Statistisk sentralbyrå


4 Sysselsatte personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter
fagutdanning og andel sysselsatte i næring. 4. kvartal 2010

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester6 Offentlig administrasjon Undervisning Andre næringer
  2010 Andel 2010 Andel 2010 Andel 2010 Andel 2010 Andel
I alt 351 428 100,0 277 680 79,0 10 980 3,1 19 190 5,5 43 578 12,4
Helsesekretær 10 921 100,0 8 274 75,8 315 2,9 312 2,9 2 020 18,5
Hjelpepleier 72 123 100,0 60 533 83,9 1 378 1,9 2 533 3,5 7 679 10,6
Helsefagarbeider 1 1 195 100,0 1 119 93,6 15 1,3 11 0,9 50 4,2
Omsorgsarbeider 17 546 100,0 14 229 81,1 318 1,8 759 4,3 2 240 12,8
Annen vg. helse-/sos.utd.2 7 520 100,0 5 768 76,7 355 4,7 154 2,0 1 243 16,5
Apotektekniker 4 903 100,0 448 9,1 81 1,7 89 1,8 4 285 87,4
Fotterapeut 1 745 100,0 1 014 58,1 28 1,6 72 4,1 631 36,2
Barne og ungdarb. 15 764 100,0 10 244 65,0 286 1,8 3 621 23,0 1 613 10,2
Tannhelsesekretær 5 049 100,0 3 526 69,8 161 3,2 342 6,8 1 020 20,2
Aktivitør 4 004 100,0 2 807 70,1 136 3,4 385 9,6 676 16,9
Ergoterapeut 3 808 100,0 3 056 80,3 193 5,1 226 5,9 333 8,7
Fysioterapeut 10 921 100,0 8 975 82,2 326 3,0 423 3,9 1 197 11,0
Helsesøster og jordmor 6 753 100,0 5 944 88,0 178 2,6 326 4,8 305 4,5
Radiograf 2 976 100,0 2 551 85,7 43 1,4 83 2,8 299 10,0
Sykepleier 90 803 100,0 77 207 85,0 2 447 2,7 3 144 3,5 8 005 8,8
Vernepleier 12 543 100,0 10 175 81,1 562 4,5 1 315 10,5 491 3,9
Tannpleier 1 203 100,0 938 78,0 53 4,4 79 6,6 133 11,1
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.3 10 956 100,0 8 087 73,8 142 1,3 307 2,8 2 420 22,1
Bioingeniør 6 527 100,0 4 765 73,0 143 2,2 466 7,1 1 153 17,7
Barnevernpedagog 9 728 100,0 7 427 76,3 650 6,7 1 008 10,4 643 6,6
Sosionom 13 305 100,0 9 383 70,5 1 893 14,2 882 6,6 1 147 8,6
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
3 879 100,0 107 2,8 155 4,0 160 4,1 3 457 89,1
Lege uten spesialitet4 11 358 100,0 9 526 83,9 327 2,9 637 5,6 868 7,6
Lege med spesialitet 12 207 100,0 10 864 89,0 301 2,5 425 3,5 617 5,1
Tannlege 4 801 100,0 4 280 89,1 94 2,0 245 5,1 182 3,8
Psykolog 6 622 100,0 4 697 70,9 352 5,3 944 14,3 629 9,5
Øvr. helseutd. på univ.5 2 268 100,0 1 736 76,5 48 2,1 242 10,7 242 10,7