Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

32   Sysselsatte lege- og tannlegespesialister i helse- og sosialnæringen, etter kjønn, alder og spesialitet1. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
  Menn Kvinner
  I alt 30-39 40-54 55-66 >67 I alt 30-39 40-54 55-66 >67
  N Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent N Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
I alt 6 260 100 5,4 56,3 32,6 5,6 1 938  100 11,7 65,1 21,1 2,1
Legespesialister i alt 6 050 100 5,5 57,0 32,3 5,2 1 876  100 11,3 65,7 20,9 2,1
Allmennmedisin 1 233 100 6,6 72,4 18,7 2,3  474  100 8,0 78,5 12,0 1,5
Nukleærmedisin 31 100 - 16,1 71,0 9,7 7  100 - 57,1 42,9 -
Hudsykdommer og veneriske sykdommer 74 100 1,4 60,8 29,7 8,1 33  100 12,1 63,6 18,2 6,1
Immunologi og transfusjonsmed. 20 100 - 60,0 35,0 5,0 6  100 - 66,7 33,3 -
Indremedisin  252 100 14,3 48,0 28,2 9,5 65  100 20,0 70,8 6,2 3,1
Blodsykdommer 38 100 5,3 42,1 39,5 13,2 5  100 - 60,0 40,0 -
Endokrinologi 42 100 - 42,9 47,6 7,1 5  100 20,0 40,0 40,0 -
Fordøyelsessykdommer  133 100 1,5 48,1 48,1 2,3 5  100 - 80,0 20,0 -
Geriatri 50 100 2,0 42,0 48,0 8,0 22  100 - 54,5 40,9 4,5
Hjertesykdommer  171 100 0,6 59,1 35,7 4,7 18  100 11,1 72,2 16,7 -
Infeksjonssykdommer 50 100 4,0 62,0 34,0 - 7  100 - 71,4 28,6 -
Lungesykdommer 96 100 - 51,0 46,9 2,1 18  100 5,6 66,7 27,8 -
Nyresykdommer 54 100 3,7 50,0 42,6 3,7 10  100 - 90,0 10,0 -
Anestesiologi  369 100 6,2 66,4 25,5 1,9 81  100 16,0 58,0 25,9 -
Kjevekirurgi og munnhulesykd. 11 100 - 54,5 27,3 18,2 2  100 - 50,0 50,0 -
Barnesykdommer  247 100 9,3 47,4 35,2 8,1  111  100 21,6 53,2 23,4 1,8
Klinisk fysiologi2 1 100 - - -  100,0 - - - - - -
Medisinsk biokjemi 27 100 - 37,0 44,4 18,5 6  100 - 83,3 16,7 -
Klinisk nevrofysiologi 13 100 - 61,5 30,8 7,7 5  100 20,0 40,0 40,0 -
Medisinsk genetikk 12 100 - 58,3 33,3 8,3 7  100 - 85,7 14,3 -
Medisinsk mikrobiologi 34 100 - 52,9 41,2 5,9 20  100 15,0 45,0 35,0 5,0
Radiologi  252 100 6,7 48,0 41,3 4,0  110  100 18,2 49,1 32,7 -
Nevrokirurgi 34 100 11,8 50,0 29,4 8,8 2  100 -  100,0 - -
Nevrologi  116 100 10,3 51,7 31,9 6,0 43  100 25,6 55,8 18,6 -
Patologi 67 100 6,0 53,7 29,9 10,4 48  100 4,2 66,7 29,2 -
Plastikkirurgi 42 100 4,8 52,4 38,1 4,8 5  100 20,0 40,0 20,0 20,0
Barne- og ungdomspsykiatri 26 100 3,8 50,0 42,3 3,8 58  100 3,4 70,7 19,0 6,9
Psykiatri  438 100 5,9 53,9 31,7 8,4  219  100 7,8 61,2 27,9 3,2
Revmatologi 58 100 3,4 44,8 46,6 5,2 19  100 5,3 78,9 15,8 -
Samfunnsmedisin  290 100 1,7 57,9 36,6 3,8 32  100 6,3 68,8 21,9 3,1
Onkologi 62 100 12,9 61,3 22,6 3,2 28  100 17,9 60,7 21,4 -
Øre-nese-halssykdommer  197 100 4,6 58,4 33,0 4,1 25  100 28,0 64,0 8,0 -
Øyesykdommer  209 100 8,6 57,4 26,3 7,7 59  100 11,9 59,3 25,4 3,4
Allmennpraktiker Dnlf2 7 100 -  100,0 - - 3  100 - 66,7 33,3 -
Arbeidsmedisin 70 100 1,4 65,7 30,0 2,9 26  100 7,7 80,8 11,5 -
Bedriftslege Dnlf2 10 100 - 60,0 40,0 - 3  100 - 33,3 66,7 -
Allmennpraktiker utland2 1 100 - -  100,0 - - - - - - -
Klinisk farmakologi 13 100 7,7 53,8 23,1 15,4 1  100 -  100,0 - -
Psykoterapiveileder psykiatri 81 100 - 34,6 48,1 17,3 41  100 - 46,3 53,7 -
Psykoterapiveileder - B.U.P. 8 100 - 37,5 50,0 12,5 14  100 - 28,6 28,6 42,9
Fysikalsk med. og rehabil. 52 100 - 59,6 38,5 1,9 18  100 11,1 66,7 16,7 5,6
Fødselshjelp og kvinnesykdom  250 100 4,0 46,8 45,2 4,0  156  100 15,4 61,5 21,8 0,6
Generell kirurgi  207 100 11,6 42,5 40,1 5,8 23  100 17,4 78,3 4,3 -
Barnekirurgi 11 100 - 36,4 45,5 18,2 2  100 50,0 50,0 - -
Gastroenterologisk kirurgi  125 100 0,8 60,0 33,6 5,6 12  100 8,3 75,0 16,7 -
Karkirurgi 72 100 2,8 50,0 41,7 5,6 5  100 -  100,0 - -
Thoraxkirurgi 36 100 2,8 72,2 22,2 2,8 - - - - - -
Urologi  101 100 3,0 50,5 37,6 8,9 7  100 14,3 85,7 - -
Ortopedisk kirurgi  257 100 2,3 53,3 38,1 5,8 10  100 20,0 70,0 - 10,0
Tannlegespesialister i alt  210 100 4,8 37,1 42,4 15,7 62  100 24,2 46,8 27,4 1,6
Kjeveortopedi  127 100 3,1 36,2 47,2 13,4 38  100 26,3 50,0 21,1 2,6
Pedodonti 3 100 - 33,3 33,3 33,3 11  100 9,1 18,2 72,7 -
Periodonti 44 100 4,5 40,9 40,9 13,6 12  100 33,3 58,3 8,3 -
Oral kirurgi 36 100 11,1 36,1 27,8 25,0 1  100 -  100,0 - -
1  Helse-og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.
2  Utgåtte spesialiteter.

Standardtegn i tabeller