Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

25   Sysselsatte personer, 16-66 år, med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i andre næringer enn helse- og sosialnæringen, offentlig administrasjon og forskning og undervisning, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
  I alt Primær- og sekundærnæringer Varehandel Utleie av arbeidskraft Barnehager og personlig tjenesteyting Tjenesteyting ellers Uoppgitt
  2001 I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring
I alt 30 776 4 269 1,8 8 932 5,2  521 95,9 9 286 2,8 5 623 1,8 2 145 -5,0
Helsesekretær  814  111 -9,8  261 0,4 53 32,5 97 2,1  248 0,4 44 10,0
Hjelpepleier 5 815  924 -1,2 1 425 6,3  112 60,0 1 445 - 6,9 1 255 0,1  654 -7,2
Omsorgsarbeider 1 540  276 -11,3  349 -7,7 21 -8,7  441 -0,2  363 -12,3 90 8,4
Ambulansearbeider 76 15 0,0 17 -15,0 - - 7 250,0 33 37,5 4 -50,0
Apotektekniker 1 279 41 5,1 1 119 10,6 12 140,0 19 -20,8 80 14,3 8 -27,3
Fotterapeut  559 55 7,8  133 -7,0 11 120,0  226 -13,1 89 -8,2 45 -16,7
Barne-/ungdomsarbeider 6 921  420 1,9  723 4,0 38 35,7 4 927 6,2  576 5,7  237 -6,0
Tannhelsesekretær  627  101 4,1  224 6,7 15 36,4  108 9,1  142 -17,0 37 -9,8
Tanntekniker  377  338 18,2 19 0,0 - - 1 -50,0 19 35,7 - -
Aktivitør  611  102 2,0  178 2,9 8 60,0  169 3,0  108 3,8 46 0,0
Annen videregående helseutd.  375  115 27,8  104 -6,3 14 16,7 56 -17,6 78 -7,1 8 -27,3
Ergoterapeut  132 27 28,6 31 3,3 4 100,0 32 -5,9 31 -6,1 7 0,0
Fysioterapeut  963  134 -1,5  155 0,6 8 700,0  178 -8,7  217 0,0  271 -14,2
Jordmor 64 9 -18,2 15 7,1 - - 17 21,4 16 -23,8 7 -22,2
Radiograf  107 11 -21,4 38 8,6 1 0,0 9 -18,2 44 37,5 4 -33,3
Sykepleier 3 613  709 -3,0 1 006 7,0  169 382,9  606 0,0  877 8,8  246 18,3
Vernepleier  303 27 0,0 41 28,1 8 166,7  126 8,6 78 4,0 23 35,3
Helsesøster  108 31 34,8 9 -10,0 - - 30 30,4 26 8,3 12 0,0
Tannpleier  151 20 -9,1 43 -12,2 5 150,0 31 -6,1 43 -14,0 9 80,0
Audiograf 37 1 - 22 29,4 - - 4 0,0 7 16,7 3 0,0
Bioingeniør  531  152 4,8  198 6,5 4 300,0 40 -2,4  121 4,3 16 -30,4
Optiker  881 9 28,6  845 3,4 - - 3 -40,0 14 55,6 10 0,0
Ortopediingeniør  107  103 25,6 2 -33,3 - - 1 0,0 1 - - -
Barnevernspedagog  471 42 23,5 39 34,5 5 -16,7  260 -3,7 88 4,8 37 2,8
Sosionom  605 74 19,4 52 26,8 14 75,0  178 4,1  227 13,5 60 -13,0
Reseptar  537 24 -17,2  503 -34,3 - - 3 -40,0 7 -22,2 - -
Øvrig helseutd. m/høgskole  254 29 0,0 21 5,0 2 100,0  113 11,9 69 19,0 20 0,0
Klinisk ernæringsfysiolog 11 2 0,0 1 - - - 1 0,0 6 -14,3 1 -
Farmasøyt 1 383  129 -2,3 1 194 46,1 - - 16 33,3 39 50,0 5 150,0
Kiropraktor 37 - - 8 0,0 - - 2 0,0 3 -25,0 24 9,1
Perfusjonist - - - - - - - - - - - - -
Lege  443 97 7,8 59 -6,3 7 133,3 42 0,0  137 -7,4  101 -7,3
Legespesialist  420 83 3,8 31 -8,8 1 - 35 -7,9  224 7,7 46 -9,8
Tannlege  188 24 -4,0 42 -8,7 - - 11 0,0 77 -14,4 34 -17,1
Tannlegespesialist 18 2 -33,3 2 100,0 - - 1 0,0 9 -10,0 4 33,3
Psykolog  380 26 -10,3 17 70,0 5 150,0 39 -2,5  262 3,1 31 -20,5
Annen helseutd. på univ. 38 6 500,0 6 -14,3 4 - 12 -7,7 9 -10,0 1 -

Standardtegn i tabeller