Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

31   Sysselsatte lege- og tannlegespesialister i helse- og sosialnæringen, etter alder og spesialitet1. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
  I alt 30-39 40-54 55-66 >67
  N Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
I alt 8 198 100 6,9 58,4 29,9 4,7
Legespesialister i alt 7 926 100 6,9 59,0 29,6 4,5
Allmennmedisin 1 707 100 7,0 74,1 16,9 2,1
Nukleærmedisin 38 100 - 23,7 65,8 7,9
Hudsykdommer og veneriske sykdommer  107 100 4,7 61,7 26,2 7,5
Immunologi og transfusjonsmed. 26 100 - 61,5 34,6 3,8
Indremedisin  317 100 15,5 52,7 23,7 8,2
Blodsykdommer 43 100 4,7 44,2 39,5 11,6
Endokrinologi 47 100 2,1 42,6 46,8 6,4
Fordøyelsessykdommer  138 100 1,4 49,3 47,1 2,2
Geriatri 72 100 1,4 45,8 45,8 6,9
Hjertesykdommer  189 100 1,6 60,3 33,9 4,2
Infeksjonssykdommer 57 100 3,5 63,2 33,3 -
Lungesykdommer  114 100 0,9 53,5 43,9 1,8
Nyresykdommer 64 100 3,1 56,3 37,5 3,1
Anestesiologi  450 100 8,0 64,9 25,6 1,6
Kjevekirurgi og munnhulesykd. 13 100 - 53,8 30,8 15,4
Barnesykdommer  358 100 13,1 49,2 31,6 6,1
Klinisk fysiologi2 1 100 - - -  100,0
Medisinsk biokjemi 33 100 - 45,5 39,4 15,2
Klinisk nevrofysiologi 18 100 5,6 55,6 33,3 5,6
Medisinsk genetikk 19 100 - 68,4 26,3 5,3
Medisinsk mikrobiologi 54 100 5,6 50,0 38,9 5,6
Radiologi  362 100 10,2 48,3 38,7 2,8
Nevrokirurgi 36 100 11,1 52,8 27,8 8,3
Nevrologi  159 100 14,5 52,8 28,3 4,4
Patologi  115 100 5,2 59,1 29,6 6,1
Plastikkirurgi 47 100 6,4 51,1 36,2 6,4
Barne- og ungdomspsykiatri 84 100 3,6 64,3 26,2 6,0
Psykiatri  657 100 6,5 56,3 30,4 6,7
Revmatologi 77 100 3,9 53,2 39,0 3,9
Samfunnsmedisin  322 100 2,2 59,0 35,1 3,7
Onkologi 90 100 14,4 61,1 22,2 2,2
Øre-nese-halssykdommer  222 100 7,2 59,0 30,2 3,6
Øyesykdommer  268 100 9,3 57,8 26,1 6,7
Allmennpraktiker Dnlf2 10 100 - 90,0 10,0 -
Arbeidsmedisin 96 100 3,1 69,8 25,0 2,1
Bedriftslege Dnlf2 13 100 - 53,8 46,2 -
Allmennpraktiker utland2 1 100 - -  100,0 -
Klinisk farmakologi 14 100 7,1 57,1 21,4 14,3
Psykoterapiveileder psykiatri  122 100 - 38,5 50,0 11,5
Psykoterapiveileder - B.U.P. 22 100 - 31,8 36,4 31,8
Fysikalsk med. og rehabil. 70 100 2,9 61,4 32,9 2,9
Fødselshjelp og kvinnesykdommer  406 100 8,4 52,5 36,2 2,7
Generell kirurgi  230 100 12,2 46,1 36,5 5,2
Barnekirurgi 13 100 7,7 38,5 38,5 15,4
Gastroenterologisk kirurgi  137 100 1,5 61,3 32,1 5,1
Karkirurgi 77 100 2,6 53,2 39,0 5,2
Thoraxkirurgi 36 100 2,8 72,2 22,2 2,8
Urologi  108 100 3,7 52,8 35,2 8,3
Ortopedisk kirurgi  267 100 3,0 53,9 36,7 6,0
Tannlegespesialister i alt  272 100 9,2 39,3 39,0 12,5
Kjeveortopedi  165 100 8,5 39,4 41,2 10,9
Pedodonti 14 100 7,1 21,4 64,3 7,1
Periodonti 56 100 10,7 44,6 33,9 10,7
Oral kirurgi 37 100 10,8 37,8 27,0 24,3
1  Helse-og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.
2  Utgåtte spesialiteter.

Standardtegn i tabeller