Statistisk sentralbyrå


Helse- og sosialpersonell

17   Sysselsatte personer, 16-66 år, med helse- og sosialfaglig utdanning i alt, etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2001. Prosentfordeling
  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenesten1 Offentlig administrasjon Forskning og undervisning Andre næringer
  2001 2001 Prosentendring 2001 Prosentendring 2001 Prosentendring 2001 Prosentendring
I alt  235 225  184 215 2,8 8 619 -15,1 11 615 6,9 30 776 3,4
Helsesekretær 3 892 2 912 4,0  114 -19,1 52 -14,8  814 1,1
Hjelpepleier 60 444 51 671 -0,5 1 591 -25,8 1 367 5,1 5 815 1,1
Omsorgsarbeider 9 447 7 365 3,1  287 -39,5  255 -5,9 1 540 -6,7
Ambulansearbeider  900  733 14,7 85 0,0 6 50,0 76 10,1
Apotektekniker 1 393 85 1,2 15 25,0 14 0,0 1 279 10,2
Fotterapeut 1 138  522 11,5 18 20,0 39 -9,3  559 -8,4
Barne-/ungdomsarbeider 13 171 3 431 1,7  383 -23,9 2 436 18,0 6 921 5,3
Tannhelsesekretær 2 065 1 269 3,1 61 -6,2  108 4,9  627 -0,3
Tanntekniker  421 37 37,0 1 0,0 6 50,0  377 17,4
Aktivitør 3 496 2 555 6,1  125 -13,2  205 0,0  611 3,2
Annen videregående helseutd. 3 050 2 591 6,1 42 -2,3 42 -6,7  375 -0,3
Ergoterapeut 2 056 1 708 8,0  144 -25,0 72 2,9  132 3,9
Fysioterapeut 7 680 6 167 5,4  299 -22,5  251 9,1  963 -5,5
Jordmor 2 221 2 041 4,5 45 -25,0 71 2,9 64 -7,2
Radiograf 1 610 1 456 8,7 10 -23,1 37 19,4  107 8,1
Sykepleier 65 693 57 950 3,1 1 780 -15,8 2 350 4,2 3 613 8,6
Vernepleier 6 384 5 043 11,4  470 -12,5  568 2,7  303 12,2
Helsesøster 2 930 2 367 2,9  270 -19,2  185 0,5  108 17,4
Tannpleier  860  623 4,0 23 4,5 63 1,6  151 -6,2
Audiograf  163  120 1,7 1 0,0 5 66,7 37 23,3
Bioingeniør 4 611 3 589 1,5 65 -1,5  426 8,4  531 3,7
Optiker  934 32 -15,8 4 - 17 6,3  881 3,9
Ortopediingeniør  113 2 -89,5 2 0,0 2 100,0  107 24,4
Barnevernspedagog 4 353 2 967 9,1  440 -5,2  475 12,3  471 2,6
Sosionom 5 969 4 142 4,2  966 -3,6  256 1,6  605 9,8
Reseptar  592 25 4,2 13 0,0 17 -22,7  537 -33,7
Øvrig helseutd. m/høgskole 2 740 1 770 22,6  431 14,6  285 25,6  254 10,9
Klinisk ernæringsfysiolog 87 17 30,8 6 100,0 53 1,9 11 0,0
Farmasøyt 1 568 57 62,9 52 -8,8 76 0,0 1 383 39,8
Kiropraktor  253  214 9,7 - - 2 100,0 37 0,0
Perfusjonist 11 11 - - - - - - -
Lege 7 379 6 173 2,9  259 13,1  504 1,0  443 -2,6
Legespesialist 8 684 7 572 2,8  297 -8,6  395 10,0  420 2,2
Tannlege 3 694 3 283 0,8 73 -11,0  150 -5,1  188 -11,7
Tannlegespesialist  299  238 3,5 8 100,0 35 -20,5 18 0,0
Psykolog 3 725 2 347 7,0  229 -1,7  769 3,2  380 1,6
Annen helseutd. på univ. 1 199 1 130 1,5 10 11,1 21 -19,2 38 22,6
1  Helse- og sosialtjenester unntatt veterinærtjenester, barnehager, skolefritidsordninger og drift av fritidsklubber.

Standardtegn i tabeller