Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

21   Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter alder, fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentfordeling
  Sysselsatte i 2000 Sysselsatte i 2001
  I alt <30 30-39 40-54 55-66 >67 I alt <30 30-39 40-54 55-66 >67
I alt  100 16,5 26,1 44,0 12,5 1,0  100 16,0 25,8 43,6 13,6 1,0
Helsesekretær  100 34,6 30,8 30,1 4,3 0,1  100 32,9 30,8 31,0 5,2 0,1
Hjelpepleier  100 12,0 21,4 51,8 14,1 0,7  100 11,0 20,9 51,6 15,7 0,8
Omsorgsarbeider  100 34,3 26,2 33,5 6,1 0,0  100 31,5 26,3 34,5 7,7 0,0
Ambulansearbeider  100 10,4 41,4 45,3 2,9 -  100 9,2 40,0 46,3 4,4 -
Apotektekniker  100 58,5 30,0 9,7 1,8 -  100 48,6 31,2 16,7 3,5 -
Fotterapeut  100 40,5 28,3 22,8 7,0 1,4  100 34,9 32,4 23,9 7,2 1,6
Barne-/ungdomsarbeider  100 27,6 25,1 32,3 14,0 1,1  100 27,6 25,6 31,5 14,4 0,9
Tannhelsesekretær  100 21,1 30,8 41,1 6,9 0,2  100 18,7 29,7 42,7 8,7 0,2
Tanntekniker  100 12,2 35,4 51,0 1,4 -  100 5,5 33,6 51,9 8,8 0,2
Aktivitør  100 17,6 28,1 46,1 7,9 0,4  100 18,1 25,6 47,3 8,6 0,4
Annen videregående helseutd.  100 45,3 17,0 29,4 8,1 0,1  100 41,4 18,0 31,4 9,0 0,1
Ergoterapeut  100 25,1 28,7 36,6 9,0 0,5  100 25,9 27,7 36,5 9,4 0,4
Fysioterapeut  100 16,4 23,6 44,9 13,3 1,8  100 16,3 23,9 43,5 14,6 1,8
Jordmor  100 1,9 24,3 54,1 18,2 1,4  100 3,3 23,5 53,8 17,9 1,4
Radiograf  100 19,4 42,7 34,8 3,0 0,1  100 20,0 41,7 34,1 4,0 0,1
Sykepleier  100 16,0 29,5 42,3 11,6 0,6  100 16,2 28,8 42,2 12,2 0,6
Vernepleier  100 19,7 34,6 41,6 4,0 0,1  100 20,2 34,0 41,4 4,3 0,1
Helsesøster  100 0,6 13,9 60,7 24,0 0,8  100 0,2 12,7 60,4 25,9 0,8
Tannpleier  100 21,4 25,9 45,3 7,1 0,4  100 20,3 25,3 45,7 8,0 0,7
Audiograf  100 28,6 39,0 22,7 8,4 1,3  100 25,5 41,8 23,0 8,5 1,2
Bioingeniør  100 19,6 26,7 45,9 7,4 0,4  100 18,4 26,9 45,6 8,9 0,3
Optiker  100 19,3 37,3 30,4 9,9 3,1  100 18,6 36,8 31,6 10,7 2,4
Ortopediingeniør  100 10,0 38,2 43,6 6,4 1,8  100 8,7 38,3 43,5 7,8 1,7
Barnevernspedagog  100 25,1 33,8 35,8 5,1 0,2  100 24,7 34,3 35,0 5,9 0,1
Sosionom  100 15,3 24,9 45,6 13,3 0,8  100 16,7 26,0 41,5 15,2 0,6
Reseptar  100 10,4 27,4 51,9 9,9 0,3  100 10,9 29,9 47,1 11,6 0,5
Øvrig helseutd. m/høgskole  100 1,3 18,9 65,5 13,8 0,5  100 1,6 19,5 63,3 15,3 0,4
Klinisk ernæringsfysiolog  100 22,5 22,5 33,8 20,0 1,3  100 18,2 27,3 35,2 18,2 1,1
Farmasøyt  100 14,6 23,0 33,0 24,9 4,5  100 13,3 24,4 36,3 22,8 3,3
Kiropraktor  100 11,9 42,8 39,8 4,2 1,3  100 11,4 44,1 36,6 7,5 0,4
Perfusjonist - - - - - -  100 - 9,1 63,6 27,3 -
Lege  100 16,7 49,1 25,6 7,1 1,4  100 17,4 48,4 25,2 7,7 1,2
Legespesialist  100 0,0 6,8 59,9 28,2 5,0  100 - 6,5 58,0 30,4 5,1
Tannlege  100 8,1 19,1 40,8 26,1 6,0  100 7,2 19,9 40,0 26,4 6,4
Tannlegespesialist  100 - 7,3 43,1 36,4 13,2  100 - 8,3 39,3 38,1 14,3
Psykolog  100 3,1 32,3 46,0 16,2 2,4  100 3,3 32,5 44,3 17,5 2,4
Annen helseutd. på univ.  100 28,1 34,8 30,8 6,1 0,1  100 29,5 31,9 31,4 6,9 0,2

Standardtegn i tabeller