Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

28   Sysselsatte personer, 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialnæringen som har arbeidet i Norge i 5 år eller mindre, etter fagutdannning. 1. oktober 20011
  Registrert bosatt Ikke registrert bosatt
  I alt Danmark Finland Sverige Resten av Europa Annet Uoppg I alt Danmark Finland Sverige Resten av Europa Annet Uoppgitt
I alt 2 637  232  516  744  852  292 1  763 58 85  504 59 5 52
Av dette                            
Hjelpepleier  279 14 29  124 63 49 -  116 3 9  104 - - -
Ergoterapeut 14 5 2 1 6 - - 2 - - 2 - - -
Fysioterapeut 52 8 10 11 20 3 - 9 2 1 3 3 - -
Jordmor 29 - 10 13 4 2 - 6 - 1 3 1 - 1
Radiograf 29 4 6 5 10 4 - 5 - 1 4 - - -
Sykepleier 1 120 95  407  333  170  115 -  393 16 65  257 11 1 43
Vernepleier 8 1 - 1 5 1 - - - - - - - -
Helsesøster 9 2 2 - 5 - - 2 - - - - - 2
Bioingeniør 35 8 5 8 7 7 - 1 - 1 - - - -
Kiropraktor 10 3 - 4 - 3 - 1 - - 1 - - -
Lege  698 42 27  120  413 95 1  164 25 3 91 37 4 4
Legespesialist  213 27 5 64  117 - - 56 12 3 33 6 - 2
Tannlege 83 7 8 42 19 7 - 4 - - 3 1 - -
Tannlegespesialist 5 2 - 1 1 1 - - - - - - - -
Psykolog 38 12 3 14 7 2 - 3 - - 3 - - -
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller