Statistisk sentralbyrå


4 Sysselsatte personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter
fagutdanning og andel sysselsatte i næring. 4. kvartal 2011

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester7 Offentlig administrasjon Undervisning Andre næringer
  2011 Andel 2011 Andel 2011 Andel 2011 Andel 2011 Andel
I alt 359 880 100,0 285 872 79,4 11 196 3,1 19 668 5,5 43 144 12,0
Helsesekretær 11 065 100,0 8 412 76,0 300 2,7 332 3,0 2 021 18,3
Hjelpepleier 69 763 100,0 58 594 84,0 1 337 1,9 2 513 3,6 7 319 10,5
Helsefagarbeider 1 3 564 100,0 3 311 92,9 36 1,0 30 0,8 187 5,2
Omsorgsarbeider 17 354 100,0 14 021 80,8 292 1,7 789 4,5 2 252 13,0
Annen vg. helse-/sos.utd.2 8 439 100,0 6 643 78,7 351 4,2 182 2,2 1 263 15,0
Apotektekniker 4 984 100,0 478 9,6 72 1,4 98 2,0 4 336 87,0
Fotterapeut 1 777 100,0 1 030 58,0 29 1,6 78 4,4 640 36,0
Barne og ungdarb. 17 019 100,0 11 099 65,2 310 1,8 3 877 22,8 1 733 10,2
Tannhelsesekretær 5 077 100,0 3 578 70,5 161 3,2 336 6,6 1 002 19,7
Aktivitør 3 957 100,0 2 744 69,3 133 3,4 393 9,9 687 17,4
Ergoterapeut 4 004 100,0 3 189 79,6 219 5,5 241 6,0 355 8,9
Fysioterapeut 11 183 100,0 9 165 82,0 360 3,2 428 3,8 1 230 11,0
Helsesøster og jordmor 7 074 100,0 6 227 88,0 203 2,9 331 4,7 313 4,4
Radiograf 3 112 100,0 2 652 85,2 44 1,4 86 2,8 330 10,6
Sykepleier 92 335 100,0 79 452 86,0 2 544 2,8 3 269 3,5 7 070 7,7
Vernepleier 13 095 100,0 10 633 81,2 592 4,5 1 358 10,4 512 3,9
Tannpleier 1 258 100,0 978 77,7 51 4,1 88 7,0 141 11,2
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.3 11 701 100,0 8 782 75,1 128 1,1 294 2,5 2 497 21,3
Bioingeniør 6 668 100,0 4 826 72,4 151 2,3 466 7,0 1 225 18,4
Barnevernpedagog 10 184 100,0 7 793 76,5 661 6,5 1 041 10,2 689 6,8
Sosionom 13 825 100,0 9 839 71,2 1 890 13,7 899 6,5 1 197 8,7
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
4 006 100,0 115 2,9 163 4,1 168 4,2 3 560 88,9
Lege uten spesialitet4 11 362 100,0 9 781 86,1 339 3,0 454 4,0 788 6,9
Lege med spesialitet 12 611 100,0 11 252 89,2 307 2,4 422 3,3 630 5,0
Tannlege 4 865 100,0 4 369 89,8 97 2,0 226 4,6 173 3,6
Psykolog5 6 092 100,0 4 764 78,2 234 3,8 708 11,6 386 6,3
Øvr. helseutd. på univ.6 3 506 100,0 2 145 61,2 192 5,5 561 16,0 608 17,3