Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

18   Avtalte årsverk, 16-66 år, for personer med helse- og sosialfaglig utdanning i alt, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2000 og 2001. Prosentendring
  Avtalte årsverk i alt Helse- og sosialtjenesten1 Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Andre næringer
  2001 2001 Prosentendring 2001 Prosentendring 2001 Prosentendring 2001 Prosentendring
I alt  203 869  155 090 1,9 8 002 -14,6 10 539 6,8 30 237 2,7
Helsesekretær 3 233 2 379 4,3 94 -18,3 38 -7,3  721 1,1
Hjelpepleier 44 911 36 880 -2,5 1 283 -26,6 1 087 2,2 5 662 -0,7
Omsorgsarbeider 7 172 5 411 0,4  231 -42,8  196 -5,3 1 334 -6,9
Ambulansearbeider  986  782 14,5 83 -1,2 10 25,0  112 17,9
Apotektekniker 1 207 67 8,1 12 20,0 10 0,0 1 118 9,5
Fotterapeut 1 038  463 16,6 16 23,1 33 -8,3  526 -10,2
Barne-/ungdomsarbeider 10 616 2 402 0,8  318 -25,2 1 910 16,7 5 985 4,3
Tannhelsesekretær 1 750 1 049 3,1 50 -2,0 90 3,4  561 1,4
Tanntekniker  433 37 27,6 1 0,0 5 25,0  390 19,3
Aktivitør 2 782 1 965 3,9  104 -11,9  160 1,3  553 5,5
Annen videregående helseutd. 2 433 1 974 4,6 40 -13,0 36 -7,7  384 1,9
Ergoterapeut 1 885 1 551 7,3  129 -24,1 64 1,6  142 4,4
Fysioterapeut 7 600 6 036 4,4  288 -23,0  243 11,0 1 032 -8,0
Jordmor 1 830 1 625 4,4 42 -17,6 63 1,6  100 -9,9
Radiograf 1 537 1 378 8,8 9 -30,8 39 25,8  111 6,7
Sykepleier 56 145 48 309 2,0 1 672 -14,2 2 164 4,5 4 001 9,8
Vernepleier 6 040 4 714 9,1  451 -13,6  527 1,0  347 12,3
Helsesøster 2 533 1 987 2,3  241 -18,3  164 0,0  141 7,6
Tannpleier  774  557 3,1 23 9,5 53 1,9  141 -3,4
Audiograf  154  112 -0,9 1 0,0 4 100,0 37 23,3
Bioingeniør 4 223 3 236 1,7 61 -3,2  391 10,8  535 1,3
Optiker  932 32 -15,8 4 - 17 6,3  879 2,4
Ortopediingeniør  112 2 -88,2 2 0,0 2 100,0  107 24,4
Barnevernspedagog 4 132 2 806 7,9  425 -5,3  419 10,3  482 1,5
Sosionom 5 727 3 906 3,4  933 -4,9  243 4,3  645 8,6
Reseptar  542 21 -4,5 12 -7,7 15 -21,1  494 -34,5
Øvrig helseutd. m/høgskole 2 715 1 730 23,6  425 16,4  276 30,8  285 14,0
Klinisk ernæringsfysiolog 88 17 30,8 6 100,0 52 8,3 11 10,0
Farmasøyt 1 585 56 64,7 56 -1,8 76 2,7 1 396 37,4
Kiropraktor  285  239 9,6 - - 2 100,0 44 -2,2
Perfusjonist 12 12 - - - - - 0 -
Lege 8 307 6 902 3,5  278 9,4  545 4,0  581 -8,1
Legespesialist 10 613 9 045 3,1  385 -12,5  552 10,2  630 1,4
Tannlege 4 071 3 592 -0,1 75 -11,8  175 -1,7  229 -8,4
Tannlegespesialist  345  268 1,1 8 100,0 46 -16,4 24 0,0
Psykolog 4 070 2 593 7,2  233 -0,9  809 4,9  435 0,0
Annen helseutd. på univ. 1 052  955 -2,1 12 50,0 21 -19,2 64 14,3
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller