Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

26   Avtalte årsverk for sysselsatte personer, 16-66 år, med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i andre næringer enn helse- og sosialnæringen, offentlig administrasjon og forskning og undervisning, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
  I alt Primær- og sekundærnæringer Varehandel Utleie av arb.kraft Barnehager og personlig tjenesteyting Tjenesteyting ellers Uoppgitt
  2001 I alt 2001 Prosentendring siste år I alt 2001 Prosentendring siste år I alt 2001 Prosentendring siste år I alt 2001 Prosentendring siste år I alt 2001 Prosentendring siste år I alt 2001 Prosentendring siste år
I alt 30 237 4 198 0,6 8 337 5,6  512 96,9 8 375 1,9 5 682 3,3 3 133 -7,4
Helsesekretær  721  104 -7,1  203 3,6 50 28,2 87 -1,1  219 0,5 58 -1,7
Hjelpepleier 5 662  884 -4,3 1 290 5,8  111 65,7 1 284 -1,2 1 191 3,3  901 -13,3
Omsorgsarbeider 1 334  252 -11,6  286 -6,8 21 0,0  378 -2,1  310 -10,4 88 1,1
Ambulansearbeider  112 24 20,0 27 3,8 - - 10 150,0 45 25,0 5 -37,5
Apotektekniker 1 118 39 -2,5  967 10,0 12 140,0 19 -5,0 69 7,8 12 -7,7
Fotterapeut  526 50 4,2  105 -4,5 10 100,0  215 -20,7 86 -4,4 60 -3,2
Barne-/ungdomsarbeider 5 985  374 -1,1  575 6,3 40 42,9 4 253 4,8  489 7,5  254 -7,6
Tannhelsesekretær  561 88 4,8  188 12,6 16 45,5 92 4,5  129 -14,0 46 -11,5
Tanntekniker  390  352 19,3 17 -5,6 - - 1 0,0 19 35,7 1 -
Aktivitør  553 97 3,2  152 8,6 8 60,0  151 4,1  102 4,1 43 2,4
Annen videregående helseutd.  384  110 20,9  109 -4,4 14 27,3 55 -16,7 84 5,0 13 -13,3
Ergoterapeut  142 31 19,2 32 10,3 4 100,0 32 -3,0 34 -10,5 9 -10,0
Fysioterapeut 1 032  137 2,2  162 2,5 8 700,0  199 -3,4  234 -1,3  292 -24,4
Jordmor  100 10 -16,7 16 -11,1 - - 18 28,6 20 -4,8 37 -21,3
Radiograf  111 12 -20,0 39 5,4 1 0,0 10 -23,1 44 33,3 4 -33,3
Sykepleier 4 001  707 -3,8 1 034 7,0  163 393,9  607 3,1  911 7,1  580 23,4
Vernepleier  347 33 -5,7 55 31,0 8 166,7  123 13,9 91 2,2 36 16,1
Helsesøster  141 32 18,5 12 20,0 - - 30 25,0 27 3,8 40 -7,0
Tannpleier  141 19 -5,0 39 -7,1 5 150,0 28 -3,4 40 -7,0 10 0,0
Audiograf 37 1 - 22 22,2 - - 4 0,0 7 16,7 3 0,0
Bioingeniør  535  148 0,7  198 6,5 4 300,0 41 -8,9  123 -0,8 19 -26,9
Optiker  879 10 42,9  839 1,8 - - 4 -33,3 17 70,0 10 -9,1
Ortopediingeniør  107  100 23,5 3 -25,0 - - 1 0,0 2 - - -
Barnevernspedagog  482 44 12,8 38 22,6 6 -14,3  245 -3,5 96 4,3 53 1,9
Sosionom  645 77 11,6 59 28,3 14 75,0  171 3,6  243 14,6 82 -13,7
Reseptar  494 25 -16,7  459 -35,2 - - 3 -25,0 7 -30,0 - -
Øvrig helseutd. m/høgskole  285 31 3,3 27 17,4 2 100,0  115 15,0 82 12,3 28 21,7
Klinisk ernæringsfysiolog 11 2 0,0 1 - - - 1 0,0 7 16,7 0 -
Farmasøyt 1 396  129 -0,8 1 204 42,7 - - 16 45,5 42 50,0 6 200,0
Kiropraktor 44 - - 10 0,0 - - 2 -33,3 5 0,0 27 3,8
Perfusjonist 0 - - - - - - - - 0 - - -
Lege  581  103 8,4 57 -17,4 6 100,0 47 2,2  165 -5,2  203 -17,1
Legespesialist  630  102 1,0 39 -9,3 0 - 45 -6,3  330 10,0  113 -12,4
Tannlege  229 28 0,0 46 -6,1 - - 16 -5,9 90 -10,9 49 -9,3
Tannlegespesialist 24 2 -50,0 2 100,0 - - 1 0,0 13 0,0 6 20,0
Psykolog  435 31 -3,1 17 41,7 5 150,0 48 9,1  291 1,4 43 -24,6
Annen helseutd. på univ. 64 8 166,7 8 -11,1 4 - 23 -11,5 18 5,9 2 100,0

Standardtegn i tabeller