Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

23   Sysselsatte kvinner 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter alder, sysselsetting og fagutdanning. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentfordeling
  Sysselsatte i 2000 Sysselsatte i 2001
  I alt <30 30-39 40-54 55-66 >67 I alt <30 30-39 40-54 55-66 >67
I alt 100 17,5 26,0 43,6 12,2 0,7  100 17,0 25,7 43,3 13,2 0,7
Helsesekretær 100 34,3 30,9 30,3 4,4 0,1  100 32,6 30,9 31,1 5,3 0,1
Hjelpepleier 100 12,0 20,8 52,0 14,4 0,7  100 11,1 20,4 51,6 16,1 0,8
Omsorgsarbeider 100 33,9 25,9 34,1 6,2 0,0  100 31,1 25,9 35,1 7,8 0,0
Ambulansearbeider 100 28,9 30,3 38,2 2,6 -  100 26,4 31,9 36,3 5,5 -
Apotektekniker 100 58,6 29,6 9,9 1,9 -  100 48,4 30,9 17,3 3,5 -
Fotterapeut 100 40,7 28,0 23,0 7,0 1,3  100 35,2 32,2 23,9 7,1 1,6
Barne-/ungdomsarbeider 100 27,1 25,0 32,6 14,3 1,1  100 27,0 25,4 31,9 14,7 0,9
Tannhelsesekretær 100 20,9 30,8 41,2 6,9 0,2  100 18,5 29,7 42,8 8,8 0,2
Tanntekniker 100 10,9 45,4 43,1 0,6 -  100 5,8 43,4 46,0 4,8 -
Aktivitør 100 17,4 28,0 46,2 8,0 0,4  100 18,0 25,5 47,3 8,7 0,4
Annen videregående helseutd. 100 43,8 15,9 31,4 8,8 0,1  100 39,0 16,7 34,0 10,0 0,2
Ergoterapeut 100 24,4 27,8 37,7 9,7 0,5  100 25,3 26,7 37,2 10,2 0,5
Fysioterapeut 100 16,3 22,4 43,5 15,8 2,0  100 16,6 22,2 42,1 17,0 2,1
Jordmor 100 1,9 24,4 54,0 18,3 1,4  100 3,3 23,5 53,7 18,0 1,4
Radiograf 100 20,4 42,5 33,8 3,2 0,1  100 21,4 40,9 33,2 4,3 0,2
Sykepleier 100 16,2 28,9 42,0 12,3 0,6  100 16,3 28,2 41,9 12,9 0,6
Vernepleier 100 21,7 34,5 39,7 3,9 0,1  100 22,4 33,5 39,8 4,2 0,1
Helsesøster 100 0,7 13,7 60,8 24,0 0,8  100 0,2 12,6 60,4 26,0 0,8
Tannpleier 100 21,3 26,2 45,6 6,6 0,4  100 20,3 25,5 45,9 7,6 0,7
Audiograf 100 29,5 33,3 25,8 9,8 1,5  100 26,1 37,3 25,4 9,9 1,4
Bioingeniør 100 19,0 26,7 46,3 7,6 0,4  100 18,1 26,6 45,9 9,1 0,3
Optiker 100 29,6 53,0 16,6 0,8 -  100 27,9 50,9 20,2 0,8 0,3
Ortopediingeniør 100 21,2 60,6 18,2 - -  100 23,5 61,8 14,7 - -
Barnevernspedagog 100 28,2 33,3 33,1 5,2 0,2  100 27,7 33,8 32,6 5,7 0,1
Sosionom 100 17,5 25,5 42,7 13,3 0,9  100 19,4 26,3 39,0 14,6 0,7
Reseptar 100 10,6 27,8 52,0 9,3 0,2  100 11,0 30,5 47,1 11,0 0,4
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 1,1 19,3 64,4 14,8 0,5  100 1,5 19,5 62,2 16,4 0,3
Klinisk ernæringsfysiolog 100 23,0 21,6 35,1 18,9 1,4  100 19,5 26,8 35,4 17,1 1,2
Farmasøyt 100 15,7 24,2 31,5 24,9 3,7  100 13,8 25,8 35,6 22,2 2,6
Kiropraktor 100 20,3 49,2 30,5 - -  100 21,9 50,0 26,6 1,6 -
Perfusjonist -           - - - 100,0 - -
Lege 100 20,1 55,0 21,1 3,4 0,5  100 20,1 54,0 21,8 3,7 0,4
Legespesialist 100 - 11,4 66,8 19,9 1,9  100 - 11,0 65,8 21,1 2,0
Tannlege 100 13,2 28,8 39,6 16,3 2,1  100 11,7 30,1 39,6 16,2 2,4
Tannlegespesialist 100 - 17,5 53,8 25,0 3,8  100 - 21,3 46,1 29,2 3,4
Psykolog 100 4,8 39,2 41,1 13,0 1,9  100 4,4 40,2 40,1 13,5 1,8
Annen helseutd. på univ. 100 29,4 34,6 29,6 6,3 0,1  100 30,9 31,7 30,1 6,9 0,3

Standardtegn i tabeller