Statistisk sentralbyrå


6 Sysselsatte personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialtjenester6 etter fagutdanning og sektor. 4. kvartal 2010

  I alt Kommunal-
og fylkeskommunal
forvaltning
Statlig
forvaltning7
Privat sektor
og offentlige
foretak
I alt 277 680 140 039 87 900 49 741
Helsesekretær 8 274 1 853 3 275 3 146
Hjelpepleier 60 533 47 117 7 973 5 443
Helsefagarbeider 1 1 119 991 35 93
Omsorgsarbeider 14 229 12 653 332 1 244
Apotektekniker 448 270 43 135
Fotterapeut 1 014 255 35 724
Barne og ungdarb. 10 244 7 612 197 2 435
Tannhelsesekretær 3 526 1 788 120 1 618
Aktivitør 2 807 2 082 177 548
Annen vg. helse-/sos.utd.2 5 768 2 280 2 425 1 063
Ergoterapeut 3 056 1 668 860 528
Fysioterapeut 8 975 2 158 1 680 5 137
Helsesøster og jordmor 5 944 3 316 2 385 243
Radiograf 2 551 96 2 131 324
Sykepleier 77 207 30 490 38 746 7 971
Vernepleier 10 175 7 340 1 683 1 152
Tannpleier 938 486 11 441
Bioingeniør 4 765 163 4 089 513
Barnevernpedagog 7 427 4 152 1 720 1 555
Sosionom 9 383 5 447 2 347 1 589
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.3 8 087 4 444 1 918 1 725
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
107 11 65 31
Lege uten spesialitet4 9 526 1 281 5 785 2 460
Lege med spesialitet 10 864 339 6 165 4 360
Tannlege 4 280 1 228 32 3 020
Psykolog 4 697 213 3 011 1 473
Øvr. helseutd. på univ.5 1 736 306 660 770