Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

19   Avtalte årsverk, 16-66 år, korrigert for fødselspermisjon og legemeldt sykefravær, for personer med helse- og sosialfaglig utdanning i alt, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
  Avtalte årsverk i alt korrigert for fødselspermisjon og sykefravær Helse- og sosialtjenesten1 Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Andre næringer
  2001 I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring I alt 2001 Prosentendring
I alt  182 103  138 307 1,4 7 275 -14,3 9 601 6,2 26 920 2,3
Helsesekretær 2 782 2 058 3,1 83 -21,0 31 -13,9  611 -3,3
Hjelpepleier 38 841 31 779 -3,3 1 131 -26,4  964 2,7 4 968 -1,3
Omsorgsarbeider 6 077 4 623 -0,4  198 -44,4  165 -5,7 1 091 -8,8
Ambulansearbeider  918  728 15,0 78 0,0 8 33,3  104 16,9
Apotektekniker 1 055 56 12,0 11 37,5 7 -22,2  980 11,2
Fotterapeut  888  399 15,0 14 27,3 29 -6,5  446 -10,3
Barne-/ungdomsarbeider 9 123 2 097 1,0  281 -23,6 1 663 16,7 5 082 4,1
Tannhelsesekretær 1 550  938 2,3 46 -4,2 75 -3,8  492 0,6
Tanntekniker  411 34 25,9 1 0,0 5 25,0  370 20,1
Aktivitør 2 454 1 740 4,5 91 -14,2  136 0,7  485 7,3
Annen videregående helseutd. 2 147 1 733 3,0 36 -12,2 34 -5,6  344 3,0
Ergoterapeut 1 692 1 393 8,1  112 -27,3 59 1,7  129 0,0
Fysioterapeut 7 074 5 604 3,1  268 -21,6  226 8,7  976 -8,7
Jordmor 1 641 1 450 5,5 38 -17,4 60 3,4 93 -3,1
Radiograf 1 389 1 245 7,8 8 -33,3 35 20,7  101 4,1
Sykepleier 50 113 42 915 1,8 1 537 -12,5 2 010 4,4 3 652 9,1
Vernepleier 5 331 4 149 8,7  413 -10,8  467 -0,6  303 5,9
Helsesøster 2 318 1 813 1,5  224 -17,6  152 0,0  129 7,5
Tannpleier  707  507 4,3 21 16,7 49 -2,0  130 0,8
Audiograf  138  100 -3,8 1 - 4 100,0 34 17,2
Bioingeniør 3 911 2 986 2,3 58 0,0  367 10,5  501 1,4
Optiker  881 29 -21,6 4 - 15 7,1  832 2,8
Ortopediingeniør  108 2 -88,2 2 0,0 2 100,0  103 30,4
Barnevernspedagog 3 588 2 421 5,9  374 -7,4  370 8,5  423 0,2
Sosionom 5 102 3 456 2,3  845 -6,6  216 0,5  585 6,6
Reseptar  496 21 5,0 12 0,0 12 -33,3  452 -34,9
Øvrig helseutd. m/høgskole 2 482 1 570 21,2  394 12,6  255 30,1  262 12,4
Klinisk ernæringsfysiolog 78 16 33,3 6 200,0 47 2,2 10 11,1
Farmasøyt 1 496 52 73,3 48 -14,3 72 -1,4 1 325 38,0
Kiropraktor  274  230 8,5 - - 2 100,0 43 -2,3
Perfusjonist 11 10 - - - - - 0 -
Lege 7 805 6 471 3,2  265 9,1  528 4,1  542 -10,0
Legespesialist 10 270 8 748 3,1  371 -12,9  540 9,5  612 1,7
Tannlege 3 863 3 403 -0,4 72 -12,2  172 -0,6  216 -10,7
Tannlegespesialist  334  258 -0,4 7 75,0 45 -18,2 23 0,0
Psykolog 3 805 2 414 6,0  213 -3,2  760 5,7  419 1,9
Annen helseutd. på univ.  948  860 -4,2 11 37,5 21 -12,5 56 9,8
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller