Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

29   Sysselsatte personer, 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialnæringen som har arbeidet i Norge i 5 år eller mindre, etter fagutdanning. 1. oktober 20001
  Registrert bosatt Ikke registrert bosatt
  I alt Danmark Finland Sverige Resten av Europa Annet I alt Danmark Finland Sverige Resten av Europa Annet Uoppgitt
I alt 3 027  263  611 1 041  866  246 1 013 74 94  692 83 2 68
Av dette                          
Hjelpepleier  258 20 30  124 36 48  130 2 10  118 - - -
Annen videregående helseutd.  103 2 10 43 34 14 6 1 2 3 - - -
Ergoterapeut 18 7 - 8 3 - 1 - - 1 - - -
Fysioterapeut 73 12 10 17 30 4 20 3 2 8 7 - -
Jordmor 24 - 7 11 4 2 13 1 - 10 1 - 1
Radiograf 18 - 6 3 7 2 6 - 3 3 - - -
Sykepleier 1 261  101  462  480  167 51  536 23 67  373 16 - 57
Vernepleier 11 1 - 2 7 1 - - - - - - -
Helsesøster 9 2 2 - 5 - 1 - - - - - 1
Bioingeniør 36 12 3 9 5 7 4 - 2 2 - - -
Kiropraktor 9 2 - 4 - 3 1 - - 1 - - -
Lege  628 46 21  131  370 60  210 33 3  115 51 2 6
Legespesialist  176 16 8 59 93 - 59 8 3 38 7 - 3
Tannlege 99 8 14 51 23 3 11 - 1 9 1 - -
Psykolog 29 7 1 14 5 2 4 - - 4 - - -
Annen helseutd. på univ.  264 22 35 84 74 49 11 3 1 7 - - -
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller