Statistisk sentralbyrå


1 Personer i alt 15-85 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 4. kvartal 2011

  Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken 8
I alt Sysselsatte

Reg.
arbeids-
ledige
I alt Under
utdanning
Arbeids-
avklaringspenger,
uførepensjon
inkl.
gjenlevendepensjon
Alders-
pensj.inkl.
AFP7
Kontant-
støtte
Uoppg.Lønns-
taker
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 450 186 362 325 341 345 18 872 2 108 87 861 7 408 29 657 37 124 898 12 774
Helsesekretær 13 393 11 214 10 876 191 147 2 179 204 1 271 282 49 373
Hjelpepleier 102 555 70 379 68 427 1 466 486 32 176 859 13 055 15 200 164 2 898
Helsefagarbeider 1 3 941 3 600 3 544 20 36 341 38 42 - 6 255
Omsorgsarbeider 20 857 17 513 17 104 254 155 3 344 205 2 097 444 61 537
Apotektekniker 6 193 5 074 4 924 60 90 1 119 120 517 222 40 220
Fotterapeut 2 337 1 806 1 012 767 27 531 20 288 102 4 117
Barne og ungdarb. 19 260 17 205 16 862 157 186 2 055 322 1 033 129 81 490
Tannhelsesekretær 6 368 5 148 4 966 113 69 1 220 78 550 354 18 220
Aktivitør 5 247 3 995 3 832 126 37 1 252 55 704 345 14 134
Annen vg. helse-/sos.utd.2 9 501 8 497 8 183 258 56 1 004 425 206 150 7 216
Ergoterapeut 4 640 4 025 3 945 59 21 615 36 204 220 20 135
Fysioterapeut 13 209 11 246 7 125 4 070 51 1 963 126 264 1 071 23 479
Helsesøster og jordmor 9 438 7 090 6 936 142 12 2 348 41 391 1 636 12 268
Radiograf 3 573 3 131 3 085 27 19 442 51 139 140 6 106
Sykepleier 113 618 92 650 91 004 1 381 265 20 968 1 274 5 434 10 842 227 3 191
Vernepleier 14 541 13 148 12 946 150 52 1 393 94 712 258 26 303
Tannpleier 1 440 1 263 1 110 149 4 177 12 56 59 2 48
Bioingeniør 7 853 6 711 6 587 83 41 1 142 110 273 488 21 250
Barnevernpedagog 11 625 10 258 10 016 170 72 1 367 96 549 375 33 314
Sosionom 16 616 13 924 13 566 264 94 2 692 151 1 012 1 081 34 414
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.3 13 767 11 751 11 524 182 45 2 016 1 554 96 163 8 195
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
4 915 4 022 3 955 54 13 893 67 101 541 14 170
Lege uten spesialitet4 13 541 11 442 9 498 1 873 71 2 099 862 253 330 14 640
Lege med spesialitet 14 396 12 688 9 290 3 391 7 1 708 18 140 1 306 1 243
Tannlege 6 308 4 894 2 750 2 138 6 1 414 28 106 1 056 1 223
Psykolog5 6 730 6 123 5 280 819 24 607 15 125 297 7 163
Øvr. helseutd. på univ.6 4 324 3 528 2 998 508 22 796 547 39 33 5 172