Statistisk sentralbyrå

8 Innvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester1. 4. kvartal 2010. Prosentendring siste år (Oppdatert 4. januar 2012)
  I alt Norge Danmark Finland Sverige Tyskland Øvrige EU og EØS-land, USA, Canada, Australia og New Zealand Europa utenom EU og EØS Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand
      2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent       2010 Endring i prosent
I alt 25 910 7,0  284 13,6 1 621,0 -3,2  973 -0,9 4 545 6,1 2 143 4,7 4 277 8,0 2 521 11,8 9 546 8,9
Hjelpepleier og omsorgsarbeider2 6 213 6,0  106 21,8  190,0 -2,6  170 7,6 1 091 7,4  133 0,8  503 -0,8  846 10,0 3 174 5,8
Annen videregående helseutdanning 1 637 20,7 21 31,3 68,0 -2,9 34 17,2  100 11,1 83 13,7  134 6,3  229 30,9  968 24,6
Ergo- og fysioterapeut 1 175 4,4 1 -  133,0 - 49 -  221 7,3  176 7,3  399 4,2 30 -  166 3,8
Sykepleier, jordmor og helsesøster 8 203 8,9 81 11,0  498,0 0,2  565 -3,3 1 835 7,4  610 8,9 1 501 15,1  624 14,3 2 489 10,1
Øvrig helseutdanning på høgskole 2 535 4,4 33 -13,2  228,0 -8,1 68 -5,6  290 - 89 -3,3  423 5,0  259 11,6 1 145 8,7
Lege3 2 180 -1,0 16 23,1  173,0 -6,0 19 -17,4  349 0,3  247 -9,5  410 -0,2  274 -0,4  692 2,4
Legespesialist 2 369 7,9 13 -  207,0 -5,0 31 -8,8  354 6,6  551 7,2  595 10,6  164 14,7  454 12,7
Tannlege og tannlegespesialist  831 5,5 1 -66,7 35,0 -2,8 18 -  132 0,8  183 5,8  132 13,8 57 7,5  273 5,8
Psykolog  518 8,4 7  133,3 73,0 -3,9 14 16,7  142 8,4 58 5,5  131 8,3 20 25,0 73 14,1
Øvrig helseutdanning på universitet  249 - 5 25,0 16,0 -5,9 5 66,7 31 6,9 13 18,2 49 -7,5 18 20,0  112 -4,3
1  Helse- og sosialtjenester er næringene 86-88. Fra 2008 er barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner og varig vernet arbeid inkludert.
2  Helsefagarbeider er inkludert.
3  Inkluderer medisinstudenter med lisens.

Standardtegn i tabeller