Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

20   Sysselsatte personer, 16-66 år, med helse- og sosialfaglig utdanning, etter kjønn, fagutdanning og sysselsetting. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentfordeling
  Sysselsatte i 2000 Sysselsatte i 2001
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 100 15,6 84,4 100 15,7 84,3
Helsesekretær 100 0,7 99,3 100 0,7 99,3
Hjelpepleier 100 6,1 93,9 100 6,1 93,9
Omsorgsarbeider 100 4,2 95,8 100 4,2 95,8
Ambulansearbeider 100 90,5 9,5 100 89,9 10,1
Apotektekniker 100 3,9 96,1 100 3,5 96,5
Fotterapeut 100 2,6 97,4 100 2,5 97,5
Barne-/ungdomsarbeider 100 2,4 97,6 100 2,8 97,2
Tannhelsesekretær 100 0,4 99,6 100 0,4 99,6
Tanntekniker 100 50,7 49,3 100 55,1 44,9
Aktivitør 100 1,6 98,4 100 1,5 98,5
Annen videregående helseutd. 100 13,6 86,4 100 14,7 85,3
Ergoterapeut 100 8,0 92,0 100 8,6 91,4
Fysioterapeut 100 28,8 71,2 100 29,1 70,9
Jordmor 100 0,5 99,5 100 0,5 99,5
Radiograf 100 28,9 71,1 100 28,8 71,2
Sykepleier 100 9,9 90,1 100 10,0 90,0
Vernepleier 100 23,6 76,4 100 23,0 77,0
Helsesøster 100 0,4 99,6 100 0,3 99,7
Tannpleier 100 1,2 98,8 100 0,9 99,1
Audiograf 100 14,5 85,5 100 14,1 85,9
Bioingeniør 100 10,1 89,9 100 9,9 90,1
Optiker 100 59,9 40,1 100 58,7 41,3
Ortopediingeniør 100 69,4 30,6 100 69,9 30,1
Barnevernspedagog 100 18,9 81,1 100 18,5 81,5
Sosionom 100 25,4 74,6 100 25,4 74,6
Reseptar 100 6,0 94,0 100 6,8 93,2
Øvrig helseutd. m/høgskole 100 24,2 75,8 100 23,1 76,9
Klinisk ernæringsfysiolog 100 7,6 92,4 100 6,9 93,1
Farmasøyt 100 26,1 73,9 100 21,4 78,6
Kiropraktor 100 74,7 25,3 100 74,7 25,3
Perfusjonist - - - 100 72,7 27,3
Lege 100 56,1 43,9 100 55,2 44,8
Legespesialist 100 77,0 23,0 100 76,1 23,9
Tannlege 100 62,7 37,3 100 61,9 38,1
Tannlegespesialist 100 74,0 26,0 100 71,2 28,8
Psykolog 100 46,4 53,6 100 45,4 54,6
Annen helseutd. på univ. 100 25,9 74,1 100 25,3 74,7

Standardtegn i tabeller