Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

22   Sysselsatte menn 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter alder, sysselsetting og fagutdanning. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentfordeling
  Sysselsatte i 2000 Sysselsatte i 2001
  I alt <30 30-39 40-54 55-66 >67 I alt <30 30-39 40-54 55-66 >67
I alt 100 11,0 26,3 45,9 14,2 2,6 100 10,7 26,2 44,9 15,5 2,5
Helsesekretær 100 80,0 12,0 8,0 - - 100 76,9 15,4 7,7 - -
Hjelpepleier 100 10,8 30,5 49,3 8,8 0,6 100 9,9 29,2 50,5 9,8 0,6
Omsorgsarbeider 100 43,4 33,2 19,7 3,7 - 100 40,3 34,5 20,7 4,5 -
Ambulansearbeider 100 8,5 42,6 46,0 2,9 - 100 7,3 40,9 47,5 4,3 -
Apotektekniker 100 58,0 38,0 4,0 - - 100 55,1 38,8 2,0 4,1 -
Fotterapeut 100 30,0 40,0 16,7 10,0 3,3 100 23,3 40,0 23,3 10,0 3,3
Barne-/ungdomsarbeider 100 49,8 30,0 18,5 1,7 - 100 49,0 31,8 17,5 1,6 -
Tannhelsesekretær 100 62,5 25,0 12,5 - - 100 75,0 12,5 12,5 - -
Tanntekniker 100 13,4 25,7 58,7 2,2 - 100 5,2 25,8 56,7 12,0 0,4
Aktivitør 100 27,8 31,5 37,0 1,9 1,9 100 24,5 32,1 41,5 1,9 -
Annen videregående helseutd. 100 55,2 24,6 16,7 3,3 0,3 100 55,2 25,6 16,3 2,9 -
Ergoterapeut 100 33,5 39,2 24,7 1,9 0,6 100 31,6 38,4 28,8 1,1 -
Fysioterapeut 100 16,5 26,5 48,6 7,2 1,1 100 15,4 27,9 46,9 8,6 1,1
Jordmor 100 - 10,0 90,0 - - 100 - 10,0 90,0 - -
Radiograf 100 17,1 43,2 37,4 2,3 - 100 16,6 43,8 36,4 3,2 -
Sykepleier 100 15,0 34,6 45,0 4,9 0,5 100 14,6 34,1 45,3 5,6 0,4
Vernepleier 100 13,2 35,0 47,6 4,3 - 100 12,8 35,9 46,8 4,6 -
Helsesøster 100 - 54,5 36,4 9,1 - 100 - 40,0 50,0 10,0 -
Tannpleier 100 30,0 - 20,0 50,0 - 100 25,0 - 25,0 50,0 -
Audiograf 100 22,7 72,7 4,5 - - 100 21,7 69,6 8,7 - -
Bioingeniør 100 24,7 27,4 42,6 5,3 - 100 20,8 29,5 42,9 6,8 -
Optiker 100 12,8 27,2 39,2 15,6 5,1 100 12,3 27,2 39,3 17,4 3,9
Ortopediingeniør 100 5,2 28,6 54,5 9,1 2,6 100 2,5 28,4 55,6 11,1 2,5
Barnevernspedagog 100 11,8 36,1 47,7 4,4 - 100 11,2 36,4 45,8 6,7 -
Sosionom 100 8,9 23,4 54,0 13,4 0,3 100 8,8 25,1 48,8 16,9 0,3
Reseptar 100 7,5 20,8 50,9 18,9 1,9 100 9,8 22,0 46,3 19,5 2,4
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 1,8 17,9 69,1 10,5 0,7 100 1,7 19,2 67,0 11,6 0,5
Klinisk ernæringsfysiolog 100 16,7 33,3 16,7 33,3 - 100 - 33,3 33,3 33,3 -
Farmasøyt 100 11,8 19,5 37,2 25,1 6,5 100 11,3 19,4 38,6 25,1 5,6
Kiropraktor 100 9,0 40,7 42,9 5,6 1,7 100 7,9 42,1 40,0 9,5 0,5
Perfusjonist -           - - 12,5 50,0 37,5 -
Lege 100 14,2 44,6 29,1 10,0 2,1 100 15,2 44,0 27,9 10,9 1,9
Legespesialist 100 0,0 5,5 58,0 30,5 5,9 100 - 5,2 55,6 33,2 6,0
Tannlege 100 5,3 13,6 41,4 31,6 8,1 100 4,7 14,1 40,2 32,3 8,8
Tannlegespesialist 100 - 4,2 39,8 39,8 16,1 100 - 3,8 36,9 41,2 18,1
Psykolog 100 1,2 24,3 51,6 19,8 3,0 100 1,9 23,3 49,4 22,3 3,1
Annen helseutd. på univ. 100 24,6 35,4 34,4 5,6 - 100 25,4 32,7 35,0 6,9 -

Standardtegn i tabeller