Statistisk sentralbyrå


7 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, i alt i helse- og sosialtjenester1, etter utdanningsnivå. 4. kvartal 2010. Prosent endring siste år

  I alt Helsetjenester inkludert pleie-og omsorgtjenester i institusjon Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
  Sysselsatte Sysselsatte Avtalte årsverk Sysselsatte Avtalte årsverk
  2010 Pst.
endr.
siste år
2010 Pst.
endr.
siste år
2010 Pst.
endr.
siste år
2010 Pst.
endr.
siste år
2010 Pst.
endr.
siste år
I alt 507 217 1,8 322 983 1,8 256 670 1,8 184 234 1,9 147 632 1,5
Helse- og sosialfaglig utd. i alt2 277 902 2,2 224 057 2,2 188 886 2,3 53 845 2,4 46 306 2,8
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 108 070 1,0 78 734 0,8 61 557 0,9 29 336 1,7 24 381 1,8
  Høgskolenivå 138 577 3,0 114 711 2,9 97 745 2,9 23 866 3,3 21 369 3,9
  Universitetsnivå 31 255 3,0 30 612 3,0 29 584 3,6 643 4,7 557 7,2
Ikke helse- og sosialfaglig utd. i alt2 213 506 0,6 91 341 0,2 62 524 -0,4 122 165 0,9 95 135 0,1
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 161 096 -0,4 75 753 -0,3 50 535 -0,7 85 343 -0,5 62 575 -1,7
  Høgskole- og universitetsnivå 52 410 3,8 15 588 2,7 11 989 1,3 36 822 4,3 32 560 3,7
Uoppgitt 15 809 12,3 7 585 9,2 5 260 9,5 8 224 15,3 6 190 14,8