Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

30   Sysselsatte lege- og tannlegespesialister, 16-66 Śr, etter næring og spesialitet. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
I alt Sysselsatte
I alt Prosentendring Helse- og sosialnæringen1 Andre næringer
I alt Prosent I alt Prosent
I alt 9 206 2,6 7 810 86,9 1 173 13,1
Legespesialister i alt 8 900 2,7 7 572 87,2 1 112 12,8
Allmennmedisin 1 952 2,3 1 672 86,9  253 13,1
Nukleærmedisin 36 0,0 35  100,0 - -
Hudsykdommer og veneriske sykdommer  119 0,0 99 84,6 18 15,4
Immunologi og transfusjonsmedisin 37 -2,6 25 78,1 7 21,9
Indremedisin  337 2,4  291 89,0 36 11,0
Blodsykdommer 42 2,4 38 92,7 3 7,3
Endokrinologi 52 4,0 44 86,3 7 13,7
Fordøyelsessykdommer  147 3,5  135 93,1 10 6,9
Geriatri 71 6,0 67 94,4 4 5,6
Hjertesykdommer  202 5,2  181 91,0 18 9,0
Infeksjonssykdommer 65 6,6 57 87,7 8 12,3
Lungesykdommer  125 1,6  112 90,3 12 9,7
Nyresykdommer 72 5,9 62 88,6 8 11,4
Anestesiologi  507 2,6  443 89,1 54 10,9
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 12 -14,3 11 91,7 1 8,3
Klinisk sosialmedisin2 1 0,0 - - 1  100,0
Barnesykdommer  377 1,3  336 90,8 34 9,2
Klinisk fysiologi2 1 -50,0 - - 1  100,0
Medisinsk biokjemi 40 5,3 28 73,7 10 26,3
Klinisk nevrofysiologi 17 0,0 17  100,0 - -
Medisinsk genetikk 22 10,0 18 81,8 4 18,2
Medisinsk mikrobiologi 75 0,0 51 69,9 22 30,1
Radiologi  379 4,4  352 96,4 13 3,6
Nevrokirurgi 42 13,5 33 82,5 7 17,5
Nevrologi  178 6,6  152 87,4 22 12,6
Patologi  133 1,5  108 85,7 18 14,3
Plastikkirurgi 56 -5,1 44 84,6 8 15,4
Barne- og ungdomspsykiatri 92 4,5 79 88,8 10 11,2
Psykiatri  714 6,4  613 89,6 71 10,4
Revmatologi 91 0,0 74 83,1 15 16,9
Samfunnsmedisin  461 0,2  310 68,1  145 31,9
Onkologi 97 5,4 88 91,7 8 8,3
Øre-nese-halssykdommer  245 0,0  214 91,1 21 8,9
Øyesykdommer  283 1,8  250 90,9 25 9,1
Allmennpraktiker Dnlf2 17 0,0 10 58,8 7 41,2
Arbeidsmedisin  199 4,2 94 48,7 99 51,3
Bedriftslege Dnlf2 26 0,0 13 61,9 8 38,1
Allmennpraktiker utland2 1 0,0 1  100,0 - -
Klinisk farmakologi 23 -4,2 12 52,2 11 47,8
Psykoterapiveileder psykiatri  117 -0,8  108 93,1 8 6,9
Psykoterapiveileder - B.U.P. 18 -5,3 15 93,8 1 6,3
Fysikalsk med. og rehabil. 86 1,2 68 79,1 18 20,9
Fødselshjelp og kvinnesykdommer  439 3,8  395 93,6 27 6,4
Generell kirurgi  249 0,0  218 90,5 23 9,5
Barnekirurgi 14 -6,7 11 84,6 2 15,4
Gastroenterologisk kirurgi  139 6,9  130 93,5 9 6,5
Karkirurgi 81 2,5 73 91,3 7 8,8
Thoraxkirurgi 39 2,6 35 92,1 3 7,9
Urologi  104 5,1 99 97,1 3 2,9
Ortopedisk kirurgi  268 1,9  251 95,4 12 4,6
Tannlegespesialister i alt  306 1,0  238 79,6 61 20,4
Kjeveortopedi  175 1,7  147 87,0 22 13,0
Pedodonti 28 3,7 13 46,4 15 53,6
Periodonti 66 -2,9 50 76,9 15 23,1
Oral kirurgi 37 2,8 28 75,7 9 24,3
1  Helse-og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.
2  Utgåtte spesialiteter.

Standardtegn i tabeller