33,6 8,1 34,5
Sosionom 9 839 884 816 2 159 5 861 101 18 33,7 7,5 34,5
Øvrig helseutd. m/høgsk.3 8 366 3 590 1 061 1 253 2 390 54 18 23,8 12,0 25,0
Klinisk ernæringsfysiolog 249 29 26 46 143 4 1 32,9 16,1 34,8
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
115 17 3 21 67 7 - 32,7 13,0 34,5
Kiropraktor 540 14 21 3 88 410 4 40,4 4,3 40,9
Perfusjonist 35 - 1 16 18 - - 36,2 2,9 36,3
Lege uten spesialitet 9 497 644 439 469 6 044 1 871 30 36,1 20,0 38,0
Medisinstudent med lisens 284 224 15 4 29 11 1 15,9 6,3 16,4
Lege med spesialitet 11 252 580 536 481 4 856 4 736 63 37,4 24,7 39,9
Tannlege uten spes. 3 913 167 242 918 718 1 848 20 37,8 9,5 38,8
Tannlege med spes. 456 25 25 52 165 181 8 37,2 19,5 39,4
Psykolog4 4 764 222 190 476 3 238 636 2 36,0 15,9 37,7
Annen helseutd. på univ. 1 321 620 92 113 490 4 2 23,3 11,7 24,5