Statistisk sentralbyrå


3 Sysselsatte i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning,
sysselsetting og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 1. 4. kvartal 2010

  Helse- og sosialtjenester4
  Sysselsatte i
alle næringer
Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
eksklusive
personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
eksklusive
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
eksklusive
lange fravær
  2010 Syss.
pst.
2010 Syss.
pst.
2010 Årsv.
pst.
2010 Årsv.
pst.
2010 Årsv.
pst.
2010 Årsv.
pst.
I alt 351 428 83,1 277 680 65,7 235 069 55,6 227 871 53,9 216 263 51,1 209 065 49,4
Helsesekretær 10 921 83,7 8 274 63,4 6 804 52,1 6 634 50,8 6 154 47,1 5 984 45,8
Hjelpepleier 72 123 73,9 60 533 62,0 46 704 47,8 46 080 47,2 41 817 42,8 41 193 42,2
Helsefagarbeider 2 1 195 91,3 1 119 85,5 927 70,8 915 69,9 853 65,1 840 64,2
Omsorgsarbeider 17 546 83,8 14 229 68,0 11 295 54,0 11 020 52,7 10 077 48,1 9 801 46,8
Ambulansearbeider 3 395 94,1 2 755 76,4 2 681 74,3 2 640 73,2 2 476 68,6 2 434 67,5
Apotektekniker 4 903 81,0 448 7,4 327 5,4 314 5,2 298 4,9 285 4,7
Fotterapeut 1 745 77,5 1 014 45,0 836 37,1 822 36,5 765 34,0 752 33,4
Barne og ungdarb. 15 764 88,7 10 244 57,7 8 989 50,6 8 535 48,1 8 050 45,3 7 596 42,8
Tannhelsesekretær 5 049 81,4 3 526 56,8 2 937 47,3 2 871 46,3 2 720 43,8 2 654 42,8
Tanntekniker 745 82,8 72 8,0 64 7,1 64 7,1 60 6,6 60 6,6
Aktivitør 4 004 77,4 2 807 54,3 2 296 44,4 2 252 43,5 2 075 40,1 2 031 39,3
Annen vg. helse-/sos.utd. 3 380 89,7 2 941 78,1 2 035 54,0 1 988 52,8 1 872 49,7 1 826 48,5
Ergoterapeut 3 808 87,1 3 056 69,9 2 758 63,1 2 610 59,7 2 578 59,0 2 430 55,6
Fysioterapeut 10 921 88,2 8 975 72,5 8 345 67,4 7 993 64,6 7 898 63,8 7 545 60,9
Jordmor 2 869 82,0 2 599 74,3 2 083 59,5 2 023 57,8 1 923 55,0 1 863 53,2
Radiograf 2 976 89,0 2 551 76,3 2 349 70,2 2 244 67,1 2 209 66,1 2 104 62,9
Sykepleier 90 803 85,1 77 207 72,3 65 195 61,1 62 775 58,8 60 093 56,3 57 673 54,0
Vernepleier 12 543 90,7 10 175 73,5 9 340 67,5 9 017 65,2 8 550 61,8 8 228 59,5
Helsesøster 3 884 81,5 3 345 70,2 2 834 59,5 2 797 58,7 2 652 55,7 2 615 54,9
Tannpleier 1 203 87,4 938 68,1 816 59,2 777 56,4 763 55,4 723 52,5
Audiograf 422 87,7 277 57,6 245 51,0 234 48,6 234 48,7 222 46,3
Bioingeniør 6 527 87,1 4 765 63,6 4 274 57,0 4 131 55,1 4 035 53,8 3 891 51,9
Optiker 1 530 91,6 108 6,5 99 5,9 98 5,8 96 5,7 95 5,7
Barnevernpedagog 9 728 88,1 7 427 67,3 6 851 62,1 6 475 58,7 6 270 56,8 5 893 53,4
Sosionom 13 305 85,1 9 383 60,0 8 675 55,5 8 299 53,1 7 971 51,0 7 595 48,6
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
3 879 85,4 107 2,4 95 2,1 93 2,1 90 2,0 88 1,9
Øvrig helseutd. m/høgsk.3 9 004 83,6 7 702 71,5 5 210 48,3 5 107 47,4 4 909 45,6 4 807 44,6
Klinisk ernæringsfysiolog 470 89,7 222 42,4 207 39,6 193 36,9 199 38,1 186 35,4
Kiropraktor 509 86,4 477 81,0 471 79,9 454 77,0 450 76,4 433 73,5
Perfusjonist 39 97,5 37 92,5 36 89,8 36 89,8 35 88,3 35 88,3
Lege uten spesialitet 10 976 89,3 9 262 75,4 9 088 74,0 8 553 69,6 8 758 71,3 8 224 66,9
Medisinstudent med lisens 382 36,8 264 25,4 103 9,9 102 9,8 99 9,6 99 9,5
Lege med spesialitet 12 207 92,1 10 864 82,0 10 842 81,8 10 760 81,2 10 420 78,7 10 338 78,0
Tannlege uten spes. 4 282 85,2 3 854 76,7 3 698 73,6 3 589 71,4 3 527 70,2 3 418 68,0
Tannlege med spes. 519 92,3 426 75,8 410 73,0 403 71,7 397 70,7 390 69,3
Psykolog 6 622 92,1 4 697 65,3 4 585 63,7 4 420 61,4 4 348 60,5 4 183 58,2
Annen helseutd. på univ. 1 250 69,6 1 000 55,7 565 31,5 555 30,9 541 30,1 530 29,5