Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

27   Sysselsatte personer og avtalte årsverk, 16-66 år i alt i helse- og sosialnæringen, etter utdanningsnivå. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk korrigert for fødselspermisjon og sykefravær
  2001 Prosentendring siste år I alt 2001 Prosentendring siste år I alt 2001 Prosentendring siste år
I alt  325 910 2,5  252 676 1,8  226 033 1,3
Ufaglærte 79 889 -0,4 53 756 -1,6 47 590 -2,3
Videregående nivå            
Helseutdanning 73 171 0,9 53 409 -0,8 46 185 -1,5
Ikke helsefaglig utdanning 35 880 6,5 24 823 7,0 22 651 6,5
Høgskole- og universitetsnivå            
Helseutdanning på høgskolenivå 90 002 4,4 78 002 3,5 69 661 3,1
Helseutdanning på universitetsnivå 21 042 3,1 23 679 3,1 22 462 2,7
Ikke helsefagligutdanning på høgskole- og universitetsnivå 21 224 0,8 15 674 1,4 14 474 0,6
Uoppgitt 4 702 24,5 3 333 24,9 3 010 24,9

Standardtegn i tabeller