Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

24   Sysselsatte personer, 16-66 år, med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i andre næringer enn helse- og sosialnæringen, offentlig administrasjon og forskning og undervisning, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2001. Prosentfordeling
  I alt Primær- og sekundærnæringer Varehandel Utleie av arbeidskraft Barnehager og personlig tjenesteyting Tjenesteyting ellers Uoppgitt
I alt 100 13,9 29,0 1,7 30,2 18,3 7,0
Helsesekretær 100 13,6 32,1 6,5 11,9 30,5 5,4
Hjelpepleier 100 15,9 24,5 1,9 24,8 21,6 11,2
Omsorgsarbeider 100 17,9 22,7 1,4 28,6 23,6 5,8
Ambulansearbeider 100 19,7 22,4 - 9,2 43,4 5,3
Apotektekniker 100 3,2 87,5 0,9 1,5 6,3 0,6
Fotterapeut 100 9,8 23,8 2,0 40,4 15,9 8,1
Barne-/ungdomsarbeider 100 6,1 10,4 0,5 71,2 8,3 3,4
Tannhelsesekretær 100 16,1 35,7 2,4 17,2 22,6 5,9
Tanntekniker 100 89,7 5,0 - 0,3 5,0 -
Aktivitør 100 16,7 29,1 1,3 27,7 17,7 7,5
Annen videregående helseutd. 100 30,7 27,7 3,7 14,9 20,8 2,1
Ergoterapeut 100 20,5 23,5 3,0 24,2 23,5 5,3
Fysioterapeut 100 13,9 16,1 0,8 18,5 22,5 28,1
Jordmor 100 14,1 23,4 - 26,6 25,0 10,9
Radiograf 100 10,3 35,5 0,9 8,4 41,1 3,7
Sykepleier 100 19,6 27,8 4,7 16,8 24,3 6,8
Vernepleier 100 8,9 13,5 2,6 41,6 25,7 7,6
Helsesøster 100 28,7 8,3 - 27,8 24,1 11,1
Tannpleier 100 13,2 28,5 3,3 20,5 28,5 6,0
Audiograf 100 2,7 59,5 - 10,8 18,9 8,1
Bioingeniør 100 28,6 37,3 0,8 7,5 22,8 3,0
Optiker 100 1,0 95,9 - 0,3 1,6 1,1
Ortopediingeniør 100 96,3 1,9 - 0,9 0,9 -
Barnevernspedagog 100 8,9 8,3 1,1 55,2 18,7 7,9
Sosionom 100 12,2 8,6 2,3 29,4 37,5 9,9
Reseptar 100 4,5 93,7 - 0,6 1,3 -
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 11,4 8,3 0,8 44,5 27,2 7,9
Klinisk ernæringsfysiolog 100 18,2 9,1 - 9,1 54,5 9,1
Farmasøyt 100 9,3 86,3 - 1,2 2,8 0,4
Kiropraktor 100 - 21,6 - 5,4 8,1 64,9
Perfusjonist - - - - - - -
Lege 100 21,9 13,3 1,6 9,5 30,9 22,8
Legespesialist 100 19,8 7,4 0,2 8,3 53,3 11,0
Tannlege 100 12,8 22,3 - 5,9 41,0 18,1
Tannlegespesialist 100 11,1 11,1 - 5,6 50,0 22,2
Psykolog 100 6,8 4,5 1,3 10,3 68,9 8,2
Annen helseutd. på univ. 100 15,8 15,8 10,5 31,6 23,7 2,6

Standardtegn i tabeller