Statistisk sentralbyrå


1 Personer i alt 15-85 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 4. kvartal 2010 (Oppdatert 14.oktober 2011)

  Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken 7
I alt Sysselsatte

Reg.
arbeids-
ledige
I alt Under
utdanning
Arbeids-
avklaringspenger,
uførepensjon
inkl.
gjenlevendepensjon
Alders-
pensj.inkl.
AFP6
Kontant-
støtte
Uoppg.Lønns-
taker
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 438 713 354 088 332 884 18 846 2 358 84 625 7 502 28 934 35 446 1 072 11 671
Helsesekretær 13 093 11 097 10 738 183 176 1 996 233 1 173 222 56 312
Hjelpepleier 104 330 72 844 70 688 1 564 592 31 486 1 023 13 049 14 649 201 2 564
Helsefagarbeider 1 1 309 1 206 1 193 2 11 103 9 13 - 2 79
Omsorgsarbeider 20 961 17 736 17 297 251 188 3 225 241 1 996 399 86 503
Apotektekniker 6 054 5 008 4 839 64 105 1 046 131 488 203 38 186
Fotterapeut 2 300 1 774 983 762 29 526 26 284 99 4 113
Barne og ungdarb. 17 769 15 960 15 604 160 196 1 809 284 908 115 88 414
Tannhelsesekretær 6 252 5 103 4 921 129 53 1 149 81 527 316 17 208
Aktivitør 5 262 4 044 3 879 126 39 1 218 64 705 302 19 128
Annen vg. helse-/sos.utd.2 8 333 7 567 7 240 281 46 766 278 177 130 7 174
Ergoterapeut 4 443 3 836 3 744 65 27 607 48 199 198 18 144
Fysioterapeut 12 863 10 984 6 923 4 007 54 1 879 112 262 1 024 22 459
Helsesøster og jordmor 9 037 6 768 6 630 129 9 2 269 36 398 1 586 16 233
Radiograf 3 423 3 004 2 956 20 28 419 58 132 136 6 87
Sykepleier 111 674 91 109 89 392 1 446 271 20 565 1 318 5 282 10 583 308 3 074
Vernepleier 13 899 12 601 12 395 148 58 1 298 105 659 229 33 272
Tannpleier 1 399 1 213 1 073 130 10 186 15 57 61 4 49
Bioingeniør 7 664 6 594 6 440 89 65 1 070 117 260 455 21 217
Barnevernpedagog 11 140 9 818 9 539 190 89 1 322 110 562 331 30 289
Sosionom 15 971 13 411 13 032 280 99 2 560 177 951 989 41 402
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.3 13 018 11 014 10 794 168 52 2 004 1 559 100 145 13 187
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
4 742 3 902 3 827 57 18 840 68 101 522 6 143
Lege uten spesialitet4 13 463 11 446 9 493 1 872 81 2 017 827 224 301 20 645
Lege med spesialitet 13 865 12 276 8 916 3 349 11 1 589 18 142 1 165 3 261
Tannlege 6 176 4 830 2 708 2 114 8 1 346 23 119 988 2 214
Psykolog 7 320 6 661 5 814 817 30 659 27 141 277 11 203
Øvr. helseutd. på univ.5 2 953 2 282 1 826 443 13 671 514 25 21 - 111