Statistisk sentralbyrå


3 Sysselsatte i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning,
sysselsetting og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 1. 4. kvartal 2011

  Helse- og sosialtjenester5
  Sysselsatte i
alle næringer
Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
eksklusive
personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
eksklusive
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
eksklusive
lange fravær
  2011 Syss.
pst.
2011 Syss.
pst.
2011 Årsv.
pst.
2011 Årsv.
pst.
2011 Årsv.
pst.
2011 Årsv.
pst.
I alt 359 880 83,0 285 872 65,9 244 919 56,5 237 138 54,7 226 526 52,2 218 744 50,4
Helsesekretær 11 065 82,9 8 412 63,0 7 013 52,6 6 859 51,4 6 391 47,9 6 237 46,7
Hjelpepleier 69 763 73,0 58 594 61,3 45 459 47,6 44 845 46,9 40 949 42,8 40 335 42,2
Helsefagarbeider 2 3 564 90,4 3 311 84,0 2 638 66,9 2 592 65,8 2 452 62,2 2 406 61,0
Omsorgsarbeider 17 354 83,4 14 021 67,4 11 107 53,4 10 835 52,1 9 938 47,7 9 666 46,4
Ambulansearbeider 3 579 92,9 2 922 75,8 2 828 73,4 2 753 71,4 2 653 68,8 2 578 66,9
Apotektekniker 4 984 80,5 478 7,7 358 5,8 345 5,6 325 5,3 312 5,0
Fotterapeut 1 777 77,6 1 030 45,0 913 39,9 889 38,8 842 36,8 818 35,7
Barne og ungdarb. 17 019 88,4 11 099 57,7 9 795 50,9 9 303 48,3 8 821 45,8 8 328 43,3
Tannhelsesekretær 5 077 80,4 3 578 56,6 3 003 47,6 2 958 46,8 2 770 43,9 2 724 43,1
Tanntekniker 744 82,2 83 9,2 72 8,0 71 7,8 68 7,5 67 7,4
Aktivitør 3 957 76,9 2 744 53,3 2 245 43,6 2 201 42,8 2 061 40,1 2 018 39,2
Annen vg. helse-/sos.utd. 4 116 87,9 3 638 77,7 2 407 51,4 2 364 50,5 2 235 47,7 2 192 46,8
Ergoterapeut 4 004 87,8 3 189 69,9 2 888 63,3 2 739 60,0 2 710 59,4 2 561 56,1
Fysioterapeut 11 183 88,0 9 165 72,1 9 135 71,9 8 718 68,6 8 657 68,1 8 240 64,8
Jordmor 2 956 82,0 2 681 74,4 2 138 59,3 2 076 57,6 1 984 55,0 1 922 53,3
Radiograf 3 112 89,0 2 652 75,8 2 457 70,2 2 353 67,3 2 318 66,3 2 214 63,3
Sykepleier 92 335 85,1 79 452 73,2 67 626 62,3 65 051 59,9 62 688 57,7 60 113 55,4
Vernepleier 13 095 90,5 10 633 73,5 9 779 67,6 9 417 65,1 8 987 62,1 8 624 59,6
Helsesøster 4 118 81,4 3 546 70,1 3 009 59,5 2 959 58,5 2 828 55,9 2 777 54,9
Tannpleier 1 258 88,7 978 69,0 880 62,0 841 59,3 815 57,5 776 54,7
Audiograf 443 88,2 293 58,4 267 53,1 255 50,7 251 50,0 239 47,6
Bioingeniør 6 668 86,8 4 826 62,8 4 378 57,0 4 221 55,0 4 152 54,1 3 995 52,0
Optiker 1 579 90,8 123 7,1 113 6,5 111 6,4 108 6,2 106 6,1
Barnevernpedagog 10 184 88,5 7 793 67,7 7 238 62,9 6 858 59,6 6 649 57,8 6 270 54,5
Sosionom 13 825 85,2 9 839 60,6 9 137 56,3 8 718 53,7 8 450 52,1 8 031 49,5
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
4 006 85,0 115 2,4 106 2,3 101 2,1 100 2,1 95 2,0
Øvrig helseutd. m/høgsk.3 9 679 84,7 8 366 73,2 5 695 49,8 5 596 48,9 5 351 46,8 5 252 45,9
Klinisk ernæringsfysiolog 532 90,9 249 42,6 230 39,4 217 37,1 220 37,6 207 35,3
Kiropraktor 574 88,3 540 83,1 587 90,4 565 86,9 561 86,4 539 82,9
Perfusjonist 36 92,3 35 89,7 35 88,6 33 84,6 34 87,4 33 83,4
Lege uten spesialitet 10 927 88,8 9 497 77,2 9 500 77,2 8 877 72,2 9 186 74,7 8 563 69,6
Medisinstudent med lisens 435 39,5 284 25,8 124 11,3 121 11,0 118 10,8 116 10,5
Lege med spesialitet 12 611 92,0 11 252 82,1 11 593 84,6 11 494 83,9 11 153 81,4 11 054 80,7
Tannlege uten spes. 4 318 84,7 3 913 76,8 4 056 79,6 3 928 77,1 3 868 75,9 3 741 73,4
Tannlege med spes. 547 92,2 456 76,9 474 79,9 471 79,4 458 77,2 455 76,7
Psykolog4 6 092 92,2 4 764 72,1 4 764 72,1 4 567 69,1 4 540 68,7 4 343 65,7
Annen helseutd. på univ. 2 364 77,7 1 321 43,4 872 28,7 839 27,6 833 27,4 800 26,3