Statistisk sentralbyrå


5 Sysselsatte personer 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester1
etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2010

  Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-36 37-39 40-44 45 og mer
I alt 277 680 48 225 61 189 81 981 72 631 12 405 1 249 30,1 10,0 31,1
Helsesekretær 8 274 1 697 1 334 1 837 3 343 49 14 29,6 9,5 30,7
Hjelpepleier 60 533 14 513 20 891 18 929 5 976 191 33 26,9 9,0 27,8
Helsefagarbeider 2 1 119 216 379 419 101 3 1 27,7 19,0 29,9
Omsorgsarbeider 14 229 2 935 5 015 4 554 1 688 35 2 27,5 10,7 28,6
Ambulansearbeider 2 755 197 174 2 060 275 33 16 33,1 18,6 35,3
Apotektekniker 448 177 83 81 103 4 - 24,9 13,6 26,4
Fotterapeut 1 014 273 184 73 81 402 1 29,1 14,2 30,6
Barne og ungdarb. 10 244 1 700 1 479 2 071 4 963 30 1 30,7 13,8 32,3
Tannhelsesekretær 3 526 677 508 705 1 585 41 10 30,2 8,7 31,2
Tanntekniker 72 14 9 6 29 14 - 31,7 6,9 32,6
Aktivitør 2 807 645 623 606 926 6 1 28,7 12,6 30,1
Annen vg. helse-/sos.utd. 2 941 1 263 623 536 509 9 1 23,6 13,9 25,1
Ergoterapeut 3 056 334 370 738 1 579 31 4 32,5 8,6 33,5
Fysioterapeut 8 975 1 221 1 124 2 443 1 454 2 674 59 33,5 10,8 34,7
Jordmor 2 599 541 814 868 332 35 9 28,4 11,0 29,7
Radiograf 2 551 190 261 1 056 1 014 15 15 33,5 4,2 34,0
Sykepleier 77 207 11 048 19 923 30 282 15 408 381 165 30,1 7,0 30,9
Vernepleier 10 175 978 1 571 4 217 3 340 51 18 32,4 8,9 33,4
Helsesøster 3 345 523 604 952 1 251 14 1 30,4 11,2 31,6
Tannpleier 938 166 140 141 403 85 3 30,9 14,8 32,8
Audiograf 277 40 20 52 154 9 2 32,4 9,7 33,4
Bioingeniør 4 765 440 628 1 608 2 044 39 6 32,8 4,1 33,2
Optiker 108 17 10 10 66 5 - 32,2 12,0 33,2
Barnevernpedagog 7 427 693 660 2 089 3 906 61 18 33,4 7,8 34,2
Sosionom 9 383 921 721 2 056 5 582 83 20 33,6 7,1 34,4
Øvrig helseutd. m/høgsk.3 7 702 3 324 965 1 108 2 227 53 25 23,7 12,0 24,9
Klinisk ernæringsfysiolog 222 27 14 44 130 6 1 33,2 14,4 34,8
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
107 20 5 19 56 6 1 31,6 11,2 32,7
Kiropraktor 477 70 33 3 57 307 7 36,5 5,2 37,1
Perfusjonist 37 1 2 17 17 - - 35,5 - 35,5
Lege uten spesialitet 9 262 822 501 456 5 606 1 646 231 35,5 18,9 37,3
Medisinstudent med lisens 264 224 10 4 16 9 1 14,0 7,2 14,7
Lege med spesialitet 10 864 907 760 464 4 301 3 930 502 36,3 24,1 38,6
Tannlege uten spes. 3 854 447 427 871 578 1 481 50 35,0 9,0 36,0
Tannlege med spes. 426 58 44 43 135 134 12 34,0 18,8 36,1
Psykolog 4 697 325 206 496 3 120 532 18 35,2 14,0 36,7
Annen helseutd. på univ. 1 000 581 74 67 276 1 1 20,1 12,0 21,2